Sheldan Nidle !!!!!!!!

2 Caban, 0 Zac, 10 Caban

Dratzo! De realiteit waarin jullie leven is zich snel aan het verheffen. De duistere cabal realiseert zich dat ze haar laatste dagen van controle beleeft. De enorme mate van dagelijkse manipulatie van de door haar gesubsidieerde media werkt niet langer. De grote banken die door deze cabal worden geleid zijn in crisis en er wordt een kritiek punt bereikt. Haar talloze vertragingen kunnen niet langer een stevige verandering beïnvloeden en deze transformatie staat op het punt de cabal weg te vagen. Deze boeven hebben uit de trog van hun onterecht verkregen fortuin gegeten en hun vileine handelingen staan op het punt hen op te breken. Het huidige monetaire systeem is niet langer levensvatbaar en moet nodig gereviseerd worden. Bovendien heeft wereldbankieren en –financiering nieuwe regels nodig. Een internationale valuta-ineenstorting nadert. Er zijn maatregelen genomen om dit te corrigeren. De tijd voor dit alles is nabij. De uitkomst zal voor een snel uiteenvallen van dit nest van gulzige adders zorgen. De wereldfinanciën zijn letterlijk in chaos en de huidige staat van de meeste oppervlakte mensen is nu in serieus gevaar. Onze verschillende groepen bondgenoten werken voortvarend om deze zeer precaire situatie te verbeteren.

De manier hiervoor is gebaseerd op een mondiale valuta reset en de daarmee verbonden harde valuta deposito’s en nieuwe bankregels. Deze handelingen moeten eerst de enorme invloed van de cabal uitputten en haar talloze bankinstituten nieuwe procedure regels opleggen die haar vele onregelmatigheden teniet doen. Dit proces zal de regeringen die door de cabal worden beheerst dwingen hun nieuwe meesters te erkennen. Deze nieuwe meesters, onze aardse bondgenoten, zijn vastbesloten het duister van haar plek te verdrijven en ze te arresteren. Dit doen stelt het Licht in staat onze beschermelingen de welvaart en bescherming te geven die ze nodig zullen hebben. De duistere cabal vecht ‘met hand en tand’ en ziet duidelijk dat hun vertragingstactiek ten einde komt. We vragen jullie duidelijke intentie om deze zeer noodzakelijke gebeurtenissen zich nu te laten manifesteren. Er is nu een onbalans in ons voordeel. Laten we samen dit hele beroerde verhaal een welkom einde geven! Degenen die het Licht op jullie wereld dienen hebben deze schavuiten bij hun nekvel. Nu is de tijd voor verandering!

We hebben concrete overeenkomsten gesloten met velen op jullie wereld die het recht en de militaire elementen van jullie regeringen dienen. Deze dappere en bedachtzame mensen zijn klaar om te handelen en af te maken wat we mogelijk maken. Het Licht was eerder zo dichtbij maar niet in staat de zaak af te sluiten. De huidige taak is vroegere acties als voorbeeld te nemen om nog meer pijnlijke onvriendelijke handelingen door de immorele leiding van het duister te voorkomen. Gebruik dit moment voor intentie om een zeer positieve uitkomst te verkrijgen. De Lichtkrachten zijn klaar om te handelen en wensen een verenigd vertoon van jullie morele en spirituele ondersteuning. Kom bijeen en laat deze ondersteuning op jullie enthousiaste manier zien. We handelen snel om de hebzucht, die acties vertraagd heeft die de manier waarop jullie mondiale samenleving haar rijkdommen verdeelt duidelijk zal transformeren, te blokkeren. Vele oude samenlevingen, toegewijd aan de missie van jullie Opgestegen Meesters, zijn klaar om het duister neer te halen door haar grootse financiële tekortkomingen aan de kaak te stellen. De tijd is inderdaad rijp voor verandering!

Nu komen we bij de kern van deze boodschap! Lang geleden keerde een land zich naar het duister en de hierop volgende hebzucht leidde tot haar vernietiging. Sinds die dag van chaos waren jullie overgeleverd aan de genade van een samenraapsel van duistere lijkenpikkers die voor altijd de macht wilden behouden. Het moment om hun sluw verkregen heerschappij te beëindigen is hier. Het resultaat van deze gebeurtenis zal jullie formele bevrijding uit een staat van bewustzijn, die jullie slavernij, rampspoed en dood bracht, zijn. Dit rampzalige milieu zal worden getransformeerd. Jullie gaan je voorouderlijke familie ontmoeten en je spirituele familieleden begroeten. De fysieke sluier die jullie omgeeft zal opgelicht worden, net zoals de oer-amnesie (geheugenverlies) zal vervagen. Deze zaken zullen jullie in staat stellen je bezig te gaan houden met overeenkomsten om een nieuwe sterrennatie te formeren en onszelf bij jullie te introduceren. In deze nieuwe realiteit zullen jullie je soevereiniteit terugkrijgen en echt leren hoe fysicaliteit en de Hemel samen kunnen werken om het goddelijke plan van de Schepper te ontvouwen! Deze gebeurtenissen zullen jullie katapulteren naar een rijk vol nieuwe verantwoordelijkheden!

Namaste! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We komen op een zeer cruciale tijd in onze onderneming. Degenen die we eeuwenlang hebben geïnstrueerd werken er hard aan om de duisteren uit te knijpen en ze te dwingen eindelijk de deur naar jullie welvaart te openen. De Hemel opereert onder een aantal zeer morele regels. Door het gebruik van deze regels en bepaalde technieken die de Gezegenden ons hebben geadviseerd, zijn we aan het begin gekomen van een speciale periode die ervoor zal zorgen dat ze op de juiste tijd zullen opgeven. Sindsdien handelen we met een zekere mate van Intentie. We roepen jullie op om dit te steunen door jullie eensgezinde en geconcentreerde Licht voor ons te gebruiken. Gebruik gezamenlijke meditatie en gebed om ons te helpen bij onze inspanning. In essentie zijn we Allen Een! We verenigen ons nu om het duister onder druk te zetten en het te splijten als de Rode Zee. Laat het stromen van welvaart beginnen en laat de nieuwe realiteit zich manifesteren!!! Samen zijn we gezegende kinderen! Onoverwinnelijk!!!

Wat staat te gebeuren is een ruk richting nieuw bestuur. Meer dan twee eeuwen geleden werd er een document geschreven dat bedoeld was om een revolutie te starten en de energieën voor het succes ervan te vestigen. Deze revolutie in menselijke vrijheid en soevereiniteit werd tijdelijk door het duister belaagd. Samen gaan we met volledige intentie marcheren naar het hart van dit miasma (verontreiniging) en deze uit dit rijk verwijderen. Deze dappere handeling vereist jullie dankbare deelname. Vele anderen ondernemen speciale acties die slechts de voorboden zijn voor wat gaat volgen! Deze laatste gebeurtenis heeft jullie volledige en onverdeelde goedkeuring nodig. Wees klaar! Neem deel en voeg je zeer welkome energie toe aan deze gezegende mix! We handelen plechtig uit naam van de Almachtige en uit naam van de hele Mensheid. Dit rijk wordt door het Licht gedoopt en meegenomen naar een land gevuld met vreugde, welvaart en een Godgegeven soevereiniteit voor Allen!

Wat voor jullie ligt is een laatste reis terug naar onsterfelijkheid, niet alleen van jullie Ziel, maar ook de vrijheid van jullie land en de wijsheid om de ware aard van Goddelijk Licht te begrijpen! Deze gewijde vlam zal ons allemaal zuiveren wanneer we als een verenigde groep Zielen terugkeren naar de taken die ons werden gegeven toen we voor het eerst op deze zeer kostbare bol landden! We sluiten ons opnieuw aan bij onze broeders en samen vormen we een nieuwe natie te midden van de sterren van deze Melkweg. Goddelijk oogmerk zal nu gekend en uitgeoefend worden De heerschappij van het duister is over. We transformeren de heerschappij van het duister behoedzaam en moreel. De tijd hiervoor is daadwerkelijk gekomen! Beoordeel dit niet aan de hand van het door het duister opgelegde gevoel van realiteit, maar door die van de Hemel. Zodra deze gewijde mogelijkheid zich aandient, laat ons dan in ons ware Hart weten dat we niet alleen zijn en dat een zeer wonderbaarlijke wereld zich manifesteert. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag gaven we jullie meer informatie over deze tijd. We doen dit om jullie assistentie te vragen. Mediteer in jullie Liefde en Licht. Gebruik jullie wonderbaarlijke Intentie. Zend het in Liefde naar ons en de hele Mensheid. Laat Gaia deze Liefde voelen en dit grootse Licht zien. We laten jullie achter in Vreugde en in de eeuwigdurende Geest van de Almachtige! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob