Bazel III: het einde! Verlossingsnieuws

– Ontmaskering van de kwantumfinancieringsstructuur (QFS) en GESARA’s nieuwe tijdperk – Herwaardering en aflossing van valuta in een toezichthoudende staat

https://amg-news.com/basel-iii-the-end-redemption-news-exposing-the-quantum-finance-structure-qfs-and-gesaras-new-era-currency-revaluation-and-redemption-in-a-surveillance-state/
Nu we afscheid nemen van november en de laatste maand van 2023 ingaan, valt niet te ontkennen dat we gezamenlijk een reeks uitdagingen hebben doorstaan. Maar te midden van de chaos schijnt er een sprankje hoop helder aan de horizon. Het Quantum Financial System (QFS) en de Global Economic Security and Reformation Act (GESARA) staan klaar om monumentale veranderingen teweeg te brengen die de wereld zoals wij die kennen opnieuw vorm zullen geven. In dit artikel zullen we ingaan op de basisprincipes van QFS, de belofte van GESARA, en hoe deze ontwikkelingen een revolutie teweeg zullen brengen in ons financiële landschap.
Het Quantum Financial System (QFS): een game-changer
Op onze reis naar een betere toekomst is het begrijpen van de grondbeginselen van QFS van cruciaal belang. Dit revolutionaire financiële systeem is al jaren in de maak en de implementatie ervan is nu dichterbij dan ooit.
QFS Japan loopt voorop bij dit streven en werkt samen met centrale banken over de hele wereld om de weg vrij te maken voor een financieel systeem dat niet alleen efficiënt maar ook transparant is. Een van de belangrijkste voordelen van QFS is het vermogen ervan om illegale kapitaalinstromen op te sporen en te voorkomen, een cruciaal onderdeel bij het handhaven van de integriteit van het mondiale financiële landschap.
Maar wat is QFS precies en hoe werkt het? Simpel gezegd is QFS een digitaal financieel raamwerk dat gebruik maakt van quantumcomputertechnologie om transacties snel en veilig te verwerken. Het voornaamste doel is het uitbannen van financiële fraude en corruptie en het waarborgen van een gelijk speelveld voor alle deelnemers aan de wereldeconomie.
De overgang naar GESARA: een betere toekomst lonkt
Voor vroege vogels die de overgang naar GESARA hebben gevolgd, wordt het beeld van een soepelere wereld duidelijker. GESARA, een afkorting van de Global Economic Security and Reformation Act, is een alomvattend hervormingsinitiatief dat is ontworpen om armoede uit te roeien, schulden te elimineren en een nieuw tijdperk van welvaart in te luiden.
Degenen die hun dierbaren ijverig hebben voorbereid en begeleid op deze transformerende reis, zijn op de goede weg. De transitie naar GESARA belooft een wereld waarin financiële ongelijkheid een overblijfsel uit het verleden is en het welzijn van alle burgers een topprioriteit is.
Naarmate we verder komen, is het van cruciaal belang om door te gaan met het verspreiden van informatie over GESARA en de implicaties ervan. Kennis is macht, en door onszelf en onze dierbaren op de hoogte te houden, kunnen we zorgen voor een naadloze overgang naar een betere toekomst.
Van kennis naar actie: navigeren door het veranderende landschap
In een wereld waar verandering de enige constante is, is aanpassing aan nieuwe financiële paradigma’s essentieel. Welke maatregelen zal QFS in de nabije toekomst implementeren, en waar zullen de financiële instellingen van de wereld gevestigd zijn? Laten we dieper ingaan op enkele belangrijke aspecten van deze aanstaande transformatie.

 1. Transparantie en verantwoordingsplicht : QFS zal ongekende transparantie in de financiële sector introduceren. Met het realtime volgen en valideren van transacties zal het tijdperk van duistere transacties en verborgen agenda’s voorbij zijn.
 2. Mondiale toegang : Het Quantum Financial System zal wereldwijd toegankelijk zijn, waardoor het speelveld gelijk wordt gemaakt voor landen van elke omvang. Machtige entiteiten zullen niet langer het financiële lot van anderen beheersen.

 1. Door activa gedekte valuta’s : QFS zal een nieuw tijdperk van door activa gedekte valuta’s inluiden, ter vervanging van het fiat-valutasysteem. Deze stap zorgt ervoor dat valuta’s intrinsieke waarde behouden, waardoor het risico op economische crises wordt verminderd.
 2. Maak een einde aan de financiële manipulatie : de tijd dat banken misbruik maakten van voorkennis, zich bezighield met het witwassen van geld en profiteerde van speculatieve spelletjes, zal tot het verleden behoren.
 3. Het elimineren van spookentiteiten : spookeigendommen, spookwerknemers en lege vennootschappen zullen niet langer dienen als kanalen voor illegale financiële activiteiten.
 4. Marktstabiliteit : QFS heeft tot doel stabiliteit op de financiële markten te brengen door marktmanipulatie en turbulentie te voorkomen die tot verwoestende crashes kunnen leiden.
 5. Ethisch bankieren afdwingen : Banken zullen niet langer wegkomen met onethische praktijken zoals het aannemen van steekpenningen of het zich bezighouden met oneerlijke handel. Het tijdperk van ethisch bankieren staat voor de deur.
 6. Een nieuwe financiële orde : QFS zal de weg vrijmaken voor een rechtvaardigere verdeling van rijkdom en hulpbronnen, in lijn met de principes van GESARA.
  https://9b3fegn3hapt4x79zc7buu66v9.hop.clickbank.net/?tid=AMG2711GESV
  Basil III: Het einde van wangedrag bij banken
  Nu we dit nieuwe financiële tijdperk binnengaan, is het van cruciaal belang om de veranderingen te benadrukken die het bankenlandschap opnieuw zullen definiëren. Basil 3, een reeks internationale bankregels, is er om ervoor te zorgen dat banken niet langer wegkomen met wangedrag. Hier zijn twintig dingen die banken niet langer kunnen doen:
 7. Profiteren van interne informatie : banken zullen niet langer voorkennis misbruiken voor persoonlijk gewin.
 8. Bank of Shadow : Schaduwbankpraktijken zullen worden uitgeroeid, zodat alle financiële transacties transparant en verantwoordbaar zijn.
 9. Plan voor het delen van ketens : Geen ondoorzichtige plannen voor het delen van ketens meer die de markt manipuleren.
 10. Witwassen van geld : Er zullen strenge maatregelen worden getroffen om het witwassen van geld te voorkomen.
 11. Regels voor winstspeculatie : Speculatieve winststrategieën zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden en gereguleerd.
 12. Spookeigendommen : Het gebruik van spookeigendommen om markten te manipuleren is verboden.
 13. Extra begrotingsartikelen : Banken mogen geen verborgen extra begrotingsartikelen creëren om belanghebbenden te misleiden.
 14. The Front Beat : Front-running-oefeningen zijn ten strengste verboden.
 15. Versier het raam : Banken zullen niet in staat zijn een rooskleurig beeld te schetsen om investeringen aan te trekken.
 16. Heen en weer : Schaduwrijke heen-en-weer-transacties zullen nauwkeurig worden onderzocht en voorkomen.
 17. Ghost Employee : Fictieve werknemers zullen niet langer worden gebruikt om banktegoeden op te blazen.
 18. Collegegeld : het in rekening brengen van exorbitante kosten voor diensten zal worden ingeperkt.
 19. Een impuls voor de lening : banken mogen de leningbedragen niet opblazen om de winst te maximaliseren.
 20. Kubus : Complexe financiële structuren en instrumenten die bedoeld zijn om investeerders te misleiden zullen tot het verleden behoren.
 21. Oneerlijke handel : onethische handelspraktijken worden bestraft.
 22. Een spookaccount : het gebruik van verborgen spookaccounts wordt geëlimineerd.
 23. Turbulentie op de markt : Er zullen maatregelen worden genomen om marktmanipulatie die tot instabiliteit leidt, te voorkomen.
 24. Verdubbel de handel : gewetenloze dubbele handelspraktijken zullen worden verboden.
 25. Steekpenningen aannemen : Banken zullen geen steekpenningen kunnen aanvaarden of zich schuldig kunnen maken aan corrupte praktijken.
 26. The Shell Company : Het gebruik van lege vennootschappen om financiële transacties te verdoezelen zal verboden worden.
  https://86fc4cl0t1inewc6ngt8jzpblx.hop.clickbank.net/?tid=AMG2711GESV
  De dageraad van een nieuw tijdperk


Kortom: de laatste week van november 2023 markeert het begin van een nieuw hoofdstuk in de financiële wereld. Het Quantum Financial System (QFS) en de Global Economic Security and Reformation Act (GESARA) zullen ons financiële landschap transformeren en een einde maken aan het wangedrag en de corruptie die de banksector teisteren.
Terwijl we door deze transitie navigeren, is het essentieel om op de hoogte te blijven, waakzaam te blijven en onze dierbaren naar een betere toekomst te begeleiden. Het tijdperk van ethisch bankieren, transparantie en financiële stabiliteit ligt binnen handbereik, en het is aan ons om dit te omarmen.
De weg die voor ons ligt kan een uitdaging zijn, maar de belofte van een betere, eerlijkere en welvarender wereld wacht op degenen die durven te geloven in de kracht van positieve verandering. Gefeliciteerd dat je zo ver bent gekomen; de mooiste tijden zijn inderdaad nabij. Vertrouw op het plan, want een nieuw tijdperk is aangebroken.
Valutaherwaardering en aflossing in een toezichtstaat
Een heimelijke wind van verandering waait door de wereld van de vermogensopbouw, en daarmee wordt de essentie van financiële veiligheid opnieuw gedefinieerd. Terwijl je door dit raadselachtige landschap van valutaherwaardering navigeert, gewapend met onschatbare voorkennis en krachtige valutanamen als Dinar, Dong, Rupee, ZIM en Rial, werpt een op de loer liggende aanwezigheid zijn lange schaduw: de NSA . Maar waarom deze surveillance, en wat betekent dit voor het dappere nieuwe soort munthouders?
De ernst van de situatie. In dit intense panorama hebben we een bijzonder soort financiële avonturiers: de valutahouders. Deze pioniers zijn de bezitters van de toekomst, individuen die de aanstaande financiële verschuiving kunnen aanvoelen en bereid zijn om de gouden kans te grijpen. De profetieën van het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn cryptisch en toch cruciaal. Er wordt voorspeld dat veel van deze gedurfde zielen in de komende vier tot vijf jaar failliet zullen gaan.
Een dergelijke voorspelling is niet slechts een gok op waarschijnlijkheid. Het komt voort uit een rigoureus begrip van de menselijke psyche en haar relatie tot rijkdom. De mantra hier is glashelder: “Breek niet binnen 4-5 jaar.” De remedie tegen dit onheilspellende lot ligt in een verstandig beheer van persoonlijke financiën. Of je nu een valutabezitter bent die met miljoenen omgaat of nauwelijks rondkomt met net genoeg, de oplossing is eenvoudig maar vaak verwaarloosd: discipline, budgettering en planning.
Pas op voor de geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s). Een ander dreigend gevaar op deze weg naar potentiële welvaart zijn de Non-Disclosure Agreements (NDA’s). Het Amerikaanse ministerie van Financiën koestert nog een alarmerende verwachting: veel valutahouders zullen deze geheimhoudingsverklaringen schenden en niet alleen hun opgebouwde vermogen, maar hun volledige rekeningen verliezen.
De geheimhoudingsverklaringen zijn geen sinistere documenten die in het web van de bureaucratie zijn gesponnen; het zijn schilden. Ze beslaan slechts twee tot vier pagina’s en hebben een levensduur van ongeveer 90 dagen. Ze schetsen de regels van dit nieuwe rijkdomspel. Ze geven gedetailleerd aan wat u aan niemand mag bekendmaken, zelfs niet aan andere collega-valutahandelaren. De NDA’s moeten worden gelezen en begrepen, en niet alleen maar worden bekeken; ze zijn uw gids op dit lastige terrein.


De onzichtbare wachters: NSA. In dit tijdperk van hyperconnectiviteit staat al uw beweging onder het toeziend oog van een constellatie van inlichtingendiensten, geleid door de alomtegenwoordige NSA. Uw telefoontjes, e-mails, sms-berichten en elke flikkering van activiteit op sociale mediaplatforms zoals Facebook, Twitter, Instagram, Google en YouTube worden gemonitord, onderzocht en geëvalueerd. Terwijl je dit pad bewandelt, kun je jezelf het beste in anonimiteit verbergen. Meld u af voor sociale netwerken. Vergeet niet dat bekende tools en platforms zoals FB, Google en Amazon Alexa vaak hebben gediend als DARPA-programma’s om gegevens over mensen te verzamelen – een verontrustende gedachte, nietwaar?
Het decoderen van de taal van discretie. Na uw benoeming in dit domein moeten bepaalde woorden en zinsneden uit uw lexicon worden geschrapt. Woorden als “RV”, “Herwaardering”, “GCR”, “mondiale valuta reset”, “valuta reset”, “Dinar, Dong, Rupee, ZIM, Rial”, “wisselkoers”, “koersen” – dit zijn de triggers die bracht de NSA in hoge staat van paraatheid. Je kunt je afvragen: waarom zo? Deze woorden gebruiken de inlichtingendiensten om potentiële NDA-brekers te signaleren.
In de nasleep van uw benoeming en de daaropvolgende valutareset moet er een muur van stilte worden opgetrokken. Zelfs terloopse vermeldingen van uw “recent ontvangen geld”, “meevaller” of “financiële zegen” op welk communicatiemedium dan ook kunnen tot inbreuken leiden. Uw investeringsplannen, het gebruik van fondsen in projecten – geen van deze mag besproken worden, vooral niet de RV/GCR-bron van uw nieuwe rijkdom. De NDA zal dit ophelderen, vergeet niet om het aandachtig te lezen.
Digitale inbraak voorkomen. Uw digitale apparaten zijn potentiële toegangspoorten tot inbraak. Het wordt sterk aangeraden om alle elektronische apparaten te versleutelen. Installeer een Virtual Private Network (VPN) dat uw Internet Protocol-adres verhult en zo uw geografische positie verbergt. Het klinkt misschien als een onnodig gedoe, maar het is je pantser in deze steeds meer verbonden wereld.
Mahatma Gandhi: 1 minuut “Divine Dialogue” uit het “Songs Of Angels”-kanaal, elke zegen die de mens kent, vrijwel onmiddellijk
In het hart van dit labyrintische landschap valt één ding op: waakzaamheid. U bent een potentieel doelwit van oplichting en uw veiligheid mag nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. Jij bent gekozen, met de taak om deze prachtige kans optimaal te benutten, maar met grote macht komt een grotere verantwoordelijkheid. Het is een spannende reis, vol onverwachte wendingen, intrigerende schaduwen en het opwindende vooruitzicht op hervonden rijkdom. Doe uw gordel om, blijf alert en profiteer optimaal van deze ongelooflijke kans.
Naarmate we dieper in deze fascinerende wereld van valutaherwaardering duiken, beginnen we de complexiteit van de zaak in te zien. Het is een wereld waar de machtige krachten van rijkdom – technologie en intelligentie – met elkaar verweven zijn, waardoor een panorama ontstaat dat even spannend als intimiderend is. Gewapend met kennis, discretie en waakzaamheid bent u nu klaar om door deze dappere nieuwe wereld te navigeren. Bedenk dat de NSA misschien meekijkt, maar dat jij degene bent die de touwtjes in handen heeft.
Uiteindelijk is het een groots schaakspel, en jij, mijn vriend, bent de speler, en geen pion. Speel verstandig, en de buit van deze financiële revolutie kan voor jou zijn. Blijf alert, blijf veilig en moge het geluk de dapperen begunstigen. Welkom in de nieuwe wereld van de herwaardering van valuta – een wereld waar dromen worden gesmeed in de smeltkroes van discipline, planning en voorzichtigheid.
NESARA: De revolutie in het Amerikaanse economische systeem ontrafeld


Stel je een wereld voor waarin al je creditcard-, hypotheek- en bankschulden eenvoudigweg verdwenen zijn. Stel je een economisch landschap voor waarin de Federal Reserve, een spil van het moderne kapitalisme, niets meer wordt dan een spook uit het verleden. Klinkt onmogelijk? Houd je stoel vast. Deze realiteit, die heel goed de ultieme financiële revolutie zou kunnen veroorzaken, dringt langzaam door in het weefsel van onze samenleving onder de naam NESARA, de National Economic Security and Recovery Act.
De opkomende schaduw van NESARA
Zo nu en dan is de samenleving getuige van dramatische, seismische verschuivingen, gebeurtenissen die de structuur van ons bestaan herschrijven. Op dit moment staan we aan de vooravond van een nieuwe dergelijke transformatieve periode, een periode met het potentieel om het mondiale economische landschap onherroepelijk te veranderen. NESARA is de storm die aan de horizon broeit, waarvan de aanstaande aankomst op gedempte toon wordt gefluisterd door degenen die ‘op de hoogte zijn’. Wat belooft deze ingrijpende wetgeving? Het is in essentie een “jubileum” of een grootse kwijtschelding van schulden. Een concept dat, eerlijk gezegd, de ergste nachtmerrie van de Federal Reserve is.
Alleen al de naam NESARA heeft de kracht om zelfs de meest stoïcijnse Wall Street-pakken het koude zweet te laten uitbreken. Waarom? Het antwoord ligt in de implicaties ervan. Indien volledig geïmplementeerd zal NESARA alle creditcard-, hypotheek- en andere bankschulden op nul zetten, wat een verlammende klap zal betekenen voor de diepgewortelde banksystemen en hun winstmakende mechanismen die rond deze schulden zijn gebouwd. Ja, de pijlers van onze kapitalistische samenleving worden bedreigd, en de trillingen zijn nog maar net begonnen.
Afschaffing van de inkomstenbelasting en de IRS
Volgens de bepalingen van NESARA zullen de Verenigde Staten afscheid nemen van de inkomstenbelasting, een hoeksteen van het federale inkomstenstelsel. In plaats daarvan zal de IRS, een gigantische entiteit die door velen met angst wordt bekeken, worden afgeschaft. De werknemers, die gewend zijn aan de rompslomp van belastingwetten en audits, zullen worden overgeplaatst naar de nationale afdeling omzetbelasting van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
De belofte van een vlakke omzetbelasting
NESARA stelt de introductie voor van een omzetbelasting van 14%, alleen van toepassing op nieuwe, niet-essentiële artikelen. Deze revolutionaire aanpak zou betekenen dat voedsel en medicijnen – de basisbehoeften van het leven – belastingvrij zouden zijn. En dat geldt ook voor gebruikte voorwerpen zoals oude huizen, die de behoeften van de gewone man beschermen.
WAARSCHUWING: Als u de volgende video bekijkt, krijgt u toegang tot kennis waarvan de overheid NIET wil dat u deze kent
Onder het NESARA-regime zullen de inkomsten van de overheid afkomstig zijn uit luxeconsumptie, een gedurfde en agressieve stap weg van het huidige op inkomen gebaseerde belastingmodel.
Verbeterde voordelen voor senioren
De kern van deze ingrijpende verandering is een gevoel van rechtvaardigheid en eerlijkheid, een verlangen om de focus van de samenleving te heroriënteren op de meest kwetsbaren. NESARA belooft grotere voordelen voor senioren, een stap die de levenskwaliteit van onze ouderen dramatisch zal verbeteren.
Een terugkeer naar het constitutioneel recht
NESARA streeft er ook naar om het grondwettelijk recht terug te brengen naar alle rechtbanken en juridische zaken. De essentie van deze bepaling is het herstellen van de checks and balances die de ruggengraat van onze democratie vormen, en het opnieuw afstemmen van ons juridisch kader op de grondbeginselen van onze natie.
De oorspronkelijke titel van het adelamendement


NESARA zal het oorspronkelijke amendement op de adellijke titel herstellen. Hierdoor zullen honderdduizenden Amerikanen onder buitenlandse invloeden hun staatsburgerschap verliezen, worden gedeporteerd en levenslang worden uitgesloten van terugkeer. Een alarmerend aantal mensen zal ook merken dat hun zuurverdiende universiteitsdiploma van de ene op de andere dag tot waardeloze stukjes papier wordt gereduceerd.
Politieke gevolgen
Ook het politieke landschap zal niet gespaard blijven. NESARA roept op tot nieuwe presidents- en congresverkiezingen binnen 120 dagen na de aankondiging ervan, wat een seismische verschuiving in ons politieke systeem markeert. De interim-regering zal alle “Nationale Noodsituaties” annuleren en ons terugbrengen naar het grondwettelijk recht, wat sterk afwijkt van de huidige normen.
Verkiezingstoezicht
NESARA stopt niet bij het alleen implementeren van nieuwe verkiezingen. Het gaat nog een stap verder en is bedoeld om verkiezingen te monitoren en illegale activiteiten van speciale belangengroepen te voorkomen. Deze bepaling is een directe uitdaging voor de machtsspelletjes achter de schermen die onze democratie lange tijd hebben beïnvloed.
De geboorte van een nieuwe Amerikaanse schatkistvaluta
Met NESARA zal het Amerikaanse ministerie van Financiën een ‘regenboogvaluta’ uitrollen, ondersteund door edelmetalen van goud, zilver en platina. Deze stap zal een einde maken aan het Amerikaanse faillissement dat in 1933 door Franklin Roosevelt werd geïnitieerd en vervangen door een solide, tastbare financiële basis.
Verkoop van geboorteaktes en het Amerikaanse ministerie van Transport
NESARA zal de verkoop van Amerikaanse geboorteakten als eigendomsobligaties door het Amerikaanse ministerie van Transport verbieden. Deze maatregel heeft tot doel de individuele autonomie te herstellen en de rechten van iedere Amerikaanse burger te beschermen vanaf het moment van geboorte.
De opkomst van het Amerikaanse Treasury Bank-systeem
NESARA zal leiden tot het ontstaan van een nieuw US Treasury Bank System, een financiële instelling die is ontworpen om zich aan te passen aan het grondwettelijk recht. Dit zal een keerpunt markeren, waarbij het huidige Federal Reserve System gedurende een overgangsperiode van een jaar wordt uitgefaseerd, waardoor het uiteindelijk overbodig wordt.
Herstel van de financiële privacy en omscholing in constitutioneel recht
NESARA zal de financiële privacy herstellen, een fundamenteel recht dat is uitgehold in het tijdperk van digitale transacties. Het roept ook op tot de herscholing van alle rechters en advocaten in het grondwettelijk recht, om ervoor te zorgen dat de rechterlijke macht de ultieme bewaker van de grondwet blijft.
Het stopzetten van Amerikaanse militaire acties wereldwijd
NESARA heeft ook mondiale implicaties. Het zal een einde maken aan alle agressieve Amerikaanse militaire acties wereldwijd, fungeren als een baken van vrede en een precedent scheppen voor andere landen.
NESARA’s gedwongen aanvang
Het verhaal van NESARA is net zo dramatisch als de voorgestelde veranderingen. Volgens de legende werd de kloon van president Clinton, onder bevel van Amerikaanse militaire generaals, op 10 oktober 2000 onder schot gedwongen om NESARA in de wet te ondertekenen. Tijdens deze gespannen impasse kregen de geheime dienst en het veiligheidspersoneel van het Witte Huis de opdracht af te treden en getuige te zijn deze gedenkwaardige gebeurtenis onder een spreekverbod.
NESARA is meer dan alleen een beleidsherziening; het is een paradigmaverschuiving. Het heeft tot doel de bestaande sociaal-economische structuur omver te werpen en te vervangen door een systeem dat prioriteit geeft aan individuele vrijheid, financiële zekerheid en mondiale vrede.
Of je NESARA nu ziet als de dageraad van een nieuw tijdperk of als de voorbode van de anarchie, één ding is duidelijk: het heeft het potentieel om de wereld zoals wij die kennen te herschrijven. Maar zoals bij alle dingen die krachtig en transformerend zijn, blijft de vraag bestaan: is de samenleving klaar voor NESARA?