Beste mensen, uitzending 10 December 2020

We hebben reeds gewonnen als wij in ons vertrouwen voor gerechtigheid geloven.

Maxima was ons kwijt, want we bestaan niet.

Wij geen Staat.

De regering heeft geen bevolking.

Een koningspaar zonder koninkrijk.

Wetten zonder geldigheid.

Samen zijn we verkocht aan de hoogste bieder.

Pensioenpotten leeg gestolen door Rutte zijn misdaadsyndicaat.

Geen mensenrechten, want we bestaan ja niet.

Volgende week donderdag gaan we een groepsexperiment doen duidelijk communiceren, door te visualiseren en goed de info in ons op te nemen.

Wat eendracht met ons doet, als we ons niet meer laten verdelen door de linkmichels uit de politiek.

Hoe we onoverwinnelijk zijn tegen het Archonten kabinet.

Wat ons verbind, het herstellen van sociale controle door eendracht en er zijn voor elkaar.

Luister naar elkaar en werk samen met verschillende initiatieven, trap niet in de valkuil van zelfverheerlijking en EGO, van wat ben ik goed, zorg voor eendracht en het bundelen van krachten.

De kracht zit in het creëren van een breed front tegen de boeven die ons hebben verraden.

Hoe gaan we anderen informeren en uitleggen hoe men onder het juk van de Rutte en Hugo de Jonge dictatuur uitkomt.

Als je weet dat je geen angst hoef te hebben, is de oorlog tegen het Nazi Kabinet gewonnen.

De legeropbouw in Europa, neem het gelaten en help het leger door ze de weg te wijzen naar het politiek uitschot.

Zwaai ze uit met de soevereine vlag de Nieuwe Bataafse Vlag.

Maak en foto van je Bataafse vlag en stuur hem op, laat je zien.

De spirituele bevrijding voor ons allemaal, de politiek zal nu zelf door angst verteren.

Zo zijn nu eenmaal de natuurwetten.

De rechtszitting tegen KPN over 5G is door een misdaad rechter weg gewuifd.

Het is onmogelijk dat we ons recht halen als er geen geldige legitieme rechtspraak is.

We bevrijden ons van het kwaad die ons in hun macht wil houden.

Eerste act die moet gebeuren dat we ons uitspreken, en verklaren dat we vanaf nu de Bataafse Republiek zijn.

Wij de bevolking claimen ons land terug en nemen geen orders of fake wetten van de politieke oplichters aan.

Dit zal door een werkgroep gebeuren die de transitie mee vorm gaat geven.

Op het moment dat we onze claim hebben gedaan gaan we onze vlag aanbieden aan alle buitenlandse ambassade die in voormalig Nederland gevestigd zitten, tezamen met het aanbieden geven we een document en maken we de nieuwe gesprekspartners van de Bataafse Republiek aan de Ambassades bekend, met het verzoek gaan gesprekken met de huidige politici of ambtenaren meer als onze volks vertegenwoordigers te erkennen.

Op dat moment zonder een schot te lossen verklaren we ons vrij van de Cabal regering.

We organiseren ons en geven vorm een nieuwe rechtspraak, hier is de basis reeds gelegd.

Eerste hangijzer is het VGZ, die fraudeert mensen een verzekering aandraaien zonder dat de persoon dit wil of toestemming voor heeft gegeven.

Het CAK Communistische Administratie Kantoor van Cabal Rutte en Willy dwingen mensen een verzekering tegen hun wil te nemen en sluiten de verzekering aan bij het VGZ tegen de wens van de persoon die een bewuste keuze heeft gemaakt om niet verzekerd te zijn bij een te dure en slechte zorgverzekering.

Dan zijn er systeem hyena’s van deurwaarders die de bevolking terroriseren met spook vorderingen waar geen wet aan ten grondslag ligt.

Wat we nodig hebben om ons recht te halen, we gaan zelf een volkstribunaal houden voor de eerste zaken, als de misdaad van dien aard is zal het als een oorlogs-act gezien worden en zal een oorlogstribunaal de zaak moeten behandelen.

https://volkstribunaal.net/

Ik verzoek juristen, die voeling en compassie hebben met de bevolking hier aan mee te werken.

