Compassie – Contradictions.

Hallo Lieve mensen en bezoekers,

 

Waarom geef ik deze TEGENSTELLINGEN , Nu ik wil je graag dit met je delen het is wat het leven je geeft en aanreikt en te bieden heeft. Maar ken je het verschil, kun je ze Waarnemen en Voelen wat voor Behoeften er achter zit ?! En belangrijk wat het met jouw doet.

Om die tegenstrijdigheden te illustreren wil ik enkele voorbeelden noemen ;

Verzorgings huizen rezen uit de grond voor werk en goede verzorging voor de mensen,- Nu gaan die sluiten voor minder tot geen werk meer en geen verzorging. ?!! RESENT.

Wel uit de crissis geklomen ook al is meer maar 0,01% maar toch – o nee we zijn nog gezakt een te snelle conclusie gegeven ?! RESENT.

Genoeg banen wordt gezegt – tegen bewijs is geleverd. De Burger kan meedenken – het wordt weggewuift  en niet gehoord ook heel RESENT.

Belangrijk is dat je hierin ook de Compasie ziet en voelt. Het betekent ; Menselijkheid accepteren en respecteren. Dingen gaan meestal niet zoals jij dat wil en laten zich heel anders aan je zien of tonen maar ook in en op niveaus en vormen. Door dat goed te onderscheiden kun je frustratie, verlies, hebzucht, jaloezie,over je eigen grenzen heen stappen, falen , niet voldoen aan de eisen die ze stellen, laat staan dat je je eigen doelen laat groeien en verwezelijken. Dit alles is ook een Conditie een Tegenstrijd; een Realiteit die we allemaal bezitten. En met elkaar delen kunnen.

Net zoals Osho zegt ; je Mind en Hart samen laten werken, vanuit een vloeiende beweging, zo creeér je ruimte. En zo kan het gaan groeien wat ieder van ons ten goede kan en  mag komen. je steld je open, je steld je open voor realiteit, realiteit voor jezelf en de medemens.

Compasie is ook  Vriendelijkheid en Begrip; je reageert op iemands pijn lichaamlijk en geestelijke pijn, dat brengt  de Zorgzaamheid naar boven. Voor jezelf en voor de ander. Ondersteuning geven in een vorm van Zelfredzaamheid ( dit woord is nu een hype) maar vooral Zelfregie geven en uitdragen. Dus geen MEDELIJDEN dat is een ander verhaal.

Vanwege die tegenstrijdige beweringen kan ik geen steun geven aan dit bericht. Een bericht wat wij als organisatie hebben ontvangen, en mij inzicht geeft over hun toedracht en werkwijze maar ook hun kortzichtigheid op di moment waar ze zich in bevinden.Communicatie is een in alle toonaarde LIEFDE. Ook al geef je een hoger / geleerd persoon ( daar heb je Rang en Stand verhouding weer) een idee dat voor de mensheid en de gemeenschap ten goede zal komen en zal zijn in handen. Dan zal het nog verworpen worden. Doordat de energie van de LIEFDE erin zit dat is de draagkracht ervan zonder EIGENBELANG.

Dit is geen geklaag en medelijde zoeken, Nee dit is de punten op de i zete, en weten dat het CARNAVAL is.

Ze willen en vragen om verlichting en ze ontvangen het tegengestelde en geven daar uitting aan dat Chaos heet.Het spel is op het eind NU.

En je weet wat je weet, ook al is de ander nog niet op dat pad wat jij fietst. Daarom fiets ik niet op een Tandem ?!!

Hf_tandem

en.wikipedia.org   daar stond deze mooi afbeelding.

Citaat van ; http://levendegedachten.nl/  osho ; Geen Water Geen Maan; Liefde kan alleen Bedrogen worden door Logica.

Alle discipelen die hij om zich heen verzamelde, waren slechts eenvoudige mannen.

Er zat geen enkele geleerde, geen enkele gestudeerde bij.

Het was niet zo dat er in die dagen geen geleerden waren.  

De Joden waren op het hoogtepunt van hun glorie, daarom ook konden zij een zoon als Jezus voortbrengen.

Jezus was het hoogtepunt; Jezus kon verschijnen en dat bewijst dat de joden hun hoogtepunt bereikt hadden.

Een dergelijk hoogtepunt zullen zij nooit meer bereiken.

Er waren grote geleerden en er werden geweldige debatten gevoerd.

