Sheldan Nidle – 15 oktober, 2013

13 Etznab, 1 Tzec, 10 Caban

Dratzo! We komen weer met goed nieuws! De laatste handlangers van het duister hebben nu speciaal topoverleg met de volgers van het Licht. De arrogante, ooit zo machtigen onderhandelen nu over de laatste voorwaarden voor hun wereldwijde overgave. De duistere Cabal is al gestript van het meeste van hun rijkdom en het Licht zal hun oude regimes transformeren. De afspraken die tijdens de top zijn gemaakt zullen een laatste tijdschema opleveren voor het stichten van een nieuw rijk – één die vrij is, welvarend en die elk persoon in staat stelt volledig soeverein te zijn. De afspraken zullen ook in detail aangeven hoe de leiders van de huidige de facto regeringen zullen aftreden. Het nieuwe bestuur zal een serie speciale proefstukken uitgeven om uit te leggen waarom verscheidene vroegere gebeurtenissen plaatsvonden en hoe andere gebeurtenissen een nieuwe realiteit voor de mensheid smeedden, Dit zal jullie helpen de redenen achter de huidige gebeurtenissen beter te begrijpen.

De opkomst van het nieuwe bestuur zal de UFO cover-up onthullen en er zal een grootse herordening zijn van hoe de mensheid het universum ziet. Daarna kunnen de Agarthanen en wij verschijnen en de massa’s toespreken. Aankondigingen gaan jullie financiële toestand en jullie kijk op deze wereld en de mensheid enorm veranderen. Plotseling zullen jullie een uitgebreid feest vieren en je realiseren dat een hele nieuwe tak van de mensheid aan jullie realiteit is toegevoegd. Jullie zullen ontdekken dat je onderdeel bent van een uitgebreide volksverhuizing in de ruimte die eerder voor jullie verborgen was. Hoewel dit jullie kan schokken zullen de Opgestegen Meesters je een aantal speciale lessen geven, zodat jullie kunnen begrijpen hoe jullie oude geschiedenissen en filosofieën door het duister werden gewijzigd om jullie te controleren en te manipuleren. Onze taak is degenen die deze grootse veranderingen zullen bewerkstelligen te helpen.

Jullie wereld wordt door de mainstream media, die de mogelijkheid heeft om webben te weven van onwaarheden die echt kunnen lijken, in een cocon gestopt. Het duister heeft deze methodes om jullie te controleren lang gebruikt, maar een verandering is onderweg. Het duister kan zichzelf niet langer in stand houden. Haar macht is tanende nu ze het eigendom van een aantal financiële instrumenten, die de basis van haar macht waren, verliest. Deze verliezen stapelden zich dagelijks op en het duister was eindelijk gedwongen om letterlijk voor haar leven te pleiten. Zoals we eerder zeiden, onderhandelingen bepalen de voorwaarden voor hun overgave en bevriende militairen zullen onze bondgenoten helpen de overeenkomsten af te dwingen. Het wettige systeem betreft ook degenen die ons waarlijk hebben geholpen bij deze zeer onwaarschijnlijke verandering, en we zijn blij dat te zien. Deze veranderingen zijn alleen maar het formele begin van een proces dat jullie binnenkort naar volledig bewustzijn zal voeren. Degenen die aan de macht zullen zijn in dit nieuwe bestuur staan klaar en zijn op een veilige plek.

