De voortgang van de overgang naar een nieuw paradigma met het invoeren van een nieuw goud gedekt geldsysteem.

Rinus Verhagen
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

De voortgang van de overgang naar een nieuw paradigma met het invoeren van een nieuw goud gedekt geldsysteem.

Datum die telkens genoemd worden zijn niet in graniet gebeiteld.
Is het de info in dit schrijven de harde waarheid? Wie zal het zeggen, we proberen de waarheid te vinden, iets waar de linkse omgekochte journalisten in ernstige gebreken blijven.

De kwade machten der globalisten die het meest te verliezen hebben, laten dan ook geen gelegenheid onbenut om de transitie te frustreren of saboteren, waardoor het proces telkens tijdelijk stil komt te liggen.

Het gerucht dat Jalta II conferentie heeft plaatsgevonden, waardoor het Duitse Keizerrijk wordt hersteld lijkt via Portugal te zijn bevestigd.

Een Portugese inwoner van Duitsland, die nooit het Duitse staatsburgerschap heeft aangevraagd, heeft in Portugal een nieuw paspoort aangevraagd.

Daar werd het land vermeld waar hij wel woont, en wel het Duitse Keizerrijk.

Als dit in Portugal bekend is, zal het ook in Nederland bekend moeten zijn.

Het uur NUL komt steeds dichterbij, voor het introduceren van het nieuw goud gedekt geldsysteem.

Feit is dat het huidige Fiat geldsysteem net zo dood is als de Petrodollar.

Er is altijd verteld, dat het veilig moet gebeuren om de bevolking niet in gevaar te brengen.

https://inteldinarchronicles.blogspot.com/…/restored-republ…

Zowel bronnen uit Zürich als Reno hebben bevestigd dat een Executive Order van Trump toestemming gaf voor het vrijgeven van fondsen en liquiditeit voor de RV op zaterdag. 16 mei om 21:52 EDT .

Op dit moment stond Reno nog steeds op slot en na de 24-uurs hold van gisteren werd er liquiditeit vrijgemaakt voor weekenduitbetalingen van Historic Bonds (historische aflossing van activa, met als eerste Yellow Dragon Bond Notes), met uitbetalingen aan tussenrekeningen en SKR’s liquide gemaakt .

Dat zou een liquiditeitsstroom in gang zetten die zou uitlopen op de uitbetalingen en uitwisselingen van niveaus 3, 4a, b (de Internetgroep, ons) voor volgende week.

Vroeg za. ‘s morgens had Fleming’s Militaire Intel Contact gezegd dat alles nog op schema lag.

Trump zou de start van maandag tot dinsdag mogelijk maken. 18, 19 mei , zoals hij de Chinese oudsten afgelopen donderdag beloofde.

Zijn hoofd van het RV-proces De timing van Judy Shelton was voor meldingen en 800 # s om Tier 4b-afspraken te maken aan het einde van de uitrol van dit weekend tussen Ma. en do. 18-21 mei .

Dit zou betekenen dat de eerste massa arrestaties onder de westerse regeringselite van het toneel moeten verdwijnen.

We kunnen dus een paar spannende dagen verwachten.

Mensen door het land melden knallen die meestal s ’nachts te horen zijn.

https://www.watwasdieknal.nl/

Toevallig zijn dat ook de plaatsen die met vliegtuigen zijn gescand op tunnels of holle ruimten.

Nederland is het mees pedo geconcentreerde land ter wereld, de Elite hebben hier redelijk vrij spel gehad.

Er zijn nu berichten naar buiten gekomen dat in de omgeving van Den Haag kinderen uit ondergrondse tunnels zijn bevrijd, net als onder Central-park in New York.

De opmerking dat Den Haag in Denemarken zou liggen, is begrijpelijk voor me.

Vraag een Amerikaan om Nederland aan te wijzen op de wereldkaart, 7 van de 10 keer zullen ze verkeerd aanwijzen.

Het is zo moeilijk voor te stellen dat dit de realiteit is in Nederland, en het verhaal dat er hybride kinderen gekweekt zijn al helemaal, de Foto lijkt me dan ook suggestief.

Maar het melden van het hele voorval, waar explosies geweest zijn, waar US militairen kinderen hebben bevrijd lijkt me nu ook niet echt verzonnen.

