De Storm.

De Storm.

Hij begon voor Youri en wakkere bevolking van bezet Nederland in Schinveld.

Woensdag 6 September krijgen we bevestigingen, die vergaande gevolgen hebben.

De geldigheid van bedrijven die uitgeschreven zijn uit de Kamer van Koophandel, is een breekijzer om de bevrijding van het corrupt kartel systeem te forceren.

Om een bedrijf failliet te laten verklaren hebben we twee schuldeisers nodig.

Mensen die door het CAK een verzekering bij het VGZ zijn opgedrongen zonder een geldig contract van betroffene, kunnen het VGZ dwingen om de onterechte afgedragen Premie met terug werkende kracht terug te eisen, deze premie moet binnen een vast gesteld termijn terug betaald zijn , zo niet kunnen twee mensen via de Kantonrechter het VGZ in gebreken stellen en het Faillissement aanvragen.

Banken die zijn uitgeschreven bij de KvK, zij existeren niet meer dan zijn de aangegane hypotheek verplichtingen vervallen voor de klanten.

Hetzelfde geld voor de belastingdienst, daar heeft niemand een contract mee, maar is ook uitgeschreven bij de KvK, net als het ministerie van Financiën.

Het is heel normaal dat je een Failliet bedrijf geen gelden meer betaald.

Alle Banken en bedrijf Nederland BV de valse niet bestaande staat, wassen hun geld wit via de belastingdienst en de Nederlandse Centrale Bank zo lijkt het.

Alle banken zijn indirect eigendom van de Nederlandse Centrale Bank, die wederom eigendom is van de Deutsche Bank die Failliet is.

Dit verklaart waarom de Nederlandse Centrale Bank in 2022 een verlies van 500 miljoen heeft kunnen hebben, men kan zijn verplichtingen niet meer nakomen, en hebben geen GOUD gedekt kapitaal.

Daar alle Hypotheken die afgesloten zijn op het Fiat geld bedrog tot stand zijn gekomen, is het zaak je bank de terug betaling te eisen op drang van een faillissement aanvraag van schuldeisers.

De ABN AMRO en Rabobank, Friese Bank en zeker meer banken zijn dus technisch Failliet waar de Nederlandse Centrale Bank dan hun verplichtingen over zal moeten nemen om terug betalingen te doen.

Dit is wederom niet mogelijk omdat zij geen Goud gedekt geld hebben, en de CBDC een waardeloze constructie is die niets waard is.

Wie is er dan privé en hoofdelijk aansprakelijk nu het bedrog aan het licht komt?

De Directeur van het bedrijf Nederland BV de Stadhouder van bezet Nederland Willem Alexander von Amsberg en zijn criminele bedrijfsleiders uit de politiek vanaf 13 mei 1940.

De US incorporatie is Failliet, het bedrijf Nederland BV staat ingeschreven in Washington District Colombia, dit maakt dat alle onderliggende bedrijven in deze constructie in de boedel zitten van de schuldeisers, de bedrogen BEVOLKING. 

De Politie dienstbaar en waakzaam, hebben zitten slapen en niet hun eigen bedrijf doorgelicht, want zij zijn huurlingen van het illegaal bedrijf Nederland BV dat nooit een bestuursmandaat kan hebben over de bevolking van een stateloze staat en opgeheven koninkrijk.

Het heeft geen zin om je juridisch te laten besturen als rechtspersoon als je een Dode Entiteit bent.

Je stem is bij voorbaat reeds ontnomen.

Door lid te zijn van een vereniging van Youri kun je wel via een civiele procedure Faillieten aanvragen in een collectief van schuldeisers aan bedrijven of Fake staat via de Banken.

Ik zie het gebeuren als er genoeg mensen opstaan en claims doen het snel is gedaan met het bedrog vanuit de NWO, WEF, WHO genocide plegende smeerlappen in Den Haag en koningshuis.

Het helpt enorm om je zelf Levend te verklaren via de Live- Life Claim via www.Doorpakkers.nu

Hiermee trek je de machtiging van het bestuur voor jou Rechtspersoon in, deze is kunstmatig tot stand gekomen door de corrupte overheid.

Door deze documenten kun je legaal alle Derivaten waar men in jou naam en geboorte akte heeft verhandeld op de beurs opeisen.

Alle claims die in naam van de Koning door Deurwaarders zijn gevorderd is een bestuurlijke fraude en kunnen terug geëist worden.

Dit geeft een bestuurlijke en Financiële in een storting dat overheid ambtenaren, Politie, en semi overheidspersoneel niet meer betaald kunnen worden.

Dit zal niet meer te verzwijgen zijn voor de Corrupte staatspropaganda kanalen van MSM. Ook zij hebben dan geen middelen meer om idioten in te huren als figurant in domme misleidende programma’s.

Banken die zijn uitgeschreven zijn dus technisch failliet, en mogelijk over te nemen voor een symbolisch bedrag om ze dan om te vormen tot service centrum voor de Bataafse Republiek.

Alle bezittingen van de oplichters komen in de boedeldeling van de schuldeisers, DE BEVOLKING.

Alle bedrijven die samen hebben gespannen zoals Deurwaarders, Verzekeringen als VGZ of vergelijkbaar zijn hiermee opeisbaar, want hun bestuurders zijn Privé aansprakelijk  voor hun wandaden en oplichting.

Rechtspraak als strafrecht is door de politiek en koningshuis buiten werking gesteld door hun fraude, dus alle uitspraken vanaf 13 mei 1940 tot heden waar geen geldige wetten zijn gehanteerd zijn ongeldig.

Dit werd bevestigd door Alexander Brenninkmeijer: https://www.mr-online.nl/brenninkmeijer-grondwet-zo-dood-als-een-pier/

Daar Rechters elkaar kiezen als nieuwe Rechter het liefs politiek gekleurd als D66 Satanist maakt hen van poortwachter een mede dader in het bedrog wat zij mee instant hebben gehouden, dus ook hun bezittingen zijn daardoor opeisbaar voor hun rol in de misleiding en misdaad tegen de gedupeerde bevolking.

Heb het besef we zitten in een dubbele oorlog, de Politiek met Rusland, en het WEF bestuur tegen de wereldbevolking.

Dan is het niet vreemd dat Putin de Nazi’s wil uitroeien.

Het is nu wel overduidelijk dat het WEF syndicaat Pedofilie wil legaliseren en wat onze kinderen kunnen verwachten als wij niet tot actie overgaan.

Alle gevaccineerde mensen met Kinderen hebben de toekomst van hun kinderen op het spel gezet. Als je ook nog je eigen kinderen hebt laten meedoen met de injectie met een Bio-Wapen heb je de moord van je eigen kinderen op je geweten.

Het corrupte kartel heeft zijn eigen ondergang in beweging gezet en dit is niet te stoppen.

Steeds meer mensen gaan het zien en doen niet meer mee met dit bedrog.

Het aantal mensen dat weigert belasting te betalen groeit enorm het zijn reeds miljoenen.

Alle eerder genoemde actie zijn 100% geweldloos, maar wel zeer effectief.

We ontnemen tezamen de financieel Zuurstof om te bestaan voor dit corrupt systeem.

Laat je niets aanpraten dat de Staat voor ons zorgt, het is gelogen we krijgen telkens een sigaar uit eigen doos, laten we dan meer stoppen met Sigaren roken door het bestuurlijk tuig van een bedrijf niet meer te betalen.

https://operationdisclosureofficial.com/2023/09/04/no-media-coverage-on-2000-still-missing-maui-children-believed-kidnapped/