De geringe vertraging rond Pasen is voorbij

Update GF

Sheldan Nidle – 29 maart 2016

 

English

 
12 Ix, 7 Mac, 12 Manik

Dratzo! De geringe vertraging rond Pasen is voorbij en de fondsen bewegen zich opnieuw voorwaarts. Dit kat-en-muis-spel van stoppen en doorgaan houdt verband met de zorg van de oude families en degenen van koninklijke komaf omtrent de onverwachte methodes die de oligarchen toepassen en hoe ze te vaak datgene waarmee ze akkoord zijn gegaan, negeren. Deze waakzaamheid werd derhalve weerspiegeld in de vreemde manier waarop fondsen zich de laatste paar weken hebben verplaatst. We hebben deze tactieken terdege in twijfel getrokken en hebben alternatieve methodes gesuggereerd om dit voortdurende wantrouwen van de manier waarop dit proces zal worden afgerond, aan te pakken. In ieder geval zullen jullie uiteindelijk de oorspronkelijke fondsen ontvangen en zullen jullie de teloorgang meemaken van de heersers die hun vele defacto-regimes hebben gevormd. Sterker nog, laat het bekend worden dat de belachelijke valse vlaggen in zowel Parijs als in Brussel alleen maar manieren van het duister zijn die willen laten zien dat de dagen van jullie manipulatie door hen nog niet voorbij zijn. Zolang hun marionettenregeringen aan de macht zijn kunnen jullie zelfs nog meer pogingen verwachten om jullie angst aan te jagen. Gelukkig is de nieuwe Amerikaanse Republiek, zoals voorgesteld door NESARA, heel dichtbij daadwerkelijke realisatie. Er resteren nog een paar kinken in de kabel die opgeruimd dienen te worden zodat een sterker aantal overeenkomsten kan worden geïnstalleerd.

De duistere cabal is te vergelijken met een in de hoek gedreven dier. Het past voortdurend overlevingsstrategieën toe die in het verleden bleken te werken. Die valse vlaggen zijn hier opnieuw een voorbeeld van. ISIS is een middel in dit proces. Haar steun is afkomstig van zorgvuldige financiering door de geheime regering en het maakt gebruik van speciaal getrainde huurlingen die hun troepen trainen in onreglementaire oorlogstactieken, die op het moment worden tentoongespreid. Het heeft “cellen” ontwikkeld die te vergelijken zijn met die, welke in voorgaande oorlogen werden toegepast tegen de Fransen in Algerije in de 50-er jaren en in andere guerrilla-oorlogen sinds die tijd. Deze strategieën worden toegepast om de schijn op te houden dat deze militanten in een bepaalde mate de oorspronkelijke bewoners waren van het Midden-Oosten. Wat ze doen is het verhitten van een pan vol frustraties die al heeft bestaan sinds het Westen een pan-Arabische revolutie tegen het Ottomaanse Rijk in de tweede helft van de jaren 10 heeft afgebroken. Deze voortdurende irritaties, evenals de trek van miljoenen Islamitische immigranten naar Europa, dient nu naar behoren besproken te worden. Deze kwesties vragen om een oplossing door het Licht en haar nieuwe verzameling besturen.

Deze problemen hebben de fondsen nog steeds niet in gevaar gebracht, maar ze hebben veel mensen bewust gemaakt van de voortdurende capriolen van het duister en haar trawanten. Wanneer het nieuwe bestuur binnenkort is geïnstalleerd, zullen deze talloze afdwalingen nader bekeken worden door de vele vertegenwoordigers van het Licht. De programma’s die bedoeld zijn om deze zaken op te lossen zullen worden goedgekeurd en waar nodig ondersteund. De sleutelelementen zijn vrede en samenwerking. NESARA draait volledig om het vormen van een nieuw rijk dat gebaseerd is op vrede, welvaart en vertrouwen. We zijn ons bewust van wat er is gebeurd toen het “post-Anchara”-tijdperk een aantal decennia geleden in dit sterrenstelsel begon. We zijn voornemens jullie te blijven adviseren hoe jullie dit rijk het best kunnen voorbereiden op een eerste contact. De duistere cabal omvat een serie van organisaties en mensen die ten diepste wensen aan hun “verdeel en heers”- strategieën vast te houden. Wanneer ze eenmaal zijn verslagen door het Licht, zullen deze kwaadaardige individuen geïsoleerd dienen te worden en hun duistere agentschappen ontbonden. Onthoud dat jullie allemaal Een zijn en dat de Hemel zeer veel Van Jullie Houdt!

