De eerste indruk.

Een eerste indruk kun je maar een keer maken, dat vormt een beeld waar je mee te maken hebt voor de toekomst.

De berooide bevolking is niets te verwijten, ze zijn zo misleid al de jaren door een corrupt politiek kartel systeem, met een illusie van democratie, waar zelfs de opgebouwde pensioenen € 140.000 Miljard van de hele bevolking zijn gestolen.

En dan durft de kleine heetgelopen hand-rukker te spreken over privédomein.

Het valt me op dat alle Links gestoorden ze zelfde dwingende waanzinnige blik in hun ogen hebben.

Is mijn mening net zoveel waard als van de Bilderberg politiek, wel een kleine fascistische minderheid de massa gegijzeld houden?

De uitspraak van Links gebreide (Reet ridder) dat we van mening mogen verschillen, maar uit zijn comfortzone moeten blijven.

Mede door de Demonen 666 gaat bezet Nederland gebukt onder het opgelegde C19 Fascisme dat door hun aan ruim 17 miljoen mensen wordt opgelegd, een daar van agressie tegen de bevolking, waarbij 17 miljoen mensen worden misbruikt, belogen, bestolen van hun vrijheid, dat is pas een inbreuk in het privédomein.

Laat nu juist het verschillen van mening onder Nazi censuur staan, want de propaganda kanalen braken de hele dag linkse Fake Nieuws uit.

Het land Amerika is in oorlog met de Linkse Deep State NWO ratten, hetgeen hier ook gaande is in door Nazi’s bezet Nederland.

Als in de VS over de Pedofielen in hun bezet Nederland gespreken zijn over Demmink, zouden de overige mensonwaardige zelf benoemde Elite waakzaam moeten worden, er broeit iets onderhuids als een veenbrand.

Mensen uit het Hitler Kabinet, luister en huiver, want ze hebben alles van de laatste 15 jaar, dit betekend jullie einde en onze bevrijding.

https://rumble.com/vb5sxp-we-have-it-all-sais-ex-cia.html

Beste linkse globalisten, pleeg s.v.p. massaal zelfmoord, een kleine stap voor jullie, en een grote voor de bevolking die jullie uit eigen belang verraden hebben, want het recht op eigen privédomein hebben jullie verspeeld.

Per 2 maart 2021 zal GESARA in werking treden, en alle regeringen over de wereld uit hun macht ontheven zijn.

Dit betekend dat er veel pedofielen, en andere links gestoorden Satanisten van tevoren verwijdert gaan worden, om ruimte te maken voor een nieuwe regering die geheel anders opgezet zal worden, dan die nu door Hitler per 18 mei 1940 tot heden ons hebben onderdrukt.

Het hele ambtenaren apparaat zal ontmanteld moeten worden, we als bevolking weer een eigen identiteit terug gaan eisen met nieuwe staatsdocumenten van de Bataafse Republiek.

Voor de misdaad die we ruim 80 jaar hebben moeten verdragen, eisen we alle bezit en privédomeinen op die van ons gestolen zijn.

Eenrichting verkeer van een corrupte D66 rechtspraak wordt behoorlijk hervormd, geen Linkse Rat kan ooit nog recht spreken over een verdachte, die nu door vooringenomenheid, partij belangen van een corrupte linkse rechter, die tevens de beul van de rechtspraak speelt.

De stille aankondiging van NESARA / GESARA, het gaat allemaal tegelijk gebeuren. Geen land of regering kan het ontwijken op straffe van uitsluiting.

Politici hebben een hoge Pedo bezettingsgraad en zijn gedoemd om de doodstraf te krijgen.

   

Door onderstaande Executive Order heeft Donald J Trump de verkiezingen op 3 November 2020 al ongeldig verklaart voor dat deze hadden plaats gevonden.

Daarom zal Biden nooit president van de VS kunnen worden, want hij zal voor zijn corruptie berecht worden voor hoogverraad door het militair tribunaal.

Daar Europa bezet gebied en oorlogsbuit van de VS is, gelden het verraad en VS oorlogswetten ook voor Europa, de verkiezingen waren de val, waar de Globalisten allemaal ingetrapt zijn, samen met de MSM over de hele wereld.

Ik was zo vrij om te melden dat Rutte en zijn Hitler kabinet de kerst niet zou halen, ook de stadhouder van bezet Nederland met zijn hele familie van parasieten hebben in onze republiek geen bestaansrecht meer.

De ogenschijnlijke Amerikaanse revolutie is een wereld revolutie tegen de eigen verraderlijke politiek van landverraders, met als straf onder een oorlogstribunaal de DOODSTRAF.

Zo wordt de hele planeet bevrijd van de NWO fascisten, waarna we er zelf het paradijs van gaan maken zo als het ooit bedoelt was.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-establishing-presidents-advisory-1776-commission/

EXECUTIVE ORDERS

Uitvoeringsbesluit tot oprichting van de adviserende commissie van 1776 van de president

 OPLEIDING

 Uitgegeven op: 2 november 2020

DELEN:

 AL HET NIEUWS

Door het gezag dat mij als president is verleend door de grondwet en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, en om een ​​opkomende generatie beter in staat te stellen de geschiedenis en principes van de oprichting van de Verenigde Staten in 1776 te begrijpen, en door deze , een meer volmaakte Unie vormen, wordt hierbij als volgt geordend:

Sectie 1 .  Doel . De Amerikaanse stichting voorzag een politieke orde in harmonie met het ontwerp van “de wetten van de natuur en van de natuurgod”, en zag het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk zoals belichaamd in en gesanctioneerd door de natuurwet en zijn tradities.

De vorming van een republiek rond deze principes markeerde een duidelijke afwijking van eerdere regeringsvormen, waarbij rechten werden veiliggesteld door een regeringsvorm die zijn legitieme macht ontleent aan de toestemming van de geregeerden. Tijdens haar nationale leven heeft de verkenning van de volledige betekenis van deze principes door onze Republiek geleid door de ratificatie van een grondwet, burgeroorlog, de afschaffing van de slavernij, wederopbouw en een reeks binnenlandse crises en wereldconflicten. Die gebeurtenissen leggen een duidelijk historisch record vast van een uitzonderlijke natie die zich toelegt op de ideeën en idealen van haar oprichting.

Tegen deze geschiedenis in heeft in de afgelopen jaren een reeks polemieken die gebaseerd zijn op een gebrekkige wetenschap onze oprichters en onze stichtingen belasterd. Ondanks de deugden en prestaties van deze natie, wordt veel studenten nu op school geleerd hun eigen land te haten en te geloven dat de mannen en vrouwen die het hebben gebouwd geen helden waren, maar eerder schurken. Deze geradicaliseerde kijk op de Amerikaanse geschiedenis mist perspectief, verdoezelt deugden, verdraait motieven, negeert of verdraait feiten en vergroot gebreken, waardoor de waarheid wordt verborgen en de geschiedenis wordt misvormd. Als u dit verwrongen perspectief niet identificeert, uitdaagt en corrigeert, kan dit de banden die ons land en onze cultuur met elkaar verbinden, doen rafelen en uiteindelijk uitwissen.

De recente aanvallen op onze oprichting hebben de geschiedenis van Amerika met betrekking tot ras in de verf gezet. Deze eenzijdige en verdeeldheid zaaiende verslagen negeren maar al te vaak de grote erfenis van de Amerikaanse nationale ervaring – de dappere en succesvolle poging van ons land om de vloek van de slavernij van zich af te schudden en om de lessen van die strijd te gebruiken om te leiden ons werk voor gelijke rechten voor alle burgers in het heden. Door Amerika als een onherstelbaar en systematisch racistisch land te beschouwen, kan de buitengewone rol van de grote helden van de Amerikaanse beweging tegen slavernij en burgerrechten niet worden verklaard – een groot moreel streven dat, van Abraham Lincoln tot Martin Luther King, Jr., werd gekenmerkt door religieuze gemeenschap, goede wil, vrijgevigheid van hart, nadruk op onze gedeelde principes en een inclusieve visie voor de toekomst.

Zoals deze helden hebben aangetoond, gaat de weg naar een hernieuwde en zelfverzekerde nationale eenheid via een herontdekking van een gedeelde identiteit die geworteld is in onze grondbeginselen. Een verlies van nationaal vertrouwen in deze principes zou de opkomende generaties in gevaar brengen voor een verlammende zelftwijfel die ertoe zou kunnen leiden dat ze het geloof in het gemeenschappelijke verhaal opgeven dat ons over onze verschillen met elkaar verbindt. Zonder ons gemeenschappelijk geloof in het gelijke recht van elke individuele Amerikaan op leven, vrijheid en het nastreven van geluk, zouden autoritaire visies op de regering en de samenleving steeds aantrekkelijkere alternatieven kunnen worden voor zelfbestuur op basis van de instemming van de mensen. Het is dus noodzakelijk om de Amerikaanse jongeren toegang te geven tot wat echt inspirerend en verenigend is in onze geschiedenis, evenals op de lessen die zijn geleerd door de Amerikaanse ervaring met het overwinnen van grote nationale uitdagingen. Dit is wat het geïnformeerde en eerlijke patriottisme mogelijk maakt dat essentieel is voor een succesvolle republiek.

Een herstel van het Amerikaanse onderwijs, gebaseerd op de principes van onze oprichting, die accuraat, eerlijk, verenigend, inspirerend en veredelend is, moet uiteindelijk slagen op lokaal niveau. Ouders en plaatselijke schoolbesturen moeten in staat worden gesteld om meer keuze en variatie in leerplannen op nationaal en lokaal niveau te bereiken.

De rol van de federale overheid is het beschermen en behouden van staats- en lokale controle over het curriculum, het instructieprogramma, de administratie en het personeel van onderwijsinstellingen, scholen en schoolsystemen. Daarom verwerpt mijn administratie het Common Core-curriculum en alle pogingen om de federale regering een nationaal curriculum of nationale normen in het onderwijs op te leggen.

Krachtige deelname aan de lokale overheid is altijd Amerika’s laboratorium van vrijheid geweest en een sleutel tot wat ons uitzonderlijk maakt. De beste manier om het verhaal van de grondbeginselen van Amerika te behouden, is door het in actie te leven door lokale gemeenschappen die de controle bevestigen over hoe kinderen patriottisch onderwijs krijgen op hun scholen.

Sec . 2 .  De adviserende Commissie van 1776 van de president . (a) Binnen 120 dagen na de datum van dit bevel, zal de minister van Onderwijs in het Department of Education de President’s Advisory 1776 Commission (“de 1776 Commission”) instellen om een ​​opkomende generatie beter in staat te stellen de geschiedenis en principes van de oprichting van de Verenigde Staten in 1776 en om te streven naar een meer volmaakte Unie.

b) De Commissie van 1776 bestaat uit niet meer dan 20 leden, die worden benoemd door de voorzitter. Leden dienen voor een termijn van 2 jaar en zullen niet worden verwijderd, behalve in geval van inefficiëntie, plichtsverzuim of misdrijf. De Commissie van 1776 kan personen van buiten de federale overheid met relevante ervaring of materiedeskundigheid omvatten. De Commissie van 1776 omvat ook de volgende ambtshalve leden of hoge ambtenaren die deze leden kunnen aanwijzen:

(i) de minister van Buitenlandse Zaken;

(ii) de minister van Defensie;

(iii) de minister van Binnenlandse Zaken;

(iv) de minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling;

(v) de secretaris van Onderwijs;

(vi) de assistent van de president voor binnenlands beleid; en

(vii) de assistent van de president voor intergouvernementele zaken.

(c) De Commissie van 1776:

(i) binnen 1 jaar na de datum van dit besluit een rapport opstellen voor de President, dat openbaar zal worden verspreid, met betrekking tot de kernprincipes van de Amerikaanse oprichting en hoe deze principes kunnen worden begrepen om het genot van ‘de zegeningen van de vrijheid’ te bevorderen. ‘En om ons streven’ om een ​​meer volmaakte Unie te vormen ‘te promoten. De Commissie kan naast de standpunten van de leden van de Commissie verzoeken om verklaringen en bijdragen van intellectuele en culturele figuren;

(ii) advies geven en aanbevelingen doen aan de president en de Amerikaanse Semiquincentennial Commission met betrekking tot de plannen van de federale regering om de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid te vieren en met relevante externe belanghebbenden overleggen over hun plannen;

(iii) de ontwikkeling en implementatie vergemakkelijken van een “Presidential 1776 Award” om de kennis van studenten van de Amerikaanse oprichting te erkennen, inclusief kennis over de oprichters, de onafhankelijkheidsverklaring, de constitutionele conventie en de grote soldaten en veldslagen van de Amerikaanse Revolutionaire Oorlog ;

(iv) uitvoerende afdelingen en agentschappen (agentschappen) adviseren met betrekking tot hun inspanningen om vaderlandslievend onderwijs te verzekeren – dat wil zeggen de presentatie van de geschiedenis van de Amerikaanse grondbeginselen en grondbeginselen, het onderzoek naar hoe de Verenigde Staten tijdens hun geschiedenis, en de verklaring waarom toewijding aan de aspiraties van Amerika gunstig en gerechtvaardigd is – wordt aan het publiek verstrekt in nationale parken, slagvelden, monumenten, musea, installaties, oriëntatiepunten, begraafplaatsen en andere plaatsen die belangrijk zijn voor de Amerikaanse Revolutie en de Amerikaanse oprichting, zoals gepast en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

(v) agentschappen adviseren over het prioriteren van de Amerikaanse oprichting in federale subsidies en initiatieven, inclusief die beschreven in sectie 4 van dit besluit, en indien van toepassing en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; en

(vi) faciliteren, adviseren en promoten van andere activiteiten ter ondersteuning van publieke kennis en patriottische educatie over de Amerikaanse Revolutie en de Amerikaanse oprichting, voor zover passend en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

(d) De Commissie van 1776 heeft een voorzitter en een vicevoorzitter, die door de voorzitter uit haar leden worden aangewezen. Een uitvoerend directeur, aangewezen door de secretaris van onderwijs in overleg met de assistent van de president voor binnenlands beleid, coördineert de werkzaamheden van de Commissie van 1776. De voorzitter en vicevoorzitter werken samen met de uitvoerend directeur om regelmatige vergaderingen van de Commissie van 1776 bijeen te roepen, haar agenda vast te stellen en haar werk te leiden, in overeenstemming met deze volgorde.

(e) Het Ministerie van Onderwijs zorgt voor financiering en administratieve ondersteuning van de Commissie van 1776, voor zover wettelijk toegestaan ​​en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van kredieten.

(f) Leden van de Commissie van 1776 dienen zonder compensatie, maar krijgen wel een vergoeding voor reiskosten, inclusief dagvergoedingen in plaats van levensonderhoud, zoals wettelijk toegestaan ​​voor personen die met tussenpozen in de overheidsdienst dienen (5 USC 5701-5707).

(g) Voor zover de Federal Advisory Committee Act, zoals gewijzigd (5 USC App.), van toepassing kan zijn op de Commissie van 1776, zullen alle functies van de president onder die wet, behalve die van het rapporteren aan het Congres, worden uitgevoerd door de secretaris of Education, in overeenstemming met de richtlijnen uitgegeven door de Administrator of General Services.

(h) De Commissie van 1776 eindigt twee jaar na de datum van deze beschikking, tenzij deze door de president wordt verlengd.

Sec . 3 .  Viering van de Dag van de Grondwet . Alle relevante instanties zullen toezien op de naleving van Titel I van Afdeling J van Public Law 108-447, die bepaalt dat ‘elke onderwijsinstelling die federale fondsen ontvangt voor een fiscaal jaar, op 17 september van dat jaar een onderwijsprogramma zal houden over de Amerikaanse grondwet. voor de studenten die door de onderwijsinstelling worden bediend ”, onder meer door na te gaan of elke onderwijsinstelling die federale fondsen ontvangt, wordt nageleefd. Alle relevante instanties zullen indien nodig maatregelen nemen om de naleving van die wet te verbeteren.

Sec . 4 .  Geef prioriteit aan de Amerikaanse oprichting in beschikbare federale bronnen . De volgende instanties geven prioriteit aan federale middelen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om patriottisch onderwijs te bevorderen:

(a) het Department of Education, via de American History and Civics Academies en American History and Civics Education-National Activities;

b) het ministerie van Defensie, via het proefprogramma voor verbeterde burgerschapsvorming; en

(c) het Department of State, via het Bureau of Educational and Cultural Affairs, en via mogelijkheden in de programma’s Fulbright, US Speakers en International Visitors Leadership, evenals in American Spaces.

Sec . 5 .  Algemene bepalingen . (a) Niets in deze volgorde mag worden geïnterpreteerd als een aantasting of anderszins van invloed op:

(i) de bevoegdheid die bij wet is verleend aan een uitvoerende afdeling of agentschap, of het hoofd daarvan; of

(ii) de functies van de directeur van de Office of Management and Budget met betrekking tot budgettaire, administratieve of wetgevingsvoorstellen.

(b) Dit bevel wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van kredieten.

(c) Dit bevel is niet bedoeld en creëert geen recht of voordeel, inhoudelijk of procedureel, afdwingbaar in de wet of in billijkheid door een partij tegen de Verenigde Staten, haar afdelingen, agentschappen of entiteiten, haar functionarissen, werknemers , of agenten, of een andere persoon.

 DONALD J. TRUMP

HET WITTE HUIS,
2 november 2020.

De Vlag.

Er ontstaan discussie over de vlag, het zou niet een vlag van de wetten van het land vertegenwoordigen, de kleurstelling zou niet zo zijn als men denk dat hij moet zijn.

Eerlijk gezegd, maakt me dat weinig uit, met het herstel van de republiek, mogen we ons weer onderscheiden.

Het is om met elkaar te verbinden en solidair met elkaar te zijn, EENDRACHT, iets waar de politiek angst voor heeft, wees blij dat we er geen Rinus de groene draken doder op zetten, op zetten.

Als er middelen via investeerders er zijn, gaan de eerste 10.000 vlaggen gratis weg gegeven worden, dus blijf je e-mail sturen om in aanmerking te komen voor de vlaggen, waar we Rutte en zijn mede misdadigers mee uit zwaaien. Bataafse.vlag@gmail.com

GESARA, op 2 maart 2021 gaat deze in voor de hele wereld.

De Great Reset van het IMF, Wereld Economisch Forum, met de Centrale banken als de FED of ECB, gaan er niet komen, ook de fake verplichte vaccinaties gaan er niet komen, ook dit was een val om de bevolking te laten zien welke regeringen hun eigen bevolking wilde vermoorden.

De schade door de Lock Down worden verhaald op de veroorzakers en hun handlangers, daar heeft Trump ook een Executive Order voor getekend op 21 December 2017, hij plukt ze allemaal kaal, waarna de bevolking hun gestolen rijkdom terug gaat krijgen.

Dit alle was niet mogelijk geweest als de QFS via de AIIB het hele transactie verkeer van de wereld niet had overgenomen.

De fondsen met goud en grondstof dekking, worden in de QFS als boekhoudkundig register bijgehouden, wat corruptie en misdaad buitensluit.

Waar het goud of grondstoffen die de geldwaarde dekken zich bevinden is niet van belang.

Banken kunnen geel geld meer produceren uit het niets zonder tegenwaarden.

Voor hen die de fondsen voor de mensheid gaan ontvangen zal het een beproeving zijn op hun eigen zwakheden.

Zij gaan een NDA ondertekenen doe 90 dagen geldig is, dus men mag 90 dagen niet praten of communiceren over de fondsen die men heeft gekregen.

Tel 90 dagen terug van 2 maart, dan weet je dat begin December de fondsen vrij kunnen komen.

Daarom denk ik dat dan de bestaande globalisten verdwenen zullen zijn, om de veiligheid voor de fondshouders te garanderen.

Onder de fondshouders zullen ook warhoofden zijn, die het uitschreeuwen dat de fondsen hebben gekregen of gaan krijgen.

Zij hebben in hun kinderlijke enthousiasme niet in de gaten dat de hun eigen veiligheid hiermee in gevaar brengen.

Ik zelf vind Rolls Royce of Bently heel mooie auto’s, maar als ik fondsen zou hebben en  er een zou kopen het een EGO vertoon is, bescheidenheid siert de mens.

Ter promotie van de Bataafse vlag, plaats hem op FB of andere media, als foto of achtergrond, het is van onszelf een symbool van afwijzing van het huidige Cabal systeem.

Bij twijfel niet doen.

Corona vaccines contain aborted human fetal tissue – right on the label

https://lbry.tv/@FreeFromFinancialSlavery:2/Corona-vaccines-contain-aborted-human-fetal-tissue—-right-on-the-label:2

Vaccineren: ‘TOP-DOWN’ principe toepassen in plaats van andersom

Thinking About Taking COVID-19 Vax? Think Again – Hard

Warning – Do Not Take the C0VID Vaccine

https://lbry.tv/@FreeFromFinancialSlavery:2/Thinking-About-Taking-COVID-19-Vax–…-Think-Again-%E2%80%93-Hard!!!-…-Warning—Do-Not-Take-the-C0VID-Vaccine:b

Yours Truthfully,

Dj  … ??? 

Free From Financial $lavery World Wide

Rinus