De Nieuwe Wereld komt eraan.

Het verval van de controle staat voor zover je een bedrijf Staat kunt noemen. Wat nu gaat gebeuren is een shift in het bewustzijn van hen die zelf inzien dat ze de eigen regie moeten nemen, geen valse politici meer volgen om aan hun grip te ontkomen. Als je door hebt welke tactiek men heeft gebruikt, zal je deze moeten loslaten en niet meer volgen. Dit brengt eigen verantwoording met zich mee. Hoe gaan we daar mee om? We hebben gezien dat de gehele bevolking verdeeld is geworden door de uitvoer van de sinistere Genocide Agenda die is uitgerold. Gezinnen, familie, vrienden en kennissen zijn zwaar onder druk komen te staan en door opzettelijke Angstbeelden die de corrupte overheid heeft uitgebeeld hebben zijn sporen achter gelaten als een diepe wond in de samenleving. Politiek met hun instrument van MSM zijn de AS van het KWAAD, dat ga je nooit meer volgen als je het spel hebt gezien en begrepen. Je vrijheid is een keuze die je zelf moet bepalen, het is een spirituele bewustwording dat jij je eigen hoogste autoriteit bent, en niet gebonden bent aan wel bedrijf dan ook als je daar voor kiest. Ja jij je daar bewust van bent ga je ook begrijpen dat je dan zelf verantwoordelijk bent voor de invulling vanuit je zelf voor je nieuw bestaan na dat je het ouden hebt los gelaten. Het loslaten van de geprogrammeerde samenleving en zijn regelgevende Matrix is een must om een nieuwe start te kunnen maken. Veel wensen kunnen vorm gegeven worden als je er RIJP voor bent. Je gaat plannen invullen, en zal gelijkgestemden vinden die samen met jou elkaar gaan aanvullen om een beoogd resultaat te behalen die je vrijheid vorm zal geven. Individueel is het niet mogelijk in te gaan vullen om te gaan delegeren als iemand het gevoel krijgt dat hij gebruikt zal worden aan om een ander ondergeschikt te zijn. In een relatie zal je elkaar kunnen aanvullen en gelijke inspanning moeten verrichten om een gezamenlijk doel te halen. Om dit te realiseren zal je eigen EGO ruimte moeten maken voor inzicht is het groter doel dat je nastreeft. Invullen is Negatief in een relatie onder elkaar als gemanipuleerd is, verdeel en heers zal niet de nieuwe toekomst zijn. Aanvullen daar in tegen is zeer positief en versterkt elkaar in een gedachtengoed om een samenleving te sterken. Vandaag 12-31-23 = 123123 het aftellen naar de nieuwe wereld en toekomst die niet voor iedereen zal zijn, zij die gevangen zitten in hun eigen Angst kunnen de stap niet maken omdat zij er niet rijp voor zijn in hun bewustzijn. Je hoort dat 25% denkt de regering omver te werpen. Je hoeft niets omver te werken wat zijn eigen doodvonnis heeft getekend. Het is een natuurlijk proces van ontbinding van het politiek kadaver wat steeds verder de macht ziet verliezen. Kennis en Geld is Macht, die kun je onttrekken aan het corrupt systeem. Dat is exact wat vanaf 1 Januari 2024 gaat gebeuren. Veel mensen stoppen met betalen aan een misdaad kartel van bedrijven van de Fake staat belastingdienst- zorgverzekering bedrog en alles wat ruikt naar de rottende overheid. Woorden en teksten zijn krachtiger als het zwaard. Mijn brief aan de Hoge raad, heeft hun de inzicht gegeven dat ze niet legaal bezig zijn en medeplichtig zijn aan de Genocide. Hun reactie om verantwoordelijkheid te ontlopen is het opheffen van hun eigen bedrijfstak. De poortwachters van de corrupte politiek hebben hun eigen licht uit gemaakt. Dan is het makkelijk te zorgen dat dit nooit meer mag en kan gebeuren, een overheid zonder GELD kan niet functioneren. Het Haagse Nazi regiem stuurt minder intelligente mensen aan die de bevolking met geweld in het gareel moet houden. Als deze Politie nu eens zelf ging nadenken dat ze misbruikt worden door de Haagse Nazi’s die ook hun vergiftigd heeft met de Genocide prik, dan zal een volks arrest snel uitgevoerd kunnen worden. Dit maakt dat het Leger ingeschakeld gaat worden om de orde te bewaren. De Rust zal pas terug komen als al het kwaad in de Valse overheid ie verdwenen.

