Dit is de belangrijkste informatie die je ooit zult lezen.

Goedemorgen  bezoekers van onze site.

Open je ogen word wakker als je dat nog niet bent, en zie wat er echt gaande is om je heen.
Dit moet gedeeld worden, hier geeft Montague Keen inzicht in hetgeen er zich echt afspeelt en dat gestuurd word door de elite-NWO-Cabal-illuminatie-israel.
Dat jullie veel inzichten mogen krijgen van het lezen, broeders en zusters.
earth-shine
Montague Keen, 22 maart 2015

Dit is de belangrijkste informatie die je ooit zult lezen. Het verklaart waarom er zoveel onrust in jullie wereld is en waarom het lijkt alsof het nergens op slaat. Ik vraag je dit steeds weer te lezen, totdat je ogen helemaal geopend zijn en je duidelijk kunt zien wat het menselijk ras is aangedaan.

HET GEHEIME CONVENANT

Het zal illusie zijn, zo enorm, zo uitgebreid, dat het hun bevattingsvermogen te boven gaat.
Degenen die het wel zien zullen beschouwd worden als gestoord.
We zullen aparte fronten creëren om te voorkomen dat ze de connectie tussen ons zien.
We zullen ons gedragen alsof we niet met elkaar verbonden zijn om de illusie levend te houden.
Ons doel zal stapje voor stapje bereikt worden, zodat we nooit verdacht zullen worden. Dit zal tevens voorkomen dat ze de veranderingen, zodra deze opdoemen, zien.
We zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan aangezien wij de geheimen van het absolute kennen.
We zullen altijd samenwerken en door bloed en geheimhouding gebonden zijn.
De dood zal komen voor degene die praat.
We zullen hun levensspanne kort houden en hun geest zwak terwijl we doen alsof we het tegenovergestelde doen.
We zullen onze kennis van wetenschap en technologie op subtiele wijze gebruiken zodat ze nooit zullen begrijpen wat er gebeurt.
We zullen zachte metalen, verouderingsversnellers en kalmerende middelen in voedsel en water gebruiken, ook in de lucht.
Ze zullen met vergif overdekt worden, waar ze ook gaan.
De zachte metalen zullen ervoor zorgen dat ze hun verstand verliezen. We zullen ze beloven vanuit onze vele fronten een geneesmiddel te vinden, maar desondanks zullen we ze nog meer vergif toedienen.
De vergiften zullen door hun huid en mond worden opgenomen. Deze zullen hun geest en voortplantingssystemen vernietigen.
Door dit alles zullen hun kinderen dood worden geboren en we zullen deze informatie verhullen.
De vergiften zullen verstopt zijn in alles om hen heen; in wat ze drinken, eten, ademen en dragen.
We moeten ingenieus zijn in het verstrekken van de vergiften voordat ze verder kunnen zien.
We zullen ze met leuke plaatjes en muzikale tonen leren dat de vergiften goed zijn.
Degenen waar ze tegenop kijken zullen helpen. We zullen hen inlijven om onze vergiften aan te prijzen.
Ze zullen onze producten gebruikt zien worden in films en eraan gewend raken en ze zullen nooit weten wat hun ware effect is.
Wanneer ze een baby ter wereld brengen zullen we vergif in het bloed van hun kinderen injecteren en ze ervan overtuigen dat het is om ze te helpen.
We zullen er vroeg mee beginnen, wanneer hun geest jong is. We zullen hun kinderen op de korrel nemen met waar kinderen het meest van houden, zoete dingen.
Wanneer hun tanden achteruitgaan zullen we ze vullen met metalen die hun geest zal doden en hun toekomst zal stelen.
Wanneer hun vaardigheid om te leren aangetast is zullen we medicijnen creëren die hen nog zieker zullen maken en andere ziekten zullen veroorzaken waar we nog meer medicijnen voor zullen creëren.
We zullen ze door onze macht volgzaam en zwak voor ons maken.
Ze zullen depressief worden, langzaam en zwaarlijvig, en wanneer ze bij ons komen om hulp geven we ze nog meer vergif.
We zullen hun aandacht op geld en materiële zaken richten zodat velen zich nooit met hun innerlijke zelf zullen verbinden.
We zullen ze afleiden met ontucht, externe prikkels en spelletjes zodat ze nooit ėėn zullen zijn met de eenheid van alles.
Hun denken zal ons toebehoren en ze zullen doen wat wij zeggen. Wanneer ze weigeren zullen we manieren vinden om technologie die hun denken verandert op hun levens toe te passen. We zullen ANGST gebruiken als ons wapen.
We zullen hun regeringen oprichten en interne tegenstellingen construeren. We zullen beide kanten bezitten.
We zullen ons doeleinde te allen tijde verbergen maar ons plan ten uitvoer brengen.
Zij zullen het werk voor ons verzetten en wij zullen welvaren door hun gezwoeg.
Onze families zullen zich nooit vermengen met de hunne. Ons bloed moet altijd zuiver blijven, want dat is de weg.
We zullen zorgen dat ze elkaar uitroeien wanneer het ons uitkomt.
We zullen ze, door dogma en religie, afgescheiden houden van eenheid.
We zullen alle aspecten van hun leven controleren en hen vertellen wat ze moeten denken en hoe.
We zullen ze voorzichtig leiden en ze laten denken dat ze zichzelf leiden.
We zullen d.m.v. politieke partijen onderlinge vijandigheid opstoken.
Wanneer er in hun midden een Licht schijnt, zullen we dat blussen door spot of de dood, wat ons maar het beste uitkomt.
Maar als ze ooit ontdekken dat ze onze gelijken zijn, zullen we ze te gronde richten.
DIT MOGEN ZE NOOIT TE WETEN KOMEN.
Als ze ooit ontdekken dat ze gezamenlijk ons kunnen verslaan, zullen ze in actie komen.
Ze mogen er nooit maar dan ook nooit achter komen wat we hebben gedaan, want als ze dat doen, kunnen we nergens heen omdat het eenvoudig is te zien wie we zijn als de sluier wordt opgelicht. Onze daden zullen verraden hebben wie we zijn en ze zullen ons opjagen en niemand zal ons bescherming geven.
Dit is het geheime convenant waarnaar we de rest van onze huidige en toekomstige levens zullen leven, want deze werkelijkheid zal vele generaties en levensspannen duren.
Dit convenant is verzegeld met bloed, ons bloed. Wij, degenen die van de hemel naar de aarde kwamen.
Het bestaan van dit convenant mag NOOIT OF TE NIMMER ontdekt worden. Er mag, NOOIT OF TE NIMMER over geschreven of gesproken worden, want als dat wel gebeurt zal het bewustzijn dat dan ontstaat de toorn van de Schepper over ons afroepen en zullen we verbannen worden naar de diepten vanwaar we kwamen en daar tot het einde der tijden van de oneindigheid zelf moeten verblijven.
Auteur onbekend.

Het vergt enige tijd om deze woorden te laten bezinken. Kom samen, praat over dit convenant. Dit is wat jullie gevangen heeft gezet en jullie heeft gecontroleerd. Wat jullie eraan gaan doen moeten jullie uitmaken.

Veronica gaat door enorm moeilijke tijden. Zij is volledig toegewijd om te helpen de mensheid te laten ontwaken, samen te laten komen en samen te laten werken. Elk obstakel wordt haar in de weg gelegd waardoor ze worstelt om te overleven. Help haar alsjeblieft.

Deze week is traumatisch voor haar geweest. Er moesten beslissingen genomen worden en dat heeft haar uitgeput.

Mijn lief, ja, we vragen veel van je. De weg is een hobbelige weg maar in je hart ken je de afloop. We zullen overwinnen.

Altijd, je aanbiddende,
Monty

Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja

may the force be with you, love you folks.