Sheldan Nidle – 24 september, 2013

5 Caban, 0 Tzotz, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Wees immer vrolijk!) We komen wat inzichten delen over wat er op jullie wereld gaande is. Het op schuld gebaseerde economische systeem van de duistere cabal hangt waarlijk ‘aan een draadje’ en gaat door met een staaltje schuldformering die zeer verbazend is. Feitelijk heeft het een punt bereikt waar het gewicht van de schulden de infrastructuur van het systeem heeft ondermijnd, dreigend het ten onder te laten gaan, en het is duidelijk geworden dat het duister het centrum niet langer bij elkaar kan houden. Het ziet het moment naderen waar een nieuw systeem het moet overnemen en het ziet in dat dit het einde inluidt van hun positie aan de top. De wereldwijde valutaherwaardering representeert deze verandering op vele manieren en inderdaad beschouwen wij de herwaardering als de ‘schop van de ezel’ die deze hooghartige figuren uit hun machtszetels lanceert. We weten ook dat een compleet nieuw type economisch systeem op juist zo’n moment wacht om van start te gaan. Onze bondgenoten staan klaar en zullen binnenkort de ondergang van het oude, vervallen en geniepige systeem forceren, zodoende de poorten naar een werkelijkheid open gooiend, die gevuld is met de glorie van het Licht en welke wereldwijd bewustzijn zal transformeren.

De zekere en vaste hand van de Hemel heeft de veelheid aan veranderingen die jullie nieuwe realiteit naar haar totstandkoming stuurt begeleid. Degenen die lange tijd de bedoeling hebben gehad om jullie harde samenleving te vervangen door een meer Licht-georiënteerde, staan te jubelen vanwege wat er nu gaat gebeuren. Wij kijken eveneens uit naar het beëindigd worden van jullie huidige ongezonde regimes. Zoals jullie weten, was de duistere cabal vastbesloten om van eindeloos gezwoeg een permanente leefomstandigheid te maken en heeft alle registers open getrokken om jullie bewustzijnstoename en alles waar het Licht voor staat te laten ontsporen. Jullie hebben zolang niets vermoedend deelgenomen aan de bedrieglijke scenario’s van het duister, gelovend dat er geen alternatief was, en geen einde in zicht. Nu is dat alles geschiedenis. We werden hier naar toe geroepen door de decreten van de Hemel om deze duistere kliek op de juiste goddelijke tijd ter zijde te schuiven, en dat magische moment is nu gekomen! Overal zijn de tekens van transformatie duidelijk voor degenen die helder zien wat er geschreven wordt en waarop gehamerd wordt door jullie verschillende economische experts. De tijd is nu!

We voelen met jullie mee vandaag om reden dat jullie moeten weten dat we toegewijd zijn aan de waarheid en actie. De overtuiging van de duisteren dat ze op één of andere manier door elke moeilijkheid heen kunnen modderen zal deze keer niet helpen. Krachten, gewijd aan de zaak van het Licht hebben voldoende vooruitgang geboekt om het illustere en verziekte kaartenhuis voor eens en voor altijd neer te halen, en we zijn klaar om te helpen waar en wanneer onze hulp gevraagd wordt. Alles is klaar voor de start en we zijn zo trots op wat onze bondgenoten bereikt hebben. Jullie wereld barst uit zijn voegen door een veelheid aan goede daden en natuurlijke gebeurtenissen die de stukken klaarzetten zodat deze kunnen exploderen in een bloemenfontein van vrijheid over de hele wereld. Gaia is heel erg blij dat jullie groeiend bewustzijn het voor het duister steeds moeilijker maakt om haar wrede en illegale spelletjes met jullie te spelen. De toenemende hoeveelheid Licht heeft de benodigde condities voor een legale, bloedloze coup opgeroepen, die deze pretbedervers opgewekt uit hun macht gaan zetten.

We vieren hetgeen bijna gaat gebeuren. De duistere cabal heeft altijd vertrouwd op haar mogelijkheden om jullie hun schadelijke praktijken die tot oorlog en onnodig lijden voerden te laten aanvaarden. Nu veranderen jullie hun dromen over permanente controle in een nachtmerrie, waarin jullie groeiende rebellie de onvermijdelijkheid van hun zelfveroorzaakte dag des oordeels betekent. Onze bondgenoten hebben de cabal naar de richel gemanoeuvreerd, waar maar één uitweg is: naar beneden! Het nieuwe bestuur gaat een einde brengen aan een lange serie rookgordijnen die de waarheid omtrent een verscheidenheid aan nieuwe, bevrijdende technologieën verborg; over ons goedbedoelende bestaan; en het feit dat Gaia hol is en een gevorderde 5-D samenleving bevat in haar gewijde levende binnenste. Uiteindelijk is volledig bewustzijn onze gezamenlijke doelstelling. Het doel is om Gaia, en in feite het hele zonnestelsel terug te brengen in hun vroegere ongerepte, hoger bewuste staat. Wanneer dat eenmaal is bereikt gaan jullie afmaken wat de oude Lemurianen bijna voor elkaar kregen. Dan kunnen jullie je aandacht richten op het zorgen voor een permanente galactische vrede.

Gezegend! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen om te reageren op wat er op Gaia en met jullie gebeurt. Jullie zijn van beperkt naar volledig bewustzijn aan het gaan. Jullie worden voorbereid om het spirituele wonder te ervaren dat volledig bewustzijn is, door jullie volledige spirituele essentie te integreren en te ontdekken wie jullie waarlijk zijn. Dit gezegende proces is enigszins pijnlijk en laat jullie subtiel ervaren wat jullie in de nabije toekomst gaan zijn. Er is zo veel te leren en heel weinig tijd waarin je dit in je Wezen gaat absorberen. Om jullie te helpen dit proces af te maken, zullen jullie wat speciale directe begeleiding nodig hebben. Onze missie is om jullie te helpen door informatie te geven in grote, maar zeer verteerbare brokken. Wij Opgestegen Meesters moesten dit allemaal doen gedurende verscheidene levens, maar jullie hebben alleen dit leven om verlicht te worden. We verwelkomen jullie met open armen en hebben zeer zeker de bedoeling om jullie over de finishlijn te brengen!

Als Opgestegen Meesters van de oppervlaktemensheid heeft de Geestenwereld ons een zeer wonderbare en met genade gevulde taak opgelegd. Ieder van jullie is een grootse spirituele essentie, die werd geboren met een beperkte geestelijke capaciteit, waardoor het moeilijk voor jullie is te begrijpen wat we proberen te beschrijven. Volledig bewustzijn is wanneer de totaliteit van fysicaliteit en de Hemel in samenhang binnenin jullie samensmelten. Daarna is elke gedachte die jullie hebben een reflectie van deze samenhang, die jullie in staat stelt bewust te zijn van, en één te zijn met de Schepper en een verbazingwekkend goddelijk plan. Dan kunnen jullie met vertrouwen je capaciteiten en talenten gebruiken om de fysicaliteit te ontrafelen en de waaroms en waarvoors te kennen, ongeacht welke gebeurtenis in jullie verleden, heden of toekomst. Dit gebeurt omdat deze illusoire tijdlijnconstructies van de derde dimensie nu samengesmolten zijn in het eeuwige nu moment van 5-D, waar ze eenvoudig gelezen kunnen worden. Om deze capaciteit te realiseren, en vele, vele andere, moeten jullie leren omtrent de aard van fysicaliteit en Geestenwereld.

Het bereiken van deze essentiële wijsheid kostte ons vele zeer spiritueel toegewijde levens. Nu wenst de Hemel om eveneens deze wijsheid te integreren, maar jullie gaan het met een grote hoeveelheid spirituele en fysieke hulp doen. Deze hulp zal met de noodzakelijke stichting van nieuw bestuur en een grote bevrijdende welvaart voor elk van jullie beginnen. Het is tijd om te zijn, te leren en vele dingen te aanvaarden: geheimen, verborgen door het duister, zullen onthuld worden; grote rijkdom zal gedeeld worden; en aftakkingen van jullie menselijke families, waar jullie de makkelijke toegang lange tijd werd ontzegd, zal jullie omhullen in een thuiskomst die centraal staat om jullie grootse Hemelse decreet te voltooien. Jullie zijn geweldig gezegend omdat jullie een groep mensen vertegenwoordigen die binnenkort jullie hele zonnestelsel gaan transformeren en in feite deze hele Melkweg. Jullie zijn voorbestemd om een groot Licht over de Melkweg te verspreiden en deze te integreren in wat er momenteel door dit grootse Universum waart!

Vandaag bespraken we wat er op jullie wereld gebeurt. Ongelooflijke gebeurtenissen en schokkende aankondigingen staan op het punt plaat te vinden. Deze zullen jullie wereld transformeren en jullie in staat stellen volledig bewuste Lichtwezens te worden. Voor jullie ligt een nieuwe werkelijkheid en, het allerbelangrijkst, een nieuwe staat van Zijn! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

 
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob

 

Bron:galacticchannelings