Chantage en moord plannen

De pensioen leeftijd omhoog, 60 executeren met het vaccin om zo de bevolking geen aanspraak te laten maken op haar ingelegd pensioen van 1400 miljard dat men aan de corrupte EU Nazi’s heeft gegeven.

Er is geen Covid spook: https://www.youtube.com/watch?v=rMhiPkWidqA alles angst propaganda om de massa tot zelfmoord via Vaccinatie aan te zetten.

Iemand die het nu nog niet doorheeft en zich laat testen of vaccineren zal mogelijk door de Angst Propaganda om Niets hun dood tegemoet zien.

Het is helemaal niet zo moeilijk om de Satanisten uit de politiek te begrijpen als je hun aard en karakter kent.

Nu is het wachten op plan B, zodat we verlost zijn van de Globalisten sekte en GESARA zijn intreden doet.

Rutte en zijn Genocide plannen moeten nu wel voor de meeste mensen te doorgronden zijn.

Hoeveel Kiezersfraude er ook gepleegd is, om de Satanische VVD, D666 aan de macht te houden om hun verraderlijke agenda door te kunnen voeren, ze hebben geen schijn van kans als GESARA bekrachtigd wordt.

Want dan moet de Satanische achterbakse Hitler Kabinet ruimte gemaakt hebben om de transitie door te kunnen voeren.

Zou het een optie zijn om een voorverkoop te kunnen starten voor de executies van de politici die voor hun misdaden tegen de mensheid zullen ondergaan.

Als de politiek weg is, is ook het virus verdwenen, want de politiek is het virus.

America First, zie de voortgang van het oprollen van Pedofielen netwerk in de US. https://biselliano.info/2021/03/22/heres-a-list-of-unsealed-indictments/

Wat nu als Diana de nieuwe Queen van de VK blijkt te zijn?

Verder transitie nieuws: https://operationdisclosureofficial.com/2021/03/23/restored-republic-via-a-gcr-as-of-march-23-2021/

De sfeer kantelt. Steeds meer Nederlanders met allerlei verschillende achtergronden willen van de #avondklok af.

Mooi! Nu mogen we niet tegen elkaar worden uitgespeeld.

Het partijkartel – van VVD tot GroenLinks – en het OMT blijven deze misdadige maatregel verlengen.

Dát is waar we het tegen opnemen. Ook een “latere” avondklok vanaf 22:00 is niet acceptabel. Nederland wil zijn vrijheid terug! #FVD

Neurenberg code 2.0 is geactiveerd via het ICC in Den Haag.

https://new.awakeningchannel.com/11-international-network-of-lawyers-the-cv19-crisis-is-a-fraud-and-those-responsible-will-be-sued-part-11/

Dit kan het huidige illegale Pedo Kabinet niet tegen houden.

Het rechtssysteem zal vervangen worden door het gewoonterecht.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1VKeAHLvlUI&feature=youtu.be

De Politieke smeerlappen kunnen zich niet meer verstoppen, staan in het licht van de wereld.

.

DefenderEurope

Gaat 5 april Aswoensdag onze Bevrijdingsdag worden?

De waarheid zal niet tegen te houden zijn, dit is juist hetgeen de Satanisten het meeste angst voor hebben.

Het geweten bij de politie begint te werken, men gaat nu zien hoe de opkomst van de SA rond 1933 is begonnen.

Daarom mensen van de politie, kies de kant van de bevolking, zij waar jullie je salaris van krijgen, geef je fascisten NSB collega’s aan zodat ze berecht kunnen worden voor hun misdaad tegen de bevolking.

Mochten de goede mensen bij de politie angst hebben voor hun baan, de rest van Nederland heeft genoeg van het Nazi gedrag, maar de goeden kunnen een baan krijgen met gelijke functie in de nieuwe dienstverlenende organisatie die loyaal is aan de bevolking en niet aan de schoften van globalisten bestaande uit valse nichten en potten of Satanisten en pedofielen, ook jullie gezin en kinderen lopen gevaar.

ME’er erkent tot zijn verdriet: ‘De politie heeft zich tegen de Nederlanders gekeerd’

Steeds meer gewetensbezwaarde politieagenten en ME’ers besluiten hun verhaal te doen bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, die sinds eind oktober vorig jaar onderzoek doet naar het door de overheid gevoerde coronabeleid.

Een politieagent en ME’er maakte de keuze om zich uit te spreken nadat hij had gelezen dat al meer dan 40 collega’s hem waren voorgegaan. Waar hij vooral moeite mee heeft: “Het geïnstitutionaliseerde geweld als onderdeel van ons optreden als ME tijdens demonstraties.”

