De verdwijning van Nederland – het plan

26 augustus 2019 https://www.stopdebankiers.com

migratie

Als u wilt weten waarom de ‘macht achter de schermen’ mordicus tegen volksraadplegingen is, moet u even verder lezen.

Stel nu eens, dat we een referendum gaan houden met de volgende vraagstelling:

Wilt u dat Nederland deel gaat uitmaken van een grootstedelijk verband met 30 miljoen inwoners? Met als consequentie dat er nog veel meer immigranten nodig zijn en alle voedsel moet worden geïmporteerd?

JA / NEE

U weet het antwoord al. Mensen houden “de vooruitgang” per definitie tegen als ze alle beschikbare informatie hebben.

De heersende macht regelt het daarom maar liever in het geniep, om op een volkomen onverwacht moment de bevolking voor het blok te zetten, onder het mom van dat we niet meer terug kunnen en al zoveel verplichtingen zijn aangegaan. Een beetje het EU idee. We worden er eerst ongevraagd in gerommeld, nu kunnen we er alleen nog uit als we honderden miljarden schadeloosstelling gaan betalen en wie wil dat nu….

Maar het lijkt er echt op dat Nederland kabouterland wordt omgebouwd tot een heuse Hong Kong-achtige stadstaat, bijna volledig volgestort met beton en stenen en gigantische snelwegen, spoorlijn netwerken en vliegvelden. Een stuk van België wordt er op aangesloten en een groot deel van het Duitse Ruhr- en Eiffelgebied. Met afstand wordt dit hoekje van Europa het meest vervuilde afvalputje van de wereld. Bestudeer onderstaand kaartje maar eens en probeert u zich een beeld te vormen van de website die door VNO/NCW (de werkgevers) in de lucht wordt gehouden.

Nederschijf

Russen noemen het Euraziatische aanhangseltje niet Europa, maar een schiereiland. Dat wordt op het meest zompige stukje compleet volgebouwd.

“Wij, Nederlanders” willen de EU Gateway worden, de logistieke draaischijf van Europa. Er wordt voor ons gedacht. Het argument werkgelegenheid en het tekort aan werkvolk wordt gebruikt om immigranten en masse binnen te halen. Waar geen beton ligt, komen zonneparken en bossen worden gesloopt ten behoeve van de heide (lees: windturbines). Uw kleinkinderen zullen voor voldongen feiten worden gesteld. Nederland wordt Nederschijf, een land met meer verleden dan toekomst. En met al dat klimaatgedoe moeten er waarschijnlijk duizenden miljarden aan de kustverdediging worden uitgegeven om al dat moois droog te houden.

https://www.tristatecity.nl/

Door de mens te “automatiseren”, hem afhankelijk te maken van allerlei nieuwe gemakken, waar “je niet meer aan ontkomt’, wordt hij makkelijker hanteerbaar. Als we als zelfdenkend wezen tegen gaan stribbelen, dan gaan we terug naar af en kun je op den duur het licht wel uit doen. Dan heb je de toekomst van je nageslacht voorgoed verknalt. Als er over 20 jaar een plan ter tafel komt om bijvoorbeeld Schiphol te verdubbelen, dan zul je er “niet meer aan ontkomen”, anders slaat het werkeloosheidsmonster annex crisis toe. Dus eerst miljoenen in laten stromen en vervolgens dreigen met een hoge werkloosheid. Omdat de mens in een verregaande staat van automatisering is gekomen, accepteren ze het klakkeloos. In de taal van de bezetter, het gebroken Latijn: English of course! Anders begrijpen we er geen snars van.

Maar erover stemmen? Dat doen we niet, daar zijn we te achterlijk voor, inmiddels is dat wel duidelijk geworden.

In en vlak na de oorlog hadden onze (over)grootouders het nog over “Nederland zál herrijzen.”

Over 30 jaar zullen onze (achter)kleinkinderen dagelijks een appje ontvangen: “Nederland gáát verdwijnen.”