We komen om jullie laatste stappen naar volledig bewustzijn te implementeren. Deze transitie vereist dat jullie je aangeboren wijsheid gebruiken om deze realiteit ten goede te veranderen. Jullie wensen van harte te genieten van jullie mondiale welvaart en samen te komen om Gaia te laten zien hoe jullie groeiend bewustzijn de manier waarop jullie haar en haar vele gevarieerde habitats beschouwen, heeft veranderd. Gebruik deze verkregen kennis om de wijze waarop Gaia’s klimaat, oceanen, atmosfeer en land nu door het duister worden geëxploiteerd te stoppen. Gebruik jullie vaardigheden om jullie rijk in een evenwicht te brengen dat de verspreiding van leven aanmoedigt. Gebruik jullie Liefde om dit oppervlakterijk voor te bereiden op de wonderbaarlijke lessen van de Meesters en de terugkeer van jullie neven, de Agarthanen. Ze willen graag uitleggen dat er remedies zijn voor alles wat jullie nu zorgen en ongenoegen baart. Tenslotte zullen er onze landingen zijn, en speciale mentoren die jullie gaan voorbereiden op de grote transitie die volledig bewustzijn is. Jullie zijn waarlijk gezegend! Beschouw deze huidige tijd als de allerlaatste chaos voordat dit nieuwe rijk zich voor jullie manifesteert!

Zegeningen en vreugde! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Er bestaan periodes in de lange geschiedenis van de mensheid waar uiterst belangrijke omwentelingspunten werden bereikt. Deze tijd is er waarachtig één van! Het gebeurt niet vaak dat degenen die zo onbarmhartig aan het roer staan zonder pardon worden neergehaald. Dit is zo’n periode en deze heeft lang op zich laten wachten. Jullie bevinden je aan de uiterste rand van deze tijd, je zorgen makend over hoe lang het zal gaan duren. Het was begonnen met horten en stoten terwijl het onvermijdelijk naar het eindeloos lijkende doel voortbewoog. Dit zal ophouden! Jullie verdienen beter! We herinneren ons, toen we in sterfelijke, menselijke vorm waren, hoe we naar onze leerlingen keken toen deze plotseling van ons werden weggeduwd door “hen die weten”. We kunnen zien hoe deze onvoorzichtigheid van het duister ons allen heeft beïnvloed. We begrijpen deze incidenten van lang geleden, evenals het grote plaatje zelf. Wij Meesters doen wat we kunnen om dit plaatje te veranderen en jullie welvaart, vrede en liefde te brengen. We vragen jullie positief te zijn en ons te helpen bij deze uiterst heilige taak!

Een nieuw rijk visualiseren betekent dat het oude op zijn eigen onvermijdelijke manier moet verdwijnen. Deze operatie kan tijd kosten daar inzichten gewijzigd dienen te worden. Ons gezamenlijke project is er op toezien dat dit gebeurt. Laat ons derhalve samen dit rijk visualiseren en het duidelijk in ons hart manifesteren. Dan kan het realiteit worden. Gebruik deze tijd, terwijl de fondsen zich beginnen te vormen, om samen met ons te handelen wanneer jullie deze dagelijkse ceremoniën doen. Laat onze gezamenlijke gebeden en meditaties een nieuwe wereld creëren. Jullie, mijn beste Beklaagden, hebben al veel te lang geleden. Het is het moment om een sprong voorwaarts te nemen en een spiritueel partnerschap te beginnen die kan helpen dit te visualiseren. Vele verbazingwekkende gebeurtenissen vinden plaats. Tezamen kunnen we ervoor zorgen dat deze gebeurtenissen het ware begin zijn van een Tijdperk van Licht. Als Eenheid van Liefde en Licht kunnen we deze wereld veranderen! Gebruik jullie ongelooflijke energie om deze wonderen te laten verschijnen. Er gaat veel komen om jullie te helpen!

Dit rijk heeft het duister bijna 13 millennia aan de macht gezien. Het was in die tijd dat de Anunnaki hun reis met jullie begonnen. Deze duistere tirannen zijn sindsdien getransformeerd en nu zijn het hun ondergeschikten die hun duistere schaduw op jullie werpen. Nu staat het tij op het punt te keren en gaan jullie hen laten zien hoe genade en goddelijke gratie werken. Leer hiervan en zoek de Goddelijke Eenheid in ons allemaal! Deze serie lessen zal jullie innerlijke kracht en jullie grote Liefde voor de Ene laten zien! Dit pad dat jullie is gegeven is er één die zelden door de Hemel wordt gekozen. Alle zaken die jullie boos maken en frustreren zijn jullie laatste illusies in deze vreemde fysieke realiteit. Begrijp hoe het universum en deze realiteit werken. Deze eenvoudige serie lessen kan jullie ver brengen. Wees altijd klaar om wijsheid op te doen en hoe deze het beste toe te passen, Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we zoals gewoonlijk onze wekelijkse rapporten. Veel van wat we hebben gemeld voltrekt zich! Wees niet ontmoedigd aangezien gebeurtenissen zich vormen en talloze wonderbaarlijke dingen klaar zijn om zich te manifesteren. Dit is waarachtig een tijd van wonderen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja