Anthony Migchels over de totstandkoming van de Florijn

Anthony Migchels

 

 

 

 

 

Hoe ben jij op het idee gekomen van ‘De Florijn’?

Er zitten twee hoofdstukken in; in de eerste plaats heb ik heel lang geleden, in 2003, een film gezien ‘The Money Masters’ van Bill Still  (film duurt drie en een half uur, red.). Dat is een hele beroemde film in de conspiracy-industrie en die gaat over hoe internationale bankiers de Federal Reserve hebben weten in te richten in de VS en de hele economie van de VS, en daarmee in feite van de hele wereld in handen hebben gekregen.

Dat was een hele schokkende film in die tijd, 2003, ik wist echt van toeten noch blazen en ik was helemaal geschokt daardoor. Ik raakte helemaal van de leg. We zijn de slaven van het bankierskartel. Maar ik kon het wel accepteren en ik wist: ‘jemig, dit is dus de realiteit’ en de gedachte die toen bij mij binnen kwam was, ‘als we dus geregeerd worden door een bankierskartel, dan worden we geregeerd door geld, want bankiers werken met geld. Dus ik moet weten hoe geld werkt.

Dat werd dus mijn volgende vraag en die avond, waarop ik dat inzicht had en die vraag begon te stellen, ging ik naar de schaakclub, maandagavond was dat, en er kwam een vriend van mij naar me toe en die zei: ‘ik heb net een leuk boek gekocht in de ramsj bij V & D, ‘het geld van de toekomst’ van Bernard Lietaer, en dat gaat over wat geld is’. Dus dat was een schitterende synchroniciteit, en ik ging ook naar de ramsj om dat boek te halen. En dat boek van Bernard Lietaer ‘geld van de toekomst’ is echt een fantastisch boekje.

Dat gaat dus inderdaad echt over wat geld in feite is, dus geld als betaalmiddel. En dat het bedoeld is om de economie te faciliteren. En hoe geld gecreëerd wordt. Hij legt daarin precies uit hoe geld wordt gemaakt, wat rente is, hij legt ook precies uit hoe er een heleboel lokale eenheden worden gecreëerd zoals bijvoorbeeld in Duitsland, maar ook de LETS (LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem, red.), en al die zaken meer, op een heel praktisch niveau dus.

En daarin liet hij ook zien hoe die lokale eenheden leiden tot nieuwe transacties, omdat namelijk een heleboel transacties in de economie geen doorgang kunnen vinden, omdat er gewoon te weinig geld in circulatie is, en als je dus geld toevoegt aan de economie, dan gaan er dus nieuwe transacties ontstaan, omdat mensen dan nieuwe ruilmiddelen hebben, waarmee ze dus in hele belangrijke, essentiële levensbehoeften kunnen voorzien. Wat ze nu niet kunnen omdat er gewoon te weinig geld circuleert, waardoor ze onvoldoende zijn aangehaakt op de economie.

Dat was echt fantastisch, want toen ik dat boek uit had, wist ik ‘hier ga ik wat mee doen’. Ik ga ook een of ander geldsysteem opzetten. Ik werkte toen als beleidsmedewerker bij het kadaster en ik had een goede baan, maar ik was ook heel erg op zoekgelrelogo2 naar wat ik eigenlijk moest doen met mijn leven, want hier als ambtenaar door blijven gaan, dat zag ik toch al niet meer zo zitten. En ik dacht ‘ik houd er nu mee op, ik neem een sabattical en ik ga eens kijken hoe het er dan voor staat’. Dat was ongeveer in 2005. Toen heb ik daarna nog wat freelance werk gedaan links en rechts, maar al gauw kwam het er toch op neer dat ik mijn eigen geldsysteem wilde opzetten. Dat was in eerste instantie de Gelre.

Ik was in die fase heel erg bezig met welke geldsystemen er allemaal zijn, hoe kun je geld maken, hoe doet de Bristol Pound het, hoe doet de WIR het, en dat was ook een heel leerproces. Maar dat is momenteel ook wel overal gaande, de mensen worden wakker voor het geldthema en dan realiseren ze zich dat geld uit het niets wordt gecreëerd en dan denken ze het ook te snappen.

Maar mijn stelling is, dat wanneer je je dat realiseert dat je dan het licht aan het einde van de tunnel hebt gezien, maar je bent er nog niet.  Je moet verder onderzoek doen naar de geldcreatie en dat moet je echt goed doen. Dat is in feite gewoon een vak, zo simpel is dat.

Ik begon toen een geldsysteem en binnen een jaar had ik de Gelre draaiend; ik had papiergeld, ik had een applicatie lopen waarbij je geld kon overmaken naar elkaar. Ik had bijna 100 bedrijven aangesloten in die tijd, dus dat was ook heel leuk. Allemaal heel spannend, maar het ging wel de goede kant op. En toen kreeg ik bezoek van De Nederlandse Bank.

En dat was ook best nog wel een verhaal, want in eerste instantie was ik uitgenodigd voor een interview voor het Financieel Dagblad en dat vond ik heel erg leuk, want ik was natuurlijk heel ambitieus en ijverig. Dus ik werd geïnterviewd voor het financieel dagblad en ik had een leuk gesprek met die vent, en aan het einde van het gesprek -ik nam afscheid van hem- stond ik op het balkon en toen zonk mij opeens de moed in de schoenen en ik kreeg bijna een paniekaanval. Ik dacht ‘oh shit, nu sta ik in het Financiële Dagblad, nu weet De Nederlandse Bank zeker dat ik besta’.

logo DNBTwee weken later had ik dus een brief in de brievenbus liggen van De Nederlandse Bank. “Geachte heer Migchels, wij hebben even goed gekeken naar uw systeem, maar daar moeten we het toch eens even uitgebreid verder over hebben”. Dus dat was allemaal niet zo prettig en er kwam inderdaad een onderzoek en dat duurde een jaar. Ze wilden kijken of ik wel voldeed aan het wettelijk financieel toezicht en of dat allemaal wel mocht wat ik deed, etc.  Er zijn toen twee mensen bij me langs geweest, keurig in het pak. Dat was weken nadat Lehman Brothers was gevallen en er was een gapend gat van 700 miljard dollar in de wereldeconomie achtergelaten, waar de Nederlandse bank bovenop had gezeten al die jaren. Ze zaten nu bij mij om te vertellen dat ze zich zorgen maakte of dit wel een veilig systeem was want de belangen van de consument moeten gewaarborgd zijn…

Dat onderzoek hing dus ook boven mijn hoofd. Dus een jaar lang kon ik niet echt lekker verder bouwen aan dat netwerk.  Als je een onderzoek van De Nederlandse bank hebt lopen, dan ga je niet de markt op om te vragen of je je wilt aansluiten bij mijn Gelre.  En na een jaar kwam het resultaat van dat onderzoek, namelijk dat ik het girale gedeelte moest afsluiten want dat voldeed dus niet aan de wet, dat was de bankapplicatie waarmee je kon bankieren en geld kon overmaken.

Ik had dus wel de ambitie, laat daar geen misverstand over bestaan. Vanaf het moment dat ik begon aan deze business had ik echt zoiets van ‘dit heeft pas effect als je een heleboel mensen kunt aansluiten en dan gaan er heel veel mensen mee betalen’. Want dat is ook nu met de Florijn zo. De Florijn is het beste geld ter wereld, maar waarom is de euro sterk? Omdat deze door vijfhonderd miljoen mensen gebruikt wordt. Dat is het hele verhaal.

En je kunt alleen maar een goede munt neerzetten als je de ambitie hebt om echt hele volksstammen aan te sluiten bij je systeem. En zonder giraal geld gaat dat niet gebeuren, zo simpel is het. Dus ik had daar een enorm probleem en ze wilden me ook van het papiergeld afsluiten trouwens, ze wilden eigenlijk het hele geldsysteem sluiten. Maar ik had al gezien in de wet dat je met dat papiergeld wel iets zou kunnen doen met een bepaalde uitzonderingspositie, waar ik een beroep op deed.

De Gelre kon als papiergeld door blijven gaan, maar dus niet als giraal geld. Ja, het is een lang verhaal, dat is het ook geweest, maar het gaat nu wel ergens naar toe.

