De beweging tegen het Duister wint aan momentum nu meer groepen actie tegen hen ondernemen.

Update GF

 

 

De beweging tegen het Duister wint aan momentum nu meer groepen actie tegen hen ondernemen. Het globale effect zal hun macht verminderen en voorkomen dat ze hun plan kunnen uitvoeren. Het stelt degenen van het Licht in staat met weinig bemoeienis te werken en zodoende hun doelen te bereiken. De eindtijden zullen daardoor hun eerdere beloften, het ervoor zorgen dat Ascentie volledig plaatsvindt, vervullen. Naar buiten toe bestaat er een beeld van voortdurende beroering, maar mettertijd zal het meeste daarvan eindigen of worden gedwongen hun acties te stoppen. Wees ervan bewust dat er Wezens zijn zoals de Sferen, die vele duizenden jaren voorlopen op de Mens en technologieën hebben die veel groter zijn dan alles wat mogelijk werd geacht. Ze kunnen dingen in een ogenblik veranderen en er is absoluut niets wat kan worden gedaan om ze tegen te houden. Ondanks dat zouden ze nooit op enigerlei manier ingrijpen die onze karmische verantwoordelijkheden zouden wegnemen.

Er gebeurt deze tijd veel op Aarde nu het uitwerken van karma oude twisten naar voren heeft gebracht. Deze dienen te worden opgeruimd en er dient een omgeving te worden gecreëerd waar tegengestelde krachten weer samen kunnen komen. Deze redenering kan ook worden toegepast op individueel karma, en vele zielen hebben veel af te handelen, wat in sommige gevallen vele levens terug kan gaan. Lessen dienen geleerd te worden indien de evolutie van een ziel vooruit wil gaan. Vaak vinden de moeilijkste lessen plaats wanneer je sterk genoeg bent om ermee om te gaan, dus niemand krijgt met meer te maken dan wat hij/zij aankan. Karma kan oneerlijk lijken als je niet begrijpt hoe het ontstaan is, maar wees er zeker van dat je in een bepaald stadium alle details te horen krijgt. In jouw redenering kan het zowel “goed als slecht” zijn, maar hoe dan ook krijg je precies wat je verdient. Derhalve hebben mensen die een vreedzaam en zorgenvrij leven lijken te leiden zeer waarschijnlijk hun karmische schulden ingelost.

Weet, dat, terwijl jullie over de toekomst mijmeren, jullie nu je aandeel daarin creëren, zelfs wanneer het slechts in je onderbewustzijn is. Er worden kansen op je levenspad geplaatst zodat je naar voltooiing kunt werken, eens te meer vanwege het belang van de eindtijden. Toch heb je nog steeds de vrije wil om er anders over te gaan denken, en normaal gesproken zou je dat niet doen tenzij je er met je Gidsen over had gesproken. Zij begrijpen je positie beter vanwege hun vermogen terug te kijken naar je eerdere vooruitgang en ontwikkeling. Dat je zulke zorgzame zielen rond je hebt zorgt ervoor dat je geen volkomen verkeerde beslissingen neemt. Zelfs zonder dat je je bewust bent van je Gidsen hebben ze je voortdurend op je pad begeleid, zodat je de ervaringen die je wenste te hebben kreeg. Soms kan een ziel zich eenzaam of zelfs verlaten voelen, maar wees ervan verzekerd dat je Gidsen altijd bij je zijn. Er zijn momenten waarop het het beste is je handelingen en de uitkomst daarvan ten volle, in stilte en in de vrede van afzondering, te overdenken.

Jullie zijn allemaal dappere zielen die het ervaren van de lagere dimensies op zich namen, wetend dat jullie je ware zelf zouden verliezen. Jullie hebben in elk leven gestreden om jezelf weer te verheffen en jullie ervoeren de hoogten en diepten van de derde dimensie. Sommigen van jullie hebben zich onderscheiden en hun naam is in de geschiedenisboeken terecht gekomen, maar te zijner tijd zal dat in de vergetelheid raken aangezien het zijn doel heeft gediend. Faam noch schaamte worden verder meegedragen, maar maken slechts deel uit van je benodigde ervaringen. In de uiteindelijke afrekening zijn jullie als geascendeerde zielen allemaal gelijk wanneer je je plaats als Galactisch Wezen in de Melkweg inneemt. Die tijd mag nog ver voor je liggen, maar het helpt te weten wat de toekomst je biedt en wat het doel is waarop je je richt. Het is je terugreis naar de niveaus die je verliet toen je vrijwillig aanbood afgescheidenheid te ervaren.

