De pretendent en de verloren identiteit van Portugal

De pretendent en de verloren identiteit van Portugal

Duarte Pio, hertog van Braganza (Portugees: Duarte Pio de Bragança)

Geboren in Bern, Zwitserland, op 15 mei 1945, als eerste zoon van Duarte Nuno, hertog van Braganza. Bij zijn geboorte werd Duarte Pio en de rest van de Miguelist Braganzas door de ballingschapswetten van 19 december 1834 de toegang tot Portugal verboden. Op 27 mei 1950 trok de Portugese Nationale Vergadering beide ballingswetten in met ingang van 19 december 1834, die de miguelistische Braganzas verbood, en de ballingswetten van 15 oktober 1910, die de legitimistische Braganzas verboden.

Betekenis van pretendent: iemand die stelt recht te hebben op de hoge positie die een ander heeft, ook al zijn andere mensen het daar niet mee eens: De rebellen worden geleid door de troonpretendent (=de persoon die de huidige koning of koningin). SMART Woordenschat: gerelateerde woorden en zinnen https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/pretender

Het geschil dateert uit 1828, toen de overgrootvader van Duarte Pio zich de troon zou hebben toegeëigend als koning Miguel I, waarmee de liberale oorlogen begonnen.

Miguel’s troepen werden in 1834 verslagen door de troepen onder leiding van zijn eigen broer Don Pedro 1 uit Brazilië.

Miguel I werd verbannen en zijn nicht, koningin Maria II, dochter van Don Pedro, werd hersteld op haar troon. Volgens de Wet van Verbanning (Lei do Banimento) van 1834 werden Miguel I en al zijn nakomelingen voor altijd uitgesloten van de troonopvolging. Deze uitsluiting werd vier jaar later versterkt met de goedkeuring van de grondwet van 1838, die een soortgelijke bepaling bevatte.However, the Constitutional Charter of 1826 was reinstated in 1842; this constitution (which was in place until 1910 when the monarchy was overthrown) …


Duarte Pio is a figure within the European network of royal houses, often being invited to various foreign royal events.

Despite his support for a monarchical government and widespread recognition as pretender to the throne, there are no major movements or parties that support restoration of the monarchy

https://en.wikipedia.org/wiki/Duarte_Pio,_Duke_of_Braganza

Ervan uitgaande dat hij de wettige erfgenaam is (omdat er mensen zijn die denken dat hij dat niet is)

Daden bewijzen wie iemand is, woorden bewijzen alleen maar wie ze willen zijn

Duarte Pio door de rechtbank vrijgesproken

Volgens een uitspraak was niet bewezen dat de hertog van Bragança de voorzorgsmaatregel had geschonden die hem ervan weerhield de insignes van de monarchale orde te gebruiken.

Rechtbank beslist in het voordeel van Duarte Pio 07 DEC 2015 • 14:54 C.T.

D. Duarte Pio de Bragança, die in oktober van dit jaar door het Hooggerechtshof werd veroordeeld in de controversiële zaak waarbij ook Nuno da Câmara Pereira betrokken was, is nu vrijgesproken middels een nieuwe straf. Daarin staat dat niet is bewezen dat de hertog van Bragança de voorzorgsmaatregel heeft geschonden die hem ervan weerhield de insignes van de monarchale orde te gebruiken. https://www.vidas.pt/a-ferver/detalhe/duarte-pio-absolvido-pelo-tribunal

Rechtbank voor intellectuele eigendom oordeelde in het voordeel van D. Duarte Pio in hoger beroep ingediend door Nuno da Câmara Pereira.

ANTÓNIO BILRERO 24 maart 2017

D. Duarte Pio de Bragança werd vrijgesproken van de beschuldiging van ongehoorzaamheid aan de beslissing van de rechtbank in de zaak van vermeend misbruik van het insigne van de Orde van São Miguel da Ala. Het bevel eiste, via een actie aangespannen door het hoofd ervan – Nuno da Câmara Pereira – dat D. Duarte een schadevergoeding zou betalen van ongeveer 300.000 euro wegens niet-naleving van de rechterlijke uitspraak die hem ervan weerhield insignes en symbolen van deze dynastieke orde te gebruiken.

Voorlopig is D. Duarte, met deze beslissing van de Rechtbank voor Intellectuele Eigendom waartoe ik toegang had, ontheven van de verplichting om te voldoen aan de executie die vereist is door het bevel en op basis van vonnissen die afkomstig zijn van de Rechtbank van Koophandel, via het Beroep en de Rechtbank. Hooggerechtshof (het gebruik van de insignes of symbolen werd behandeld als een handelsmerkzaak). In het kader van dit juridische conflict waar Nuno da Câmara Pereira en D. Duarte Pio de Bragança al enkele jaren mee kampen, is bij laatstgenoemde beslag gelegd op bezittingen, waarop nu geen beslag meer rust.

Het is de moeite waard eraan te denken dat laatstgenoemde, na meningsverschillen tussen D. Duarte en Câmara Pereira, hoofd werd van de Orde van São Miguel da Ala, een van de dynastieke ordes die na de oprichting van de Republiek in 1910 niet werden genationaliseerd.

D. Duarte Pio, als erfgenaam van de troon van Portugal, was de grootmeester en bron van eer van deze orde, evenals van de orden van Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa en Santa Isabel (waarin hij functies bekleedt).Deze bevelen dienen in wezen twee doelen: dat de Grootmeester mensen of instellingen bedankt voor diensten verleend aan het Koninklijk Huis van Bragança en voor liefdadigheidsdoeleinden.

Onder het Portugese juridisch-constitutionele systeem functioneerden deze bevelen echter onder de juridische steun van verenigingen. En het was onder dit statuut dat de Orde van São Miguel da Ala een paar jaar geleden onder leiding stond van Nuno da Câmara Pereira. Nadat de instelling de leiding over het bevel op zich had genomen, besloot ze naar de rechtbank te stappen om D. Duarte te verbieden enig insigne of symbool te gebruiken dat met hem verband hield. En gewonnen. Met andere woorden, D. Duarte verloor het eigendom van de symbolen, namelijk het kruis en de afbeelding met de zon, aan Câmara Pereira. Na deze rechterlijke beslissingen gaf de troonopvolger instructies om deze na te leven. De aanwezigheid van een pagina op internet waarop D. Duarte nog steeds geassocieerd leek met symbolen van het bevel motiveerde echter het bevel om opnieuw naar de rechtbank terug te keren, waarbij ongehoorzaamheid werd ingeroepen en schadevergoeding werd gevraagd. Tegen dit verzoek ging D. Duarte in beroep en het wordt nu als gegrond erkend. Ik weet echter dat er nog steeds verschillende juridische procedures lopen met betrekking tot het gebruik van de emblemen. De krant probeerde ook, zonder succes, commentaar op het bevel te krijgen. Ik ben er alleen in geslaagd om erachter te komen dat “er een grote kans bestaat” dat het bevel in beroep gaat tegen de beslissing van de Intellectuele Eigendomsrechtbank. https://sol.sapo.pt/2017/03/24/tribunal-da-propriedade-intelectual-deu-razao-a-d-duarte-pio-em-recurso-interposto-por-nuno-da-camara-pereira/

Per 11 juli 2023
Nuno da Câmara Pereira en Dom Duarte Pio sluiten vrede na jaren van onenigheid.