De ene advocaat is de ander niet. Mijn Advocaat


Mijn ervaring met een advocaat die ook mens is, en via de wet voor je pleit dat er ook recht gesproken wordt.

http://www.baltusbremenadvocaten.nl/ de advocaat / rechter voor de toekomst na de transitie via een volkstribunaal. 

https://volkstribunaal.net/

De groep met juristen wordt met de dag groter die erkennen dat het huidige onrechtsysteem herzien zal moeten worden.

Na een lange slepende zaak heeft Baltus & Bremen advocaten de zaak in een stafzaak tegen mijn gewonnen.

Zijn inzet heeft de doorslag gegeven, zelf ben ik niet naar de zitting in het hoge beroep gegaan, want dan zou ik 100 jaar eenzame opsluiting hebben gekregen omdat ik het waag de waarheid te zeggen.

Juist het persoonlijk contact met Joey Baltus, heeft me ook geholpen door een moeilijke tijd te komen.

Hij zag me niet als nummer, of crimineel, wat ik ook niet ben, maar als een slachtoffer van een verrot en ziek systeem.

Mensen zo als Joey, hebben een roeping, en dat is eerlijke rechtspraak.

Mensen zoals hij zijn onze toekomstige rechters voor een volkstribunaal op basis van gewoonterecht

Steeds meer juristen en advocaten erkennen dat ik het huidige rechtssysteem geen rechtgesproken wordt, en op basis van willekeur mensen opzettelijk beschadigd worden.

Eerlijke rechtspraak zal een samenleving beschermen, maar als de overheid zelf de misdadiger is, ga je nooit je recht halen.

Een Pedofiel wordt vrijgelaten, zonder straf, het misbruikte kind wordt helemaal niet benoemd, terwijl het kind slachtoffer voor de rest van zijn leven is van een smerige Pedo.

Ik durf met trots Joey Baltus van Bermen en Baltus advocate voor te dragen als een eerlijk mens met een hart voor zijn cliënt. ik ben recht door zee, als iemand niet goed is zal ik de eerste zijn die de eerste steen zal gooien.

Daarom een oproep aan alle juristen, we hebben veel werk te verzetten om de rechtsstaat opnieuw in te richten, dus jullie hulp is welkom.

Wat we niet meer accepteren valsspelen meer alle corrupte rechters die het misdaad kartel op een asociale manier aan de macht houden door willekeur, zonder geldige wetten.

Alle rechters zijn per direct ontslagen en verdachte als lid van een criminele organisatie.

Namens de Bataafse Republiek gaan we Politiemensen, Militairen en Veteranen, BOA werven die we als Marchals laten optreden nadat met een eed afgelegd heeft om de bevolking te dienen en beschermen, waarna de verdachten gaan gijzelen en voor een volkstribunaal zitting te dwingen.

Daar het een samenspel van bedrog is kunnen alle verdachten in een zaak behandel worden.

De verantwoordelijke Directeur van het CAK, VGZ, en Deurwaarder de Inkassier met al zijn 13 aangesloten Gerechtsdeurwaarders aasgieren.

mr. I.J. van Garrel

M.L.B. Mak

G.I. van Ravenswaaij

mr. A.W. Veth

Toegevoegd

gerechtsdeurwaarders

R.Elshof (knd)

W.H. Evers

I. Hanenberg

P.W.V. van Hees (knd)

E. de Meij

E. Moor

M. Pontier

P.J. van der Raaf

E.V.J. van Soelen.

Samen vormen zij een misdaad kartel tegen de bevolking in opdracht van de politiek en fake koning, om ons in een dictatuur te dwingen, zonder legale wetgeving.

Mocht een of meer der verdachten niet op de zitting verschijnen hij bij verstek veroordeeld zal worden.

Ter verdediging kunnen ze bewijzen aanleveren om hun onschuld te bewijzen, men is verplicht om aan te tonen dat er een contract is die het slachtoffer met een van deze partijen is aangegaan.

Het slachtoffer is de klager, een aanklager dient de zaak aan bij de rechter en deze stuurt de dagvaardingen om op de zitting te verschijnen als verdachte van een misdaad.

Een groep mensen zal de jury zijn en alle aantijgingen en bewijzen gaan afwegen of er sprake is van de misdaad zoals het slachtoffer het tribunaal vraagt.

Als de meerderheid van de jury de verdachten schuldig verklaart, zal de rechter de strafmaat voorstel van de Jury en slachtoffer in overweging nemen.

Dus we gaan tegen maart Juryleden zoeken om te strafzaak tegen de criminelen te beoordelen. De veroordeelden gaan de kosten van het jury lid vergoeden bij schuldig bevinding.

Heeft het slachtoffer schade geleden van jaren onterecht onder dwang betalingen door onteigening heeft plaats gevonden kan de vordering 10 maal het bedrag als claim toegewezen worden.

Alle verdachten zijn bestuurlijk aansprakelijk, maar door wanbestuur en oplichting 100% privé aansprakelijk.

Daar het een structurele misdaad is veel mede eisers en klagers zich zullen aansluiten.

De hele politiek, koningshuis zijn verantwoordelijk voor de valsheid in geschriften, door fraude te plegen van valse documenten, als Nederlandse staat of in naam van de Koning die we niet hebben.

Alle nog levende politici en koningshuis gaan samen in een rechtszitting als verdachten berecht worden, met gehele onteigening van alle tegoeden en bezit.

Er zal zullen compleet nieuwe documenten aan iedereen verstrekt moeten worden van de Bataafse Republiek, want Nederland bestaat niet.

Ook hier zijn de juristen de aangewezen mensen om dit correct te doen, ik het belang van de bevolking en eerlijke rechtsgeldigheid van de Bataafse Republiek.

Alle verdragen die in naam van niet bestaand Nederland aangegaan zijn, gaan we door de juristen laten ontbinden, daar de politiek fraude en bedrog heeft gepleegd.

Jeugdzorg en raad van kinderbescherming moeten totaal herzien worden of afgeschaft, want het heeft de schijn dat Rechters opzettelijk veel schade aan de kinderen en ouders hebben toegebracht.

Via het nieuwe geldsysteem van het AIIB met de QFS, laten we alle rekeningen bevriezen van: Belastingdienst, CJIB, alle bankrekening nummers van de verdachten en van hun bedrijven, in afwachting van een uitspraak en mogelijke veroordeling.

Als de politiek en Rechters weg zijn, gaan we scoren bij de Telecom aanbieders en voor iedere inwoner van de Bataafse Republiek een schade claim per dag eisen zolang het 5G in werking is en blijft.

Gevolg dat ook zij failliet gaan en de bedrijven eigendom worden van de Bataafse Republiek.

Hoe een idee over de Bataafse vlag vorm krijgt door solidariteit en spontane steun vanuit een brede groep mensen.

Juist omdat we onze kracht van de gedachten bundelen gaan we deze verandering ook doorvoeren.

Info voor het bestellen van de vlag en ook de mogelijkheid om me te steunen om een team te laten starten met alle werkzaamheden via Crowd Funding.

https://bataafse-vlag.blogspot.com/

Hier de Webshop: www.bataafse-republiek.shop

Het gaat om meer bekendheid te krijgen om de transitie meer kracht bij te zetten.

Alle kosten van producten uit de Webwinkel gaan terug betaald worden als GESARA fondsen een feit zijn, en we toestemming hebben om ze te gaan besteden.

De Crowd Funding inkomsten zie ik als een korte lening, waarbij ik later als we de beschikking hebben over fondsen deze terug betalen + 10% beloning voor de steun en het vertrouwen die jullie mij en collega’s geven.

Verwacht van mij niet dat ik het alleen kan, we doen het samen ieder op zijn manier.

Enkel met gezamenlijke daadkracht kunnen we ons zelf bevrijden.

Er zal dus tijdelijk een transitie team komen die het systeem geheel gaan hervormen en de bevolking de macht terug geeft.

Deze mensen zijn gewoon in loondienst en krijgen daar een goede vergoeding voor.

Ook zij worden voor de bevolking aangestuurd, om de opdrachten van het volk uit te voeren.

Bij ongeschiktheid of fraude kunnen deze mensen direct vervangen worden.

We gaan ons nooit meer met beroeps psychopaten inlaten, die ons willen dicteren.

De rede van rechtszittingen tegen criminelen die samenspannen, zal in April / Mei gebeuren, dan is GESARA reeds een feit, en is de regering geheel uit de macht gezet.

Veel slapers zullen een shock ervaring krijgen, men gaat dan beseffen dat de corrupte mensen uit de politiek niet dat waren wat men had gedacht, maar door een continu aan leugens hun gehersenspoeld heeft met een doel om de massaal door vaccinaties te gaan vergiftigen.

Iedereen die een vlag aangeschaft heeft claimt ons land terug, bij het vrijkomen van de GESARA fondsen gaan er meer als 20.000 vlaggen gratis verstrekt worden op meerdere locaties door het hele land, het einde van de Lock Down, bepalen we zelf.

De Grote RESET van het World Economic Forum, Bill Gates, de corrupte EU, zijn allemaal NGO ’s die geen enkele steun meer gaan krijgen van de bevolking.

Door een stimulatie van de GESARA fondsen en projecten gaan we het MKB weer in ere herstellen, alle curatoren die de ondernemers hebben geschaad en zich zelf verrijkt hebben zijn 100% aansprakelijk en kunnen een schade claim verwachten.

Juist door het decentraliseren van grote bedrijven, maar ook het stimuleren van het MKB, zullen multinationals ontmanteld worden, omdat ze geen bestaansrecht meer hebben als geen mensen meer voor hun gaan werken.

Productie van diverse artikelen en voeding, gaan weer lokaal gebeuren, waar programma’s voor zijn om dit mogelijk te maken.

Gevangenen, na gelang de vergrijpen komen veen mensen vrij, zij die zwaardere delicten hebben gepleegd krijgen de keuze om naar hun cultuur land terug te keren met een bonus.

Per gezin van migranten die niet onze cultuur willen respecteren om zo een parallelle gemeenschap te behouden, krijgen ook een aanbod voor €100.000 gezin en €10.000 per gezinslid als vertrek premie voor een nieuwe toekomst in hun thuislanden op te bouwen.

Zo is in een klap de woningnood opgelost, maatschappelijke onrust weggenomen om een opgedrongen cultuur die haaks op onze normen en waarde staat met liefde weer in hun eigen cultuur te her integreren met ook een basis inkomen in hun eigen land van herkomst.

Mensen met een andere cultuur achtergrond, die geïntegreerd zijn in onze samenleving, die ons accepteren en normaal met ons samen leven, zij zijn en blijven welkom als loyaal lid van onze samenleving.

De Kapper, kleermaker, restaurant door mensen met een andere oorsprong maar een eerlijke boterham verdienen, jullie horen gewoon bij ons.

Er is geen rede meer voor crimineel gedrag, daar drugshandel en andere strafbare feiten zichtbaar worden door het QFS systeem.

Als een kans-parel een misdaad begaat geweld, mensenhandel zal hij per direct het land uitgezet worden, met zijn hele familie die dan de schande van de ene rotte appel mee gaat dragen.

Deze methoden lijkt te werken in Qatar en Dubai, dan moet dit hier ook kunnen.

Er zullen nog veel vraagstukken opdoemen, die een oplossing krijgen als deze aan de orde zijn.

Door alle Burgemeesters te ontslaan moeten er nieuwe burgemeesters gekozen worden die geen binding in het verleden met welke politieke partij dan ook.

De nieuwe burgemeester verkiezingen in alle gemeenten zal onder toezicht van de juristen moeten komen, om zo de nieuwe Bataafse Republiek als legale rechtsstaat te waarborgen.

Daar de grondwet van de VS hersteld gaat worden naar die van 1776 zal dit de basis vormen voor de hele wereld.

Dit is de enige manier in mijn beleving, door het Deep State politiek kartel compleet buiten de macht te plaatsen, ze doen er niet meer toe, en gaan hun dagvaarding nog ontvangen als Rutte en consorten dan niet allang opgepakt zijn door jet VS Leger.

De hele transitie voor het herstel van de mensenrechten is een grote militaire operatie, de globalisten gaan allemaal opgepakt worden, en vaccinaties mogen ze zelf gebruiken als executie middel voor deze zwijnen.

Ons lange wachten wordt beloond, want voor de kerst is er veel gebeurd, niets kan stoppen van de wereld militaire operatie.

Updates met betrekking tot de RV / GCR

12/08/20 Update

Ons contact met militaire inlichtingen bevestigt de bronnen van dhr. Fleming dat de shotgun-start DEZE WEEK NOG STEEDS OP HET SPOOR IS en dat hij de komende 48-72 uur moet uitkijken naar T4B-notificatie-e-mails (hij moet nu vaag zijn voor de veiligheid); hij zei dat de andere beweringen verkeerde informatie zijn dat de RV-uitwisselingen pas na Kerstmis in 2021 beginnen of dat Kim Goguen alle valuta vrijgeeft behalve de ZIM (waar hij NIET op zegt !!!). . . . Hij zei dat deze beweringen MISINFO zijn UITGEZET DOOR [D] EEP STATE CIA halfslachtig om de valutagemeenschap te misleiden, net zoals dezelfde moeraswezens je proberen te laten geloven dat [B] iden de verkiezingen heeft gewonnen (NIET !!!

. Hij zei dat CIA-klokkenluider Robert David Steele de situatie goed samenvatte: “ https://phibetaiota.net/2020/12/emerging-trump-triumphant-deep-state-down/

ROBERT DAVID STEELE VERKIEZINGSSAMENVATTING TOT DATUM (ma 7 dec 2020 ): De president heeft een val gelegd en de staat [D] eep is toast. Het bewijs van alle vormen van verkiezingsfraude is onweerlegbaar. Dit is nu ver voorbij misdadige verkiezingsfraude en in verraad en opruiing en mogelijke dood door ophanging of vuurpeloton. De staat van beleg en de Insurrection Act liggen beide op tafel, en de media – zowel mainstream (bijv. AP, NYT, CNN, Fox) als BigTech [Twitter, Google, YouTube, FB] kijken naar het leven in de gevangenis als ze dat niet doen geen deal sluiten.

[22:28]

Onze man zei gekscherend WAAR HEEFT ROBERT DAVID STEELE EEN FOTO VAN TROEF MET EEN BAARD GEKREGEN ??? LOL – het is blijkbaar een toespeling op PRESIDENT LINCOLN IN 1864, die persverslaggevers enz. Moest arresteren, in de hoop dat Trump hetzelfde zou doen.

[22:29]

deal.

. Steele-quote # 2: “Klokkenluiders duiken op met honderden en pleidooiovereenkomsten overweldigen het middelmatige maar marginaal functionele ministerie van Justitie.”

. Steele quote # 3: “Ik verwacht dat Republikeinse wetgevers in swing states de frauduleuze stemming negeren en kiezers sturen om te stemmen [op maandag 14 december] voor Trump; als dat niet de juiste dag is, verwacht ik dat het Hooggerechtshof [SCOTUS] een zaak op basis van statistieken accepteert (zoals ze deden bij de integratie van scholen) en de zaak doorverwijst naar het Huis van Afgevaardigden waar Trump wint in een speciale eindejaarszitting ( huidige congres) of nieuwe sessie (117e) op 6 januari wo [stemming waar POTUS 27-20 zou winnen op [B] iden]. “

. Steele citaat # 4: “Ik geloof dat de democratische” leiders “onder controle zijn nadat ze hebben gezien wat we de afgelopen vijftien jaar van de NSA over hen hebben gehad – laat staan ​​een proces – als een fractie daarvan aan het publiek wordt vrijgegeven, zullen ze ledematen van ledematen worden verscheurd door boze populisten. Ik omarm Waarheid & Verzoening. We zouden een vreedzame overgang moeten hebben naar de openbare orde en een einde aan de witteboordencriminaliteit. ”(Bewerkt)
[22:29]

. Hij zei luister naar deze zeer belangrijke verklaring gisteren zondag 12/6 van DNI (directeur van Natl Intel) Ratcliffe die andere beweringen van de [D] eep-staat weerlegt dat “er geen bewijs is van verkiezingsfraude” door Ratcliffe waarin staat dat ER SIGNIFICANT BEWIJS IS van BREDE FRAUDE IN MEERDERE STATEN DIE ONDERZOEKT MOETEN WORDEN. . . wacht erop. . . VOORDAT DE WINNAAR VAN DE VERKIEZING KAN WORDEN VASTGESTELD !!!!https://www.foxnews.com/shows/sunday-morning-futures

. Schriftelijke beschrijvingen van de verklaring van DNI Ratcliffe zo 12/6 over verkiezingsfraude die moet worden OPGELOST VOORDAT DE VERKIEZINGSWINNAAR KAN WORDEN VERKLAREN: https://www.theepochtimes.com/director-of-national-intelligence-election-issues-need-to -be-resolved-before-winner-certified_3607775.html EN https://www.newsmax.com/t/newsmax/article/1000275?section=politics&keywords=ratcliffe-trump-biden&year=2020&month=12&date=06&id=1000275&oref=m .theepochtimes.com

. Hij zei dat de verklaring van DNI Ratcliffe over het BEWIJS VAN VERKIEZINGSFRAUDE dat moet worden OPGELOST VOORDAT de VERKIEZINGSWINNAAR KAN WORDEN VERKLAARD, de manier is om het publiek te helpen bij het feit dat [B] IDEN NIET DE VOORZITTER ZAL ZIJN, vanwege het DUIDELIJKE BEWIJS in duizenden gevallen van VERKIEZINGSFRAUDE en omdat DoD witte hoeden weten dat [B] iden wordt gekocht en betaald en gecontroleerd door de Chinese CCP omkopen, evenals veel politici, gouverneurs [GA gov Kemp, CA gov Newsom, MI gov Whitmer, NY gov Cuomo, enz. Braaksel enz.]: Hal Turner kreeg van een militaire bron te horen: “De man [[B] iden] is op de vlucht uit China; hij verkoopt ons zodra hij aantreedt. Niemand in het leger vertrouwt hem of zijn politieke flunkies. “:https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/pentagon-blocks-biden-transition-team (bewerkt)

[22:30]

. Hij zei dat DNI Ratcliffe wettelijk verplicht is om op vrijdag 18 december aan POTUS een rapport te rapporteren dat de verkiezingsfraude en CCP Chinese omkopingsgeld en ander [D] eep staatsomkoopgeld [Rothschild, Soros, Wall Street bankster] die veroorzaakte politici, gouverneurs en staatsbureaucraten om de DUIDELIJKE VERKIEZINGSFRAUDE TE PLEGEN TEN BEHOEVE VAN [B] IDEN: https://www.naturalnews.com/2020-12-06-situation-update-dec-6th-china-owns-dominion .html EN. Mike Adams NaturalNews.com Situatie-update, ma 7 december – DNI John Ratcliffe heeft de toekomst van de republiek in handen https://www.brighteon.com/db06a5e9-a944-4a81-ba41-d3512b0769ea

. Onze man bevestigt deze bron van obligatie-aflossing hieronder uit de bronnen van de heer Fleming, dat NIETS DE VRIJGAVE NU KAN STOPPEN en DAT DE START NU KOMT. (Bewerkt)

[10:31 PM]

. De verduidelijkingen van onze man staan ​​tussen haakjes:

“Zondag 06 december 2020.”

“Redemption XXXX NYC”

“Goede dag”

. “Velen vragen ons wat ze tegen hun [Bond & Asset] -houders moeten zeggen (leg hun uit dat deze [DEZE RV / GCR-RELEASE] een wereldwijde bankwijziging is die van invloed is op alle landen met door activa gedekte [GOUDEN] fondsen … en wordt gecontroleerd door het Ministerie van Defensie [DoD], en ze gaan weg van de Rothschild-Cabal [[D] eep State] banksystemen, dus de laatste voorzorgsmaatregelen worden genomen en DAAROM [ER ZIJN] ZOVEEL VERTRAGINGEN). “

. “Vandaag [zo 6 dec] is er GOED NIEUWS VANUIT OVERAL, Hong Kong, Zürich, Miami, Reno, enz

.. “Zelfs FEB-contacten zeiden: niets kan hem stoppen [= NIETS KAN“ HET ”stoppen, namelijk. THE RV RELEASE] MEER, DAT IS ZEKER. “

. “De implementatie [is] echter een langzaam proces gebleken.”

. “Hogere betalingen aan groepen met prioriteit / reëel / onderpandhouder enz. Zijn nog niet begonnen of in uitvoering, nog niet duidelijk bekend.

. “Ze hebben die details niet onthuld vanwege de gag order [s]. . . het is echter slechts een kwestie van tijd en meer VAN ONS BEGRIP EN GEDULD [ZIJN NODIG]. “

[22:32]

. “Zodra het geld duidelijk is en beschikbaar is voor Paymasters en SKR / houders van historische activa … zullen alle verkopers NDA’s (geheimhoudingsovereenkomsten) krijgen en HET PROCES BEGINT TIJD DEZE WEEK, KIJK DE VOLGENDE 48-72 UUR], “[de shotgun release bond & historisch uitbetalingsproces begint parallel aan de start van T4B] met de laatste due diligence … dan het contract, dan 1% [voorschot op obligatie / asset aflossing opbrengst] en 9% aanbetaling zonder enige TTM-vergadering of fysieke verificatie van activa … restant 90% na TTM op verkoperslocatie wereldwijd na verificatie en beoordeling van activa [onze man voegde toe dat dit de beveiligingsprotocollen zijn waaraan de DoD-beveiligingsteams de afgelopen dagen hebben gewerkt ]. “

. “Hartelijk”

. XXXXX

. “Chief of Redemption XXXX NYC”

. Onze man zei dat Pelosi is behandeld, dus dat is waarom ze “zo genadig” [zei ​​met sarcasme en met een kunstgebit dat om de mond glijdt, verborgen door een masker. . .] zei dat ze NU NIET MEER IN DE MANIER VAN DE STIMULUS BILL FONDS ZAL STAAN, wat betekent dat ze DE RV-VRIJGAVE NIET LANGER BLOKKEREN ( https://www.youtube.com/watch?v=3kt7QAiEUhA ). . . De hemel help haar en elke andere halfwitte [D] eep Staatsambtenaren als ze deze week verder proberen tussenbeide te komen – hij zei dat WIJ DEZE OORLOG WINNEN TEGEN HET [D] EEP STATE SWAMP !!

[22:32]

. Hij zei dat zijn info overeenkomt met Dr. Charlie Ward, die zei dat hij afgelopen donderdag 3 december werd gebeld dat ze EINDELIJK klaar waren om de RV shotgun-start los te laten – dat is deze week nog steeds het geval, zei onze man.

. Hij bevestigt ook delen van Tony’s informatie en bronnen dat het uitwisselingspersoneel van het aflossingscentrum vandaag, maandag 7 december, “bij de banken [en aflossingscentra] was. De start van de uitwisselingen zou dus vanaf morgen DIN 8 DEC kunnen zijn. Schatkist zegt nog voor Kerstmis. . . . Samenvatting: Banken [en aflossingscentra] wachten nog steeds en staan ​​te popelen om te gaan. We kregen te horen dat we 800 # s zouden krijgen, maar dat hebben we nog niet gedaan. Ze zeggen nog steeds elk moment. Ze zeggen nog steeds voor Kerstmis. Koop meer Dong. Het is $ 50 bij Chase.

. Hij zei: blijf dit binnen bidden, bid voor POTUS en DoD white hats en generaal Flynn terwijl zij en de beveiligingsteams toezicht houden op de wereldwijde lancering van de shotgun deze week, en kijk en bid deze week dat er niets gebeurt dat nog meer vertragingen veroorzaakt – DIT IS HET hij zei HET IS OVER !!
Royal Navy meldt negen Russische oorlogsschepen voor de kust van Groot-Brittannië

07.12.2020 14:46 

In de wateren voor Groot-Brittannië heeft de Royal Navy in de afgelopen twee weken negen Russische oorlogsschepen gelokaliseerd en gecontroleerd. “Ondanks de toename van Russische activiteiten aan de oppervlakte en onder water, staan ​​we altijd klaar om te reageren”, zei admiraal Tony Radakin.

DUITS ZAKELIJK NIEUWS

De laatst bekende positie van het Britse schip HMS Severn en de haven van Portsmouth. (Afbeelding: Marinetraffic.com/DWN)

Berlijnse topchef: faillissementen druppelen als naalden uit de kerstboom

12/07/2020 15:43 uur 

De Berlijnse topchef Tim Raue verwacht serieuze gevolgen van de verlengde Corona-break. “Verliezen en faillissementen zullen in januari even overvloedig druppelen als de droge naalden uit de kerstboom”, aldus de topchef.

De mondiale geldadel brengt de democratie in gevaar

07.12.2020 18:53 

Gaat het terug naar feodale tijden? Een bekende econoom ziet toenemende ongelijkheid als de grootste uitdaging voor westerse democratieën. De frustratie van veel Trump-aanhangers – en ook van boze kiezers in andere westerse landen – heeft een heel reële basis

Een knal bij Continental: “De Duitse auto-industrie wordt politiek verwoest”

10/01/2020 13:42 uur 

Een knal bij de gigantische leverancier Continental. Volgens de hoofdtoezichthouder drijven politici autofabrikanten naar e-mobiliteit die niet klaar is voor de markt en belasteren ze dieselmotoren – en

 accepteren ze het verlies van talloze banen en de sluiting van fabrieken.

Niemand wil het hebben, maar de politiek wil hun controle misdaad op de bevolking doordrukken.