Demissionair premier Rutte noemde de demonstranten recentelijk ‘doorgesnoven hooligans’, een uitspraak die hem op veel kritiek kwam te staan. “Dat de overheid bij monde van Rutte, de minister-president van Nederland, demonstranten met bijnamen ontmenselijkt, is te triest voor woorden,” verklaarde de agent, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven.

Befehl ist befehl

“Ik ga als agent regelmatig met hen in gesprek en in de meeste gevallen zie ik gewoon bezorgde burgers, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, eenzame mensen, bange mensen,” voegde hij toe. “Wanneer collega’s mij tijdens demo’s hebben zien spreken met demonstranten, krijg ik later direct vragen, zoals ‘je bent toch niet te aardig voor die asocialen?’ Ik ontwijk zo’n vraag en merk dat ik steeds meer als outsider gezien word.”

Als ME’er krijgt hij naar eigen zeggen de opdracht die mensen ‘de lange lat te laten zien’, ‘een wappiebehandeling te geven’ en ‘op de aluhoed te rammen’.

“Ik hoor demonstranten soms schreeuwen ‘befehl ist befehl’, refererend aan de Tweede Wereldoorlog,” aldus de man, die al 15 jaar politieagent is. “In het begin schrok ik daarvan en vond die vergelijking ongepast. Maar ik moet nu tot mijn verdriet erkennen dat het klopt: het geweld is onderdeel van het beleid.”

Politiestaat

De ME’er merkte verder op dat het ziekteverzuim binnen de organisatie toeneemt. “Dat verbaast mij niets. Het is de enige weg om het te ontlopen, op ontslag nemen na. Ik heb mij ziekgemeld en ben op zoek naar ander werk.”

“De politie heeft zich tegen de Nederlanders gekeerd. Ik hoor het mijzelf nu zeggen en besef waar we naar op weg zijn: een politiestaat.”

Lees hier meer politieverhoren van de BPOC 2020.

Ik ben… en werk 15 jaar als politieagent en later ook bij de Mobiele Eenheid. Mijn redenen om bij de BPOC2020 te verklaren zijn divers. Ik werd getriggerd door de berichten van de BPOC2020 dat meer dan 40 collega’s verklaard hadden. Daarom heb ik leg ik vandaag, 1 maart 2021, mijn verklaring af. U vraagt mij wat voor mij de belangrijkste reden is om te verklaren. Daar kan ik kort over zijn: het geïnstitutionaliseerde geweld als onderdeel van ons optreden als Mobiele Eenheid tijdens demonstraties. Maar ook wanneer we ter plaatse worden geroepen bij overtredingen van de maatregelen, zoals de mondkapjesplicht en avondklok. Ik herken dat er sprake is van een de-humanisatie van demonstranten, overtreders van de maatregelen en tegenstanders van het regeringsbeleid. Dat leidt ertoe dat je ‘kunt leven’ met het toepassen van extreem gewelddadig optreden: degene die je slaat is gevoelsmatig geen mens, maar een ‘wappie’, ‘gevaar voor de volksgezondheid’, ‘relschopper’, of, zoals Rutte het noemde, ‘door-gesnoven hooligan’. Dat de overheid bij monde van Rutte, de Minister-President van Nederland, demonstranten met bijnamen ontmenselijkt, is te triest voor woorden. Als ME-er ga je niet in gesprek met demonstranten. Dat was en is een goede regel. Als agent heb je die vrijheid wel. We gaan het gesprek echter niet meer aan. Dat is ook beleid vanuit de leiding: ‘praten met die figuren heeft geen zin’. Ik ga als agent echter regelmatig met hen in gesprek. In de meeste gevallen zie ik gewoon bezorgde burgers, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, eenzame mensen, bange mensen. Wanneer collega’s mij tijdens demo’s (als agent) hebben zien spreken met demonstranten, krijg ik later direct vragen, zoals ‘je bent toch niet te aardig voor die asocialen?’ Ik ontwijk zo’n vraag, en merk dat ik steeds meer als een outsider gezien word. Als ME-er wordt er vervolgens van mij verwacht, dat ik diezelfde mensen ‘de lange lat laat zien’, ‘een wappie-behandeling geef’, ‘op de de aluhoed ram’, en ga zo maar door. Ik hoor demonstranten soms schreeuwen ‘befehl ist befehl, refererende aan WOII. In het begin schrok ik daarvan, en vond die vergelijking ongepast. Maar ik moet nu tot mijn verdriet erkennen dat het klopt: het geweld is onderdeel van het beleid. Wanneer je niet meedoet, lig je eruit. Ik doe dus niet meer mee. Het ziekteverzuim neemt toe binnen de organisatie. Dat verbaast mij niets. Het is de enige weg om het te ontlopen, op ontslag nemen na. Ik heb mij gisteren ziekgemeld en ben op zoek naar ander werk. De politie is niet meer de betrouwbare organisatie die het was. Natuurlijk was het nooit perfect, dat is het binnen geen enkele organisatie. Maar de politie heeft zich tegen de Nederlanders gekeerd. Ik hoor het mijzelf nu zeggen, en besef waar we naar op weg zijn: een politiestaat. Maart 2021 Maart 2021: Om veiligheidsredenen wil ik anoniem blijven. *Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal- en/of spellingfouten, waarvoor onze excuses. BPOC2020