Toen dacht ik, ik kan geen giraal geld doen, en toen zat ik dus heel erg te worstelen. Potverdorie, ik moet giraal geld hebben want ik moet grootschalig geldverkeer kunnen bieden, en toen realiseerde ik me ook in een flits dat er een probleem is in de manier waarop geld gecreëerd wordt in de alternatieve sector. Want in de alternatieve sector heb je twee manieren van geld creëren. Ofwel je creëert een euro-gedekte munt, ofwel je creëert een munt door rentevrije krediet-creatie, een boekhoudkundige geldcreatie op basis van krediet. Bij het ene systeem heb je het voordeel dat het euro-inwisselbaar is, maar je kunt dan niet méér geld maken dan je euro hebt, en bij het andere systeem kun je net zoveel geld maken als je wilt, maar dit is niet inwisselbaar voor euro’s. En die twee keuzes heb je dus in de alternatieve geldwereld, en ze zijn allebei heel erg beperkt. En dat is dus ook de reden waarom geen van beide ooit is doorgebroken, omdat ze allebei intensieve beperkingen hebben. En dat was een heel groot inzicht voor mij, al zeg ik het zelf. En daar beroep ik mezelf ook niet op, want dat is gewoon een inzicht dat je krijgt. Maar dat realiseerde ik me toen ineens en dat was heel fundamenteel.

En toen realiseerde ik me ook ‘hoe kun je een krediet-gecreëerde munt maken die ook nog inwisselbaar is voor euro. Zodat je het beste van beide werelden hebt en dat je net zoveel geld kunt maken als je wilt, terwijl deze inwisselbaar is voor euro.

Dat was de grote heilige graal waar ik naar op zoek ging. En dat is dus de Florijn geworden. Dat inzicht had ik in 2008, en uiteindelijk ben ik in 2014 begonnen aan het opzetten van de Florijn. In eerste instantie heb ik nog geprobeerd het in het kader van de Gelre te doen, dat is nooit echt iets geworden, maar in die tijd hebben we dus wel alle software ontwikkeld, de hele gedachte goed ver ontwikkeld maar dat is uiteindelijk allemaal opgegaan in de Florijn.

1 guldenWe gaan dus niet terug naar de gulden, we gaan vooruit naar de Florijn.

Ik heb met heel veel mensen samengewerkt in de loop van de jaren, maar ik was wel de grondlegger en de drijvende kracht, en mensen kwamen en gingen, behalve een aantal mensen die al een hele tijd en in de loop der jaren met me samenwerken zoals Myron.  Hij heeft alles geprogrammeerd, allemaal op vrijwillige basis. Als we ooit nog gaan verdienen dan mag hij ook weleens wat verdienen, want hij is al jarenlang aan het programmeren zonder ooit een cent ervoor te hebben gezien, en ik werk ook al heel lang samen met Barry Annes en Marco is erbij gekomen. Marco zit nu ook bij ons in het bestuur.

Er zit een hoop denkwerk in, dat is een feit.  In tweede instantie heb ik de nieuwe systematiek die ik heb ontwikkeld, voorgelegd aan De Nederlandse Bank, ik wilde niet nog eens een tweede keer zo’n bezoekje krijgen. Ik had mijn lesje geleerd, maar ze hebben het hele systeem geëvalueerd en ze hebben vastgesteld dat het niet binnen het bereik van het wettelijke financieel toezicht valt, dus dat het legaal is en dat ik niet onder hun toezicht sta. Dus dat is helemaal perfect, we hebben de vrije hand, daar komt het in feite op neer.

We hebben nu een half jaar proefgedraaid en alles werkt. We hebben in die fase ook nog gebruik gemaakt om wat dingen erbij te ontwikkelen die nog niet goed genoeg waren, maar we hebben wel al bedrijven aangesloten en we roepen iedereen op om alvast lid te worden, want hoe meer bedrijven en hoe meer mensen zich aansluiten -zowel particulieren als bedrijven, want beiden zijn heel erg belangrijk- zodat we bij de lancering al een mooie start hebben, van waaruit we verder kunnen groeien.

Het is heel simpel, hoe meer mensen meedoen, hoe meer iedereen er aan heeft en men moet niet op elkaar gaan zitten wachten. En ook niet denken ‘ik heb er nu nog niets aan’, want als je vast een rekening opent, dan creëer je al meteen weer mogelijkheden voor andere mensen in jouw omgeving om met jou iets te doen. Dus het is echt zaak om nu in te schrijven en je kunt ook al transacties doen.

Je kunt je aanmelden via de website betalenmetflorijn.nl

BRON: © Irma Schiffers