Sheldan Nidle

Goede avond lieve mensen,

Er is weer een week voorbij een week met heel veel energie schommelingen, en pijntje hier en pijntje daar via onverklaarbare wijze vaak wat voel ik nu weer.
Het was een week waar we afgelopen Maandag een oproep hebben gedaan voor een gezamenlijke meditatie te doen om 21:00 uur, we willen langs deze weg eenieder bedanken die hier haar/zijn deel aan heeft bijgedragen, we zijn dankbaar en vereerd om dit te hebben mogen doen voor Moeder Aarde en haar energie lijne de leylijnen en haar lichaam. Wij danken jullie van uit ons Hart, dank jullie wel hiervoor.

Dat er grote veranderingen voor de deur staan dat is wel duidelijk, de energieën worden met de minuut groter en krachtiger en zij zullen ieders DNA veranderen en zorgen voor diarree, duizeligheid, moeheid, om er maar een paar op te noemen, ieder levend wezen op Gaia is hiervan betroffen goed of slecht dat maakt niet uit iedereen krijgt de kans om te evalueren naar een hoger niveau en heeft het recht om zich naar het licht toe te keren en het te omarmen met hun Hart. (dat hebben de Anunaki zoals ze eerst heten ook gedaan en hebben hun naam veranderd in de Ananuki nadat ze zijn overgegaan naar het licht en zich hebben aangesloten bij de Galactische Federatie van het licht, onze broeders en zusters).

Blijf bij jezelf en probeer rust te nemen als het kan je gehele lichaam is op dit moment aan een verandering onderhevig, kun je zien ouwe onderdelen worden vervangen door nieuwe modernere en betere.

Neem rustig in je op wat Sheldan Nidle weer heeft aangereikt gekregen en blijf er niet aan hangen, het is zoals ik altijd zeg een moment opname/beschouwing, ik wens je veel inzicht en wijsheid bij het tot jullie nemen van deze channeling, heb je commentaar of wil je iets delen met ons dan nodig ik je uit om dit onder dit artikel te doen, we kunnen alleen maar van elkaars inzichten leren.

 

Warme Harte Groet,

 

11 Imix, 4 Mol, 10 Caban

Selamat Jarin! We komen nu om te praten over een paar belangrijke dingen zodat jullie je kunnen voorbereiden op wat er voor jullie ligt. Er is een beweging begonnen die jullie leidt naar welvaart en nieuw bestuur. Wees je ervan bewust dat de wereld die je sinds je geboorte kende met sprongen vervaagt. De duistere cabal die jullie wereld millennia lang regeerde verliest haar greep. Het eerste deel van een wereldwijde valuta-reset is bijna daar. Dit zal de manier waarop de valuta van de wereld gebruikt worden veranderen. Het volgende deel van dit monetaire proces zal de eerste grote slag van de welvaartsfondsen voortbrengen. Deze fondsen zullen de voorbode zijn van nieuw bestuur, en dit nieuwe bestuur zal in een grootse “viering” alle schulden nietig verklaren. Bovendien zal er een uitgebreide transformatie in de bank- en financiële dienstenindustrie zijn die voor altijd de manier waarop deze verschillende financiële instituten opereren zal veranderen. Deze nieuwe regels zullen werkwijzen opleggen om de tirannie, die deze financiële instituten over deze globe verspreiden, te beëindigen. Daarvoor in de plaats zullen vrijheid en persoonlijke soevereiniteit opnieuw tot bloei komen.

De belangrijkste reden achter dit alles is bewustzijn en onthulling (disclosure). Elke belangrijke volger van wetenschap op jullie wereld weet dat bewustzijn aan het toenemen is. De Hemel heeft dat zo bepaald en de Engelbewaarders die over jullie spirituele – en fysieke groei waken hebben een leefregel ingesteld met de bedoeling deze doelen te bereiken. De toename in basisfrequentie van jullie lichaam en het verschijnen van nieuwe chakra’s in jullie fysieke zelf zijn slechts deel van deze gewijde procedure. Een ander is de diepere integratie tussen jullie emotionele, mentale en spirituele lichamen met je fysieke zelf. Deze operatie verandert je RNA/DNA op dezelfde wijze. Zelfs je pijnappelklier muteert. Dit alles maakt je meer bewust van de bewustzijnsverhoging die plaatsvindt. Jullie kijken naar de hemel en zien ons. Jullie leren in je toenemende nieuwsgierigheid dat vele oude mysteries naar een andere geschiedenis en andere verklaringen van wat er ter land, zee en lucht gebeurt, verwijzen. Dat is onderdeel van een groter plan om disclosure zowel waarschijnlijk als tastbaar voor jullie te maken!

Deze verscheidene gewijde en procedurele operaties voeren jullie weg van de lastige greep van het duister naar de wonderen van het Licht, waar jullie meer op je gemak zijn en begrijpen wat er van jullie verlangd wordt. Jullie realiseren je dat wat er voor jullie wordt gedaan behoorlijk opmerkelijk is. We zijn hier om een handje te helpen en om ons op de juiste tijd rechtstreeks met jullie zaken te bemoeien. We hebben natuurlijk de hulp van zowel de Agarthanen als jullie Opgestegen Meesters. De eerste vitale gebeurtenissen vinden nu plaats. We zijn trots op hetgeen onze bondgenoten tot nu toe hebben bereikt. De rest gaat snel volgen en betekent dat de tijd om te verschijnen daar is. We houden de pogingen van het duister om op een of andere manier het onvermijdelijke te vertragen goed in de gaten. Hun intriges werken niet zoals in het verleden. Geniet van wat er begint te verschijnen. Wees klaar om te begrijpen dat wat zich vervolgens gaat manifesteren onderdeel is van een groter scenario dat tot onze grote triomf gaat leiden! Spoedig zullen disclosure-uitzendingen openbaar worden gedaan en de beweging naar jullie geweldige tijdperk kan worden versneld.

