Sheldan Nidle – 22 oktober, 2013

7 Chicchan, 8 Tzec, 10 Caban

Dratzo!! Er is veel gebeurd sinds de vorige keer dat we spraken. Een aantal afspraken zijn gemaakt en een schema voor de volgende paar verborgen gebeurtenissen is klaar. We zijn blij dat deze dingen vooruit gaan en het is belangrijk dat een aantal andere gebeurtenissen nu ook verschijnen. Op dit moment is het afgesproken schema bezig. Hoewel deze dingen niet tot in detail met jullie besproken kunnen worden zijn de duistere regeringen bezig weg te gaan. Totdat de huidige situatie is opgelost kunnen we jullie geen informatie geven over wat er vervolgens gaat gebeuren, maar de daadwerkelijke levering van verschillende welvaartsfondsen is zeer nabij. De huidige situatie is erg onvast en heeft een zekere stabiliteit nodig voordat dingen verder kunnen gaan. We houden dit goed in de gaten en helpen waar we kunnen. Intussen bieden we hulp bij een serie arrestaties en het terugvorderen van fondsen. De duistere cabal kan niet worden toegestaan aan de macht te blijven zonder dat ze tot in haar kern weet dat ze in de gaten gehouden en gecheckt wordt. Deze arrogante lui weten dat hun tijd er op zit en dat een nieuw tijdperk klaar is om te beginnen!

Terwijl al deze diverse acties plaatsvinden, is het voor jullie belangrijk je te realiseren dat de veranderingen die door de Hemel worden uitgevoerd zijn versneld. Jullie hoofdchakra’s moeten worden gereed gemaakt. Jullie nek – en bovenste lichaamschakra’s hebben een uitgebreide set aanpassingen nodig. Onze medische teams hebben gerapporteerd dat deze fysieke veranderingen er nu aan komen. Daarom ervaren sommigen van jullie ofwel enige mate van duizeligheid, toenemende aanvallen van vergeetachtigheid of zelfs een tijdelijk verlies van vocabulaire. Deze symptomen kunnen soms gepaard gaan met een wazig zicht, vaak begeleid door hoofdpijn. Nek- en schouderpijn wordt ook regelmatig beschreven. Kortom, jullie bovenlichaam en hoofd zijn centra voor een aantal upgrades. De dingen die we zojuist beschreven zijn slechts de symptomen voor hetgeen er nu met jullie gebeurt. De volgende aandachtsgebieden zijn de plaatsen die het meest worden beïnvloed door de energieën die tot jullie komen van je zilveren koord. Deze dragen hemelse informatie, gebruikt door jullie lichaamsbeschermers om je fysieke essentie te behouden.

Terwijl jullie fysieke essentie goddelijk wordt aangepast, begin je steeds hogere fysieke trillingen te ervaren. Dit stelt jullie in staat om je huidige bewustzijn groter te maken. Derhalve hebben jullie levendiger dromen en voel je een toegenomen verwachtingsniveau terwijl jullie je verbinden met de levensenergieën die jullie prachtige levende wereld omgeven. Gaia voelt deze wijzigingen ook. Ze versnelt veel van de voorbereidende fenomenen die verband houden met het terugbrengen van haar oppervlakte naar haar eerdere ongerepte staat. Dit toenemende niveau van verandering wordt door haar talloze ecosystemen gevoeld. Elke groep elementalen die is toegewezen aan een diersoort zal de wijze waarop de dieren reageren op de actie van Gaia faciliteren. Het leven op jullie oppervlakte gaat door een serie spanningen die belastend zijn voor de algemene aard van deze diverse ecosystemen. Deze spanningen zullen afnemen nadat de mensheid voor haar grote transformatie vertrekt naar het rijk van Binnenaarde. De tijd voor deze grote veranderingen is niet ver meer. Een goddelijk tijdschema is definitief daar.

We werken samen met onze Aardse bondgenoten en met de verbindingsmensen van Agartha om deze planeet voor te bereiden op een grootse verandering. Een serie vitale aankondigingen zal een operatie starten die jullie huidige realiteit in een nieuw tijdperk zal slingeren. Heel binnenkort zullen er dingen gebeuren die hetgeen jullie nu als enigszins permanent beschouwen enorm zal transformeren. Deze veranderingen zullen tevens een einde aan de geheimhouding inhouden die jullie de kennis over ons onthield en een enorme hoeveelheid op aarde ontworpen technologieën verborg. Onze aankondigingen zullen niet alleen een gewaarworden van hetgeen jullie gaan leren inhouden, maar ook een volledige onthulling van hetgeen we te bieden hebben. Jullie moeten de enorme omvang van wat het duister voor jullie verborgen hield gaan begrijpen. Vervolgens moeten jullie gaan begrijpen wat er voor ieder van jullie in het verschiet ligt. Volledig bewustzijn is een grootse gave die de Hemel gaat schenken. Het geeft jullie een zeer mooie gelegenheid omdat jullie je eindelijk weer aansluiten bij jullie spirituele en ruimtefamilies.

Gezegend! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen in vreugde en voelen ons door de Hemel gezegend omdat we nu een paar vitale onderwerpen aan jullie kunnen uitleggen! Laat ons om te beginnen de goddelijke timing van jullie Ascentie bespreken. Wijzelf hadden zo’n grootse morele helderheid dat aan elk van ons een speciale dispensatie werd gegeven om ons in staat te stellen de gave van volledig bewustzijn in een paar levens te bereiken. We gingen letterlijk “terug naar school” en werden geleerd hoe we toezicht moesten houden op de mensheid en haar begeleiden. Deze grote verantwoordelijkheid is iets wat we gedurende eeuwen en millennia hebben gekoesterd en terwijl we jullie tijdens dit leven naar het uiterste randje hebben gebracht van jullie Ascentie. Heel binnenkort komen er gebeurtenissen die voorzien in een overgang tussen deze tijd en die waarin het Hemelse Licht waarachtig helder kan schijnen. Neem deze kostbare tijd om jezelf te wijden aan de transformaties die nodig zijn. We zijn van plan om jullie instructies te geven om je gedachten omtrent dit vitale onderwerp tot rust te brengen!

De gezegende rijken hebben een wijsheid die veel verder gaat dan de gedachten van deze realiteit. Het is heel belangrijk om de dingen die jullie aan deze wereld binden los te laten. Kijk naar binnen en laat je vele angsten luwen en uit je gedachten gaan. Wat over zal blijven is een directe verbinding met je “Ik ben Aanwezigheid”. Leer converseren met je ware wie-je-zelf werkelijk bent. Het is dapper, wijs en bekwaam om te leven binnen de morele waarden, ons door de Hemel gegeven. Leer om te verpersoonlijken wat je leert. Wordt iemand die zich kan focussen binnen deze wijsheid en kan manifesteren wat hij werkelijk wenst. Als je dit doet, verhoog je je levenstrilling en omvat je wie je bent. In deze wereld wordt zo’n focus vaak ontmoedigd door school, werk en de overtuigingen die zo vaak in tegenspraak zijn met die welke je zo standvastig verwerft. In dit Licht ben je vrij, en spoedig zal dit de manier zijn in deze realiteit!

Houd steeds je aandacht bij wat je wordt. Concentratie op intentie is essentieel voor wat je doet. Jullie prepareren jezelf met onze zegeningen voor een leven in volledig bewustzijn. Jullie gaan Engelen van dit fysieke vlak zijn en toegewijd dienen in het glorieuze Licht van de Schepper! Vele zielen zijn gevangen in situaties die jullie zegeningen, service en wijsheid nodig hebben. Jullie zullen je goddelijke talenten om te genezen, te bemoedigen en te leiden gebruiken voor hen die onder jullie hoede zijn. Dit gewijde aantal interacties vereist enige mate van training en ervaring. Jullie gaan een zeer magnifieke groep fysieke Engelen zijn. Derhalve verwacht de Hemel veel van jullie. We komen om jullie te leren, te begeleiden en voor te bereiden op de grootse missies die door jullie hemelse administrateurs aan jullie gegeven gaan worden! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen! De tijd nadert voor een grote verandering in deze realiteit. Het is tijd om de pijn en het lijden te transformeren in vreugde, vrede en welvaart! De duister cabal heeft de tijd gehad om elegant te veranderen en ze faalde. Een nieuwe dag, die een gracieus tijdperk voor de mensheid brengt, breekt aan! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob

Bron: galacticchannelings