Sheldan Nidle

Hallo en goedemiddag lieve mensen,

Fijn dat jullie onze site weer bezoeken vandaag een hele belangrijke boodschap voor iedereen, voor hen die ontwaakt zijn voelen het/weten het.

We staan aan de vooravond van een belangrijke mijlpaal, de 1% is een laatste duw gegeven naar vernieuwing / verandering toe, en ze zijn er niet blij mee wij voelen deze worsteling dagelijks ze proberen je met hun laatste kracht nog om te duwen, de enigste die ze omduwen is hun zelf.

we merken deze zaken dagelijks is het niet zo dan storing zo hard als het gaat lees deze boodschap en laat hem inzinken, en doe er mee wat voor jou belangrijk is daar gaat het om.

 

Have a nice day my friends,

Warme Hart Groet, Team Take Care 4

 

 
3 Batz, 14 Zac, 10 Caban

Dratzo! We zijn er weer! Er gebeurt veel op jullie wereld. De duistere cabal worstelt om haar macht te behouden en ziet dat deze pogingen tevergeefs zijn. Het Licht, dat nu wordt vertegenwoordigd door oude families en talloze gewijde geheime genootschappen, is gekomen en heeft succesvolle claims gelegd op de rijkdom en de macht van het duister. Deze legale aanval werd door ons geholpen en ondersteund. We zijn gekomen om deze onheilige losbandigheid van het duister te beëindigen en een nieuwe tijd te brengen, gevuld met voorspoed alsmede jullie bevrijding uit de afschuwelijke slavernij van het duister. De Opgestegen Meesters, handelend onder goddelijk decreet van de Hemel, hebben de middelen verschaft waardoor het duister zich aan het Licht zal overgeven. Dit proces is gaande en zal zijn eerste belangrijke mijlpaal bereiken. Het belangrijkste instrument voor jullie slavernij is rijkdom en speciaal hun meest afschuwelijke uitvinding: “fiat-geld.” Deze verraderlijke uitvinding heeft eeuwenlang onnodige inflatie en gemanipuleerde paniek of ‘crashes’ veroorzaakt. Ieder keer hebben deze vileine manoeuvres de kern van de duistere cabal enorm verrijkt, terwijl ze ondertussen allerlei gebeurtenissen creëerden die hun rijzende macht nog verder versterkten.

De resultaten van deze manipulaties leidden tot oorlog, dood en verdeeldheid. We zijn nu bezig deze bizarre mallemolen te stoppen en die te vervangen door een goddelijke stabiliteit die jullie in staat stelt duidelijk te zien wat echt is en wat niet. Wanneer jullie beginnen dit proces uit te breiden, door de wonderen die Gaia en haar verbazende ecosystemen zijn, te zien zullen jullie het ware doel waarvoor jullie op Aarde zijn ontdekken. Je bent een speciaal Wezen dat bedoeld is een immer Liefhebbende tussenpersoon te zijn. Jullie hebben de mogelijkheid om die dingen te corrigeren die deze ecosystemen bedreigen en te zorgen voor die zaken die daadwerkelijk ieder wezen dat op deze bol verblijft te helpen. Bovendien staan jullie op het punt je onderaardse broeders te herontdekken. Binnenaarde is in feite een 5-D rijk. Dat is waar jullie naar terugkeren en de speciale mantel van volledig bewuste mensen weer zullen aantrekken. De waarheid hieromtrent vibreert momenteel in elke cel van je lichaam. We zijn hier om dit proces te helpen en, onder regie van de Hemel, jullie huidige getroebleerde realiteit te transformeren.

Deze transformatie begint met enorme wijzigingen aan jullie fysieke, mentale en emotionele lichamen en zal eindigen met een spirituele transformatie die je terugbrengt naar volledig bewustzijn. Het duister snapt dit. Toch kan ze het niet opbrengen de macht die ze millennialang had op te geven. Deze macht wordt hen momenteel uit de handen gewrongen door de precaire situatie waarin deze groep zich momenteel bevindt. Het duister probeert nieuwe bronnen van rijkdom te vinden en zich op een of andere manier uit haar huidige nachtmerrie te wurmen. Er is een proces gaande dat hen dwingt een weg te bewandelen die ze naar een hele hoge klif voert. Als lemmingen zullen ze er vanaf springen, in een gevaarlijke afgrond. Dan kunnen we de vrijheid en welvaart installeren die jullie ware bestemming zijn. Dan zal disclosure plaatsvinden en kunnen we vrijelijk op jullie wereld landen. Het zal snel tot een nieuwe realiteit en een algemene hernieuwde kennismaking met jullie spirituele en ruimtefamilies leiden.

Zelfs terwijl we praten vinden gebeurtenissen plaats die het begin zijn van het proces dat we hier beschreven. Om deze wereld te corrigeren moeten we een herwaardering van de wereldvaluta forceren en het snel laten volgen door de terugkeer naar een op kostbare metalen gebaseerd systeem. Hierin besloten ligt een herstructurering van hoe de financiële wereld internationaal opereert. Deze positieve correcties zullen de basis zijn van het vrijgeven van de welvaartsfondsen en technologieën die de start zullen vormen van de omkering van de criminele vervuiling van jullie milieu door de duistere cabal en haar talloze aanhangers. Deze gebeurtenissen luiden het moment in waarop de Opgestegen Meesters eindelijk vrijelijk publiek kunnen spreken over een aantal vitale punten die jullie kernvisies zullen beïnvloeden. Hun lessen zullen jullie voorbereiden op onze mentoren en hun gesprekken met jullie over het pad naar volledig bewustzijn, de Agarthanen zullen verschijnen en jullie uitleggen wie jullie werkelijk zijn alsmede wat er door de Hemel van jullie wordt verwacht.

Hosanna! We zijn jullie Verheven Meesters! Onze geliefde Moeder is bezig met grote fysieke veranderingen. Gaia bereidt haar oppervlakte rijken voor op het grootse nieuwe ontwerp! De schoonheid die zich spoedig manifesteert zegent de mensheid. We kijken nu toe hoe de Duistere Garde zich overgeeft aan het feit dat er momenteel een machtswisseling plaatsvindt. Geld lag lange tijd aan de kern van hun handelen. Onze bondgenoten ontnemen hen dit gereedschap. Volgend op deze valutawijziging zal er een terugkeer zijn naar op kostbare metalen gebaseerde valuta. Dat is om de verschillende trucs en intriges te elimineren die door het duister werden gebruikt om haar vele valuta te manipuleren. Er is ook een serie nieuwe bankreglementen die zal voorkomen dat de grote internationale banken hun verschillende dagelijkse ‘trucs’ gebruiken. Deze zullen voorafgaan aan het feitelijke vrijgeven van de welvaartfondsen en de opkomst van nieuw bestuur. Dit nieuwe bestuur zal de algemene terugkeer van het Gewoonterecht op gang brengen.

Terwijl dit alles gebeurt zullen jullie de volgende fase in jullie fysieke transformatie naar volledig bewustzijn ondergaan. Jullie belangrijkste hoofdchakra’s worden geprepareerd voor de introductie van twee nieuwe chakra’s. Dit kan toenemende hoofdpijn, algemene vertroebeling van zicht en verschillende stadia van onbalans en misselijkheid veroorzaken. Andere serie problemen kunnen algemene vermoeidheid en stukken geheugenverlies zijn. Deze talloze symptomen zullen tijdelijk zijn. Nadat de verschillende onderdelen eenmaal op hun plek zijn zullen deze ziekteverschijnselen geleidelijk verdwijnen. Jullie brein kan dan opnieuw ‘opgestart’ worden door de medische teams zodat jullie je beter gebeurtenissen zullen kunnen herinneren en om te werken aan welk mentaal probleem ook dat aan je wordt getoond. We zeggen dit om je goed voor te bereiden op wat er gaat gebeuren. We zullen jullie allemaal lessen geven nadat het nieuwe bestuur is geïnstalleerd!

Deze nieuwe lessen zijn met name bedoeld om te corrigeren wat het duister jullie gedurende de laatste millennia heeft wijsgemaakt. Volledig bewustzijn zal jullie verbinden met Akasha bestanden van Gaia en de mensheid. Jullie hebben voorafgaande kennis nodig van wat er werkelijk gebeurde vanaf jullie huidige amnesie. De Geestenwereld eist dat de Waarheid bekend en met jullie gedeeld wordt. Dit is een van de vele verantwoordelijkheden naar jullie. Jullie moeten dit rijk kunnen begrijpen en beslissen wat goed of relevant is, of verworpen moet worden. Wij moeten ons evoluerende collectief vestigen en jullie op elke mogelijke manier voorbereiden op volledig bewustzijn. Vervolgens moeten jullie worden bewust gemaakt van Agartha en de komst van jullie spirituele en ruimtefamilies. Deze grootse reünie gaat dit rijk zegenen en wijzigen. Het zal jullie in staat stellen een ware galactische maatschappij te smeden! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Vandaag wijdden we uit over de gebeurtenissen van de dag! Er gebeurt nu veel om het duister en haar octopusachtige warboel van ondergeschikten en gelijkgestemde instituten op de knieën te brengen, zodat acties om jullie welvaart te brengen en nieuw bestuur toe te staan zich kunnen manifesteren! We leven inderdaad in een tijd van wonderbaarlijke en door de Hemel geïnspireerde gebeurtenissen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob

Bron: