Common Law

Wat is het geboorterecht, de spelregels van het leven en bewustwording:

Het is je geboorterecht die je ten aller tijden moet kunnen claimen.

Geboorterecht is het recht dat iemand op grond van zijn geboorte toekomt een erfrecht verkregen via je ouders.

Als je wordt geboren heb je recht op bescherming van je ouders.

Je hebt recht op gezond voedsel, schoon gezond water, schone lucht, geborgenheid, gezondheid, liefde en geluk.

Je hebt het recht om in harmonie met je omgeving te leven, samen met mens dier en natuur.

Je hebt het recht om te leren en je als MENS verder te ontwikkelen en je kennis en vaardigheden door te geven aan je eigen kinderen en het nageslacht.

Kort gezegd je hebt het recht om te bestaan als MENS.

Je hebt het recht om met respect met elkaar om te gaan en je bewust te worden van je door GOD gegeven rechten.

Je hebt het recht om jou talent met anderen te delen, vermenigvuldigen van voorspoed en geluk, tevredenheid, HOERA je bent een MENS.

Het gewoonterecht, recht van het LAND je roods, de gedrag regels die je hoort te respecteren.

Het gewoonterecht is de omgangsvorm met en voor elkaar, met de boven genoemde rechten zijn er ook plichten.

Het gewoonterecht is door je schepper onvoorwaardelijk gegeven en onvervreemdbaar als een claim op je geboorterecht als MENS met een eigen ziel en geweten.

Je hebt het recht om door je levens lessen spiritueel te groeien om vrij te kunnen leven zoals je er zelf invulling aan wil geven.

Je bent als MENS geboren, niet als een bedrijf met een commerciële claim op jou als MENS van een corrupt systeem.

Je bent geen Burger die borg moet staan voor de grillen van een valse OVERHEID.

Je bent geen PERSOON, maar een MENS, die kan communiceren, emoties kan hebben en het voortplanting product (kind) van zijn ouders is.

Je hebt het recht om zelfstandig te denken, voelen en te genieten, je bent vrij en mag keuze maken ik de invulling van je eigen leven.

1, Je zal niemand kwaad doen.

2, Je zal niet stelen.

3, Je zal niet MOORDEN.

4, Je zal niet liegen en bedriegen.

5, Je zal niet dwingen of afpersen.

6, Je mag elkaar niet van de vrijheid beroven.

7, Je zal niet jaloers zijn, en begeren wat je niet hebt of toekomt als je er niet zelf voor hebt en aan gewerkt.

Uit het bovenstaande kun je opmaken dat al deze rechten je zijn ontnomen door dode entiteiten zonder een ziel en geweten, dat heet in deze tijd DE OVERHEID.

Het huidige corrupte onmenselijk systeem heeft je gedwongen om te overleven, niet om gelukkig en vrij te leven.

Overheden zijn bedrijven die een eigen belang nastreven, hun commercieel belang waarbij je als MENS gedegradeerd bent tot een juridische constructie als een fictieve persoon die je niet bent van geboorte.

Men heeft je bedrogen en een burger van je gemaakt, een burger staat borg voor een bedrijf de OVERHEID, die optreed als MENSEN en orgaan handelaren.

Je bent niet soeverein, ook nooit geweest, dat is je direct na je geboorte ontnomen.

Men behandeld je als onderdaan, terwijl je niemand onderdanig hoef te zijn, je bent een vrij MENS.

Het bedrijf OVERHEID heeft geen recht jou als HANDELSWAAR te verhandelen, dat is en was nooit de zin en levensinvulling van je bestaan en leven.

Het corrupte systeem heeft je onwetend gehouden om zelf te kunnen overleven en jou van de vruchten van je arbeid te stelen.

Het corrupt systeem heeft je opzettelijk ZIEK gemaakt om geld aan je te verdienen.

Het corrupte systeem vermoord je langzaam om je te kunnen onteigenen.

De Rechtspraak van het corrupt systeem is medeplichtig aan je onderdrukking om je als slaaf te dwingen te blijven gehoorzamen.

Wil je een vrij MENS zijn, volg dan geen valse leiders meer maar stel ze aansprakelijk en klaag ze aan voor hun misdaden tegen jou en de MENSHEID.

Een nieuwe rechtspraak onder Common Law is noodzakelijk om het evenwicht en vertrouwen in de samenleving te herstellen, Recht voor de mensen, door de mensen met als fundament het gewoonterecht wat de samenleving dient te beschermen.

Oordelen en veroordelen is geen taak van een aangestelde rechter, deze heeft niet de bevoegdheid om namens een systeem te spreken, zonder dat hij zelf aansprakelijk is voor zijn daden en oordeel als Mens en natuurlijkpersoon.

Daarom is een Jury van 12 of meer mensen die bepaald of iemand schuldig is, en als er een claim op deze schuld rust, deze toe te kennen, waarbij de meerderheid de uitslag van een volksgerecht bepaald.

Er is veel misdaad gepleegd tegen de MENSHEID, dit zal berecht dienen te worden als we met een schone lei een nieuwe toekomst willen vormgeven.

De huidige misdadigers uit de politiek hebben ons stelselmatig beroofd van ons bestaansrecht, gezondheid en geïndoctrineerd met propaganda om hun leugens te geloven en hun beleid te blijven volgen.

Als je bewust wordt welke wetten ze hebben gebroken om hun GENOCIDE agenda uit te voeren, terwijl men je angst heeft aangepraat om hun dodelijke injectie te nemen.

Dit kan alleen door een macht van het volk teniet gedaan worden, door het LEGER de opdracht te geven om de GENOCIDE plegers te arresteren en berechten onder de oorlogswetgeving, want wij de MENSEN zijn al heel lang is staat van oorlog die de zelf verklaarde Elite tegen de MENSHEID pleegt.

Waar valse elite heen gaat, Gaan ze allemaal.

Verwonder je niet als je opstaat op een mooie zonnige dag, zonder Chemtrails met het gezang van vogels, het moment waar Bijbelse taferelen de Satanisten en Globalisten van de Aardbodem heeft weg gevaagd.

Als dat tot je doordringt, weet dat dan GESARA in werking is.

De symbolische lichtwerkers van 144.000 wat er duidelijk veel meer zijn, dit zijn mensen uit alle rangen en lagen van de bevolking die vorm gaan geven aan de transformatie voor de Aarde en al haar leven, mens dier en natuur.

Rijkdom in de vorm van geld of fondsen hebben geen waarde als je het niet doet delen.

Bin jij hier op dit moment een onderdeel van het PLAN, voer hem dan uit naar eer en geweten, stel je dienstbaar op en geef invulling aan je taak waar je voor geselecteerd ben, het is geen toeval dat jij nu hier in deze tijd bent en bestaat, het is de vervulling van een taak waarom je geboren bent als mens.

Bedenk we hebben allemaal een lange weg afgelegd, fouten gemaakt in ons leven, met het voorrecht om van onze fouten te leren.

Hoe groot je fout ook is geweest, als je van je levenslessen hebt geleerd is het een stuk van je bewustzijn die vorm gegeven hebben wie je nu bent.

Als je oprecht van ZIEL en HART bent, dan ben je klaar om je taak te volbrengen als MENS voor je MEDEMENS.

Als je een roeping en taak heb, twijfel niet maar voer hem uit, fouten zijn leermomenten.

Laat egoïsme en machtswellust niet toe van gestalten die je tegen willen houden van je taak.