Al die militairen hebben camera’s op hun helmen, dus kunnen we straks de beelden verwachten om de perverse Elite te ontmaskeren, met evt bekentenissen.

https://timothycharlesholmseth.com/rescued-thousands-and-…/…US

Jeugd zorg een leverancier voor pedofielen? Dit is een praktijk die ook in Europa gaande is.

https://timothycharlesholmseth.com/proof-oregon-dhs-doc-u…/…

Een tussenrapport over de verdere voortgang om de Deep State Cabal ten val te brengen.
• Obamagate-schandaal (voorheen bekend als Spygate)
• De langverwachte massa-arrestaties.
• Het lange spel
• Emergency Broadcast System (EBS)
• Coronapandemie
• De laatste hand van de Deep State Cabal
• Inkrimping van de IRS door de Amerikaanse schatkist
• De nieuwe premier van Irak
• Irak verwacht hervormingen te ondergaan
• Q berichten 4196 en 4125

Alle directe info van gebeurtenissen zijn te vinden op https://qmap.pub/.

Dit is inclusief Europa, dat nog steeds bezet gebied van de US is, vanaf WW II.

Nederland staat immers als bedrijf in de VS ingeschreven, met het vestigingsadres Maanplein 55 het KPN hoofdkantoor.

Nederland als oorlogsbuit op Nazi Duitsland? Kunnen we hier een uitleg over krijgen?

Daar zijn ook de tweets van Donald J Trump te vinden, het aantal aanklachten, diverse documenten, de spelers, https://qmap.pub/docs?pg=2

Executive Order 13818 van 20 december 2017
Dit is inclusief Europa, dat nog steeds bezet gebied van de US is, vanaf WW II.

Nederland staat immers als bedrijf in geschreven in de VS.

Het blokkeren van de eigendommen van personen die betrokken zijn bij ernstige schending of corruptie van de mensenrechten

Door de autoriteit die mij als president berust bij de Grondwet en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, waaronder de International Emergency Economic Powers Act ( 50 USC 1701 e.v. ) (IEEPA), de National Emergencies Act ( 50 USC 1601 e.v.) . ) (NEA), de Global Magnitsky Human Rights Accountability Act ( Public Law 114-328 ) (de “Act”), sectie 212 (f) van de Immigration and Nationality Act van 1952 ( 8 USC 1182 (f)) (INA ), en sectie 301 van titel 3, United States Code,

I, DONALD J. TRUMP, president van de Verenigde Staten van Amerika, constateer dat de prevalentie en de ernst van schendingen van de mensenrechten en corruptie die hun oorsprong, geheel of grotendeels, buiten de Verenigde Staten hebben, zoals degenen die zijn gepleegd of geleid door personen die in de bijlage bij deze bestelling worden vermeld, een zodanige omvang en ernst hebben bereikt dat zij de stabiliteit van internationale politieke en economische systemen bedreigen.

Mensenrechtenschendingen en corruptie ondermijnen de waarden die een essentieel fundament vormen van stabiele, veilige en functionerende samenlevingen; vernietigende gevolgen hebben voor individuen; verzwakken democratische instellingen; de rechtsstaat aantasten; gewelddadige conflicten voortduren; de activiteiten van gevaarlijke personen vergemakkelijken; en de economische markten ondermijnen.
Ik stel daarom vast dat ernstig schendingen van de mensenrechten en corruptie overal ter wereld een ongebruikelijke en buitengewone bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid en de economie van de Verenigde Staten, en verklaar hierbij een nationale noodsituatie om die dreiging het hoofd te bieden.

Hierbij bepaal en bestel ik:
Deel 1 . (a) Alle eigendommen en belangen in eigendommen die zich in de Verenigde Staten bevinden, die hierna binnen de Verenigde Staten komen, of die in het bezit zijn van of onder controle staan van een Amerikaanse persoon van de volgende personen, worden geblokkeerd en mogen niet worden overgedragen, betaald, uitgevoerd, ingetrokken of anderszins verhandeld in:
i) de in de bijlage bij deze bestelling vermelde personen;
(ii) elke door de minister van Financiën aangewezen buitenlandse persoon, in overleg met de staatssecretaris en de procureur-generaal:
(A) verantwoordelijk zijn voor of medeplichtig zijn aan, of direct of indirect betrokken zijn bij, ernstige schendingen van de mensenrechten;
(B) om een huidige of voormalige overheidsfunctionaris te zijn, of een persoon die voor of namens een dergelijke functionaris optreedt, die verantwoordelijk is voor of medeplichtig is aan, of direct of indirect betrokken is bij:
(1) corruptie, inclusief de verduistering van staatsactiva, de onteigening van privéactiva voor persoonlijk gewin, corruptie in verband met overheidscontracten of de winning van natuurlijke hulpbronnen, of omkoping; of
(2) de overdracht of het vergemakkelijken van de overdracht van de opbrengsten van corruptie;
(C) een leider of functionaris zijn of zijn geweest van:
(1) een entiteit, met inbegrip van een overheidsentiteit, die zich heeft beziggehouden met of waarvan de leden betrokken zijn bij een van de activiteiten beschreven in subsecties (ii) (A), (ii) (B) (1), of (ii) ) (B) (2) van deze sectie met betrekking tot de ambtstermijn van de leider of functionaris; of
(2) een entiteit wiens eigendommen en belangen in eigendommen worden geblokkeerd op grond van dit bevel als gevolg van activiteiten in verband met de ambtstermijn van de leider of functionaris; of
(D) geprobeerd te hebben deel te nemen aan een van de activiteiten beschreven in subsecties (ii) (A), (ii) (B) (1) of (ii) (B) (2) van deze sectie; en
(iii) elke persoon die wordt bepaald door de minister van Financiën, in overleg met de staatssecretaris en de procureur-generaal:
(A) materieel te hebben ondersteund, gesponsord of financiële, materiële of technologische ondersteuning te hebben verleend voor, of goederen of diensten aan of ter ondersteuning van:
(1) elke activiteit beschreven in subsecties (ii) (A), (ii) (B) (1) of (ii) (B) (2) van deze sectie die wordt uitgevoerd door een buitenlandse persoon;
(2) elke persoon wiens eigendom en belangen in eigendom worden geblokkeerd op grond van dit bevel; of
(3) elke entiteit, inclusief elke overheidsinstantie, die zich heeft beziggehouden met of waarvan de leden betrokken zijn bij een van de activiteiten beschreven in subsecties (ii) (A), (ii) (B) (1), of (ii) ) (B) (2) van deze sectie, waar de activiteit wordt uitgevoerd door een buitenlandse persoon;
(B) eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van, of hebben gehandeld of beweerd te handelen voor of namens, direct of indirect, een persoon wiens eigendom en belangen in eigendom zijn geblokkeerd op grond van dit bevel; of
(C) te hebben geprobeerd deel te nemen aan een van de activiteiten beschreven in subsecties (iii) (A) of (B) van deze sectie.
(b) De verboden in subparagraaf (a) van deze sectie zijn van toepassing behalve voor zover voorzien in de statuten, of in verordeningen, orders, richtlijnen of licenties die kunnen worden uitgegeven op grond van deze order, en niettegenstaande enig contract gesloten of enige licentie of vergunning verleend vóór de ingangsdatum van deze bestelling.
Sec. 2 . De onbeperkte binnenkomst van immigranten en niet-immigranten in de Verenigde Staten van vreemdelingen die zijn vastgesteld om te voldoen aan een of meer van de criteria in sectie 1 van dit besluit, zou schadelijk zijn voor de belangen van de Verenigde Staten en de binnenkomst van dergelijke personen in de Verenigde Staten, zoals immigranten of niet-immigranten, wordt hierbij opgeschort. Dergelijke personen worden behandeld als personen die vallen onder sectie 1 van Proclamatie 8693 van 24 juli 2011 (Opschorting van binnenkomst van vreemdelingen onderworpen aan reisverboden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en sancties van de International Emergency Economic Powers Act).
Sec. 3 . Ik stel hierbij vast dat het doen van donaties van de soorten artikelen gespecificeerd in sectie 203 (b) (2) van IEEPA ( 50 USC 1702 (b) (2)) door, aan of ten behoeve van een persoon wiens eigendom en belangen in eigendommen worden geblokkeerd op grond van dit bevel, zou mijn vermogen om met de in deze beschikking aangegeven nationale noodsituatie om te gaan ernstig belemmeren, en ik verbied hierbij dergelijke schenkingen zoals voorzien in sectie 1 van dit bevel.
Sec. 4 . De verboden in sectie 1 omvatten:
(a) het leveren van een bijdrage of voorziening van fondsen, goederen of diensten door, aan of ten behoeve van een persoon wiens eigendom en belangen in eigendom zijn geblokkeerd op grond van dit bevel; en
(b) de ontvangst van een bijdrage of levering van fondsen, goederen of diensten van een dergelijke persoon.
Sec. 5 . (a) Elke transactie die ontwijkt of vermijdt, het doel heeft om te ontwijken of te vermijden, een overtreding veroorzaakt van of pogingen doet om een van de verbodsbepalingen uiteengezet in deze bestelling te schenden, is verboden.
(b) Elke samenzwering die is gevormd om een van de verbodsbepalingen in deze order te schenden, is verboden.
Sec. 6 . Voor de doeleinden van deze bestelling:
(a) betekent de uitdrukking “persoon” een persoon of entiteit;
(b) betekent de uitdrukking “entiteit” een partnerschap, vereniging, trust, joint venture, onderneming, groep, subgroep of andere organisatie; en
(c) betekent de uitdrukking “persoon uit de Verenigde Staten” elke burger van de Verenigde Staten, permanent inwonende vreemdeling, entiteit georganiseerd onder de wetten van de Verenigde Staten of enige jurisdictie binnen de Verenigde Staten (inclusief buitenlandse filialen), of enige persoon in de Verenigde Staten.
Sec. 7 . Voor die personen wier eigendommen en belangen in eigendommen op grond van dit bevel worden geblokkeerd en die een grondwettelijke aanwezigheid in de Verenigde Staten kunnen hebben, vind ik dat vanwege de mogelijkheid om fondsen of andere activa onmiddellijk over te dragen, voorafgaande kennisgeving aan dergelijke personen van maatregelen om op grond van dit bevel genomen maatregelen zouden deze maatregelen nietig maken. Daarom stel ik vast dat, om deze maatregelen effectief te laten zijn in het aanpakken van de nationale noodsituatie die in deze volgorde is verklaard, er geen voorafgaande kennisgeving hoeft te zijn van een vermelding of vaststelling op grond van dit bevel.
Sec. 8 . De minister van Financiën, in overleg met de staatssecretaris, is hierbij gemachtigd om dergelijke maatregelen te nemen, waaronder het aannemen van regels en voorschriften, en om alle bevoegdheden die mij door IEEPA en de wet zijn verleend, te gebruiken die nodig zijn om dit bevel uit te voeren en artikel 1263 (a) van de wet met betrekking tot de daarin voorziene bepalingen. De minister van Financiën kan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, al deze functies overdragen aan andere officieren en agentschappen van de Verenigde Staten. Alle agentschappen nemen alle passende maatregelen die binnen hun bevoegdheid vallen om dit bevel uit te voeren.
Sec. 9 . De staatssecretaris is hierbij gemachtigd om dergelijke maatregelen te nemen, met inbegrip van het aannemen van regels en voorschriften, en om alle bevoegdheden die mij door IEEPA, de INA en de wet zijn verleend, te gebruiken die nodig zijn om sectie 2 van dit bevel uit te voeren en, in overleg met de minister van Financiën, de rapportageverplichting in artikel 1264 (a) van de wet met betrekking tot de rapporten voorzien in artikel 1264 (b) (2) van die wet. De staatssecretaris kan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, al deze functies delegeren aan andere functionarissen en agentschappen van de Verenigde Staten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Sec. 10 . De minister van Financiën wordt, in overleg met de staatssecretaris en de procureur-generaal, gemachtigd om te bepalen dat de omstandigheden niet langer de blokkering van de eigendommen en belangen in eigendommen van een in de bijlage bij dit besluit genoemde persoon rechtvaardigen, en om de nodige maatregelen nemen om aan die vastberadenheid uitvoering te geven.
Sec. 11 . De minister van Financiën wordt, in overleg met de staatssecretaris, hierbij gemachtigd om terugkerende en eindrapporten in te dienen bij het congres over de nationale noodsituatie die in deze volgorde is verklaard, in overeenstemming met sectie 401 (c) van de NEA ( 50 USC 1641 ( c)) en sectie 204 (c) van IEEPA ( 50 USC 1703 (c)).
Sec. 12 . Deze bestelling is van kracht om 21:01 uur, Eastern Standard Time, 21 december 2017.
Sec. 13 . Dit bevel is niet bedoeld en creëert geen recht of voordeel, inhoudelijk of procedureel, afdwingbaar bij wet of in billijkheid door een partij tegen de Verenigde Staten, haar afdelingen, agentschappen of entiteiten, haar officieren, werknemers of agenten of een andere persoon.