Fadozangeres Nuno da Camara Pereira en Duarte Pio de Bragança voerden ruim tien jaar een juridische oorlog. Allemaal omdat de fadozanger de hertog van Bragança beschuldigde van “namaak en illegaal gebruik van de bedrijfsnaam en het merk” omdat hij symbolen gebruikte die verwijzen naar de Orde van São Miguel de Ala en zichzelf identificeerde als een vertegenwoordiger daarvan. Op zijn beurt ontkende D. Duarte Pio de beschuldigingen altijd.

De waarheid is dat er verschillende zaken bij de rechtbank aan de orde waren. De meest recente vond plaats in 2022, toen Nuno da Camara Pereira om voorzorgsmaatregelen vroeg, na de onderscheiding die de hertog van Bragança in 2019 aan Constantin Malofeev, een Russische oligarch, uitreikte. De onderscheiding werd bekritiseerd in de context van de invasie van Oekraïne. Destijds gaf Casa de Bragança een verklaring af waarin stond dat D. Duarte Pio “een inzamelingscampagne uitvoerde om de slachtoffers van het conflict te steunen, die al 100.000 euro opbrengt”, onder het gezag van de Orde van São Miguel da Ala. Nuno da Câmara Pereira, die in de jaren tachtig het merk ‘Ordem de São Miguel da Ala’ (OSMA) registreerde, bekritiseerde het “illegale gebruik” van de symbolen van de orde door de hertog van Bragança en stelde dat zijn imago en geloofwaardigheid waren aangetast doordat hij geassocieerd” met “Russische oligarchen”.

Het was weer een episode in de oorlog tussen de twee, waarbij Nuno het Huis van Bragança ervan beschuldigde een ‘lange geschiedenis te hebben van pogingen om zich de rechten van de Orde toe te eigenen’, waarbij hij probeerde misbruik te maken van de naam ‘om medewerkers, weldoeners en nieuwe mensen aan te trekken’. investeerders, die het grote publiek misleiden”, in verklaringen aan het tijdschrift Sábado. D. Duarte Pio heeft altijd geloofd dat er op een dag vrede tussen de twee zou komen. Dit is waarheid nu onthulde Nuno via social media.
“Er zijn paden, omwegen. Maar ook puntkomma’s. Er is altijd heen en weer. Waarheid en leven ontmoeten elkaar altijd, als de ziel nederig weet te zijn, omdat de ziel niet klein wil zijn”, schreef de fadozangeres in de publicatie.
https://infocul.pt/nuno-da-camara-pereira-e-dom-duarte-pio-fazem-as-pazes-e-acabam-com-guerras-judiciais/

Klinkt bekend, de volgende claim van de echt koning is hier nu!

https://www.royalhouseofportugal.org/html/lineause.htm
https://casarealdebraganca.wixsite.com/reifazdeconta

A Dom Duarte Pio di Bragança, residente em Sintra,

Aan Dom Duarte Pio di Braganza, woonachtig in Sintra, om te gehoorzamen aan Zin nr. 7793/95 Rep. nr. 463, uitgegeven op 19 december 1995

Gescande afbeeldingen van de echte “Acte van voorschrift” ten gunste van ZKH Dom Rosario, tegen Dom Duarte geleverd door een aanbevolen brief.

Overwegende dat

Bij vonnis nr. 7793/95 Rep. nr. 463 afgegeven op 19 december 1995, geleverd door Executive vorm op 10 juli 1996, onmiddellijk van plan om de uitvoering van de hierboven genoemde zin, wordt aangemeld samen met deze handeling.

Hebben reeds gezegd dit alles, onmiddellijk, door middel van de procurator ondergetekende

intimideert

aan Dom Duarte Pio di Bragança, Heer van Santar, gedomicilieerd in 2 CP-S Pedro – Sintra (Portugal) te gehoorzamen aan wat is opgenomen en erkend in de arbitrage-aanbeveling uitgesproken door de

Republiek San Marino, op 18 juli 1995, voor de controverse tussen Z.K.H. de Prins Dom Rosario Poidimani en de advocaat Gian Marco Marcucci, erkend door de Raadsheer Magistraat Directeur van de rechtbank van het District Urbino, dr. Gioacchino Sassi, die ook verklaarde het uitvoerende macht op 29 december 1995, en ten uitvoer gelegd door de uitvoerende vorm op 10 juli 1996, als gevolg waarvan op te schorten vanaf nu en voor alle tijden te komen zelf van het gebruik en usurpatie van de titel van hertog van Bragança, voor zichzelf en zijn eigen opvolgers, alsmede om direct of indirect gebruik maken van het Wapen van het Koninklijk Huis van Portugal, elke titel, predicaat, eer, voorrecht, prerogatief uitsluitend te wijten aan legitieme en constitutionele lijn van het Koninklijk Huis.

Hij moet voor altijd te vermijden op absolute wijze, het gebruik, of als hij al gebruikt, om onmiddellijk te stoppen met het gebruik, het versieren van zichzelf met alle cijfers, emblemen, stukken, email, ornamenten, onderscheidingen van eer die uitsluitend behoren tot het Koninklijk Huis van Bragança, en aan haar hoofd van de naam en het wapen Dom Rosario, de enige en legitieme XXII hertog van Bragança.

Bovendien moet hij ophouden te kwalificeren zichzelf, in het openbaar of prive, geschreven of gesproken, als legitieme of zelfs als vertegenwoordiger van het Koninklijk Huis van Bragança, van de constitutionele lijn, en indien genoemd met de titel, om te voorkomen dat aangesproken als, en ijverig deel te nemen aan het voorkomen van personen, echt of door suggesties, te verwarren op welke manier dan ook tussen zijn figuur en die van de legitieme hertog van Bragança, voor de titels die daadwerkelijk zijn verworven en niet legaal eigendom.

Verder moet hij voorkomen dat het verlenen van welke titel van adellijke orde, eretitel, onder welke vorm dan ook vrijgegeven, die op welke manier dan ook kan worden teruggebracht tot de titels van de Ridderorden, patrimonium van het Koninklijk Huis, en in het bijzonder die van Onze Lieve Vrouw van de conceptie van Vila Viçosa, de Nobele Dames van Sint Isabelle en die van St. Michael’s Wing, omdat dezelfde kwalificeert of niet als Grootmeester van de Ordes, zelfs als opnieuw samengesteld onder de vorm van een vereniging.

Verder wordt de geintimeerde erop gewezen geen interviews te geven aan welk tijdschrift dan ook, of aan welk televisie- of radionetwerk dan ook, met gebruikmaking van de naam van het Hoofd van het Koninklijk Huis van Portugal, indien dit niet uitsluitend de vorm heeft van een privépersoon.

Hij heeft om te rectificeren, waar ook ter wereld, indien bestaande, wederzijdse rapporten gebracht aan het bestaan tussen de geïntimeerde en onderdanen die hebben “te goeder trouw” geloofden dat ze te maken hadden met authentieke hertog van Bragança.

Bevestiging van het concept van onschendbaarheid van de naam van het Huis van Bragança, mocht u niet gehoorzamen binnen de termijn van tien dagen na kennisgeving van deze handeling, een oproep tot interventie door bevoegde autoriteiten in zowel nationale als internationale zetels zal worden verstrekt, voor alle rechten in instanties van civiele, strafrechtelijke en administratieve velden, zodat de uitvoering ten gunste van H.R.H. Dom Rosario Poidimani, Princ of Saxon Coburg van Bragança, hertog van Bragança, hoofd van het Koninklijk Huis van Portugal, constitutionele lijn, verplicht zijn.