Vele Lichtwerkers hebben hun diensten aangeboden om de Mensheid door de komende periode van veranderingen heen te helpen en eenieder zal afhankelijk van zijn/haar ervaring worden ingezet. Zoals je je kunt voorstellen zal er, wanneer de veranderingen eenmaal veilig in beweging worden gezet, enorm veel werk te verzetten zijn. Zoals echter voorheen al werd aangegeven zullen de Galactische Troepen jullie op grootschalig niveau bijstaan door waar nodig geavanceerde technieken in te zetten. Het geven van een fatsoenlijke levensstandaard aan iedere ziel heeft voorrang totdat ze in staat zijn zichzelf te onderhouden. Daarom zal het eerste gebied van verheffing de wat jullie noemen Derde Wereld zijn. Zij kunnen echter snel opereren en in werkelijkheid zal niemand lang op bevrijding hoeven te wachten.

Er zijn op het moment twee gedachtensporen in werking: het ene spoor is van een lagere trilling waar handelingen worden gebaseerd op oude overtuigingen, en het andere wordt beïnvloed door spiritueel inzicht en de boodschappen van jullie Ruimtevrienden. De twee zijn niet verenigbaar en zorgen voor veel misverstanden en verwarring die gepaard gaan met opzettelijk misleidende informatie. Jullie worden daarom geadviseerd de bron van valse berichtgevingen vast te stellen en deze af te wijzen. Sommige dubieuze bronnen zullen in ieder geval geleidelijk aan wegvallen.

Heel regelmatig wordt de vraag gesteld wie van jullie vóór Ascentie zal overgaan en het antwoord is: eenieder van jullie bij wie dit tot het levensplan behoort. Dit betekent niet dat je deze grote gebeurtenis zult mislopen, aangezien je net zo bewust zult zijn als degenen die op Aarde blijven. Jullie mate van participatie zal verschillen, maar iedereen zal bij elkaar samen komen nadat Ascentie heeft plaatsgevonden. Dit is uiteraard allemaal met jullie individuele instemming geregeld voorafgaand aan je incarnatie op Aarde en zal met jullie besproken zijn. Alle levensplannen verlopen volgens plan en zijn opgezet om in jullie beste belang te werken.

Het is bijna zeker dat iedere ziel op Aarde in deze tijd hier aanwezig is omdat die zich voldoende heeft ontwikkeld om te kunnen groeien van deze laatste periode van de cyclus. Velen zullen intuïtief weten dat dit hun laatste incarnatie in de lagere trillingen is en er is geen reden waarom ze niet zouden ascenderen. Het is een tijd om te vieren, maar toch kunnen jullie je je de verschillende levens die naar dit punt hebben geleid, niet herinneren. Er zal echter een terugblik worden gegeven om ervoor te zorgen dat de lessen die je nodig had goed zijn geabsorbeerd. Het is zeker niet nodig om dezelfde uitdagingen opnieuw te ondergaan, alhoewel er zich verdere kunnen aandienen, maar dan op een meer acceptabel niveau. Houd altijd in gedachten dat je nooit ophoudt met leren en nog steeds hogere niveaus hebt te ervaren.

De toekomst is zonnig en verwelkomend en vormt een ruimschootse beloning voor al die moedige en grootse zielen die zich vrijwillig hebben ingespannen tegen de beproevingen en ongemakken die de lagere trillingen met zich mee brachten. Jullie traden dit allemaal met vertrouwen tegemoet en wisten dat jullie Gidsen en anderen van het Licht jullie voortgang zouden volgen en te allen tijde bij jullie zouden zijn. Festiviteiten zijn op zijn plaats en de opwinding neemt reeds toe. Dus begin met vertrouwen en vreugde in je hart aan de laatste dagen en taken die jullie nog steeds dienen te vervullen, in de wetenschap dat jullie reis bijna ten einde is.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja