Wat zeggen de Sterren ons

Hallo Lieve mensen,

We voelen en ervaren veel in ons en om ons heen. Ik krijg die vragen ; van Moeheid, lasten lichamelijk, pijnen die een Arts niet kan plaatsen. Maar ze zij er wel, met als boodschap; kijk nu eens GOED NAAR JEZELF!!?? Dan vind je de antwoorden ; als je horen en zien wil, dan weet je innerlijk dat je,JE in een groeiproces bevind. Neem Rust ; je hoeft niet overal met de NEUS vooraan te staan ? Je hoeft niet overal van op de HOOGTE te zijn? Doe je eigen ding.

Wat zal onze vriend Kaypacha ons vertellen ; over de energie en stand van de sterren en planeten.

We gaan snel Luisteren.

 

Zijn Mantra deze week ;

Beneath the surface so full of tension,
Contradiction, opposition, and miscommunication,
There are watery realms of deep feeling and bliss,
Where I open my heart to love all that is.

Onder de oppervlakte zo vol van spanning,
Tegenstrijdigheid, oppositie, en miscommunicatie,
Er zijn waterrijke gebieden van diep gevoel en gelukzaligheid,
Waar ik open mijn hart om lief te hebben al wat is.

Thanks for to share youre wisdom my friend.

Bron  van onze friend for Mantra Book

Music by; 1upyo.com

 

https://www.youtube.com/watch?v=1n6vfO0K-oE&feature=player_detailpage

 

White Love for you All