We zijn niet te stoppen

Beste mensen er zijn meer als 400 Bataafse vlaggen verkocht of aangevraagd.

Met een vervolg bestelling van nog eens 20.000 stuks die gratis verdeeld gaan worden door het land, op te organiseren evenementen als we onze bevrijding gaan vieren.

So Trump orders a substantial amount of the Pfizer vaccine, but turned down Pfizer’s offer to purchase a second batch. The first 44,000 vaccines will be sent to military bases around the country. The military will do the final purity check before distribution. Think the white hats don’t have the doctors they want in there to do the testing? The military gets the evidence, and has proof of an attempt to kill US soldiers and citizens. The scientists can now be considered enemy combatants at this point. A mass round-up of all pharma scientists, the FDA, and anyone involved in the plot will occur. Treason at the highest levels. All collaborators will be under military jurisdiction. Tribunals and executions to follow. White hats have put together a plan. Quantum computing allows the white hats to peer into the future so they already know what moves they need to make to reach checkmate. It would be impossible for them to lose, because all future probabilities and results have been taken into account. Game over. How long ago did the head of Phizer dump a bunch of shares in his own company? Does he know he needs a bunch of lawyers to save his life? We have it all. Well played Mr.President. Let the popcorn flow. #God Bless America

Written by Greg Anderson

https://youtu.be/GxliVJCWI80

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

Dus Trump bestelt een aanzienlijke hoeveelheid van het Pfizer-vaccin, maar weigert het aanbod van Pfizer om een tweede partij aan te schaffen. De eerste 44.000 vaccins zullen naar militaire bases in het hele land worden gestuurd. De militairen zullen de laatste zuiverheidscontrole doen voor de distributie. Denk je dat de witte hoeden niet de dokters hebben die ze daarbinnen willen hebben om de testen te doen? Het leger krijgt het bewijs, en heeft bewijs van een poging om Amerikaanse soldaten en burgers te doden. De wetenschappers kunnen nu als vijandelijke strijders worden beschouwd. Er zal een massale razzia plaatsvinden van alle farma-wetenschappers, de FDA, en iedereen die betrokken is bij het complot. Verraad op het hoogste niveau. Alle medewerkers zullen onder militaire jurisdictie vallen. Tribunalen en executies volgen. Witte hoeden hebben een plan opgesteld. Quantum computing laat de witte hoeden toe om naar de toekomst te turen zodat ze al weten wat ze moeten doen om schaakmat te bereiken. Het zou voor hen onmogelijk zijn om te verliezen, omdat alle toekomstige kansen en resultaten in aanmerking zijn genomen. Het spel is afgelopen. Hoe lang geleden heeft het hoofd van Phizer een stel aandelen in zijn eigen bedrijf gedumpt? Weet hij dat hij een stel advocaten nodig heeft om zijn leven te redden? We hebben het allemaal. Goed gespeeld Mr.President. Laat de popcorn stromen. #God Bless America

Geschreven door Greg Anderson

https://youtu.be/GxliVJCWI80

 

Ik krijg sterk de indruk dat de vaccinaties gebruikt gaan worden op politici, vee artsen die pro vaccinatie zijn, misschien ook wel burgemeesters.

https://vimeo.com/490198996?fbclid=IwAR2quO-Qz2lDdVvVxHjP6PoFP9rl-tE5Sbz1LIN1ATCPyIQS9YXtBUqI4Mg

In Duitsland zou volgens de audio verklaring politie die tegen de bevolking hebben geacteerd massaal geëxecuteerd worden. https://t.me/QNewsOfficialTV/8022

Denk dat we kunnen stellen D-Day is in volle gang, voor de kerst zijn de meeste Deep State satanisten weg en begint er voor de overgebleven bevolking een nieuwe toekomst aan.

Niemand zal het ooit nog in zijn hoofd halen om de bevolking met een valse illusie hun rechten te ontnemen en als werkvee te gebruiken.

De politie moet ook gaan inzien dat ze misbruikt zijn en tegen de bevolking zijn opgezet als waren het huurlingen.

De echte fouten, hun namen zijn bekend, in Den Haag zullen er niet veel van deze huurlingen overleven als de zelfde werkwijze uit Duitsland toegepast wordt.

Mensen die uit de mail lijst willen, het is voor mij geen doenlijke zaak in de duizende e-mails te zoeken, lees de mail niet of merk hem aan als ongewenst.

Ik ben erg benieuwd wat de toekomst voor ons in petto heeft, jeugdzorg die gezinnen uit elkaar trekt en massaal kinderen bij ouders weg halen zijn ten dode opgeschreven, inclusief alle D66 satanisten rechters.

Verkiezingen op 17 maart 2021 gaan er niet komen, mocht het langer duren met het ruimen van de politieke verraders, zal door de anti campagne met de nog te leveren Baraafse Vlaggen niemand meer zijn die op wie dan ook gaan stemmen.

Beste mensen zelf in je eigen gemeente wie in aanmerking komt om de nieuwe burgervader van de gemeente te worden, hij of zij die wel jullie belangen behartigd, en referenda respecteert  en uitvoert.

Alle politieke partijen zijn buitengesloten van deelname aan het uitvoeren van de wil van de bevolking.

We kunnen verwachten dat alle radio en TV stations bezet gaan worden om dan de bevolking te informeren, er zal nooit meer linkse Shit en Staats Propaganda verkondigd worden, het was tenenkrommend te moeten zien hoe iedereen met fake virus in de angst gedreven werd, om de genocide via de vaccinaties op eigen bevolking te starten.

Ik wens alle mensen die zo geterroriseerd zijn door de valse politiek een geweldig mooie toekomst, daar er geld in overvloed voor de bevolking zal zijn, betaal geen belasting en of CJIB vorderingen meer, want we hebben geen contract met hun, ook de ziekenkosten verzekeringen niet meer betalen. De politiek en rest van de fascisten kartel heeft niet de mogelijkheid tegen een massale afwijzing van de bevolking te acteren, het is volbracht.

Dank het US leger en alliantie inclusief Rusland worden we eindelijk bevrijd en komt aan WW2 een einde.

Het is wel een heel bijzondere gewaarwording als we zien hoe mee door Poetin de globalisten die niets meer zijn als mensenhandelaren vernietigd worden, en er een einde komt aan het gijzelen van de mensheid door fake ELITE.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-providing-closing-executive-departments-agencies-federal-government-december-24-2020/?fbclid=IwAR1Jldqg7NtoNumJeVLPbRS2E0BScmyCn1o_7dY9h0-7gtHcUD7J7EbY7WU