Beste Burgemeesters van bezet Nederland.

https://www.burgemeesters.nl/burgemeesters

info@burgemeesters.nl

U zijt allen gekozen door de kroon, niet door de bevolking.

Deze procedure is op 18 mei 1940 door de Nazi’s ingevoerd.

Toen was er geen rechtsgeldige Kroon meer door het vluchten van Wilhelmina op 13 mei 1940, waarbij de toen geldende grondwet artikel 21 duidelijk maakt, dat geen regering in het buitenland Nederland kan regeren, en bij het vluchten van het Koningshuis met de regering, het Koninkrijk en grondwet vervallen.

Bezet Nederland is nooit bevrijd geworden, de Duitsers hebben gecapituleerd, met een vrije aftocht uit Bezet Nederland.

Nederland is per 18 mei 1940 een provincie van Duitsland geworden, dit is nimmer terug gedraaid, ook is er nooit een vredesverdrag met de geallieerden ondertekend die de bevolking van Europa weer soeverein maakt.

Alle feiten kunt u vinden op: https://lettertomaxima.blogspot.com/

Wat er is gebeurd, de fraude van meer als 80 jaar gaat tot een einde komen.

Het hele systeem is vastgelopen, juist door toedoen van de Globalisten, die een wereld regering nastreven en door intensieve controle de wereldbevolking via een injectie wil controleren en besturen.

De tegen hanger van deze misdaad is GESARA, die uitgerold gaat worden, waarbij alle regeringen die tegen de belangen van eigen bevolking hebben geacteerd af te zetten en berechten voor hun rol in deze misdaad.

Dit maakt dat we een nieuwe bestuursvorm moeten inrichten, en alle 364 door de Bilderberg regering bij deze het ontslag aanzeggen.

Ook zullen er nieuwe gemeente besturen in afgeslankte vorm terug moeten komen.

Op voorwaarde dat geen van de nieuwe kandidaten met de oude politiek verbonden of gelinkt is, juist om corruptie tegen te gaan.

De gemeenten worden aangestuurd door eigen bevolking, middels referendum stellingen, vanuit de soevereine bevolking zelf.

Dit is 100% noodzakelijk om de politieke corruptie te stoppen en bevolking de macht terug te geven.

Daarom deze oproep aan de hele bevolking van bezet Nederland, mensen die op een functie van Burgemeester en of gemeente bestuurslid te solliciteren, met een keurig CV en passende motivatie.

Het is zaak dat alle burgemeesters vanuit eigen gemeente door de bevolking hiervan in kennis worden gesteld.

Loyaliteit aan een corrupte regering, kan niet langer meer getolereerd worden.

Wij de bevolking nemen het recht op zelfbeschikking helemaal terug, en wijzen iedere dwang van niet legale bestuurders of ongeldige wetten vanaf 13 mei 1940 tot heden af.

Bij weigering kan dit uitgelegd worden als samenspannen met de vijand van de bevolking, dus gekwalificeerd als hoogverraad, wat door een Neurenberg code 2.0 tribunaal berecht zal worden.

Iedere vorm van ondersteunen van de Covid maatregelen is een act van agressie tegen de bevolking, zeker nu is toegegeven dat het Virus nooit geïsoleerd is geworden omdat het niet te vinden was.

Vrijheidsstrijder Hof OVERWINNING! Eindigt met maskeren, Vaccinatie, quarantaine in Alberta! https://rumble.com/vkorz0-freedom-fighter-court-victory-ends-masking-shots-quarantine-in-alberta.html

Juist door het opvolgen van orders van de Haagse Bilderberg regering heeft u zich medeschuldig gemaakt aan Genocide tegen de bevolking door met een vreemde bezettingsmacht te sympathiseren.

Iedere ambtenaar of overheid medewerker die weerstand blijft bieten tegen de belangen van de bevolking, gaan ook via het Neurenberg code tribunaal berecht worden, voor zijn steun om de zwendel tegen de bevolking door te voeren.

Mensen door het hele land gaan opzoek naar de juiste kandidaten als nieuwe echte volksvertegenwoordigers in dienst en ten diensten van de soevereine bevolking.

Per gemeente zal er iemand het aanspreekpunt moeten worden om deze verandering mee vorm te gaan nemen, hij of zij zal dan alle date en sollicitaties moeten verzamelen.

De kandidaten zullen gescreend worden of ze voor de nieuwe functie in aanmerking komen.

Doel is het Decentraliseren van de hele corrupte structuur, om plaats te maken voor directe democratie de wil van het volk, voor het volk.