Claim Live-Life verklaring.

Claim Live-Life verklaring.

Op 1 Augustus heb ik een plan model beschreven hoe we onze samenleving weer kunnen opbouwen van uit de bevolking zonder macht toe te kennen aan de politiek.

Om dit te bespoedigen help de Claim Live-Life per mens om de overheid buiten spel te zetten op dwang en claim van zeer hoge kosten.

Jij als Mens claimt de kunstmatig gecreëerde Dode rechtspersoon waar regeringen en rechtspraak mee handelen en jou als mens mee gijzelen.

Voor de Boeren is dit een geweldige mogelijkheid om van de corrupte WEF politiek af te komen en hun bedrijf veilig te stellen.

In het beginsel zijn er twee documenten nodig die dit gaan bewerkstelligen, wat naar behoefte en omstandigheden uitgebreid kan worden, om echt alles klem te zetten waar het Hitler bestuur van Nederland BV mee bezig is.

Het is veel werk om secuur deze documenten te maken die dan aangetekend opgestuurd moeten worden, waardoor jij je los maakt ven het crimineel bedrijf Nederland BV die zich ten onrechte uitgeeft als Staat en beslist geen Koninkrijk meer is vanaf 13 mei 1940.

Deze actie moet een olievlek worden en zich landelijk verspreiden in alle lagen van de bevolking.

Zo ontnemen we het bedrijf Nederland BV een vals verkregen Mandaat wat ons besteelt, onderdrukt en Genocide op de bevolking pleegt.

Daar de belastingdienst een fraude bedrijf is als wit was installatie van de Cabal Regering, heb je daar geen enkele verplichting meer als jij je huiswerk doet om de documenten te laten maken.

Uitspraken van het Rechtssysteem hebben dan ook geen juridische waarde meer, zeker niet daar we een provincie van Duitsland zijn vanaf 18 mei 1940, wat het Nederlandse rechtssysteem ongeldig heeft gemaakt inclusief de grondwet.

Met de Claim Live-Life, eis je alle Derivaten op die op jou dode rechtspersoon op beurzen zijn verhandeld, die gekoppeld zijn aan jou geboorte akte.

Wat heb je nodig om zulk een verklaring te kunnen maken:

De gegevens op jou paspoort je namen, achternaam, paspoort nummer en datum van uitgifte.

Je adres gegevens,

De volledige namen van je ouders die ja aangegeven hebben in hun gemeente, dus de gemeente plaats is ook nodig.

De Documenten moeten door 2 getuigen mee ondertekend zijn als bewijs dat je leeft.

Voor andere documenten kan het zijn dat er 3 getuigen moeten ondertekenen.

Dus enkel mensen die reeds een Claim Live-Live gedaan hebben kunnen anderen helpen om als getuigen op te treden op het document.

Deze actie moet structureel aangepakt worden, er moeten meer mensen komen die anderen kunnen helpen om los te komen van de corrupte bedrijfsoverheid.

Voor de eerste 2 benodigde documenten en verzend + administratie kosten betaal je €175, elke aanvullende document met verzending €100 als je die nodig mocht hebben.

Om dit in een TURBO actie om te zetten, zouden Administratie kantoren dit voor al hun klanten kunnen gaan doen.

Dus bedrijven die voor hun planten normaal de belasting papieren invullen zouden alles in een stroomversnelling kunnen brengen en de corrupte overheid hun macht op deze manier te ontnemen.

Daar jou naam als Handelsmerk voor je Rechtspersoon wordt gebruikt is de ingang om je info aan te reiken Claim.Handelsmerk@Gmail.com om mensen hun verklaring te kunnen maken.

Je bent geen onderdaan maar een mens wat respect verdient en rechten heeft in een eerlijke samenleving.

De plaag die Gerechtsdeurwaarders heet zijn met het claimen van je rechtspersoon, waarvan njij als Mens de begunstigde bent geheel buiten hun bevoegdheid gesteld.

Durf vragen te stellen aan het onderkruipsel van Deurwaarders:

Als ze deze al positief kunnen beantwoorden is het niet van toepassing als jij je rechtspersoon hebt geclaimd.

Als men er op staat toch als bedrijf een contract met jou als Mens aan te gaan, dit op jou voorwaarden gaat met een claim van €2000 per dag oplopend met €100 per dag zolang dat hun bedrog naar jou duurt.

Deze claim wordt door hun bekrachtigd als ze er als Systeem ezels jou willen dwingen een onterechte claim te betalen in naam van een niet bestaande Koning Willy de overbodige.

Het is mooi te zien dat men hun eigen graf graaft waar ze niet meer uitkunnen komen zonder gezichtsverlies en openbaring van Feiten.

Wil je geen Onder Smurf worden van Frans Timmermans , laat het weten door je Rechten als Mens en je rechtspersoon te claimen.

We moeten er niet aan denken dat deze PVDA Fascist ons gaat zeggen hoe we leven mogen volgens de EU en WEF gestuurde Ratten in pak.

De NOS (Nazi Opportunisten Service) kopt in dat Trump aangeklaagd wordt voor verkiezing fraude.

Weer een poging van de Globalisten die uit zal gaan als een nachtkaars, daar er overweldigende bewijzen zijn die laten zien dat Corrupte Biden, de man met het masker vanuit de kelder de verkiezingen heeft gewonnen.

De Nazi gestuurde Media zal net als de oorlog in de Oekraïne gigantisch op zijn bek gaan.

Putin heeft de Fiat Dollar vermoord, door GESARA te implementeren in Rusland en overige BRICS lande volgen per 22 Augustus 2023.

Deze actie vernietigd de centrale Banken ECB- FED en hun fraude CBDC fiat voorzet die ons zou moeten knechten.

Een Nazi Adrenochrome Terreur Organisatie met de EU Fascisten hebben geen middelen meer om te bestaan door de invoering van de QFS per 1 Augustus.

Een plan van aanpak wat ik op 1 Augustus heb geschreven:

Een fijne 1 Augustus gewenst. Was mijn 69e verjaardag LOL dus ik trakteer op positieve info.

GESARA is een feit, het systeem gaat helemaal om.

Voor 24 Augustus kunnen we een afspraak maken om Valuta te wisselen zo als ik het nu kan inschatten.

Het huidige systeem van de Cabal is TOP-DOWN vanuit het Hitler Kabinet worden provincie en gemeente aangestuurd om de bevolking te onderwerpen aan het misdaad syndicaat van WEF ratten uit de politiek.

Dit is niet in ons belang, dus moeten we het zelf anders gaan doen.

We moeten een Bottom-UP model maken die ons dienen doet, we hoeven geen Globalisten meer te dienen of hun beleid aan te nemen.

Het nieuwe bestel zal door de bevolking in Referenda per gemeente uitgeroepen moeten worden om de inwoners keuze van een te voeren beleid te laten bepalen.

Daar alle Burgemeesters met Wethouders mee hebben gedaan aan de centraal gestuurde Genocide van het politbureau van Volksverraders en massamoordenaars door Rutte en Medeplegers zullen ze worden vervangen of gevangen door het Leger om berecht te worden via een Neurenberg Code Tribunaal.

Dan hebben we per gemeente en de daar bij behorende wijken nieuwe mensen nodig die het voortouw gaan nemen, veel zaken en regelgeving niet meer te dulden en van onderop de samenleving opnieuw opbouwen.

Het liefste met mensen die reeds Valuta gekocht hebben, zodat ze onafhankelijk zijn en corruptie geen kans krijgt om het beleid te bepalen.

Vanuit iedere gemeente zal een vertegenwoordiging hebben in een provincie bestuur, zij gaan het door de mensen bepaalde beleid wat door de gemeente uitgevoerd gaat worden als standaard maken voor de provincie, om zo een landelijke bestuursraad te krijgen.

De Landelijke bestuursraad zal internationaal het belang van het land mee uitdragen en bepalen op wereld niveau.

Alle verdragen die gemaakt zijn door de Cabal Nazi’s zo als VN, EU, WHO, NATO, komen daarbij te vervallen.

De bestaande politici kunnen nooit mee het beleid bepalen of de macht op eisen van de bevolking.

Aangestelde bestuurders in de nieuwe structuur kunnen per direct vervangen worden als er onregelmatigheden in hun functioneren aan het licht komen.

Er zullen een paar speerpunten zijn die zeer urgent zijn:

 1. Het gat opvullen van de medische gezondheid zorg, door alle artsen die uit de roulatie genomen gaan worden.
 2. Zorgen dat openbare dienstverlening en veiligheid gewaarborgd wordt.
 3. Voedsel productie veiligstellen en boeren in ere gaan herstellen, waar nodig voor hun de investeringen om kwaltiet voedsel zonder bestrijdingsmiddelen  te produceren mogelijk te maken.
 4. Het Rechtssysteem gaan herstellen voor Mensen, niet voor Rechtspersonen die Dode entiteiten zijn die onder het handelsrecht van het bedrijf Nederland BV waren.
 5. Werkgelegenheid projecten opstarten voor schone en duurzame energie.
 6. Uit de bestanden van Faillissementen NL ondernemers benaderen die een nieuwe start willen maken om werkgelegenheid verder uit te bouwen.
 7. Leer werkplekken invoeren om ambachten en vakkennis weer op de agenda te zetten door kennisoverdracht en training on the Job.
 8. Alle bodem vervuiling in kaart brengen en schoonmaak projecten opstarten, om het grondwater geschikt te laten zijn voor drinkwater.
 9. Een studie kenniscentrum opzetten per provincie om nieuwe technieken te onderzoeken en uit te rollen voor een betere toekomst en gezondere leefomgeving.
 10. Recycle projecten om van afval grondstoffen te maken.
 11. Windmolen parken en zonnecollectoren parken afbreken en ontzorgen van chemische afval.
 12. Natuur herstellen en flora en fauna beheer per gemeente onder hun beleid te zetten waar de bevolking de dienst uit maakt.
 13. Daar er veel minder mensen zullen zijn in de toekomst a door het oplopende doden tal van gevaccineerde, het terug naar het geboorteland van bestemming gaan van asielzoekers en vluchtelingen het zij voor geweld of het zij voor gratis inkomen in Nederland.

Zij gaan hun geboorte trust uitbetaald krijgen in land van herkomst, niet in Nederland.

Dit maakt dat veel leegstand gaat komen en de economie gezond zal krimpen.

 1. Veel leegstaande panden en woningen kunnen daardoor afgebroken worden, het puin in de polder gedumpt om daar een berg te maken van 1000 meter hoog, war bedekt met grond kan worden Alp du Dutch, met Hobbitwoningen in de hellingen.
 2. Iedereen zelf voorziend laten worden in Energie en voedsel.
 3. Meer verenigingen opzetten voor Muziek, Toneel, om sociale binding en het gezin weer in ere te herstellen.
 4. Vrijheid is onafhankelijkheid, daarom muntgeld invoeren bestaande uit Gouden, Zilveren en Platina munten van verschillende gewichten die overal evenveel waard zal zijn op de wereld.
 5. Al deze projecten komen onder een projecten bureau die door meerdere investeerders gefinancierd word als humanitaire projecten.

Daarom was het ook verstandig om zoveel mogelijk mede investeerder landelijk te promoten en activeren om de nieuwe toekomst mee gestald te geven.

Bij dit project horen een ingang voor projecten.

Een Project uitvoering met project coaches bestaande uit ex ondernemers die failliet zijn geweest.

Financiële dienstverlening en vastgoed beheer.

Interne en externe controle om misbruik te voorkomen.

Per 3 maanden een overzicht van de behaalde resultaten en gemaakte kosten, afgezet tegen de inkomsten die door de investeerders zijn bijgedragen, lekker 100% transparant. 

Het nieuwe systeem biedt kansen, die we wel zelf moeten waarmaken.

https://operationdisclosureofficial.com/2023/08/02/restored-republic-via-a-gcr-as-of-august-2-2023/

De Corrupte Nazi overheid heeft niet genoeg mankracht om dit proces te stoppen.

De Perverselingen zijn gedoemd ten onder te gaan en ook nog heel snel.

Men kan proberen wetten uit te vaardigen die geen rechtsgeldigheid hebben, als wij ze niet opvolgen is het gedaan met het Haagse WEF Tuig.

Een woord van DANK aan Ilse van Garrel, want zij is de drijfveer om mij te motiveren haar ondergang in te laten luiden als Gewezen Systeem Autist.

Groet Rob