25e August EU Censuur

Het is vandaag de 24e Augustus.

Morgen start het nieuwe tijdperk van de invoering van de fascistische regelgeving die op gebakken gemanipuleerde onzin is promoot vanuit de EU wetgeving die NUL waarde heeft.

Vanaf morgen 25e Augustus zal er een vervolging starten op mensen die de waarheid verspreiden, wat tegen het NWO , WEF onderwerping in gaan, en als misinformatie bestempeld worden, als het hun verhaal niet steunt.

Daar het mensen betreft met een geestelijke LINKSE afwijking die zich hiervoor lenen, zonder gevoel voor realiteit zal men mensen met gezond verstand gaan vervolgen.

Dit maakt het extra spannend.

Of men genoeg Politie heeft om dit te handhaven is nog maar de vraag.

Zelf zie ik de humor er van in, want ik heb voorbereidingen getroffen:

De hele wetgeving in Europa en landen lijkt enkel gebaseerd op Rechtspersonen.

Een rechtspersoon is een kunstmatig gecreëerde entiteit waarbij jij als Mens dood verklaart bent.

Als je een rechtszaal binnen gaat onderwerp jij je aan het Cabal systeem als je hun aanwijzingen opvolgt.

Daar jij dood bent dragen de rechters uit respect voor je dode entiteit zwarte kleding, jij kunt als mens niets inbrengen want een dode kan of mag niet spreken.

De groep mensen wat het spel doorhebben groeit met de dag.

We hebben het inmiddels zover gekregen dat alle 765 politie  bedrijven in niet bestaand Nederland uit het handels register zijn uitgeschreven.

Diverse belastingdienst bedrijven zijn uitgeschreven uit het handels register.

Het grootste belastingkantoor van Bezet niet bestaand Nederland nu te huur aangeboden staat.

Ministerie van Financiën is uitgeschreven uit het handelsregister.

https://www.transfirm.nl/nl/organisatie/273653230000-ministerie-van-financi%C3%ABn

Alle vestigingen van Ministerie van Financiën

Zoeken:

Ministerie van Financiën Hoofdvestiging
KvK 27365323 – Vestigingsnummer 000013926322Korte Voorhout 7
2511 CW ‘s-gravenhage8411 – Algemeen overheidsbestuur
Belastingdienst/kantoor Amsterdam, Douane Amsterdam, FIOD 
Nevenvestiging
KvK 27365323 – Vestigingsnummer 000022832084Kingsfordweg 1
1043 GN Amsterdam8411 – Algemeen overheidsbestuur
Belasting en Douanemuseum Nevenvestiging
KvK 27365323 – Vestigingsnummer 000022832106Parklaan 14
3016 BB Rotterdam91021 – Musea

Dan zijn er diverse banken uit het handelsregister uitgeschreven.

Laat dit nu juist de banken zijn die partner zijn van het WEF.

Politici vluchten uit de politiek.

DUS wat te doen als je door een Fake ongeldige EU wetgeving het zwijgen opgelegd krijgt?

Je laat je tot mens verklaren en eist alle derivaten op die in jou naam verhandeld zijn. Waarvan jij als mens de begunstigde bent van de dode gecreëerde entiteit.

Daar het in onze Bananenrepubliek Nederland BV geen geldige wetten zijn vanaf het vervallen van het Koninkrijk per 13 mei 1940, waardoor ook de grondwet die een contract was met het koningshuis beide zijn vervallen door het vluchten van de Nederlandse Nazi Fake van oranje familie.

Per 18 mei 1940 is het Hitler Kabinet geïnstalleerd tot heden ten dagen.

Dat een klein land groot kan zijn in stupide bestuur blijkt wel, want alle verdragen die namens niet bestaand Nederland zijn afgesloten zijn niet internationaal rechtsgeldig als een van de initiatiefnemers de boel heeft opgelicht en niet bevoegd was om te ondertekenen van de wereld contracten waar we als bevolking onder lijden.

De Nazi EU, NATO, VN, WHO zijn dus alle niet internationaal rechtsgeldig.

Als een land geen geldig rechtssysteem heeft zijn ook alle uitspraken van rechters vanaf 18 mei 1940 ongeldig en nietig.

Nu kunnen we daar van mening over verschillen, dan kunnen we wel bewijzen eisen die hun of ons gelijk ondersteunen.

WAAR is het VERDES VERDRAG met Duitsland na WW2?

Dit bestaat niet, dus zijn we een geannexeerde provincie van Duitsland, waar je geen ongeldige wetten van NEDERLAND BV op kunt toepassen.

De rede waarom Nederland BV geen constitutioneel hof heeft is heldere als je geen geldige wetten hebt hoef je ook niets te toetsen of het aan de grondwet voldoet, deze is immer vervallen op 13 mei 1940.

Hier heb ik harde bewijzen voor, in diverse versies van uitgaven van de grondwet.

Artikel 21 de regeringszetel kan nimmer buiten het koninkrijk gevestigd worden, dan vervalt het koninkrijk en de grondwet die een contract met het koningshuis was.

Het hele rechtssysteem is corrupt, zij hebben een eed afgelegd aan de koning en de grondwet, die beide niet bestaan als enkel in een sprookjesboek van Nazi oranje Willy en zijn tot op het bod verdorven WEF Vrouw Maxima.

Tekst op de afbeelding:

De Argentijnse allochtoon die geen Nederlander kan zijn omdat wij niet bestaan, maar wel als Duitse provincie vanaf 18 mei 1940.

Het klopt ze kon ons niet vinden we bestaan echt niet.

Waarom zijn dan als Koningin is verheven is me een raadsel.

https://lettertomaxima.blogspot.com/ is een reactie en weergave van feiten.

We hebben reeds met meerderen ons Levend laten verklaren, volgens de Maritieme wetgeving, die altijd boven de bedrijven wetgeving van Fake Nederland bedrijf staat.

Het bedrijf Nederland BV erkend geen Mensen, wel kunstmatige rechtspersonen.

Met de Live-Life-Claim eisen we onze rechten als mens op en verbreken alle contracten die namens ons zijn gecreëerd door een corrupt systeem.

Dit maakt rechtspraak onmogelijk voor de Corrupte rechters die enkel hun handelswaar willen beschermen in het voordeel van een overheid die geen staat is maar een bedrijf.

Daar het Handelsrecht van toepassing is, handelen wij ook als Mens onder de maritieme wetgeving en eisen zeer hoge boete als we onterecht in een contract getrokken worden die niet onze belangen dient.

We sturen dit vervolgens op naar diverse ministeries en ontvangen ontvangstbevestigingen dat met kennis draagt van onze claim.

Op het moment dat de brief geopend wordt gaat men akkoord met onze woordwaarde.

Men moet de brief openen en lezen daar dit een officieel document is volgens de UPU wetgeving, en tekenen met een Autograaf, bv :Rinus-Isidoor-Peter: VERHAGEN.

Voor de staat is dit afgekort in hoofdletters R.I.P. VERHAGEN je dode rechtsvorm en handelsnaam die je terug claimt.

Daar je als mens geen contract hebt met een corrupte overheid hoef je ook geen belasting te betalen of opgedrongen commerciële verbindingen aan te gaan.

Zelf de rechtspraak in Amsterdam is nu uitgeschreven uit het Handels register.

Hoe is dan een Censuur te handhaven als we kunnen aantonen dat niemand bevoegd is om wetten die niet geldig zijn te handhaven?

Met de documenten van tegenclaim vergaat hun de zin.

Deurwaarders die in naam van de Koning mijnlastig hebben gevallen hebben een tegen claim van €2000 per dag oplopend met €100 per dag net zolang dat zij kunnen bewijzen dat ik ongelijk heb.

Mijn domme deurwaarder heeft zelfs bekend dat er geen contract met natte handtekening van mijn bestaat in onze case van opgedrongen zorgverzekering (OBAMA Care).

Beste Mensen

Bezet Nederland is de proeftuin geweest om de NWO uit te rollen.

Laat het recht zegenvieren en de corrupte staat die niet bestaat maar komen we lusten ze rauw.

Een Patriot Yoeri wiens kinderen door het corrupte Pedo systeem zijn afgenomen vecht als een Limburgse Leeuw, met heb velen om het Pedo regime van Rutte  en mede plegers van GENOCIDE, mensenhandel opgepakt te krijgen.

Hier zijn 1675 tot 2000 kinderen bij hun ouders ontvoerd.

Waarvan in de leeftijd groep van 0 tot 5 jaar nu 463 kinderen doodverklaart zijn door het ministerie van Financiën, dan moet wel helder zij waar de overige kinderen zijn, maar deze info willen de pedofielen niet geven.

Ik heb de grootst mogelijke verachting voor zulke misdadigers, een vervolging voor het delen van de waarheid kan me niet deren, angst en geld zijn me vreemd.

Hartelijke groet Jullie Rinus