Sheldan Nidle

Goede morgen lieve mensen.

Hier is weer een update van Sheldan Nidle aangaande de veranderingen die gaande zijn op Moeder Aarde.

Lees de channeling door en neem er uit wat voor jou goed aanvoelt, de veranderingen volgen elkaar in sneltrein tempo op en de energieën die schudden je helemaal door elkaar met pijntje en daar, dat hoort er allemaal bij om van een koolstof lichaam naar een kristal lichaam over te gaan.

We wensen jullie een fijne vrijdag en weekend toe en geniet van de zon.

Warme Hart Groet, Team Take Care 4/Peyote

 

 
10 Etznab, 1 Ceh, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Siriaans voor ‘Wees Tevreden’) We zijn er weer met meer nieuws. De Valuta Reset vordert nog steeds nu een aantal nieuwe valuta klaar zijn om te worden uitgegeven en uitgewisseld. Dit is nog weer een teken dat de macht van de duistere cabal tanende is. Op een ander front werd goedkeuring verkregen m.b.t. tot de juiste bewoordingen van de nieuwe internationale bankreglementen. Deze nieuwe regels zullen leiden tot onderzoek dat regeringen in staat zal stellen de illegale grote bankinstituten die mondiale fraude hebben gecreëerd in de periode na de Tweede Wereldoorlog (1945-2013) te ontmantelen. Hun op hebzucht gebaseerde manipulaties en daaruit voortvloeiende cover-ups waren de ware oorzaak van de talloze ‘oorlogen’ die gedurende deze periode werden uitgevochten. Momenteel bewijst een breed gedragen coalitie van regeringen en goed geplaatste personen legaal de oorzaak van deze fraude en zorgt ze voor het nodige bewijs t.b.v. arrestaties en vele bankontmantelingen. Dit zal sneller gaan wanneer nieuw bestuur opkomt en de welvaartsprogramma’s opgestart worden. Deze serie handelingen is echter alleen maar het begin.

De mondiale jubelstemming die de opkomst van nieuw bestuur vergezelt zal zowel oude als nieuwe persoonlijke schulden wegvagen en de weg voorbereiden zodat welvaart de norm wordt. Deze herverdeling van rijkdom zal samenvallen met vroeger onderdrukte technologieën en voorzien in middelen waarmee jullie de vele verschrikkelijke schendingen van jullie levende wereld kunnen repareren. Deze handelingen zullen tevens jullie lucht transformeren en middelen geven om jullie vervuilde oceanen en continenten schoon te maken. Dan kunnen jullie bijeen komen en waarlijk ontwikkelen wat vrede en mondiale samenwerking kan bewerkstelligen. In de naweeën van dit alles is de zaak van ‘disclosure’. We gaan jullie zelfs nog meer redenen geven om samen te werken en die zaken af te breken die jullie lang verdeeld hielden. De komende lessen van jullie Opgestegen Meesters kunnen verdere voorbeelden geven van het belang van deze verschillende handelingen. Samen zijn jullie een team dat met gemak de vele onmiddellijke problemen kan oplossen die jullie als verenigd volk tegenkomen. Dan kunnen jullie waarlijk de vroegere wonderen van Lemurië en Atlantis op waarde schatten.

Atlantis had in de kern een aantal geloofsovertuigingen die uiteindelijk leidden tot haar ondergang, zo’n 13000 jaar heleden. Desalniettemin was er ook wat goeds in al deze duisternis. Jullie zijn kinderen van beide antieke samenlevingen en jullie zullen je binnenkort herenigen met degenen die de vernietiging van Atlantis overleefden en vele dingen leren die jullie nu nog niet begrijpen. Bovendien zullen jullie kennis nemen van de door Agartha verzamelde kennis. Deze interacties zullen jullie een groots gevoel bezorgen omtrent jullie geschiedenis en zullen worden toegevoegd aan de wonderbaarlijke lessen die jullie door je Opgestegen Meesters worden geleerd. Eveneens zullen we onze eigen kennis aan deze mix toevoegen. Gebruik wat jullie ontdekken om je eigen galactische maatschappij te synthetiseren. Met dit ter beschikking kunnen jullie voorwaarts gaan en zorgvuldig een agenda plannen wanneer jullie eenmaal je transformatie naar volledig bewustzijn hebben gemaakt. Deze nieuwe zonnestelsel-sterrennatie zal een groot aantal verantwoordelijkheden dragen. Jullie gaan de galactische vrede helpen bewaren en de beweging van deze Melkweg naar het Licht versnellen!

Wat er nu in jullie rijk gebeurt is een snelle transitie die het duister uit zal werpen en jullie in staat stelt een mondiale operatie uit te voeren die deze realiteit in het Licht brengt! Dit project werd door de Hemel beschikt en uitgevoerd door de verschillende Zuster- en Broederschappen van het Licht die werden toegewezen aan deze kostbare wereld. Elk hiervan heeft, op eigen manier, bijgedragen om programma’s voort te brengen die velen aanmoedigden om zich dapper op te stellen en het duister tegemoet te treden. We hebben ze ondersteund door zorg te dragen voor middelen voor hun verschillende handelingen die leidden tot netwerken die het duister en zijn talloze handlangers onderuit halen. De vele geheime genootschappen en oude families uit zowel het Oosten als het Westen hebben verder gezorgd voor de middelen om het algehele succes van deze verschillende onderling verbonden activiteiten te verzekeren. Momenteel vormen deze gebeurtenissen zich en ze zijn klaar om zich te manifesteren. Nu gaan jullie acties zien die jullie zowel zullen verbluffen, als jullie een diepe innerlijke vreugde geven m.b.t. hoe deze wereld van jullie ten goede verandert!

Halleluja! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen in vreugde! Er gebeuren nu dingen die het feitelijke begin zijn van een proces dat vrijheid, welvaart en nieuw bestuur brengt. Deze operatie zal ons in staat stellen een aantal belangrijke waarheden te verklaren. Normaal gesproken ontdekken jullie deze juiste gezichtspunten pas als je overgaat (overlijdt). Volledig bewustzijn verandert dit en stelt jullie in staat om je rechtstreeks te verbinden met de Akashagegevens van deze wereld en die van jezelf. Derhalve moeten jullie voorbereid zijn op de verkeerde denkbeelden die jullie werden opgedrongen door de Anunnaki en hun aardse handlangers. Ons doel tijdens deze vele besprekingen is volledig uit te leggen wat het duister deed, jullie laten zien wat er werd gezegd en de context waarin het werd gezegd. Deze kennis zal jullie in staat stellen een beter begrip te krijgen van wat er werkelijk gebeurde zo lang geleden. Het zal jullie eveneens tonen hoe de boodschappen van de Hemel, door ons gegeven, in werkelijkheid zo’n gelijkwaardig belang hebben.

Het is van het grootste belang dat jullie de absolute eenvoud, bedoeld in deze boodschappen, begrijpen. We zijn allemaal deel van een enorm bewustzijnscollectief. We gebruiken onze individuele aspecten om goed werk en Goddelijke dienst te doen. We begrijpen de aard van dit collectief volledig. Goddelijke Liefde en Licht zijn de speciale ingrediënten waaruit onze myriaden zielen bestaan. Ieder aspect bevat een speciale set notities. Tezamen produceren we een gewijde samenzang. Deze goddelijke muziek is wat je in de Hemel hoort. In de fysicaliteit gebruiken we dit om op een unieke manier te harmoniseren, vaak “Muziek van de Sferen” genoemd. Elke wereld heeft haar unieke tonen. We combineren hiermee om een melodie te produceren die alle vormen van leven aanmoedigt om te floreren. We worden gezegende rentmeesters van onze thuiswereld en de andere planeten die tot dat zonnestelsel behoren. We brengen Liefde en Licht naar de fysicaliteit.

Jullie moeten je beperkte bewustzijn veranderen en op grootse schaal visualiseren wie en wat jullie werkelijk zijn. Onze taak is allereerst die opvattingen te corrigeren die jullie daaraan verbindt en jullie dan voor te bereiden op het visualiseren van jullie realiteit als een die gevuld is met Liefde, Vreugde, Vrijheid en Goddelijke verantwoordelijkheden. Dienstbaarheid is een met genade gevulde handeling. Het demonstreert hoe je in het hart gevoelde logica werkt. Ieder van ons werd, nadat we eenmaal de ware aard van onze dienstbaarheid hadden aanvaard, door Opgestegen Meesters getraind die lang in deze geweldige realiteit hadden geleefd. We zijn nu van plan jullie allemaal de ultieme essentie te leren van wat wij collectief hebben geleerd. Dit zal vriendelijk en liefdevol worden gedaan. Veel moet door jullie worden geleerd. Deze eerste lessen zijn nog maar het begin. Onze supervisie begint op dit punt en zal doorgaan kennis en Licht te brengen aan onze gezamenlijke grootse onderneming!

Vandaag gaven we jullie een kort overzicht van wat zich ontvouwt. Jullie rijk zit midden in een versnelde transformatie. Een aantal gebeurtenissen verschijnt bijna. Deze luiden een kentering in die ons in staat zal stellen te landen en die jullie Opgestegen Meesters in staat zal stellen een serie zeer noodzakelijke lessen te geven. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

 

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob

 

Bron:   galacticchannelings