Beste Moslims van Nederland.


Verzonden: 10 September 2021 19:30
Aan: guy.verhofstadt@ep.europa.eu
CC: C.vdStaaij@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; h.krol@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl; l.asscher@tweedekamer.nl; lilianmarijnissen@sp.nl; m.agema@tweedekamer.nl; marianne.thieme@tweedekamer.nl; persvoorlichting@tweedekamer.nl; r.jetten@tweedekamer.nl; rvd.pers.kh@minaz.nl; t.baudet@tweedekamer.nl; t.kuzu@tweedekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl; guy.verhofstadt@ep.europa.eu; judith.sargentini@ep.europa.eu; persvoorlichting@tweedekamer.nl; pers@omroepmax.nl; perscommunicatie.almelo@rechtspraak.nl; pers@tros.nl; persberichten@vara.nl; pers@fvd.nl; pers@ongehoordnederland.nl; mijnbrief@ongehoordnederland.nl; Leden@fvd.nl; ledenadministratie@pvda.nl; p.omtzigt@tweedekamer.nl; w.vhaga@tweedekamer.nl; s.kaag@tweedekamer.nl; malik.azmani@europarl.europa.eu; bart.groothuis@europarl.europa.eu; jan.huitema@europarl.europa.eu; caroline.nagtegaal@europarl.europa.eu; samira.rafaela@europarl.europa.eu; liesje.schreinemacher@europarl.europa.eu; sophie.intveld@europarl.europa.eu; tom.berendsen@europarl.europa.eu; peter.vandalen@europarl.europa.eu; esther.delange@europarl.europa.eu; jeroen.lenaers@europarl.europa.eu; antonius.manders@europarl.europa.eu; annie.schreijer-pierik@europarl.europa.eu; mohammed.chahim@europarl.europa.eu; agnes.jongerius@europarl.europa.eu; paul.tang@europarl.europa.eu; vera.tax@europarl.europa.eu; lara.wolters@europarl.europa.eu; rob.rooken@europarl.europa.eu; rob.roos@europarl.europa.eu; bert-jan.ruissen@europarl.europa.eu; bas.eickhout@europarl.europa.eu; kim.vansparrentak@europarl.europa.eu; tineke.strik@europarl.europa.eu; anja.hazekamp@europarl.europa.eu; marcel.degraaff@europarl.europa.eu; dorien.rookmaker@europarl.europa.eu; lezers@trouw.nl; opinie@trouw.nl; ombudsman@trouw.nl; bezorgklachten@trouw.nl; familieberichtentrouw@persgroep.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; economie@trouw.nl; buitenland@trouw.nl; parlement@trouw.nl; sport@trouw.nl; kunst@trouw.nl; religiefilosofie@trouw.nl; groen@trouw.nl; letterengeest@trouw.nl; tijdpost@trouw.nl; secretariaat@trouw.nl; tijdgeest@trouw.nl; frankpoorthuis@dpgmedia.nl; cvanderkamp@bodegraven-reeuwijk.nl; inieuwenhuizen@bodegraven-reeuwijk.nl
Onderwerp: Beste Moslims van Nederland.

Beste Moslims van Nederland.

Besef dat de regeringen uit het verleden en heden ons tegen elkaar hebben opgezet.

Velen van jullie zijn serieus, als het om je religie gaat.

Laten we duidelijk zijn de Rooms-katholieke kerk is een Satanische sekte, puur kwaad, daarom heb ik mezelf uit laten schrijven, niet in mijn naam.

Ze willen onze kinderen voor het Adrenochrome, als wij weg vallen hebben deze Satanisten vrij spel, zonder kinderen heeft de wereld geen toekomst.

Ca 70% van de bevolking heeft het dodelijk shot genomen wat een bio-wapen is.

Als men de 5G aanzet vallen de mensen dood neer op straat, de 4e fake griep golf.

Brand gerust alle masten van de telecom bedrijven af, je hebt het recht om je te beschermen tegen een achterbakse aanval van de elite.

Zet de ratten in Den Haag in quarantaine voor de rest van hun leven, zolang dit nog duurt.

Mensen die nu ziek worden zijn zij die het dodelijke injectie genomen hebben.

Nu blijkt dat in het vaccin ook een gedeelte van de varkensgriep virus in is verwerkt, dus als je echt denk je komt niet in de hemel nu je verontreinigd bent, in Den Haag zitten de daders.

Als we alle geschillen even aan de kan schuiven, we hebben een gezamenlijke vijand en dat is de Satanische politiek.

Ik weet niet hou jullie zich nu voelen maar de genocide die Rutte en de Jonge op de bevolking hebben gepleegd, deze info komt van de Telegram groep Frag uns doch.

Alexander Quade verteld daar dat het dodelijk vaccin met varkens bloed in gemaakt,: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/11032

Waarom is deze massa moord?

Het financiële systeem is kapot, men kan geen pensioen aan de mensen meer betalen.

Daarom doden ze de mensen met het Vaccin.

Mark Rutte en Hugo de Jonge met het voltallige kabinet zijn Globalistische massa moordenaars.

Het verbaast me ook waarom Moslims over de hele wereld het bio-wapen in laten spuiten.

Rutte, de Jonge en de overige ratten uit de politiek hebben zichzelf hiermee ter dood veroordeeld.

Besef dat de Banken nu gaan vallen, de ECB en FED kunnen geen geld meer uit het niets produceren de alliantie van 140 legers over de aarde zal overgaan tot arrestaties van de Satanisten.

Alles wat ons is verteld was een grote leugen, de echter terroristen zitten in de politiek, het zijn de handlangers van het groot kapitaal die alles wat los en vast zit hebben gestolen.

De pensioen potten en zeker die van Nederland met een waarde van 1400 miljard is door Jetta Kleinsma gestolen in opdracht van het globalisten misdaad kartel.

Nu lijkt met het stockholmsyndroom een slechte zet, om de genocide plegers te vergeven, ze horen voor een tribunaal en geëxecuteerd voor hun satanische misdaden.

Als alles achter de rug is. Laten we dan ons bezinnen hoe de toekomst er uit moet zien.

Alle oorlogen waren een winstmodel voor de rijken der aarde.

Stop met verdeeldheid en laat ons verenigen, dit moeten we samen tot een einde brengen.

Als 70% van de mensheid zal sterven, is het vastgoed niets meer waard, woningen zijn niet meer te verkopen daar er geen kopers zijn.

Stop de moordmachine van de Bilderberg Maffia in Den Haag.

Betaal geen hypotheek meer, geen belastingen en geen boete.

Dit is een gevecht op leven en dood, als we verdeeld blijven leggen we allemaal het loodje.

Help mee om de wereld opnieuw op te bouwen, geen oorlogen meer, geen armoede, geluk en vrede voor ons allemaal.

Haal wel nog even je geld van de bank, anders zal het mee in het faillissement van de banken gaan.