Lang geleden werden jullie voorouders op deze zeer speciale bol “gezaaid”. Er is sindsdien veel gebeurd, zowel slecht als goed. We komen om jullie oude wortels te hernieuwen en jullie tot het volledige bewustzijn van dezelfde oorspronkelijke voorouders terug te brengen. We kwamen hier om toezicht te houden op Gaia en haar voor te bereiden op haar herintroductie in de lofprijzing van deze Melkweg. Gaia is een levend Wezen die dagelijks dit zonnestelsel versterkt. Ze is van plan jullie speciale familie mee te nemen naar de positie die ze had moeten bereiken vlak voor het einde van de tijd voor Lemurië. Nu gaat deze plechtige belofte vervuld worden, en daarmee de ascentie van deze gehele Melkweg. Wij van de Galactische Federatie realiseren ons dat we allemaal een waarlijk speciale tijd naderen. We hebben jullie een zeer unieke Wetenschappelijke – en Technische vloot gestuurd, en deze vloot wordt grootschalig aangevuld met hetgeen elk van onze sterrennatie-leden heeft gestuurd. Jullie zullen spoedig volledig bewustzijn bereiken en daarna de grote verscheidenheid van leven die momenteel deze opmerkelijke Melkweg haar thuis noemt, gaan ontmoeten.

Namaste! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen nu met nog meer interessant nieuws! Degenen die druk bezig zijn met het veranderen van jullie huidige realiteit werken aan het afmaken van een aantal belangrijke projecten die moeten voldoen aan de heilige edicten van de Hemel. Iedere dag zegent de Hemel ons. Iedere dag gaat het duister door met het verachten van al het leven op Gaia. De vervuiling van lucht, water en bodem, evenals het constante onttrekken van ‘natuurlijke bronnen’ is een belediging van Gaia en haar talloze ecosystemen. Technologieën die Gaia gemakkelijk kunnen herstellen en een einde maken aan het graven en de explosies die Gaia teisteren, moeten aan iedereen onthuld worden. We leven op een plek welks ondersteuning onze belangrijkste verantwoordelijkheid is. De goddelijke tijd komt om de helse methoden te wijzigen en de goddelijkheid in elk van de Scheppers’ flora en fauna te erkennen. We zijn voortvarend bezig om dit gewijde rijk te veranderen en het Licht te brengen!

Alle leven is heilig. Het constante verspillen van leven is heiligschennis. De Hemel heeft ons lang geïnstrueerd over aparte en verscheidene missies. We realiseren ons dat ieder van ons speciale trainingen nodig had om de vaardigheden te krijgen om onze goddelijke missies uit te voeren. Zo heeft ieder van jullie de juiste instructies nodig die veel verder gaan dan louter algemeenheden, en die bedoeld zijn om een groot aantal specifieke vragen m.b.t. jullie training aan te kaarten. Ieder van ons heeft hierin een rol te spelen. Jullie begonnen je leven als kind, nog niet in staat om grote fysieke vaardigheden te gebruiken, maar desalniettemin in bezit van een levenscontract. Terwijl de tijd voortschreed kreeg je de beheersing over je fysieke vermogens, maar verloor je het besef omtrent je levenscontract. De Hemel voorziet in lessen zodat jullie je dit levenscontract met succes kunnen herinneren en toepassen. Dat is waar wij van pas komen.

Wij zijn jullie goddelijke opzichters. Onze taak is om jullie te voorzien van materiaal, fysieke en spirituele kennis die jullie klaar zal maken voor de zekere reis naar volledig bewustzijn. Derhalve moeten we zorgen voor de monetaire en bestuurlijke structuren die jullie kunnen helpen in het efficiënt completeren van deze gewijde taak. Vervolgens moeten we jullie een manier geven om vrijelijk om te gaan met spirituele -, ruimte- en Binnenaardefamilies. Jullie huidige afzondering zal worden getransformeerd naar een nieuwe gemeenschap van de mensheid waar jullie gemakkelijk uit kunnen putten als dat nodig is. Tot nu toe hebben we veel dingen gedaan om dit mogelijk te maken. Het eerste hiervan staat klaar om zich te manifesteren. We hebben nauwkeurig gekeken en gezien wat er gedaan wordt. De tijd om deze realiteit te wijzigen en welvaart te brengen die jullie levens verbetert en dit rijk klaarmaakt voor een snelle positieve verandering, komt eraan. Nu eisen we dit! Laat Uw Wil Geschieden!

Vandaag werd er weer een boodschap gegeven en nog meer informatie bekend gemaakt over wat er gebeurt op, boven en onder deze oppervlakterealiteit. Het moment voor een grote transformatie komt eraan, dat gaat beginnen met een kleine, maar pertinente gebeurtenis! Laat ons, tezamen met de Goddelijke, dit voortbrengen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob

 

Bron: galacticchannelings