Dit plaatste David Sörenson vanavond op zijn FB pagina..

De volgende informatie is zeer schokkend, maar ik vind dat het bekend moet worden. Ik vind het spannend om dit te posten, omdat dit de ultieme ontmaskering is van wat er werkelijk speelt. Dit is werkelijk de kern waar alles om draait.

Ik ga dit verwerken met bewijzen in een vervolgfilm en een bewijsrapport. Hier alvast de essentie…

De oprichters van Israel, de Rothschilds, hebben een ander DNA, ander bloed, en een andere schedelvorm dan de normale mensen.

De term “blauw bloed van de adel” komt daarvandaan. Het is letterlijk een ander ras, met ander DNA, bloed en schedel. Hun ras heet “Homo Capensis” terwijl de mensheid “Homo Sapiens” is.

Je kunt daar veel informatie over vinden, als je zoekt naar “Jacob Rothschild Homo Capensis” (gebruik niet Google maar de zoekmachine Qwant).

Homo Capensis duidt op de langere schedel die ze hebben. Homo Capensis hebben een uitzonderlijke intelligentie, maar ze kennen geen liefde of empathie. Ze zijn wiskundig erg begaafd, maar kennen geen menselijke gevoelens. Vanwege hun hogere wiskundige begaafdheid zijn ze erg goed in handel drijven, het vergaren van geld, en het organiseren van systemen van misleiding.

Het feit dat ze niet hetzelfde biologische lichaam hebben als de mens die door God geschapen is, duidt wellicht op wat er beschreven staat in Genesis en Enoch, dat er corrupte engelen afdaalden, die omgang hadden met vrouwen, waaruit een hybride geslacht voortkwam, waaronder de reuzen. Deze worden de Nefilim genoemd.

Deze hybriden waren buitengewoon kwaadaardig, omdat ze niet door God gemaakt waren, maar voortkwamen uit corrupte (gevallen) engelen, die kozen voor het kwaad. Hun oorsprong is dus puur kwaad.

Het boek Exodus beschrijft hoe God opdracht gaf aan Jozua en de Hebreeën om de hele bevolking van Kanaän uit te roeien, omdat deze zich vermengd hadden met deze gevallen engelen en de Nefilim.

Jozua gehoorzaamde maar ten dele. Hij doodde een groot deel van de demonisch geperverteerde bevolking van Kanaän, maar liet velen ook in leven, omdat de vrouwen buitengewoon mooi waren. Het was deze uitzonderlijke schoonheid van die vrouwen waardoor de gevallen engelen waren afgedaald om omgang met hen te hebben.

Omdat Jozua velen in leven liet, vermengden ze zich vervolgens met de Hebreeën, die de oorspronkelijke Joden waren.

Al vanaf het prille begin van het ontstaan van Israel was er dus een vermenging met de demonische hybride entiteiten, die een integraal onderdeel van het Joodse volk werden.

Vervolgens werkten ze zich op tot de hoogste posities binnen Israel, waar ze de hogepriesters werden, die zich voordeden als de goddelijke leiders van Gods volk. In werkelijkheid waren het letterlijk nakomelingen van gevallen engelen.

Dat is een kenmerk van deze hybriden: ze willen altijd de hoogste posities bekleden. Daarom zie je vandaag dat ze hun dienaren op alle hoge posities in overheden hebben geplaatst. Hun doel is altijd regeren over de mensheid.

Zij zijn de oorsprong van het concept van slavernij. Hun begeerte is de mensheid tot slaven te hebben. Daarom zegt de Talmoed dat elke Jood 2500 slaven zal hebben, wanneer de Messias komt. Slavernij is hun diepste begeerte. Heersen over Gods schepping.

Zoals ik zei hadden ze zich opgewerkt tot de hoogste posities binnen het Joodse volk. Het zijn geen Joden, maar ze hebben zich in dat volk binnengewerkt, en hun identiteit aangenomen. Dat is de reden dat Jezus hen volgende benamingen gaf:

“zonen van Satan”
“kinderen van de hel”
“zaad van de slang”
“adders en gifslangen”
“leugenaars en hypocrieten”
“synagoge van Satan”
enz.

Jezus zei: “Jullie kunnen niet tot Mij komen, noch kun je iets aanvaarden van wat Ik zeg, omdat de duivel jullie vader is.”

Hij noemde hen ook “de kinderen van de duisternis”.

Daarom zei Jezus ook: “Zij beweren Joden te zijn, maar ze zijn het niet. Ze zijn de synagoge van Satan.” Jezus noemde hen dus letterlijk satanisten.

9

3

Jezus wond er geen doekjes om wat de geestelijke oorsprong was van de godsdienstige leiders van Israel. Zij kwamen niet uit God voort, maar waren pure nakomelingen van het kwaad. Daarom vermoordden ze al Gods profeten en uiteindelijk ook Jezus.

Dat is ook de reden dat de Babylonische Talmoed, die zij schreven, een van de meest kwaadaardige geschriften op aarde is, waarin gezegd wordt dat alleen zij “pure mensen” zijn en alle andere mensen op aarde slechts “onwaardige dieren” zijn.

Dit is ook de bron van het idee van de “elites”: zij hebben een andere oorsprong, namelijk van de engelen (ook wel Anunaki genoemd). Veel mensen die niet weten hoe dit echt zit, denken dat deze gevallen engelen aliens waren, maar het waren gewoon opstandige engelen.

De elites zijn directe afstammelingen van deze hybride entiteiten, die uit gevallen engelen voortkomen, waardoor ze een ander DNA hebben en zich ook beter voelen dan de rest van de mensheid. Ze zijn inderdaad anders.

Oorspronkelijk woonden deze hybriden in het land Kanaän, wat de reden is dat daarnaar terug willen. Dat is de ware reden achter het uitmoorden van alle bewoners van Kanaän (later Palestina genoemd) omdat ze hun roots terug willen. Daarom hebben deze hybride elites Israel opgericht als centrum van hun begeerde wereldregering. Daar ligt hun oorsprong.

In dat land Kanaän werden kinderen gegeten en geofferd. Dat is een van de redenen dat God opdracht gaf aan Jozua om hen allemaal uit te roeien. Hij wilde dat kwaad stoppen.

Typisch is dat het eten en offeren van kinderen nog steeds centraal staat binnen deze elites. Daaraan zie je duidelijk dat hun wortels in die oude demonische cultuur liggen. Het zijn dezelfde geesten.

Belangrijk om te begrijpen is dat deze demonische elites zowel de echte Joden haten als christenen, evenals alle andere mensen. Daarom zie je dat ze in de Wereldoorlog de Joden hebben uitgemoord, om een excuus te hebben voor het oprichten van de staat Israel, waar ze vervolgens opnieuw de Joden laten uitmoorden door Hamas, wat ze zelf opgericht hebben. Dit is een kwaad zonder weerga.

Ze verschuilen zich achter het masker van “het Joodse volk” omdat ze weten dat ze op die manier de sympathie van de hele christelijke en Joodse gemeenschap krijgen, wat noodzakelijk is voor hun plan.

Maar in werkelijkheid haten ze de Joden, alsook alle andere mensen. Ze spelen slechts een spel van misleiding, om hun plan voor wereldoverheersing uit te voeren. Dat zei Jezus ook al:

“De kinderen van de duisternis gaan met veel meer overleg te werk, dan de kinderen van het licht”.

Er valt nog veel meer over te zegen, maar dit is een hyper beknopte samenvatting van wat er werkelijk speelt.

Dus in 1 zin:

“Gevallen engelen hebben zich vermengd met het oude Joodse volk, wiens identiteit ze gebruiken om de mensheid te misleiden, voor een agenda van wereldoverheersing.”

Het goede nieuws is dat het volop ontmaskerd wordt. Wees niet bang, maar weet dat de Schepper van alle leven aan de kant van de goede mensen staat, en we met zijn allen deze duisternis mogen ontmaskeren, zodat het licht kan schijnen, wat een nieuwe wereld vol liefde en goedheid zal openen voor ons.

Ga dus door met waarheid verspreiden, zuiver je hart van alle kwaad, keer tot de Bron van alle leven, en wordt een stralend licht in deze wereld.

Dit is de tijd dat de kinderen van het licht opstaan, het ware Israel.

Israel betekent “prins van God”.

ISRA = Prins / EL = God.

Israel betekent dan ook “Koninklijke kinderen van de Schepper”.

De ware kinderen van de Schepper staan op, en ze komen uit alle volkeren, uit alle hoeken van de aarde en herkennen allemaal de stem van liefde en waarheid, die tot hen spreekt.

Israel zoals God het bedoeld heeft, is geen militaire natie vol bloedvergieten, satanisme, kinderoffers, perversie en geweld.

Het echte Israel zijn de koningskinderen van de Schepper, al Zijn kinderen over de hele wereld die uit Hem voortkomen.

De kinderen van licht en liefde.

In diepste essentie is de strijd die we zien op aarde, een oorlog tussen de kinderen van duisternis die een vals Israel hebben opgericht, de kinderen van de duivel… en de kinderen van het licht, die het echte Israel zijn, de kinderen van de Schepper.

In dat echte Israel is geen rassenhaat, geen racistisch onderscheid, geen broedermoord en afslachting, maar zij brengen leven, genezing, herstel en goedheid, overal waar ze gaan.

Daarom zei Jezus:

“Het koninkrijk van God is niet op aarde zichtbaar, het is niet militair of politiek, maar het is een hemelse dimensie in je hart.”

Laat de kinderen van het licht opstaan.

Laat je licht schijnen!