https://bpoc2020.nl/verhoren/#pv

Transcriptie politieverhoor 1:

Ik leg deze verklaring af voor de BPOC2020 omdat ik mijn verhaal ergens wil doen.

Ik ben hoofdagent, en heb als specialisme mobiele eenheid gekozen.

Ik heb dat gedaan, omdat het soms nodig is met zwaardere middelen de orde te behouden of herstellen.

Denk daarbij aan demonstraties waarbij er schade aan materiaal en/of mensen wordt toegebracht.

Vaak is de aanwezigheid van de mobiele eenheid al voldoende om de orde te bewaren.

De mobiele eenheid wordt in de regel alleen achter de hand gehouden wanneer er sprake is van een hoog-risico situatie, blokkering van wegen door demonstranten, onrust in wijken etc. In beginsel wordt de mobiele eenheid buiten het zicht gehouden om escalatie te voorkomen.

Alleen al de aanwezigheid van de mobiele eenheid kan namelijk tot een escalatie leiden.

Sinds verleden jaar de coronacrisis begon is het werk in hoog tempo veranderd.

Zelfs bij toegestane aangekondigde demonstraties wordt de mobiele eenheid zichtbaar op locatie geplaatst.

Ik stel ook vast dat dit afhangt van het onderwerp van de demonstratie: bij de BLM-demonstraties worden we of niet eens opgeroepen, of low-profile geplaatst buiten zicht.

Bij demonstraties tegen het corona-beleid worden we in vol zicht geplaatst, en krijgen we van tevoren de opdracht op te treden bij de minste overtreding van de regels.

Afstand houden is dan een ideale regel om op te treden: het is immers bijna onmogelijk voor demonstranten om de afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

Bovendien is dat juist iets waar zij tegen demonstreren.

We weten dus al zeker dat we op gaan treden.

De minste tegenstand, zoals niet snel genoeg lopen, is nu een toegestane reden om maximaal geweld te gebruiken.

Zo snel mogelijk schoonvegen is het devies.

De demonstraties tegen corona worden standaard wappie-demo’s genoemd.

Je kunt ook bij de aanhoudingseenheid werken, de zogenaamde Romeo’s.

Ik zit daar zelf niet bij.

Ik weet wel dat deze eenheid bij corona-demonstraties er continu op uit zijn de situatie te laten escaleren, zodat de mobiele eenheid vervolgens zo snel mogelijk schoon kan vegen.

Intimidatie door zoveel mogelijk geweld is bedoeld om demonstranten af te schrikken.

Al tijdens het geweld doet de politie een oproep aan demonstranten die eventueel onderweg zijn, om terug te keren.

Door maximaal te escaleren hopen ze deze demonstranten af te schrikken.

Wanneer deze mensen dan alsnog komen, is dat een reden die naderhand wordt aangevoerd voor de escalatie.

Ik verklaar bij u omdat ik hier niet langer aan mee kan en wil werken.

Er wordt neerbuigend en discriminerend over demonstranten gesproken.

Het zijn ‘hersenloze wappies’, ‘virussen die je moet bestrijden’, ‘onderkruipsels waar je de lat over moet leggen’, en ga zo maar door.

Momenteel ben ik, buiten de politieorganisatie om, onder behandeling voor psychische klachten als gevolg van mijn werk bij de ME.

Er is bij mij PTSS geconstateerd. Ik kan mij echter niet ziekmelden, of afmelden voor dienst bij de ME.

Er wordt dan direct gevraagd of je moeite hebt met ‘wappies rammen’.

Wanneer je dat bevestigt, heb je geen leven meer: je wordt dan continu vernederd en gepest, en onder druk gezet demonstranten te slaan.