Bijgevoegd: 1 Arbitrage-aanbeveling uitgesproken door de Republiek San Marino, op 18 juli 1995, voor de controverse tussen Z.K.H. de Prins Dom Rosario Poidimani en de advocaat Gian Marco Marcucci; 2)Verklaring van uitvoering van voornoemde Commendation, afgegeven door de Counsellor Magistraat Directeur van de rechtbank van het District Urbino, Dr Gioacchino Sassi, die ook verklaarde het uitvoerende op 29 december 1995.

In Vicenza, 15 april 1997.

Advocaat Riccardo Agostini

Raadsheer Minister van Juridische Zaken van het Hoofd van het Koninklijk Huis

In mijn hoedanigheid als in handelingen, delegeer ik hierbij om mij te vertegenwoordigen en om mij te verdedigen in deze procedure, in alle fasen en gradaties, met inbegrip van het beroep, de advocaat Riccardo Agostini van de balie van Vicenza samen met raadsman minister van Juridische Zaken dr. Roberto Cavallaro in vertegenwoordiging, het verlenen van hen de meest uitgebreide bevoegdheid van Low, met inbegrip van die van het oproepen in geval de derde, ook voor een garantie, om afstand te doen van de handelingen en afstand te accepteren, om opposities en geschillen voor te stellen en om zich te verzetten tegen hen in elke staat of rang, om plaatsvervangers te benoemen in processen, vaststelling van de woonplaats op het juridisch kantoor van dezelfde in Vicenza, Contrà Canove Nuove 1.

(Rubber stempel van het Koninklijk Huis) en handtekening

De handtekening is authentiek

Advocaat Riccardo Agostini

Handtekening

Relatie van kennisgeving

Bij instanties als in akten, heb ik, ondergetekende juridisch ambtenaar van de rechtbank van Vicenza, kennis gegeven van deze eigenlijke akte aan:

Dom Duarte Pio di Bragança, heer van Santar, woonachtig te 2CP-S Pedro – Sintra Portugal

En hierbij ingesloten het leveren van een kopie door middel van de postdienst met aanbevolen dekking en factuur van terugkeer.

Vicenza, 16 april 1997

De Verloren identiteit van Portugal

De kroon behoort toe aan de Vrouwe; de patrones van Portugal als dank voor het baren van het Goddelijke principe bekend als Christus.

In ruil daarvoor zwoer de Koning de bron van al het leven te beschermen, wat hem de gaven gaf om zijn eed gestand te doen. Zo is het dat we vandaag de dag onze soevereiniteit verloren zien gaan.

De oude gewoonte om het land te trouwen (Marry the Land)

De inheemse voorchristelijke Keltische Fenicische naties, die zich uitstrekken langs de westelijke Atlantische kust van Europa, zijn zeer vrouwgericht. Deze verhalen vertellen ons dat vrouwen de bewaakster en beschermster van het land waren, de drager van wijsheid, de wortel van spirituele en morele autoriteit van de stammen.

De heerschappij van een koning die begunstigd wordt door de godin is een heilig huwelijk De koning zwoer het land en zijn volk te beschermen en trouw te zijn aan beide en in ruil daarvoor schonk de soevereiniteit, de bron van het leven, hem de geschenken die hem zouden helpen zijn eed na te komen. Maar de bron van het leven moet worden gerespecteerd tussen het land en de mensen, natuur en cultuur, vrouwelijk en mannelijk, wat harmonie is en het leven is gevuld met overvloed.

Het boek I Koningen in de Bijbel beschrijft een Fenicische expeditie in de 10e eeuw voor Christus.

De schepen van deze vloot werden gebouwd in Eziongeber aan de kust van de Rode Zee en gefinancierd door koning Salomo.

Gedreven door hun verlangen naar handel en het verwerven van grondstoffen zoals zilver uit Spanje, goud uit Afrika en tin van de Scilly-eilanden, zeilden de Feniciërs ver en wijd, zelfs voorbij de traditionele veilige grenzen van het Middellandse Zeegebied van de Zuilen van Hercules en naar de Atlantische Oceaan. Er werden veel belangrijke nautische uitvindingen aan hen toegeschreven en ze vestigden hun reputatie als de grootste zeevaarders in de oude wereld.

In deze tijd waren de Feniciërs grotendeels onafhankelijk en zelfvoorzienend.

Toen de naburige Hebreeën in gevangenschap werden weggevoerd naar Babylon, betaalden de Feniciërs gewoon goud aan Babylon en bleven ze in hun eigen steden wonen en hun eigen zaken doen.

De Feniciërs trokken de aandacht van Rome

 • hun paarse kleurstof (meer waard dan t gewicht in goud, werd symbool voor rijkdom en koningschap).
 • hun sterke fundering van de wet.
 • De kooplieden en handelaars van Fenicië wilden iets dat niet te moeilijk was om te leren en dat snel en gemakkelijk te gebruiken zou zijn. De Feniciërs verspreidden hun alfabet via hun uitgebreide handelsnetwerk dat zich uitstrekte over het hele Middellandse Zeegebied. De Grieken namen het over en in de 8e eeuw voor Christus hadden ze er klinkers aan toegevoegd. Later gebruikten ook de Romeinen een versie van ditzelfde alfabet dat vrijwel identiek is aan het alfabet dat vandaag de dag in de Engelstalige wereld wordt gebruikt.

Hun christelijke religie Jezus Christus begon zijn bediening onder Joden en de Feniciërs waren de eersten die zijn boodschap en het christelijke geloof accepteerden. Een van de vroegste verslagen van deze bekering staat in Mattheüs 15:21 met de Eerste Apostolische Bekeerlingen buiten de Joden.

Deze onafhankelijkheid werd verminderd in 332 voor Christus toen Alexander de Grote arriveerde met zijn leger en het vasteland van Fenicië onder Griekse controle plaatste. De geschiedenis van Fenicië werd begraven nadat Alexander de Grote de hele stad Tyrus afslachtte.

De Fenicische christengemeenschap van Fenicische steden was een weg voor de apostelen op hun evangelisatiereizen over land en zee naar het noorden.

Lissabon was vóór de 2de eeuw de thuisbasis van Feniciërs en Keltische stammen en werd de hoofdstad van Portugal. De stad ligt op zeven heuvels…. Sydyk of de rechtvaardige man, de aartsvader Noach, was de vader van de zeven Cabiri, de bouwers van het eerste schip of de Argo.

Volgens de legende werd Lissabon gesticht door de oude Griekse krijger Odysseus, die zich daar zou hebben gevestigd nadat hij door de regio was betoverd. Beroemd om zijn moed, intelligentie en leiderschap waren cruciaal voor de Griekse overwinning in de Trojaanse oorlog.

In 714 na Chr. bezetten Noord-Afrikaanse Moren de stad, versterkten het en doopten het om tot Lissabona.

In 1095 ontving Henri de Bourgogne het graafschap Portugal, van zijn stiefvader Alphonse VI, koning van León en Castilië nadat Christus aan hem was verschenen om het volk dat God zo liefhad te bevrijden. Henri won de beroemde slag bij Ourique op 25 juli 1139 en werd op het slagveld tot koning uitgeroepen en eerde de Heilige Maagd Maria voor deze overwinning.

In 1808 werd Portugal geconfronteerd met de dreigende Napoleontische invasie om Portugal op te nemen in het keizerlijke systeem van Bonaparte. Gedwongen om te vluchten in een strategische terugtocht, stak het Portugese koningshuis de Braganzas de Atlantische Oceaan over en een koninklijk decreet veranderde de status van Brazilië van een Portugese kolonie in een koninkrijk naast Portugal.

Op 16 december 1815 verhief de toekomstige koning Joan VI Brazilië tot koninkrijk en werd zijn moeder, Maria I, de regerende koningin, de eerste monarch van Brazilië.
Het Verenigd Koninkrijk van Portugal, Brazilië en de Algarve was gevormd.

In dezelfde periode dat de moeder van Koning Joan stierf, zocht hij een vrouw voor zijn zoon Dom Pedro, de Koninklijke Prins van Portugal. De Koning sloot uiteindelijk een verbond met een van de machtigste koninklijke huizen van Europa, de Keizer van Oostenrijk de Habsburgers.
Dom Pedro trouwde in 1817 met de dochter van keizer Frans I.
https://www.napoleon-series.org/research/government/Brazil/c_Independence.html

De schoonfamilie van Pedro en de minister van de keizer van Oostenrijk, Metternich, beschouwden de alliantie als “een voordelig pact tussen Europa en de Nieuwe Wereld”. Dit liberale regime ” deelde de genadeklap uit aan de Portugese inquisitie die Koning Joan VI en de koninklijke familie verplichtte om op 25 april 1821 naar Portugal terug te keren; anders riskeerde hij het verlies van zijn Portugese troon. http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2299703

In september 1821 stemden de Côrtes, waarbij slechts een deel van de Braziliaanse afgevaardigden aanwezig was, voor de afschaffing van het Koninkrijk Brazilië en de koninklijke vertegenwoordigingen in Rio de Janeiro en om alle provincies rechtstreeks ondergeschikt te maken aan Lissabon. Portugal stuurde troepen naar Brazilië en plaatste alle Braziliaanse eenheden onder Portugees bevel. De sfeer was zo geladen dat de oudste zoon en erfgenaam van Koning Juan VI, Pedro I, in Brazilië bleef en asiel zocht op een Brits schip voor het geval hij zou verliezen.

Gedwongen om het Koninkrijk Brazilië in 1822 onafhankelijk te verklaren van Portugal, werd Pedro zoon van Joan VI, op 12 oktober 1822 uitgeroepen tot de eerste keizer van Brazilië als Pedro I op zijn 24e verjaardag en daarmee tevens gedwongen een nieuwe grondwet te schrijven (1826). https://www.countrystudies.us/brazil/11.htmhttps://www.napoleon-series.org/research/government/Brazil/c_Independence.html


King Joao,

Queen Charlotta
Dom Pedro
Dom Miquel

Koning Juan VI keerde terug naar Portugal en accepteerde de grondwet die was opgesteld door de Cortes. De eerste Portugese grondwet werd aangenomen op 23 september 1822, verenigd op initiatief van de voorlopige regering van de opstandige beweging die Porto op 24 augustus 1820 had geteisterd. Grondwet van 1822 en ontbonden de Cortes, waarmee de Liberale Revolutie van 1820 werd teruggedraaid.

Koning Joan VI accepteerde de eerste grondwet, waarbij een hevige familie rel onstond doordat

– zijn oudste zoon Pierre, die de onafhankelijkheid van Brazilië uitriep op 12 oktober 1822;

– en zijn vrouw, die weigert de eed op de grondwet af te leggen.

De Cortes verklaren zichzelf dan machteloos en scheiden zich af op 2 juni, en koning John belooft een nieuwe grondwet…. het land werd tot dan geregeerd volgens de antieke Lamego wetten, opgesteld door de Cortes van 1143 .https://mjp.univ-perp.fr/constit/pt1822.htm

– zijn jongste zoon Miguel, die op 29 mei 1823 oproept tot een opstand tegen de regering en het herstel van het oude regime.

Koning John zijn huwelijk was conflictueus. Zijn jongste zoon D. Miguel was twintig jaar oud toen hij deelnam aan de beroemde samenzwering die zichzelf aan het hoofd plaatste van de contrarevolutie van 27 mei 1823, bekend als de Vilafrancada. De Infante Dom Miguel en zijn moeder Koningin Dona Carlota wilden de troonsafstand bewerkstelligen van Koning Dom João VI, die de Grondwet van 1822 wilde handhaven.

In de laatste jaren van zijn bewind leidde het beleid van koning Joao tot ingrijpende economische veranderingen, te beginnen met de openstelling van de havens en de afschaffing van de Portugese handelsmonopolies, waarvan het Verenigd Koninkrijk het meest profiteerde. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monarchs_of_Brazil

10 maart 1826, Koning Jan overleden De vondst van arsenicum in hoge doses in de viscera van de monarch wijst op vergiftiging als hoofdoorzaak van de dood. Vreemd genoeg stierven ook drie andere naaste medewerkers van Dom João VI in verdachte omstandigheden: Minister Lacerda, huisarts baron van Alvaiazare (Manoel Vieira da Silva) en de kok van Zijne Majesteit, Caetano. https://www.scielo.br/j/anp/a/qk5BmbJ3tymPDyhvXsrhvGN/?format=pdf

Zijn vrouw Dona Carlota Joaquina en jongste zoon Dom Miguel (in ballingschap, in Oostenrijk) waren onder de invloed van de radicale liberalen (ofwel onder de invloed van de vrijmetselarij)

Pedro’s schoonfamilie, Oostenrijks minister was Metternich

Het hoogtepunt van Metternichs wederopbouw. Hij had precieze ideeën over de basis voor een nieuwe orde in Europa: Het Congres van Wenen (1815. https://www.britannica.com/biography/Klemens-von-Metternich/Leadership-of-the-Congress-of-Vienna

Metternich was de architect van het Verdrag van Wenen en het geheime verdrag van Verona

Het Verdrag van Parijs 1814 werd ondertekend door Portugal:

ARTIKEL 3 stond “met name de verdragen die in 1801 in Badajoz en Madrid waren ondertekend, zijn nietig. Het Portugese Koninkrijk werd een republiek met zijn president-directeur van het bedrijf Portugal. ARTIKEL 4. De situatie van Spanje en Portugal verenigen ongelukkig alle omstandigheden waarnaar dit verdrag in het bijzonder verwijst. “Dit is de zogenaamde Monroe Doctrine. De dreiging onder het geheime verdrag van Verona om de volksregering in de Amerikaanse republieken te onderdrukken is de basis van de Monroe Doctrine.

Dit geheime verdrag van Verona zet duidelijk het conflict uiteen tussen de monarchale regering en de volksregering, en de regering van de weinigen tegenover de regering van de velen.”
https://removingtheshackles.blogspot.com/2015/06/itnj-magna-carta-treaty-of-verona.html

Het Congres van Verona ontwikkelde de RATIFICATIE van Artikel Zes van het Congres van Wenen, wat in het kort neerkwam op een belofte om Volksregeringen waar dan ook te voorkomen of te vernietigen.

Joodse rechten op de congressen van Wenen en Aix la Chappelle 1818

I. Het congres van Wenen 1

II. Het congres van Aix-La-Chapelle 50 Bijlage A. Wilhelm von Humboldt over de beginselen van joodse emancipatoire wetgeving met betrekking tot het ontwerp van een nieuw wetgevingssysteem voor de joden, 17 juli 1809, door Wilhelm von Humboldt 71

Na de dood van koning Juan VI van Portugal in 1826 werden de Braganza’s verdeeld

1. de Braziliaanse tak, met als opperhoofd de oudste zoon van koning Juan VI, keizer Pedro I van Brazilië,

2. de constitutionele tak, met als opperhoofd de oudste dochter van keizer Pedro I, koningin Maria II van Portugal,

3. de Miguelistische tak, met als opperhoofd de tweede oudste zoon en zevende kind van Koning Juan VI, Koning Miguel I van Portugal.

Koning Jan werd opgevolgd door zijn zoon Dom Pedro, die afstand deed van zijn dochter en haar als bruid gaf aan de pasgeboren Dom Miguel. Tegelijkertijd gaf hij het land een Constitutioneel Handvest 1826.

Miguel keerde terug uit ballingschap en riep zichzelf uit tot absoluut monarch.

Broederoorlog / Miguelietenoorlogen 1828-1834

Er volgde een burgeroorlog tussen aanhangers van Miguel en Dona Maria, waarbij Pedro aftrad als keizer om als regent voor zijn dochter op te treden; hun kant won in 1834 en Miquel werd uit Portugal verbannen. https://www.thoughtco.com/events-in-portuguese-history-1221724

In december 1834 verbande de Portugese Cortes Miguel en al zijn nakomelingen uit Portugal op straffe van onmiddellijke dood. De grondwet van 1838 (artikel 98) sloot de collaterale Miguelistische lijn categorisch uit van de troon.

IIb. Miguel I (1802 – 1866), (Portugees: “o Absolutista”) of “de Traditionalist” (Portugees: “o Tradicionalista”), usurpator van de Portugese troon, regent van Portugal vanaf februari 1828 en zelfbenoemd koning van juli 1828 tot 1834, hoewel zijn koninklijke titel niet overal werd erkend. https://www.storiespreschool.com/liberal_war.html

1908

Dom Carlos I was de koning van Portugal van 1889 tot zijn moord samen met zijn erfgenaam, Luís Filipe, Prins Koninklijk van Portugal, op 1 februari 1908. De aanslag werd gepleegd door sympathisanten van de republikeinse belangen en geholpen door de Portugese Carbonária; een Italiaanse vrijmetselaarsloge. https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_of_Portugal

Koning Carlos I stierf onmiddellijk, zijn erfgenaam Luís Filipe raakte dodelijk gewond en stierf twintig minuten later.

Enkele dagen later werd de jongere zoon, prins Manuel, uitgeroepen tot koning van Portugal.

Maria Pia van Braganza, halfzus van Dom Manuell II, was een baby en werd door haar moeder en grootouders meegenomen naar Madrid, Spanje. De doop werd geregistreerd en vermeldde dat haar vader “D. Carlos de Sassonia-Coburgo y Savoya de la Casa de Braganza de Portugal” was.

https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Pia_de_Saxe-Coburgo_e_Bragan%C3%A7a

De gebeurtenissen (1908-1930) die leidden tot de usurpatie van de rechten op de Troon van Portugal en de daaraan verbonden adellijke titels.

http://www.academiasanctiambrosii.it/wp-content/uploads/2017/07/The-Fons-Honorum-Prerogatives-and-Priviliges-of-the-Portuguese-Royal-House-of-Bragan%C3%A7a-INGLESE.pdf

Het bewind van Manuel II eindigde, hij leefde de rest van zijn leven in ballingschap in Twickenham, Middlesex, Engeland. https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/pt-history.htm

De verbannen Portugese vorst stierf plotseling in de zomer van 1932, hij was pas tweeënveertig. https://core.ac.uk/download/pdf/217385515.pdf

Zijn dood was verdacht omdat hij de dag ervoor was getennist. De Portugese regering, op dat moment geleid door António Oliveira de Salazar, gaf toestemming voor zijn begrafenis in Lissabon, na een staatsbegrafenis. http://www.crimemagazine.com/king-portugal-was-assassinated-1908

Onmiddellijk na zijn dood werd het lichaam teruggebracht naar Lissabon voor de begrafenis.

stichtte Oliveira Salazar, met de verkoop van zijn landgoed in Londen en met de opbrengst van zijn overgebleven persoonlijke bezittingen en die van het Huis van Braganza: de Stichting van het Huis van Braganza. http://tweedlandthegentlemansclub.blogspot.com/2011/08/manuel-ii-last-king-of-portugal.html

De scheiding van macht en vorst: een verrader als vazalkoning

António Salazar werd benoemd tot minister van Financiën van de Portugese Republiek en hij werd de fascistische leider en dictator van Portugal. Maar omdat hij zijn populariteit verloor, besloot hij de afstammelingen van Dom Miguel toe te staan terug te keren naar Portugal.

https://isgp-studies.com/le-cercle-pinay#portugal-salazar-aginter-press

https://humus.livejournal.com/2543310.html

Salazar, confisqueerde de eigendommen van de koninklijke familie van Saxon Coburg Gotha en Bragança, maakte er een stichting van, aan het hoofd waarvan een vertegenwoordiger werd genoemd van dezelfde zijdelingse lijn die eeuwig uitgesloten was van de troonopvolging, en die geen Saxon Coburg Gotha en Bragança was! Het verbod van 1834 nog steeds van kracht, later ingetrokken in mei 1950 https://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1058.pdf

Zijn zoon: Duarte Pio werd geboren op 15 mei 1945 in Bern, Zwitserland.-https://www.royalhouseofportugal.org/media/docs/decreti_2526lege/decretos%201835.jpg

Sinds 1932 zijn de Portugezen met de tactische steun van dictator Salazar misleid over het Portugese Koninklijk Huis. Ondanks alle aangevoerde bewijzen doet de Portugese pers alsof ze de realiteit negeert en blijft ze de meer dan 85 jaar oude leugen verspreiden dat de heer Duarte Pio de Bragança de hertog van Bragança is, wat op geen enkele manier overeenkomt met de waarheid.

De traditionele pers raakt in diskrediet bij de publieke opinie, waar het internet is om de waarheid te onderzoeken met de gedocumenteerde feiten.

Dona Maria Pia werd haar geboorterecht ontzegd. In 1987 Dona Maria Pia officieel Abdicate aan Dom Rosario In 1995 Dona Maria Pia sterft in Verona als Maria Pia van Saksen Coburgo Gotha en Bragança, Koninklijke Prinses van Portugal en XXI hertogin van Bragança, geliefd en gerespecteerd door iedereen die haar kende.

Hoewel de zaak “Duarte versus Bragança” bijna tien jaar liep (1972 – 1982), slaagde de eiser er niet in voor de rechtbank te bewijzen dat hij, Dom Duarte Nuno, lid was van het koninklijk huis van Portugal. Het tribunaal velde een negatief vonnis en de Portugese ambassadeur bij de Heilige Stoel bevestigde het vonnis.

Gescande afbeeldingen van de echte “Acte van voorschrift” ten gunste van ZKH Dom Rosario, tegen Dom Duarte geleverd door een aanbevolen brief.

Overwegende dat

Bij vonnis nr. 7793/95 Rep. nr. 463 afgegeven op 19 december 1995, geleverd door Executive vorm op 10 juli 1996, onmiddellijk van plan om de uitvoering van de hierboven genoemde zin, wordt aangemeld samen met deze handeling.

Hebben reeds gezegd dit alles, onmiddellijk, door middel van de procurator ondergetekende

intimideert

aan Dom Duarte Pio di Bragança, Heer van Santar, gedomicilieerd in 2 CP-S Pedro – Sintra (Portugal) te gehoorzamen aan wat is opgenomen en erkend in de arbitrage-aanbeveling uitgesproken door de Republiek San Marino, op 18 juli 1995, voor de controverse tussen Z.K.H. de Prins Dom Rosario Poidimani en de advocaat Gian Marco Marcucci, erkend door de Raadsheer Magistraat Directeur van de rechtbank van het District Urbino, dr. Gioacchino Sassi, die ook verklaarde het uitvoerende macht op 29 december 1995, en ten uitvoer gelegd door de uitvoerende vorm op 10 juli 1996, als gevolg waarvan op te schorten vanaf nu en voor alle tijden te komen zelf van het gebruik en usurpatie van de titel van hertog van Bragança, voor zichzelf en zijn eigen opvolgers, alsmede om direct of indirect gebruik maken van het Wapen van het Koninklijk Huis van Portugal, elke titel, predicaat, eer, voorrecht, prerogatief uitsluitend te wijten aan legitieme en constitutionele lijn van het Koninklijk Huis.