De woordkeuze is heel belangrijk, we zijn in oorlog met Rusland, zou ik kunnen uitleggen als samen met Rusland tegen het kwaad uit de Satanische Pedo politiek. Bij Defensie werken ruim 69.000 militairen, burgers en reservisten. Om de krijgsmacht ook in de toekomst sterk te houden zijn elk jaar nieuwe medewerkers nodig. Hoeveel van hun zijn wakker en bewust van de misdaad die de WEF politieke verraders hebben gepleegd. Wapens hebben ze amper, alles naar de Oekraïne gestuurd om vernietigd te worden. Het is heel bijzonder te mogen zien hoe een NGO organisatie als Staat der Nederlanden de bevolking hebben wakker gemaakt om vervolgens door deze zelfde bevolking gejaagd gaat worden voor hun rol in de misdaden die zij hebben gepleegd. QFS, ISO20022 met de Global Currency Reset en herwaardering van Valuta, die Fiat Geld buitensluiten van deelname aan de wereld handel maken dat de politici de Nek gebroken krijgt vanaf Morgen 1 Januari 2024. Einde NATO, VN en corrupte EU. Je kunt verwachten dat de Euro verdwijnt en eigen Munt weer zijn herintreden gaat doen. Het slaven systeem van Fiat geld zonder enige waarde zal niet meer geaccepteerd worden door de wereld en zijn bevolking als allen info naar buiten komt. Het CBDC van de Globalisten zal niet op kunnen tegen de Digitale nieuwe toekomst van ISO20022 door Goud gedekte waarde. Niemand gaat werken voor waardeloos geld als hij het niet besteden kan om van te leven. Olie en Gas kunnen enkel gekocht worden met Goud gedekte valuta, wat de Dollar en Euro niet zijn. Europa is bezet door de VS, dus de 1.000.000 nationale garde die naar Europa is gezonden, waarvan er 25.000 tot Marchal zijn beëdigd, kunne in zeer korte tijd de overgebleven misdadigers uit de politiek en het overige misdaad systeem verwijderen. De scouting club die zich het Nederlandse leger noemt is geen partij voor zulk een overmacht. Dat het besef van de mensen uit het eigen leger dat hun taak is om de bevolking te beschermen tegen verraders en moordenaars uit de politiek zal hun eerder motiveren om de kant van de bevolking te kiezen. Het hoger kader in het leger zal voorzichtig moeten zijn als zij instructie zouden geven ok op de eigen bevolking te schieten. Ook ik de Oekraïne zijn officieren door eigen manschappen geëxecuteerd, zo kun je zien welke basis de politiek voor hun eigen ondergang heeft geschapen. Volgevreten Timmerfrans het mestvarken uit de EU zal een zware tijd tegemoet kunnen zien samen met zijn geliefde Willy de overbodige die een sprookjes huwelijk heeft en met een CBDC Heks is getrouwd zonder rechtsgeldig huwelijk want de wetten zijn immers vervallen per 13 mei 1940. Bestuurlijke lijkengeur in het hele systeem moet ook voor de meest domme medemens nu opgemerkt gaan worden. Dan blijft zelf bestuur de enige bruikbare oplossing om je eigen welzijn te beschermen en behartigen als testament executeur van he kunstmatig tot stand gekomen rechtspersoon. Je bent een mens, waar geen wetten vanuit het misdaad kartel op van toepassing zijn. Het hele misdaad kartel leefde van Mensenhandel in de breedste zin van het woord en bestaan in de bestuurlijke MATRIX van bedrog, dan is aan nou de keuze om dit af te wijzen. Golbalisten hebben niets te bieden als enkel ellende en sigaar uit eigen doos als je hun blijft steunen en voeden , honger ze gewoon financieel uit.