Ik kan dit niet meer.

Mijn vrouw kent me niet meer terug.

Ik ben depressief, slaap slecht, huil veel, en val constant uit tegen mijn vrouw en kinderen.

Ik heb mij nu toch ziekgemeld met als reden dat ik corona-verschijnselen heb.

Hoe cynisch. Ik schaam mij ervoor, maar ik zie geen andere weg.

Januari 2021 Aanvulling maart 2021: Ik heb de BPOC2020 gevraagd de beelden van dit verhoor voorlopig niet online te plaatsen, na bedreigingen via sociale media richting de agenten die hebben verklaard, toen de BPOC2020 citaten uit verhoren op Twitter plaatste.

Het gaat mij er niet om of ik ontslagen zou worden of op non-actief geplaatst. Het gaat mij om de veiligheid van mijn gezin. Ik heb trouwens besloten zelf mijn ontslag in te dienen. Ik kan en wil hier geen deel meer van uit maken. Ik ga eraan kapot.

Verhoor 2:

Mijn naam is …….. Ik ben politieagent.

Mijn reden om bij de BPOC2020 mijn verklaring af te leggen, is mijn enorme bezorgdheid over wat er van ons als politieagent verwacht wordt sinds het begin van de crisis in maart 2020.

Ik ben bij de politie gegaan om mensen te helpen. Om te helpen het land veilig, open vrij te houden. Om burgers die de wet overtreden aan te spreken, indien nodig te beboeten, of aan te houden bij meer ernstige situaties.

Dat hoort bij het politiewerk. Elke handeling was altijd gericht op het beschermen van de open en vrije samenleving.

Daarbij voelde ik mij dienstbaar aan die samenleving. Dienstbaar aan de burgers, aan de mensen die bescherming verdienen tegen criminaliteit.

Of tegen automobilisten die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Op de patrouilleauto’s staat de term ‘waakzaam en dienstbaar’. Dat geeft voor mij precies aan hoe ik als agent mijn werk wil doen: waakzaam tegen overtredingen en misdrijven, en daarmee dienstbaar aan de open en vrije samenleving.

Zodat de samenleving open en vrij kan blijven. Alles is echter veranderd. We zijn niet meer dienstbaar aan de samenleving, maar aan een politiek van onderdrukking en geweld.

Als agent wordt nu van mij verwacht dat ik jongeren die ‘samenscholen’, alleen het woord bezorgt me al een misselijk gevoel in mijn maag, aan te spreken, te beboeten, en bij de minste tegenstand aan te houden.

Zero tolerance, dat is het motto. Er wordt van mij verwacht dat ik mensen die koffie drinken op het Museumplein arresteer wanneer ze geen 1,5m afstand houden.

Ook daarbij geldt: pak ze aan die virusontkenners!

Er is geen enkele terughoudendheid meer bij de toepassing van het geweld. Veel collega’s hebben letterlijk een haat tegen de demonstranten, en worden op geen enkele wijze in toom gehouden door de leiding.

Het hoofddoel: schoonvegen van het plein, zo snel mogelijk! Ook bij het gebruik van het waterkanon zijn de regels verdwenen.

Waar eerder een waterkanon pas bij echte rellen werd ingezet, hoort het nu bijna tot het standaard gereedschap. Er zijn regels bij het gebruik van het kanon, zodat burgers niet gewond raken.

Het waterkanon heeft als bedoeling mensen uit elkaar te drijven. Nu wordt er echter bewust gericht op de persoon gespoten, met alle gevolgen van dien.

Er is geen enkele ruimte om twijfels over het optreden van de politie te bespreken met collega’s of de vertrouwenspersoon.

Vertrouwen is een vreemd woord geworden: collega’s wantrouwen elkaar, monitoren continu of je geen ‘wappie’ bent.

Want dan heb je geen leven meer, dan lig je eruit, en word je belachelijk gemaakt. Geweld is nu regel, en geen uitzondering meer. Ik moet nu mensen tegen de grond werken, ongeacht of ze jong zijn of bejaard, wanneer ze bijvoorbeeld geen mondkapje dragen in een winkel, en wij er door de supermarktmaner bijgehaald worden. Ik heb tegenwoordig mensen achter in de auto zitten, die mijn collega en ik hebben aangehouden, die gewoon hun boodschappen deden.

Eerlijke burgers, wiens enige ‘misdrijf’ is dat zij geen mondkapje willen dragen waar het nut niet van bewezen is. Ik heb ook elke dag zo’n ding op mijn gezicht. Laatst zat ik op de auto met een collega en het ging over mondkapjes. Volgens hem was ‘het voordeel van zo’n zwart masker dat het angst aanjaagt wanneer je iemand aanspreekt’.

Ik merk aan collega’s dat zij steeds makkelijker geweld toepassen. Ik merkte dat ook bij mijzelf. Op een bepaald moment ga je geestelijk en mentaal een grens over, kom je in een spiraal terecht waarin je elke terughoudendheid laat varen.

Ik heb één aanhouding verricht waarbij ik een man van boven de 70 samen met een collega tegen de grond werkte omdat hij in de supermarkt zijn mondkapje onder de neus droeg.

Wij waren ter plaatse geroepen omdat de man de winkel niet wilde verlaten toen de supermarktmanager daarom vroeg. Toen de man op ons verzoek weigerde de winkel te verlaten, keken mijn collega en ik elkaar aan, en werkte de man tegen de grond. De man schreeuwde en huilde. Ik merkte dat ik automatisch handelde, en daar schrok ik erg van. Ik heb het thuis aan mijn vriendin verteld, en raakte toen volledig overstuur.

Ik heb mijzelf altijd als vredelievend mens gezien. Als een zachtaardig iemand. En nu had ik een bejaarde, zwakke man tegen de grond gewerkt. Ik doe het niet meer. Ik heb mij ziekgemeld met burn-out klachten. Ik ga op zoek naar ander werk. Januari 2021. Maart 2021 Ik heb de BPOC2020 verzocht een anonieme transcriptie online te zetten, vanwege bedreigingen onze richting op. Wanneer er ooit een mogelijkheid komt om veilig openlijk naar buiten te treden, zal ik dat doen.

Police for Freedom Nederland van start: politieagenten en veteranen staan op! https://www.youtube.com/watch?v=FnkKzc3g_7g

In Spanje demonstreren politieagenten al geruime tijd tegen de regering, de mondkapjesplicht en vaccins, en vóór vrijheid. De beweging waar zij deel van uitmaken, Police for Freedom, is inmiddels ook actief in andere landen, waaronder Nederland.

De Nederlandse tak van Police for Freedom wordt geleid door Dennis Spaanstra, die 30 jaar voor de politie en marechaussee heeft gewerkt. Hij was 15 jaar werkzaam bij de ME en als rechercheur moest hij moordzaken oplossen. Hij is nog altijd betrokken bij de organisatie.

Toen de financiële crisis uitbrak, kreeg Spaanstra het gevoel dat er iets niet klopte. Hij zag dat de corporaties steeds machtiger werden en dat de wereld in rap tempo veranderde. Tijdens de coronacrisis zag hij hoe vrijheden van ons werden afgenomen en hoe ons land veranderde in een totalitaire, marxistische staat.

Mars

De oud-ME’er was getuige van het politiegeweld bij demonstraties tegen de coronamaatregelen en zag een hele andere ME dan de organisatie waar hij voor werkte. Hij besloot contact op te nemen met oud-collega’s en die verbaasden zich ook over de beelden. Ze moesten er zelfs om huilen.

Spaanstra wil een mars organiseren met politieagenten en veteranen, met name de wat oudere mensen, die ‘doorhebben wat er gebeurt’. Hij wil daarnaast contact opnemen met de slachtoffers van het politiegeweld en hoopt dat zij willen meelopen in de mars, om een statement te maken. Politieagenten zij aan zij met slachtoffers.

10 april

Volgens de oud-diender zijn de maatregelen disproportioneel. “We hebben een avondklok, maar er is geen pest-achtige ziekte: er zijn geen verlaten dorpen en er liggen geen lijken in de straten,” zegt hij in onderstaande video tegen Henna Maria, die aan de wieg stond van Police for Freedom.

De eerste mars zou gepland staan op 10 april. Meer informatie volgt.

Vanaf 29:00 komt Dennis aan het woord:

https://www.youtube.com/watch?v=aWiTmaCdjfE

Apartheid in Bezet Nederland met Ramadan.

Woede om uitspraak Aboutaleb over ramadan en avondklok: ’Nu het over moslims gaat maakt hij zich ineens zorgen’

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1381651609/woede-om-uitspraak-aboutaleb-over-ramadan-en-avondklok-nu-het-over-moslims-gaat-maakt-hij-zich-ineens-zorgen

 

Stop de Psychopaten in het illegale Hitler Kabinet, laat je niet langer beïnvloeden van hun valse agenda.