Hij moet voor altijd te vermijden op absolute wijze, het gebruik, of als hij al gebruikt, om onmiddellijk te stoppen met het gebruik, het versieren van zichzelf met alle cijfers, emblemen, stukken, email, ornamenten, onderscheidingen van eer die uitsluitend behoren tot het Koninklijk Huis van Bragança, en aan haar hoofd van de naam en het wapen Dom Rosario, de enige en legitieme XXII hertog van Bragança.

Bovendien moet hij ophouden te kwalificeren zichzelf, in het openbaar of prive, geschreven of gesproken, als legitieme of zelfs als vertegenwoordiger van het Koninklijk Huis van Bragança, van de constitutionele lijn, en indien genoemd met de titel, om te voorkomen dat aangesproken als, en ijverig deel te nemen aan het voorkomen van personen, echt of door suggesties, te verwarren op welke manier dan ook tussen zijn figuur en die van de legitieme hertog van Bragança, voor de titels die daadwerkelijk zijn verworven en niet legaal eigendom.

Verder moet hij voorkomen dat het verlenen van welke titel van adellijke orde, eretitel, onder welke vorm dan ook vrijgegeven, die op welke manier dan ook kan worden teruggebracht tot de titels van de Ridderorden, patrimonium van het Koninklijk Huis, en in het bijzonder die van Onze Lieve Vrouw van de conceptie van Vila Viçosa, de Nobele Dames van Sint Isabelle en die van St. Michael’s Wing, omdat dezelfde kwalificeert of niet als Grootmeester van de Ordes, zelfs als opnieuw samengesteld onder de vorm van een vereniging.

Verder wordt de geintimeerde erop gewezen geen interviews te geven aan welk tijdschrift dan ook, of aan welk televisie- of radionetwerk dan ook, met gebruikmaking van de naam van het Hoofd van het Koninklijk Huis van Portugal, indien dit niet uitsluitend de vorm heeft van een privépersoon.

Hij heeft om te rectificeren, waar ook ter wereld, indien bestaande, wederzijdse rapporten gebracht aan het bestaan tussen de geïntimeerde en onderdanen die hebben “te goeder trouw” geloofden dat ze te maken hadden met authentieke hertog van Bragança.

Bevestiging van het concept van onschendbaarheid van de naam van het Huis van Bragança, mocht u niet gehoorzamen binnen de termijn van tien dagen na kennisgeving van deze handeling, een oproep tot interventie door bevoegde autoriteiten in zowel nationale als internationale zetels zal worden verstrekt, voor alle rechten in instanties van civiele, strafrechtelijke en administratieve velden, zodat de uitvoering ten gunste van H.R.H. Dom Rosario Poidimani, Princ of Saxon Coburg van Bragança, hertog van Bragança, hoofd van het Koninklijk Huis van Portugal, constitutionele lijn, verplicht zijn.

Bijgevoegd: 1 Arbitrage-aanbeveling uitgesproken door de Republiek San Marino, op 18 juli 1995, voor de controverse tussen Z.K.H. de Prins Dom Rosario Poidimani en de advocaat Gian Marco Marcucci; 2)Verklaring van uitvoering van voornoemde Commendation, afgegeven door de Counsellor Magistraat Directeur van de rechtbank van het District Urbino, Dr Gioacchino Sassi, die ook verklaarde het uitvoerende op 29 december 1995.

In Vicenza, 15 april 1997.

Advocaat Riccardo Agostini

Raadsheer Minister van Juridische Zaken van het Hoofd van het Koninklijk Huis

In mijn hoedanigheid als in handelingen, delegeer ik hierbij om mij te vertegenwoordigen en om mij te verdedigen in deze procedure, in alle fasen en gradaties, met inbegrip van het beroep, de advocaat Riccardo Agostini van de balie van Vicenza samen met raadsman minister van Juridische Zaken dr. Roberto Cavallaro in vertegenwoordiging, het verlenen van hen de meest uitgebreide bevoegdheid van Low, met inbegrip van die van het oproepen in geval de derde, ook voor een garantie, om afstand te doen van de handelingen en afstand te accepteren, om opposities en geschillen voor te stellen en om zich te verzetten tegen hen in elke staat of rang, om plaatsvervangers te benoemen in processen, vaststelling van de woonplaats op het juridisch kantoor van dezelfde in Vicenza, Contrà Canove Nuove 1.

(Rubber stempel van het Koninklijk Huis) en handtekening

De handtekening is authentiek

Advocaat Riccardo Agostini

Handtekening

Relatie van kennisgeving

Bij instanties als in akten, heb ik, ondergetekende juridisch ambtenaar van de rechtbank van Vicenza, kennis gegeven van deze eigenlijke akte aan:

Dom Duarte Pio di Bragança, heer van Santar, woonachtig te 2CP-S Pedro – Sintra Portugal

En hierbij ingesloten het leveren van een kopie door middel van de postdienst met aanbevolen dekking en factuur van terugkeer.

Vicenza, 16 april 1997.

1822 Eerste grondwet van Portugal

Vraag je je nog steeds af waarom dit allemaal gebeurde?

Bekijk de grondwet van 1822; 200 jaar geleden werden we vrij verklaard.

https://mjp.univ-perp.fr/constit/pt1822.htm

Eerste titel. Van de persoonlijke rechten en plichten van de Portugezen.

CONSTITUTIE VAN 1822 D. João door de genade van God en door de grondwet van de monarchie,

Koning van het Verenigd Koninkrijk van Portugal, Brazilië en de Algarve aan deze kant en voorbij de zee in Afrika, enz. Ik maak aan al mijn onderdanen bekend dat de Algemene Buitengewone en Constituerende Cortes de volgende POLITIEKE CONSTITUTUTIE VAN HET PORTUGESE MONARCHIE BESLOTEN hebben, en dat ik deze heb aanvaard, en heb gezworen op de volgende POLITIEKE CONSTITUTIE VAN HET PORTUGESE MONARCHIE BESLOTEN DOOR DE EXTRAORDINARIALE EN CONSTITUENTE ALGEMENE CORTES Bijeengekomen in Lissabon in 1821 -.

Preambule

– Titel I: De individuele rechten en plichten van de Portugezen

– Titel II: De Portugese natie, haar grondgebied, godsdienst, regering en dynastie

– Titel III: De wetgevende macht of de rechtbanken

– Titel IV: De uitvoerende macht van de koning

– Titel V: De rechterlijke macht

– Titel VI: De administratieve en economische regering

TITEL I DE INDIVIDUELE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PORTUGEZEN.

ÉÉN HOOFDSTUK.

– ARTIKEL 1 De politieke Grondwet van de Portugese Natie beoogt de vrijheid, veiligheid en eigendom van alle Portugezen te handhaven.

– ARTIKEL 2 Vrijheid bestaat hierin, dat men niet verplicht is te doen wat de wet niet gebiedt, noch zich te onthouden van datgene wat de wet niet verbiedt. Het behoud van deze vrijheid hangt af van de nauwkeurige naleving van de wetten.

– ARTIKEL 3 De persoonlijke veiligheid is de bescherming die de Regering aan een ieder moet geven om zijn persoonlijke rechten te beschermen.

– ARTIKEL 4 Niemand wordt gearresteerd zonder tenlastelegging, behalve in de gevallen en op de wijze bepaald in artikel 203 en volgende. De wet zal de straffen aanwijzen waarmee zij moeten worden gestraft, niet alleen voor de rechter die een willekeurige arrestatie beveelt en de ambtenaren die ze uitvoeren, maar ook voor de persoon die erom heeft verzocht.

– ARTIKEL 5 Het huis van iedere Portugees is zijn toevluchtsoord. Geen enkele ambtenaar mag het betreden zonder schriftelijk bevel van de bevoegde autoriteit, behalve in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald.

– ARTIKEL 6 Eigendom is een heilig en onschendbaar recht dat elke Portugees heeft om naar eigen goeddunken te beschikken over al zijn bezittingen, overeenkomstig de wetten. Wanneer het om een of andere reden van openbare en dringende noodzaak noodzakelijk is dat hem dit recht wordt ontnomen, zal hij eerst schadeloos worden gesteld op de wijze bij de wet bepaald.

– ARTIKEL 7 De vrije communicatie van gedachten is een van de kostbaarste rechten van de mens. Elke Portugees kan dus, zonder afhankelijk te zijn van voorafgaande censuur, zijn mening uiten over om het even welk onderwerp, op voorwaarde dat hij zich moet verantwoorden voor het misbruik van deze vrijheid in de gevallen en op de wijze die de wet bepaalt.

– ARTIKEL 8 De Rechtbanken zullen een Speciale Rechtbank benoemen, om de persvrijheid te beschermen en de misdaden die het gevolg zijn van het misbruik ervan te beteugelen, in overeenstemming met de bepalingen van art. 177 en 189. Wat betreft het misbruik dat gemaakt kan worden van deze vrijheid in godsdienstige zaken, zijn de Bisschoppen gevrijwaard van censuur van gepubliceerde geschriften over dogma’s en zeden, en de Regering zal de Bisschoppen zelf helpen de schuldigen te straffen. In Brazilië komt er ook een Speciale Rechtbank zoals in Portugal.

– ARTIKEL 9 De wet is voor iedereen gelijk. Daarom mogen voorrechten van het forum niet worden getolereerd in civiele of strafzaken, noch speciale commissies. Deze bepaling heeft geen betrekking op zaken die naar hun aard behoren tot bijzondere rechterlijke beslissingen, in overeenstemming met de wetten.

– ARTIKEL 10 Geen wet, laat staan een strafwet, zal zonder absolute noodzaak worden vastgesteld.

– ARTIKEL 11 De gehele straf moet in verhouding staan tot het misdrijf en geen enkele straf zal worden onttrokken aan de persoon van de overtreder. Foltering, confiscatie van goederen, schande, geseling, vasthouden en verhandelen, brandmerken met een heet ijzer en alle andere wrede of beruchte straffen worden afgeschaft.

– ARTIKEL 12 Alle Portugezen kunnen worden toegelaten tot openbare ambten, zonder enig ander onderscheid dan dat van hun talenten en deugden.

– ARTIKEL 13 Openbare ambten zijn niet het eigendom van een persoon. Hun aantal wordt strikt beperkt tot het noodzakelijke. De personen die ze zullen dienen, zullen eerst zweren de Grondwet en de wetten na te leven; trouw te zijn aan de Regering; en haar verplichtingen goed na te komen.

Nao esquecer, que somos resolutos defensores dos mais perenes valores da Portugalidade!

Vergeet niet dat wij de meest duurzame waarden van Portugal resoluut verdedigen!

Titel II. De Portugese natie, haar grondgebied, haar godsdienst, haar regering en de dynastie.

Artikel 20
De Portugese natie bestaat uit de vergadering van alle Portugezen van de twee hemisferen.

Haar grondgebied bestaat uit het Verenigd Koninkrijk van Portugal, Brazilië en Algarve, en omvat :

1 ° In Europa, het koninkrijk Portugal, bestaande uit provincies van Minho, Trazlos-Montes, Beira, Extremadura, Alentejo, en van het koninkrijk Algarve, en de aangrenzende eilanden, Madeira, Porto-Santo en de Azoren ;

2 ° In Amerika, het koninkrijk Brazilië, dat is samengesteld uit de provincies Parà en Rio-Negro, Maranhao, Pianhi, Rio big do norte, Cearà, Parahiba, Pernambuco, Alagoas, Bahia en Sergippe, Minas-Geraes, Espirito-Santo, Rio de Janeiro, Sâo Paulo, Santa-Catherina, Rio grande do Sul, Goyazes, Matto-grosso, en de eilanden Fernando de Noronha, Trinidad en alle andere aangrenzende.

3 ° In West-Afrika, Bissào, Cacheo, in de Gouden Kust, het fort Sào Joào Baptista de Judà, Angola, Benguella en afhankelijkheden, Cabinda en Molembo, de eilanden van Cabo-Verde, en die van S.-Thomè, Principe en haar afhankelijkheden ; Aan de oostkust Afrika, Mosambique, Rio de Senna, Sofalla, Inhambane, Quelimane, en de eilanden van Cabo Delgado,

4 ° In Azië, Salzete, Bardez, Goa, en haar afhankelijkheden, Damào en Diù, vestigingen in Macào, en de eilanden van Solor en Timor. Een meer geschikte verdeling van dit gebied zal worden gemaakt.

n arlos Matias Pereira, een ontwerpdecreet over het uit
http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4663864

Dom Rosario Poidimani

2022-08-23 Paus instrueert entiteiten Vaticaan om alle fondsen te verplaatsen naar Vaticaanse bank

Paus Franciscus instrueert Vaticaanse entiteiten om alle fondsen te verplaatsen naar Vaticaanse bank voor 30 september https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2022/8/23/rescriptum.html

Dom Rosario’s Royal Decree reaction

Link webpage

Koninklijke lijn, vermoorde koningen “Laat daarom niemand deze gift schenden”.

De pauselijke bul Inter Caetera 1493 verleend aan het koninklijk huis van Portugal

Vermeld: Wij vertrouwen op hem van wie rijken en regeringen en alle goede dingen voortkomen, dat met de leiding van de Heer deze heilige en prijzenswaardige onderneming voort te zetten, tot geluk en glorie van alle Christendom. ….Laat daarom niemand inbreuk maken op, of met onbesuisde stoutmoedigheid ingaan tegen deze onze aanbeveling, vermaning, vordering, gift, toelage, opdracht, grondwet, deputatie, decreet, mandaat, verbod en testament …. mocht iemand aldus ingaan, dan verbieden wij ten strengste alle personen van welke rang dan ook, zelfs keizerlijk en koninklijk, of van welke stand, graad, orde….

https://www.nativeweb.org/pages/legal/indig-inter-caetera.html

https://casarealdebraganca.wixsite.com/reifazdeconta

Usurpator: betekent een persoon die zich iets toe-eigent (= de controle overneemt), vooral een machtspositie, zonder het recht te hebben: de macht werd gegrepen door een brutale usurpator

De Grieken hadden hun eigen opvatting over wat usurpatoren waren en noemden hen tirannen.[4] In oud-Grieks gebruik was een tiran (tyrannos/τύραννος in het Grieks) een persoon die via ongrondwettelijke of onwettige middelen aan de macht kwam, meestal zonder erfgenaam van een bestaande troon. Dergelijke individuen werden negatief waargenomen door politieke filosofen als Socrates, Plato en Aristoteles.