De joodse synagoge was de zetel van kennis, een ware universiteit.

De mensen kwamen uit het hele land om te discussiëren, om te redetwisten, om te debatteren en om te onderzoeken; maar het waren debatten.

Geen enkele geleerde volgde Jezus.

Alle geleerden waren het er unaniem over eens dat deze man vernietigd moest worden.

Alle geleerden, de gestudeerde mensen, stonden klaar om hem te doden! Waarom?

Omdat deze man tegen discussie was.

Hij haalde de grond onder hun voeten vandaan en het hele bouwwerk kon in elkaar storten.

Deze man zei iets tegen de rede.

Hij praatte over vertrouwen, en sprak over de manier waarop de brug tussen twee harten geslagen kon worden.

Debatteren vindt plaats tussen twee denkwerelden, tussen twee hoofden. Liefde, communicatie, vertrouwen vindt plaats tussen twee harten.

Hij opende een nieuwe weg voor vriendschap, voor het discipelschap, voor groei.

Hij dacht vanuit een heel andere dimensie, waarvan de kwaliteit anders was.

Hij zei: ‘leg je geschriften opzij!

Jullie Bijbels zijn niet nodig, want het zijn slechts woorden.’

De geleerde, de pundit, kon dat niet dulden.

Jezus werd gekruisigd.

Hij kon alleen eenvoudige mensen vinden: een visser, een houthakker, een schoenmaker – eenvoudige mensen.

Al zijn discipelen, op Judas na waren ongeschoold.

Alleen Judas was een zeer opgevoed, beschaafd heerschap.

En hij verkocht Jezus voor dertig zilverlingen.

Deze opgevoede, beschaafde Judas verraadde hem.

En Jezus wist het!

Hij wist dat alleen Judas hem zou verraden. Waarom?

Omdat het hart alleen verraden kan worden door het hoofd.

Liefde kan alleen bedrogen worden door logica.

En door niets anders.

 

En dat is Nu heel duidelijk en zichtbaar het herhaalt zich op dit moment. Vandaar dat ik je dit verhaal met je deel.

De Innerlijke tegenstrijdigheid in het beleid van ieder die er mee verbonden is, is echter opvallend.

Dit leidt tot ondoorzichtigheid en tegenstrijdigheden tussen overeenkomsten. Overeenkomsten die de Wet beschreven heeft. Als je daar mee aankomt dan voel je de weerstand en afkeer. tegelijkertijd voel je ook dat ze precies weten waar je het over hebt maar dat hun creativity onbreekt. Ze zijn zo gebrand op hun wetvoorstel dat haast geen beweging tot verandering mogelijk is. Ze draaien in het zelfde rondje keer op keer.

Verwaring, al over the place, Simpelheid is het moeilijkste wat er is, dat is wel heel duidelijk. En voor vele onbereikbaar daar ben ik nu weer achter gekomen doordat het zich aan mij getoond heeft en zegt ;

” SIMPELHEID KENT GEEN  VERWACHTINGEN EN ONDERDRUKTE KWESTIES ; SIMPELHEID IS LIEFDE DIE LEIDT NAAR DE VRIJHEID. HET VRAAGT NIET OM EEN WEDERDIENST OF BEGEERTE, HET GEEFT ALLEEN VREUGDE  EEN VREUGDE VANUIT HET HART DAT VRIJWILLIG GEGEVEN WORDT. NU EN IN ALTIJD IN HET MOMENT.”= qoute Desertwolf.

Het geeft mij een boost van …… kijk hier onder maar eens naar .

 

Heb je nu ook het  lach moment heerlijk is dat, en dat brengt chaos met zich mee, ze laten niet los, en willen verder. Hoe kun je nu Vast houden en verder gaan ?! (Maar ook visaversa.) Hoe kun je nu los laten zonder het vast gehouden te hebben.= qoute van Patricia.

Dat is nu de TEGENSTRIJDIGHEID-DUALITEIT. Het leven leven.

Veel plezier met deze carnavalsdagen geniet met volle teugen.

Warme Hart Groet en White Love for You All.

Leer meer en inspiratie / info  bronnen ;

http://www.nu.nl/binnenland/3715092/al-tachtig-verzorgingstehuizen-gaan-dicht.html

http://www.nu.nl/economie/3715050/pvda-wil-banencoach-jongere-in-iedere-gemeente.html

https://www.facebook.com/takecare4.eu?fref=ts