THE WHITE HOUSE, 20 december 2017.

Ingediend 12-22-17; 8:45 uur]
Factuurcode 3295-F8-P
[FR Doc. 2017-27925
Factuurcode 3295-F8-C

Het feit dat er rechtszittingen komen, betekend niet dat verdachten vrij kunnen rondlopen tot aan een rechtszitting.

Veel Cabal leden, hebben nu echt rede tot zorgen voor hun eigen toekomst.

Mocht de herwaardering van het geldsysteem komende week gebeuren, dan moeten we niet verwonderd zijn dat foute acteurs als Rutte, Hugo de Jonge, Willy en zijn Moeder Beatrix plotseling verdwenen zijn.

Waarbij ik me goed kan voorstellen dat de rest onder huisarrest komt tot nader onderzoek van een mogelijke deelname aan de misdaad bekend is.

Dit heeft men al lang via geldtransities inzichtelijk gemaakt, want wie hebben ISIS financieel gesteund?

Wie waren de grootse bijdragers van de Clinton Foundation, het Kunduz Akkoord, alles Pay for Play, met ons belastinggeld.

Tot slot, is er een politici, die openlijk wil bevestigen dat er geen Nederland meer bestaat vanaf 13 mei 1940.

Als Maxima dit kan, waarom geen enkele politici.

Het toegeven van de langste valse vlag in onze geschiedenis van ruim 107 jaar vergt natuurlijk wel moed, die lijkt te ontbreken bij dit foute Hitler kabinet.