Sheldan Nidle

12 Men, 18 Mol, 10 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer informatie omtrent de verandering die gaande is op jullie wereld. De huidige situatie is bijna uitgespeeld nu dit Gregoriaanse jaar 2013 ten einde loopt. De duistere cabal is behoorlijk in de war nu ze gedwongen is het ene na het andere gebied van haar ongebreidelde machtsgebied op te geven. Dit dynamische proces is nog steeds gaande en zal binnenkort afgelopen zijn. De verschillende elementen van het Licht hebben een aantal vitale overeenkomsten afgewerkt die waarlijk ‘de zaak beklinken’. De duistere cabal realiseert zich dit en begrijpt dat haar lange heerschappij in dit rijk tot een einde is gekomen. Niet alleen zullen ze een heftige wettige opsluiting gaan ervaren, ze zullen eveneens in een positie geplaatst worden waarin ze hun rijkdom en vroegere speciale privileges zien verdwijnen. Dit is slechts het begin van wat er gaat gebeuren. Het nieuwe bestuur zal, zoals we al eerder verklaarden, jullie huidige niet-disclosure van onze aanwezigheid transformeren in een formele erkenningsverklaring. Nieuwe op goud gebaseerde valuta en nieuwe wereldomvattende bankwetten zullen leiden tot de ondergang van de meeste supergrote bankinstituten. De nabije toekomst van deze realiteit is inderdaad helder!

Alle belangrijke garanties noodzakelijk voor de arrestatie en/of opsluiting van de belangrijkste leden van de duistere cabal zijn klaar; wat rest is de uitvoering ervan in de juiste volgorde. Daarnaast komen de verschillende operaties om de wereldwijde valuta vaststelling uit te voeren tot voltooiing, net als de talloze resoluties die nodig zijn om jullie wereld naar een nieuwe goudstandaard te brengen. Dit zullen interim stappen zijn terwijl een wereldwijde welvaart tot stand wordt gebracht. Geld is een instrument voor een specifiek doel. Een tijd van welvaart zal dit herordenen en de intentie voor de machtige positie die geld nu heeft transformeren. Kortom, jullie waarden zullen de richting ingaan van een transformatie van jullie geloof in eindige middelen, en deze wijzigen in wat je Hogere Zelf echt wil. Deze zaken zullen jullie ware hogere waarden weerspiegelen en de eenheid met anderen en de persoonlijke soevereiniteit die daarin besloten ligt aanmoedigen. Deze volgende periode zal een snelle overgang zijn om jullie uit het huidige moeras waar jullie nu in leven te brengen naar een periode die jullie zal voorbereiden op contact en de opkomst van een nieuw bewustzijn.

Deze beweging naar volledig bewustzijn zal jullie in staat stellen de complexe structuur van het goddelijke plan beter te begrijpen, en om de gewijde decreten van de Schepper genadig te aanvaarden. Wanneer jullie in een nieuw gewijd rijk leven, beginnen jullie de verantwoordelijkheden die jullie goddelijke dienst omvatten te aanvaarden. We zijn diep betrokken bij de speciale edicten die deze Melkweg en deze fysicaliteit besturen. Onze galactische samenlevingsmodellen zijn gebaseerd op realiteiten die het best elk van onze vele sterrennaties weerspiegelen. We zien onszelf als kleuren van een enorme veelkeurige regenboog. Ieder van ons heeft bij elkaar passende elementen om dit zeer genadige geheel te produceren. Onze Melkweg past op haar beurt bij andere om een groots geheel te smeden dat ervoor zorgt dat het gewijde zich onder ons kan manifesteren. Het is deze manifestatie van de Geest die ons zowel voortstuwt als opwindt. Deze Galactische Federatie bestaat om de Hemel te dienen en het grootse goddelijke plan door heel deze fysicaliteit te ontvouwen. Deze operatie is er een die jullie gaan omarmen wanneer jullie de taken als volledig bewuste Lichtwezens hebben aanvaard!

