Beste initiatiefnemers van Viruswaanzin, Geert en Thierry.

Beste initiatiefnemers van Viruswaanzin, Geert en Thierry.

Dit is de kans om de Democratie geweldloos te herstellen, de slapende bevolking wakker te maken en van de sluipmoordenaars van ons bestaan af te komen.

Gaan we stoppen met politieke correctheid der Bilderberg maffia in Den Haag te accepteren, om de schijn van Democratie te wekken??

Jullie zijn allemaal in de publiciteit gekomen voor jullie idealen en overtuiging dat het anders moet, wij niet per decreet gaan leven of aan gehoorzamen aan globalisten die iedereen belangrijker vinden als ons zelf.

Dat gebeurd in alle landen, dus de globalisten is een belangen vereniging eigenbelang, door hun corruptie en machtsmisbruik door bedrog.

Hoe te reageren op het verbod om je ongenoegen kenbaar te maken via een demonstratie waar een D66 rechter de Democratie voor de zoveelste keer heeft vermoord.

Dit is al een misdaad op zich.

Het verbieden van de demonstratie hoeven we niet zondermeer naast ons neer te leggen.

We veranderen van tactiek, doordat de bevolking het vertrouwen en geloof in de Politiek verliest.

Want waar kunnen we de inkomens van de politiek en EU Nazi’s mee onderuithalen in deze NWO oorlog tegen ons?

Daarom doe ik een oproep aan alle ondernemers van Nederland om geen belastingafdrachten meer te betalen, vraag uitstel aan voor het afdragen van de BTW.

Het leger van Boeren, die niet meer hun eigen ondergang financieren om de Hungergames van de Nieuwe Wereld Orde gevolg te geven, zal een rake klap zijn voor deze Fascisten politiek van Rutte III.

De schade die de Deep State politiek wereldwijd hebben aangericht rechtvaardigen legale deze actie.

De regering kan geen geld meer krijgen vanuit de Banken, daar het geld reeds Goud gedekt is door de invoering van GESARA.

Alle valse linkse propaganda ten spijt, als het om geld gaat zal ieder voor zijn eigen belang kiezen.

Ik eis van Thierry Baudet en Geert Wilders dat zij deze zaak steunen, en in een gezamenlijke verklaring de bevolking toespreken.

Dat ze openlijk erkennen dat we geen grondwet meer hebben en ook geen koninkrijk vanaf 13 mei 1940.

Dat Rutte III inderdaad een Hitler kabinet is vanaf 18 mei 1940 en we vanaf 5 mei 1945 bedrogen zijn door de coup die de voormalige koningin met de politiek hebben geplaagd.

De bevolking is toen een keuze ontzegd, door per dictaat een naoorlogse regering aan te wijzen, waardoor alle vervolg kabinetten nu nog steeds als het Hitler Kabinet fungeren vanaf 18 mei 1940 door de Nazi’s ingevoerd.

Door het artikel 21 van de toenmalige grondwet is het koninkrijk en grondwet vervallen, en zijn alle verdragen die namens Nederland zijn aangegaan niet rechtsgeldig, ook de uitspraak op het verbod van 21 juni zijn niet legaal dus niet bindend voor de misleide en bestolen bevolking door de corrupte politiek vanaf 5 mei 1940.

Laat deze informatie uitgaan in een statement van Thierry en Geert samen, dan is het Kabinet per direct ontbonden van al zijn taken, en kan de Genocide wet van Hugo de Jonge en Mark Rutte nooit als een legale wet aangemerkt worden.

Stop met politiek correctheid, maar kom op voor elkaars belangen, zend deze info naar alle groepen die de Viruswaanzin actie steunen.

De bedrogen en bestolen bevolking zal het niet langer pikken dat corrupte Bilderberg Maffia met valse leugens aan de macht blijft.

Alle bijdrage aan een illegale Nazi EU door onze wanbetalingen gaan vanzelf stoppen, het is onze beslissing om weer soeverein te zijn.

We maken gebruik van ons geboorte recht, dat door geen enkele mensgemaakte of verzonnen wetten of regels overstemd kan worden.

Ik vraag jullie om deze info te delen, want ik heb nog 21 Dagen Facebook Jail omdat de waarheid niet verteld mag worden.

Hoe meer we ons verenigen tegen de Dutch Deep State van Rutte en consorten, hoe sneller we van dit demonisch afval af zijn.

Het Kamergehuichel van valse verontwaardiging van politieke on-willende onbenullen om Thierry de mond te snoeren omdat de sluipmoordenaar van de Boeren een dubbele agenda en belangen dient is zum Kotzen.

Ik klaag bij deze Rutte en zijn mede misdadigers aan voor Genocide, hoogverraad, en misdaden tegen de mensheid, het opzettelijk aanmoedigen en toestaan van milieu vervuiling door al het gif in stookolie voor de scheepvaart te laten mengen wat 1275 keer vervuilender is als alle auto’s op aarde, en het opzettelijk besproeien met Chemicaliën door vliegtuigen, om ons ziek te maken en verzwakken om zo de farmaceutische industrie draaiende te houden.

Het bedrog om op deze valse wijze de bevolking voor een klimaat dictatuur te laten opdraaien met het dubbele moraal van de Bilderberg maffia in Den Haag.

Hier de link over de voortgang net het GESARA traject, om de wereldbevolking uit de schuldenslavernij te halen, en corruptie door de politiek onmogelijk te maken voor de toekomst. https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/06/special-restored-republic-via-gcr_19.html

Blijf deze site zelf controleren daar de info 1 a 2 maal per dag wordt aangepast, waarbij niet alle voorspelingen uitkomen, door verstorende omstandigheden of opzettelijke misinformatie, het is wel een graadmeter om te laten zien dat het systeem kantelt.

Just arrived:

Our military intel contact said that the hurry up and wait dynamic and ‘next week I promise’ dynamic from the intentional SLOW CONTROLLED ROLL OUT was DoD’s strategy to counter every Deep State threat and interference step-by-step; he said YES this is painful to all of us including him, but this pain will give each of us more strength post-RV, strength we will need. He said DoD, Trump, and other patriots in our govt know what many may not know, that the Deep State has been working for decades and centuries toward their NWO Globalist One World Govt (he said google “twitter praying medic june 17 ‘(7) potus is working with other world leaders to defeat those who are trying to establish a global government, (also known as the new world order)'”) and they are ABSOLUTELY INTENT on you NOT having this money and stealing it from you, your children, and grandchildren, so they can establish their Luciferian One World Govt headed by their “Grey Champion” to oppress you and your children and grandchildren; he said read the biblical account of this in 2 Thessalonians chp 2 and that will help you appreciate why this has been a SLOW AND CONTROLLED ROLL OUT to defeat the Deep State completely FOR YOU and for this country and the 209 nations, so YOU can spend these funds to help others WITHOUT DEEP STATE INTERFERENCE. He said he really wants us to be encouraged that this is the end for us, the Brazilian intel and Texas Snake’s intel and all the other sources of Mr. Fleming are REALLY TRUE that THIS IS FINALLY THE END after this final sting operation.

Onze militaire intel contact zei dat de haast en wacht dynamisch en ‘volgende week beloof ik’ dynamiek van de opzettelijke SLOW CONTROLLED ROLL OUT was DoD’s strategie om elke Diepe Staatsdreiging en inmenging tegen te gaan stap voor stap; hij zei JA dit is pijnlijk voor ons allemaal inclusief hem, maar deze pijn zal ieder van ons meer kracht geven na de RV, kracht die we nodig zullen hebben. Hij zei DoD, Trump, en andere patriotten in onze govt weten wat velen misschien niet weten, dat de Deep State al tientallen jaren en eeuwen naar hun NWO Globalist One World Govt (hij zei google “twitter biddende medic 17 juni ‘(7) potus werkt samen met andere wereldleiders om degenen die proberen om een wereldwijde regering te vestigen te verslaan, (ook bekend als de nieuwe wereldorde)”) en ze zijn ABSOLUTELY INTENT op u NIET toe te staan voor het hebben van dit geld en het stelen van u, uw kinderen en kleinkinderen, zodat ze hun Luciferian One World Govt onder leiding van hun “Grijze Kampioen” te onderdrukken u en uw kinderen en kleinkinderen te vestigen; hij zei lees het bijbelse verslag hiervan in 2 Thessalonicenzen chp 2 en dat zal u helpen te begrijpen waarom dit een LANGZAAMSE ROLLEN OUT is geweest om de diepe staat volledig te verslaan voor U en voor dit land en de 209 naties, zodat U deze fondsen kunt uitgeven om anderen te helpen ZONDER DEEP STATE INTERFERENTIE.

Hij zei dat hij echt wil dat we worden aangemoedigd dat dit het einde is voor ons, de Braziliaanse intel en Texas Snake’s intel en alle andere bronnen van de heer Fleming zijn ECHT WAARDE dat Dit is definitief de EINDE na deze laatste angel operatie.

Dan is er nog een vraag gekomen over de handel in onze geboorte akten, hoe we dit kunnen controleren, die ik hier met de linken zal openbaren: https://dutch-birth-certificate-fraud.blogspot.com/ en de connectie met het Vaticaan : https://dutch-vatican-connection.blogspot.com/

Iedereen heeft een vrije keuze of hij zich als onderdaan van de NWO en de EU wil laten onderwerpen aan hun dictatuur.

Hoe hard reserve Hitler Verhofstadt ook schreeuwt als een misplaatste waanzinnige idioot, het zal niet helpen, want de hele bevolking van Europa door ziet het spel en heeft er walgelijke afschuw van, we kunnen hem niet beledigen, daar is hij te achterlijk voor.

Groet Rinus Verhagen