Burgerarrest op Rutte en zijn verantwoordelijke ministers en hoofdpersonen RiVM, zoals Van Dissel

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Voor alle strijders is deze tekst bedoeld!!!!
Wat we gaan doen!!
(Een burgerarrest op Rutte en zijn verantwoordelijke ministers en hoofdpersonen RiVM, zoals Van Dissel.)
Een burgerarrestatie van M.P. Rutte, het kabinet, de verantwoordelijke ministers en hoofden van bestuur van de betrokken ministeries met name het RIVM en Justitie.
Info word alleen aan de personen medegedeeld die zich bij ons aansluiten.
Aanmelden via privé bericht bij Joop Lamers.
(Daar zullen we gezamenlijk politie aanmanen zich er buiten te houden dit daar wij een burgerarrest van dit kabinet gaan doen en deze coalitie in hechtenis nemen met de volgende aanklachten.)
Wij zullen gezamenlijk de politie manen zich er buiten te houden teneinde de rechtsgang niet te verstoren, daar het een burgerarrestatie betreft op grond van de volgende aanklachten.
De ten lastenlegging:
1: Vrijheidsberoving van Nederlandse burgers evenals schending van mensenrechten door in isolement plaatsing middels onrechtmatige wetgeving en handhaving. (artikel …. Mensenrechten)
(2: Poging tot doodslag met voorbedachte rade (ouderen bejaardenoorden isoleren van alle burgerrechten) met als gevolg er ontelbare doden zijn gevallen door deze mensen op te sluiten in eigen privé onderkomen.)
3: Poging tot doodslag met voorbedachten rade middels grove inmenging in Arts – patiënt betrekkingen samen met onwettige behandelingvoorschriften zoals het verbod op medicijn toepassingen waartoe de beoordeling is aan de behandelend arts. En ondersteuning van deze onwettige onderneming met het frustreren van verkrijgbaarheid dezer medicijnen net als beschermende middelen ten behoeve van het verzorgend personeel.
(4: Het politie gewelddadige optreden naar burgers toe in opdracht ministerie justitie en veiligheid waarin onterechte boetes werden uitgedeeld waarin de noodverordening niet in de wet is vast gelegd dus wordt justitie en veiligheid vrije meningsuiting het ontzeggen daarvan ten laste gelegd.)
5: Opdrachtverstrekking door het Ministerie van Justitie en Veiligheid tot onrechtmatige inzet van het politieapparaat ter handhaving van onwettige regelgeving waarbij geweld, in hechtenis name en onwettige boeteoplegging niet worden geschuwd.
(6: de gehele coalitie word ten lasten gelegd mensen die door de opleggingen deze corona crisis huis en haard bedrijf en of onderneming hebben verloren door toedoen slecht beleid.)
Het bewust bewerkstelligen van inkomstenderving voor ondernemers in het MKB en ZZP`ers met onoverkomelijke schuldenlasten, verlies van bezit en onderneming tot gevolg op grond van onwettige regelgeving en handhaving.
(7: wij weten er veel tegenstand zal komen in dat wij dit burgerarrest gaan doen en felle tegenstand zelfs echter vraag ik jullie allemaal dit door te zetten en met onze strijd VRIJHEID)
Naar verwachting zal deze poging het recht te laten zegevieren stuiten op veel weerstand, echter vraag ik jullie allemaal dit door te zetten in de strijd voor VRIJHEID.
P,S : deel dit bericht en laat het bij zoveel mogelijk mensen terecht komen dus, A.U.B. mensen deel dit!!!
Dank U vriendelijk,
Groet Joop Lamers

P.S. U kunt zich melden bij:
Joop Lamers
Burger Bond Nederland

https://burgerbondnederland.nl/leden/
website
Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, tekst