De Agarthanen zorgen ervoor dat onze bondgenoten volledig begrijpen hoe deze machtswisseling zal plaatsvinden. In feite draaien we om wat zo tragisch gebeurde toen jullie naar beperkt bewustzijn afdreven. Op dit gewijde moment krijgen jullie alles terug dat jullie verloren hebben. Omdat deze operatie complex is moeten we ons precies houden aan wat de Hemel heeft bepaald ten aanzien van deze kritieke zaken! De Opgestegen Meesters zijn zeer behulpzaam geweest met ons de wijsheid te geven die nodig is om dit goed te doen. Deze goddelijke kennis ligt aan de kern van hetgeen nu gebeurt. De komende gebeurtenissen zullen de misleiding die door jullie mainstream media wordt voortgebracht onthullen en een proces beginnen zodat jullie je de oude waarheden, die ons naar jullie wereld brachten, kunnen herinneren. De geschiedenissen die door de Agrathanen worden vrijgegeven zullen jullie verder helpen je oude oorsprong te herinneren. De lange betovering door het duister zal eindelijk worden verbroken en een nieuw tijdperk voor de mensheid zal geboren zijn!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We verschijnen nu voor jullie met interessant nieuws. Momenteel vinden er een aantal speciale meetings plaats voor het opzetten van een tijdschema voor de switch naar tijdelijk nieuw bestuur. Dit nieuwe bestuur zal de rechtszittingen voorzitten die degenen die lange tijd als de geheime macht achter de verschillende de facto regimes die jullie wereld eeuwenlang regeerden optraden, aan de kant zullen zetten. Ze zullen eveneens regels en procedures instellen die door de nieuwgekozen de jure regeringen op jullie wereld aangenomen moeten worden. Deze instrumenten van het Licht zullen de talloze overtuigingen en de manier waarop deze besturen gaan handelen transformeren. Dit vraagt van een ieder van jullie om volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden en minutieus te kijken hoe de macht die hen gegeven wordt gebruikt wordt. Jullie zijn door de gewijde decreten van de Hemel gezegend. Gebruik hetgeen jullie wordt gegeven wijs!

De transformatie van jullie wereld zal jullie welvaart brengen en een kans om de aard van wie je waarachtig bent en de mogelijkheid om volledig bewuste Lichtwezens te worden, beter te begrijpen. Dit is geen kleinigheid, maar eerder een enorme sprong, die jullie geboorterecht is. Geniet van de reis die voor jullie ligt. Veel wordt van jullie gevraagd en zodoende hebben jullie grote verantwoordelijkheden – om de oppervlakte van Gaia te transformeren door haar land, water en lucht terug te brengen naar haar eerdere ongerepte staat. Dit is een grote onderneming. We komen binnenkort om een serie goddelijke besprekingen met jullie te starten, om de “geheimen van de ouden” te onthullen die eerder aan ons werden gegeven toen we van beperkt naar volledig bewustzijn gingen. Deze “Verlichting” is jullie bestemming! Aanvaard het met vreugde en wees helemaal bereid om het door te voeren!

Gezamenlijk gaan we, de Wezens die op deze prachtige bol leven, onze mooie godin (Gaia) opnieuw transformeren in de levende vorm waarvan ze het meest geniet. We hebben de mensen van deze wereld nodig om zich naar de andere waterwerelden te verspreiden zodat deze door de Elohim kunnen worden getransformeerd tot de wonderbaarlijke creaties die ze eens waren. Neem in je op wat je ziet en doe, als volledig bewust Wezen, het juiste voor elk er van. We zijn van plan, als jullie goddelijke opzichters, jullie te assisteren bij het completeren van jullie verschillende taken. Jullie zijn een heel speciale groep mensen en samen zullen we een unieke sterrennatie vormen. Aangezien de voorbije millennia ons niet goed hebben behandeld gaan we dit afgelopen misbruik veranderen en onze geweldige bestemming vervullen. We hebben de Hemel en de Galactische Federatie klaar staan om te helpen. Desalniettemin zijn het onze eigen vaardigheden die ons grootse succes zullen verzekeren!

Vandaag spraken we over wat er op deze wereld gebeurde. Vele gebeurtenissen spelen zich af, die jullie eindelijk een middel zullen geven om dit duistere rijk naar het Licht te transformeren. We vragen jullie eenvoudig om deze informatie tot je te nemen en te gebruiken om een beter perspectief te verkrijgen op wat er nu gebeurt, zowel met jezelf als met de gemeenschappen die deze realiteit bepalen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob

 

Bron: galacticchannelings.