De mate van integratie en transformatie die Gaia en haar zusterwerelden zullen ondergaan is nogal verbazingwekkend. De Zon heeft eveneens talloze plichten die ze moet uitvoeren om deze realiteit tot haar volle potentieel te brengen. Elke dag houden we dit zonnestelsel in de gaten en helpen we haar bij de grote prestatie van transformatie. Denk je eens in! Jullie zijn niet alleen getuige van een enorme serie veranderingen op deze wereld, maar ook van een serie unieke veranderingen die plaatsvinden op iedere planeet. Wanneer deze talloze veranderingen afgelopen zijn, zijn jullie onderdeel van een systeem dat vijf bewoonbare waterplaneten bevat die krioelen van diverse ecosystemen die zich uitstrekken tot zowel uitwendige als inwendige rijken. Jullie verantwoordelijkheden als rentmeesters van deze vele werelden zijn echt immens. Deze inspanningen zullen gecoördineerd worden door jullie bestuursraden, met advies van jullie Opgestegen Meesters. Ieder van jullie zal talenten bezitten die er voor zorgen dat dit alles makkelijk en natuurlijk gebeurt. Deze goddelijke vloeiende beweging komt voort uit het goddelijke plan en de kwaliteiten die goddelijk in jullie geplaatst werden!

Hosanna! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen hier om meer goed nieuws aan jullie door te geven. Op dit moment zijn onze medewerkers hard aan het werk om de laatste elementen voor het uitrollen van jullie nieuwe realiteit voor te bereiden. De eerste hiervan houdt een mondiale valuta reset in, samen met nieuwe strakkere bankregels en het begin van een wereldwijd, door goud ondersteund financieel systeem. Deze reset zal uiteindelijk de belangrijkste banken van deze globe herclassificeren. Het zal eveneens voor diverse grote marketingprogramma’s die tussen banken in vele Europese en Amerikaanse ‘geldmarkten’ bestaan, beperken hoe valuta worden gewisseld. Wat hier wordt gezegd is simpelweg dat een nieuw systeem het huidige zal vervangen en dat welvaart naar iedereen laat vloeien. Dit zal de vele financiële machinaties door het duister beëindigen, wat velen van jullie arm en daardoor makkelijk manipuleerbaar liet zijn. Geld zal gauw overbodig zijn wanneer overal een nieuw bewustzijn opdoemt.

Deze gezegende veranderingen zullen de manier waarop jullie je dagelijks leven leiden transformeren. Bovendien zullen jullie de opkomst van nieuw bestuur zien alsmede een grote hoeveelheid nu nog onderdrukte technologieën. Dit, tezamen met het komende eerste contact, zal ons in staat stellen een hele serie goddelijke bewustzijnslessen te beginnen. Deze lessen zullen jullie zorgvuldig leren kijken naar wat deze realiteit inhoudt en wat volledig bewustzijn echt betekent. Veel moet worden verklaard en jullie zullen veel moeten leren. Elke les van deze speciale syllabus zal bestaan uit voorbeelden, verhalen en simpele oefeningen. Verder zijn we van plan een aantal zaken te demonstreren die jullie zullen tegenkomen wanneer jullie terugkeren naar volledig bewustzijn. Ieder van jullie heeft vele vorige levens die jullie zullen moeten onderzoeken en verwerken. Jullie zullen eveneens een mondelinge handleiding nodig hebben over wat er met je gebeurt.

De Hemel heeft methodisch de middelen geregeld voor de wijze waarop deze transformatie moet worden uitgevoerd. Ons deel in dit gewijde schema is om te onderwijzen en toezicht te houden. We hebben jullie millennialang bekeken en geadviseerd. Momenteel zal een uitgebreidere modus noodzakelijk zijn. Dit doen we met plezier! Jullie zijn hier om de wezenlijke aard van deze realiteit te veranderen en Gaia te helpen in haar transitie naar volledig bewustzijn. Bovendien krijgen we allemaal van de Hemel de taak om dit zonnestelsel met succes te transformeren naar haar vroegere glorie. De resulterende nieuwe sterrennatie zal graag door velen uit deze Melkweg bezocht worden. Derhalve kwam ieder van jullie hier slechts nadat jullie geslaagd waren voor speciale testen die jullie door de Hemel werden gegeven. Dit maakt onze gewijde plichten buitengewoon belangrijk voor de totstandkoming van ons gezamenlijke succes! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen. We legden in het kort uit wat er nu op deze globe gebeurt. Deze prachtige gebeurtenissen leggen de basis voor jullie nieuwe welvaart en jullie nieuwe bestuur. Ze brengen nieuwe apparaten en nieuwe verantwoordelijkheden. We zitten echt in de tijd van “Mirakels en Wonderen”. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob

Bron; galacticchannelings