Aan alle soldaten en politie-agenten.

SAMEN BESEFFEN WE DAT POLITIE EN LEGER MOMENTEEL WORDEN MISBRUIKT DOOR CRIMINELEN EN HUN MARIONETTEN MET EEN MISDADIGE AGENDA VAN EVIL EN DESTRUCTIE VAN LEVEN VAN MENS, DIER EN BOOM.

Graag delen we deze boodschap van een van onze mensen.

Aan alle soldaten en politie-agenten.

Beste mensen,

Er is veel gaande in de hele wereld, tegelijkertijd.
En dat baart mij enorm veel zorgen!

Ik richt mij nu alleen even op Nederland.
Al jaren wordt er in Nederland een afbraakbeleid gevoerd waardoor vooral kwetsbare mensen de dupe zijn,
maar nu worden alle mensen bedreigd in hun bestaan.

Door de 1,5m.-maatregelen, om een virus te bestrijden dat in werkelijkheid niet het grote gevaar is,
worden mensen onderdrukt in hun sociale leven en bewegingsvrijheid wat wetenschappelijk aangetoond
de algehele weerstand tegen ziekten ondermijnd omdat mensen van nature sociale wezens zijn.

Dat onze vrijheid af zou hangen van een onvoldoende getest vaccin, terwijl er genoeg middelen zijn om Covid-19
te behandelen en te voorkomen, is krankzinnig en gevaarlijk.

Het is óók gevaarlijk voor u als politieagent of militair, uw gezin, familie en andere dierbaren!
Maar de 1,5m.-maatregelen zijn niet eens het aller grootste gevaar, want dat is 5G.

5G is namelijk een wapen! Onderzoekt u het zelf maar als u hiervan nog niet op de hoogte bent.
Maar een soldaat zou dit al moeten weten!

U als soldaat of politie-agent bent dit beleid aan het verdedigen.
Denk u daar wel eens over na?

Ik begrijp dat u ook uw rekeningen en hypotheek of huur voor uw huis moet betalen, maar doet u dat tegen elke prijs?
Is het niet tegen uw geweten om hier aan te blijven meewerken?
Realiseert u zich, dat u ook strijdt tegen u zelf en uw eigen dierbaren!

Daarom ga ik u nu vragen om hier over met uw collega`s te gaan praten.
Vraag aan uw collega`s wat zij van de situatie vinden en wat zij zouden willen.
Als hierdoor een meerderheid ontstaat van mensen die het ook niet eens zijn met dit beleid,
verenig u dan en kom in actie!
Als soldaten en politie-agenten in actie komen SAMEN MET DE BURGERS, dan zullen meer burgers respect voor jullie krijgen,
minder angst hebben om ook in actie te komen en achter jullie gaan staan.

Ik geloof niet in gewelddadig verzet en ook geen rechtsgang via de voorzieningen van het systeem,
maar wel in mensen met rechtvaardigheidsgevoel.
Hoort u daar ook bij? Ik hoop het!

Verspreidt deze boodschap zoveel mogelijk!

Dank u voor uw aandacht en een warme groet van
uw medemens.