Onderzoek: 40 miljard euro meer voor Duitsland via het 5G-netwerk

07.12.2020 16:39

In Duitsland wordt vaak bekritiseerd dat de aanleg van het 5G-netwerk te duur is. In een nieuwe studie hebben experts nu berekend hoe groot de voordelen voor het land zijn.

Hoe zuurstof Moleculen reageren op 5G, zodat het water waaruit we bestaan ons DNA veranderd, en dat het liefst met de Vaccinatie van Bill Gates en het World Economic Forum.

World Economic Forum: Cybercriminelen profiteren van de pandemie – het gevaar voor bedrijven is groot

12/07/2020 15:04 uur 

Een paar maanden geleden waarschuwde het World Economic Forum, onder de titel “Hoe vaccineer je organisatie tegen een cyberpandemie”, bedrijven dat het risico op cyberaanvallen tijdens de pandemie groter zou worden. Bedrijven zouden daarom hun infrastructuur moeten moderniseren om zichzelf te beschermen.

Macron wil films van politieagenten straffen met gevangenisstraf en een boete van 45.000 euro

07.12.2020 13:15

De Franse regering wil mensen die politieagenten in actie filmen in de toekomst straffen en de beelden verspreiden met een gevangenisstraf en een boete van 45.000 euro. Volgens de wet moet het toezicht ook enorm worden uitgebreid.

https://www.bbc.com/news/uk-55227325


Een Britse grootmoeder is de eerste persoon ter wereld die de Pfizer Covid-19
prik heeft gekregen als onderdeel van een massavaccinatieprogramma.
Margaret Keenan, die volgende week 91 wordt, zei dat dit het “beste vroege
verjaardagscadeau” was.
Ze kreeg de injectie om 06:31 GMT – de eerste van 800.000 doses van het Pfizer /
BioNTech-vaccin die in de komende weken zullen worden toegediend.
Tegen het einde van de maand worden er nog eens vier miljoen verwacht.
Hubs in het VK zullen 80-plussers en sommige gezondheids- en zorgpersoneel
vaccineren – het programma heeft tot doel de meest kwetsbaren te beschermen en
het leven weer normaal te maken.
Minister van Volksgezondheid Matt Hancock, die dinsdag V-day heeft gedoopt, zei
dat deze simpele daad van vaccinatie “een eerbetoon was aan wetenschappelijke
inspanningen en menselijk vernuft en aan het harde werk van zo veel mensen.

De brief van de gemeente met mondkapjes, wie zegt mij dat men het niet opzettelijk
met iets heeft besmet? Wanneer is een overheid je vriend, zijn ze nog nooit geweest.

https://video.vrije-mens.org/videos/watch/a4b6b400-7472-4ff0-a8a9-82cc34a215c7

Virus zijn leugens, het is ronduit misdadig de bevolking zo te terroriseren.
Mensen angstig maken om hun Genocide Vaccinatie op te dringen.

Informeer elkaar van dit bedrog en hun snode plannen, we gaan het samen stoppen.
Verbind en knuffel elkaar, doe het tegengestelde wat deze smeerlappen willen dat
we doen.
Stop met Tele Visie kijken na het propaganda om vals geprogrammeerd te worden
vol met leugens je in de angst te houden, om zo hun wil van deze fascisten aan je op
te leggen.
Met Rutte en Hugo de Jonge als de nieuwe Josef Goebbels van Fake Nederland het
land dat niet bestaat vanaf 13 mei 1940.
De valse bezorgdheid, en geen antwoord willen geven op vragen, of ook maar een
virus te kunnen laten zien, het zijn valse Hyena’s die onze levensenergie willen.
Ons compleet onderdanig willen maken en hun wil aan ons op te leggen, verblind
door arrogantie lijken ze niet het besef te hebben dat ze hun hand overspeeld
hebben, we schaffen ze helemaal af, door ze als leiders te erkennen, we hebben
immers een keuze van vrije wil.
We laten geen COVID21 meer toe na de COVID19 leugen alles op basis van
gefakete cijfers voor een niet bestaand virus.
Mensen met mondkapje zijn de eerste slachtoffers, als het virus zo klein is dat het
door het masker in verhouding van een rijstkorrel en kippengaas, dan is het masker
een schijnvertoning voor onderdanigheid en volgzaamheid.
Voor de kerst verwacht ik dat we van het schorem Den Haag verlost zijn.