Usurpatoren proberen vaak hun positie te legitimeren door te beweren een afstammeling te zijn van een heerser met wie zij wel of niet verwant zijn. Volgens Herodotus werd dit gedaan door iemand die zich voordeed als Smerdis om na zijn dood de troon van Cyrus de Grote te grijpen.[8]

Het concept van usurpatie speelde een grote rol in het bestuur van monarchieën, en bracht vaak minachting met zich mee voor degenen die ervan beschuldigd werden.[9] De politieke filosoof Niccolo Machiavelli gaf in zijn boek The Prince langdurig advies aan potentiële en feitelijke supporters. De besproken methoden waren relevant voor de vestiging van een veiliger vorstendom voor de heerser, waarvan Machiavelli zei dat er op een gegeven moment kwaad zou moeten worden gedaan. [12] USURPER | Engelse betekenis – Cambridge Dictionary

De vraag die ieder van ons zichzelf moet stellen is: “is er sprake van een benadeelde partij”?

Uiteindelijk accumuleren usurpatoren de macht door deze af te nemen van de andere staatsinstellingen, hetzij door de rol van de wetgevende macht te minimaliseren, hetzij door de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te ondermijnen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Usurper

Wat betekent dit voor Portugal?

Wat betekent dit voor Europa?

Wat betekent dit voor de wereld?

Voor jou en mij?!

Onde está a Coroa da Senhora?

Volgens de vlagontwerpcommissie

 • rood symboliseerd het verloren bloed door mensen die vochten dat Portugal een republiek werd, en groen symboliseerde hoop voor de toekomst.
 • Hoe idealistisch die verklaring ook was, het was niet genoeg om iedereen voor zich te winnen. Veel mensen hielden van de oude wit-blauwe vlag, ondanks de associaties met de monarchie.
 • De Tiffany-blauw kleur werd ook geassocieerd met de Heilige Maagd Maria, die door koning Jan IV tot Koningin en Beschermvrouwe van Portugal werd gekroond. Portugal is tot op de dag van vandaag nog steeds een religieus land en dus waarom het verwijderen van deze religieuze symboliek
 • De reden dat veel mensen tegen de nieuwe kleuren waren, was omdat rood en groen de kleuren waren van de Portugese Republikeinse Partij. Portugal was inderdaad een republiek aan het worden, maar dat betekent niet dat de Portugese Republikeinse Partij gratis reclame zou moeten krijgen.
 • De vlag werd geaccepteerd maar de vlag is niet gelijkmatig verdeeld: er is veel meer rood (bloed) dan groen (hoop), wat heel typerend is voor de Portugese visie.
 • De armillairsfeer (ook bekend als een bolvormig astrolabium, armilla of armil) is een astronomisch apparaat dat werd gebruikt om door de oceanen te navigeren. Henry the Navigator was eigenlijk de Grootmeester van de Orde van Christus en het is waarschijnlijk dat hij de armillary sphere introduceerde. Dit was het gouden tijdperk van Portugal, een tijd waarin het land welvarend en toekomstgericht was. De ontwerpers van de vlag vonden het belangrijk deze periode te herinneren met de vlag.

Het rode schild
In het midden van de vlag bevindt zich een rood schild, dat bovenop de gele armillosfeer zit. Dit schild maakte deel uit van vrijwel elke eerdere versie van de Portugese vlag, met uitzondering van de vlag onder het bewind van Afonso I.

Er zijn 7 gele kastelen bovenop het rode gedeelte en een wit interieur met 5 kleinere blauwe schilden. Op elk van de blauwe schilden bevinden zich 5 witte stippen.

 • Er wordt aangenomen dat de zeven kastelen de zeven kastelen vertegenwoordigen die de Portugezen terugnamen van de Moren, hoewel dit slechts speculatie is.
 • De 5 kleinere blauwe schilden vertegenwoordigen de 5 Moorse koningen die werden gedood door de eerste koning van Portugal, Afonso I. Deze koningen regeerden over Sevilla, Badajoz, Elvas, Évora en Beja Tarifas tijdens de Moorse periode.
 • De 5 witte stippen in elk blauw schild vertegenwoordigen de 5 wonden van Christus.
  https://www.portugalist.com/portuguese-flag/

Rood symboliseerde al het bloed, groen symboliseerde hoop voor de toekomst.
De vlag is niet gelijkmatig verdeeld: er is veel meer rood (bloed) dan groen (hoop)

DOM JOÃO VI, 1826; Vermoord; vergiftigd

DOM MIGUEL UIT 1828, wiens afstammende tak voor altijd werd uitgesloten van de aanspraak op de troon van Portugal, zoals bepaald in artikel 98 van de Monarchische Grondwet van 1838, van kracht op 5 oktober 1910, waarin letterlijk staat: “De ondergrens van de voormalige baby Dom Miguel en al zijn nakomelingen worden voortdurend uitgesloten van de opvolging”;

Dona MARIA II, 1834;

DOM PEDRO V, 1853;

DOM LUIS UIT 1861;

DOM CARLOS UIT 1889; 1908 vermoord; doodgeschoten;

DOM Filipe SINDS 1908; 1908 vermoord; doodgeschoten;

DOM MANUEL II UIT 1908; levend in ballingschap Vermoord; vergiftigd

Dona MARIA PIA, SINDS 1932, OVERLEDEN; Leven in ballingschap

DOM ROSÁRIO, 1987; Levend in ballingschap, laatste en huidige vertegenwoordiger van de dynastie, legitieme en constitutionele lijn, die, via een “beraadslaging” uitgevaardigd bij koninklijk besluit nr. *, heraldische bezittingen en Kroon van het Koninklijk Huis van Portugal, evenals Titels, Kwalificaties, Onderscheidingen, Bedrijven, Prerogatieven en Bevoegdheden, ook bijzonder”, zonder enige beperking en/of uitzondering, zoals duidelijk bepaald in “Openbare Handelingen” en “Bijzondere aankopen”, chronologisch gerapporteerd door het bovengenoemde koninklijk besluit nr.

Mijn onderzoek is uitgevoerd en mijn werk geschreven met mijn eigen vrije wil.

Mijn enige bedoeling is om het onderzoek van anderen – artikelen samen met officiële documenten van Portugal’s Koninklijk Huis van Braganza

in een tijdlijnperspectief om een dieper inzicht te krijgen in de voorheen onbekende en/of geheim gehouden geschiedenis van Portugal, Schotland, Nederland, Israël, Libanon, de Verenigde Staten van Amerika en de rest van de wereld zoals ze met elkaar in verband staan.

https://www.royalhouseofportugal.org/html/framesetintro1.html

https://www.royalhouseofportugal.org/html/legal.html

GEEN RECHTEN VOORBEHOUDEN

zodat anderen vrijelijk kunnen voortbouwen op de werken, ze kunnen verbeteren en hergebruiken voor welk doel dan ook, zonder beperkingen onder auteursrecht of databankrecht om de waarheid op tafel te krijgen.

Ik dank je voor het delen van dit document om bewustzijn en begrip te brengen om vrij te breken en onze rechten als soevereine mannen en vrouwen op te eisen.

God zegene u

WWG1WGA

Agatha Christie 2Q

De vrije manifestatie van gedachten is een van de kostbaarste rechten van de mens; elke Portugees mag daarom, zonder aan voorafgaande censuur onderworpen te zijn, zijn mening uiten over allerlei zaken, behalve zich te verantwoorden voor het misbruik van deze vrijheid in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald. 1822 Grondwet van het Verenigd Koninkrijk van Portugal, sectie 7.
https://mjp.univ-perp.fr/constit/pt1822.htm