Sheldan Nidle – 1 oktober, 2013

12 Kan, 7 Tzotz, 10 Caban

Dratzo! We komen terug met meer nieuws. Jullie wereld zit nu een beetje in een lastig parket. Terwijl jullie nieuwe realiteit zich begint te wortelen te midden van de oude disfunctionele structuren wordt er een toestand gecreëerd die vreemde tweedelingen veroorzaakt. Vele nieuwe elementen zijn op hun plaats, maar nog niet operationeel, dus noch de oude, noch de nieuwe realiteit functioneert volledig. Natuurlijk zoekt de Cabal naarstig naar mogelijkheden om hiervan te profiteren door haar plannen door te drukken om waar mogelijk oponthoud te veroorzaken, hoewel ze uit ervaring weet dat deze allemaal gedoemd zijn te mislukken. Waar ze weigert rekening mee te houden is het Hemelse tijdplan voor de veranderingen op planeet Aarde, dat werd opgesteld om er voor te zorgen dat het goddelijke plan gesteund wordt. En inderdaad zijn onze verbindingsmensen afgelopen week druk geweest de leidende groepen van de Cabal hieromtrent te informeren. De plaatselijke spirituele hiërarchie heeft ons geïnstrueerd om hevig in te grijpen wanneer het goddelijke signaal eindelijk wordt gegeven. Tot dan helpen we zo veel mogelijk en bereiden we ons voor op waarvan wij denken wat een massale interventie door ons personeel wordt. Momenteel zijn er hier en daar nog een paar knelpunten, maar die zijn bijna opgelost. Als dat eenmaal gedaan is kan alles waar we over hebben gesproken verwezenlijkt worden.

Laat ons in het kort recapituleren wat er tot nu toe bereikt is. Eén van de principes van de komende veranderingen is de transformatie van de manier waarop wereldwijd bankieren en de monetaire systemen zullen gaan werken. Onze aardse bondgenoten hebben een totale reformatie van waar geld voor wordt gebruikt en hoe het gaat worden verdeeld geproduceerd. Natuurlijk heeft dit invloed op het bankensysteem en de constitutie van de banken. Deze nieuwe monetaire en bankierreglementen zijn goedgekeurd, op hun plek, en worden nog verborgen gehouden totdat de voorwaarden waaronder ze toegepast kunnen worden klaar zijn. Het duister weet heel goed hoe dit hun posities effectief zal ondermijnen, in zowel bankieren als de verschillende handelsbeurzen op de wereld, en herkent het ruïneren van hun enorme fortuinen dat er op zal volgen. Ook zijn er de toenemende arrestaties die hun personeel decimeren. Alles begint uit hun greep te vallen, deze duisteren achterlatend zonder hun bronnen, die ze altijd dachten te blijven bezitten. Wat ze het meest bevreest is echter de gedachte dat de meesten van hen arrestatie en straftijd in speciaal beveiligde gevangenissen te wachten staat.

En derhalve staan we op een kruispunt. De volgende, door de Hemel voorgeschreven fase, is nog niet volledig gemanifesteerd, hoewel vele aspecten al klaar en wettelijk geëffectueerd zijn. Desalniettemin behandelt het duister deze elementen alsof ze niet bestaan, en dat is waar we het over hebben: een vreemd opschorten van logische waarneming die vaak heerst voordat de verandering compleet is. De overeengekomen, deels geïmplementeerde nieuwe voorschriften zweven rond alsof ze onzichtbaar zijn. Deze toestand zal veranderen zodra het nieuwe bestuur wordt uitgeroepen, en tot dan zal er een soort interregnum zijn. Nadat de verandering gecompleteerd is, zal het jullie vrijheid en natuurlijke persoonlijke soevereiniteit voorstaan. De duistere Cabal is echt aan het glibberen en steeds banger, vanwege de snelheid waarmee haar bewegingsruimte verdwijnt en hoe precair haar positie echt is. Onze focus is erop gericht om deze huidige impasse op te lossen en onze bondgenoten hun overwinning te laten behalen. Dan kunnen we officieel de UFO cover-up blootleggen en een serie zeer bruikbare besprekingen en interacties tussen ons beginnen.

Deze komende transformatie van de UFO cover-up zal een periode zijn waarin we jullie eindelijk en openlijk face to face kunnen ontmoeten. We willen ronduit kunnen spreken over onze lange, gezamenlijke geschiedenis, en hetzelfde geldt voor de Agarthanen. Deze onthullingen zullen een enorme zet geven aan, en de fundering leggen voor, jullie snelle toename in bewustzijn, culminerend in volledig bewustzijn. Vele intellectuelen op jullie wereld hebben beschreven wat jullie wereldwijde samenleving ziet als “een einde aan de kindertijd”: een tijd om te groeien en volwassenheid te aanvaarden, of bewust, verantwoordelijkheden, en dit is inderdaad wat jullie samenleving bijna gaat doormaken. Jullie ruimte– en spirituele families zijn klaar om te helpen bij jullie overgang naar een rijpe en volledig bewuste samenleving, één die voorbestemd is snel te groeien en een zonnestelselgrote sterrennatie te smeden. We kijken er enorm naar uit deze nieuwe sterrennatie binnen de Galactische Lichtfederatie te inaugureren, op welk punt nog een ander aspect van jullie bestemming het sluiten van galactische vrede zal zijn, door de Melkweg te verheffen tot haar hoogste bewust staat. Jullie zullen worden geëerd vanwege jullie talenten en opmerkelijke daden.

Gezegend, geliefden! We zijn jullie Verlichte Meesters! Een nieuwe realiteit wordt geboren, zelfs terwijl we nu enige belangrijke zaken met jullie bespreken. Om te beginnen schrijft de Hemel voor dat jullie fysieke aanpassingen nog meer versneld worden. Om dit bij te houden is het nodig dat het huidige de facto bestuur op gelijke wijze wordt opgewaardeerd naar het nieuwe bestuur waarover we al lang met jullie gesproken hebben. Gelukkig ontvouwen zich gezegende gebeurtenissen die in staat zijn de regeringen van de duistere cabal te verdrijven. Onze medewerkers hebben de eerste stappen gezet die deze specifieke taak gaan afmaken. Deze belangrijke ontwikkeling wordt vergezeld door het beginnen van de distributie van jullie welvaartsfondsen. Eenmaal geïnstalleerd is jullie nieuwe bestuur van plan een serie nachtelijke uitzendingen te verzorgen, die tot in detail zullen verhelderen en uitleggen wat NESARA allemaal inhoudt. Dit zal de start zijn van een aantal waarlijk wonderbaarlijke gebeurtenissen!

We wachten op de juiste goddelijke tijd om een serie boodschappen te verkondigen die heel gedetailleerd zullen uitleggen wat die Meesters, die het brandpunt zijn van jullie vele religies echt zeiden toen ze tussen jullie liepen en onderwezen en hun verlichting ontvingen. Deze gewijde lessen zullen vergezeld worden van diepgaande commentaren door zowel de Zuster- en Broederschappen van het Licht. Het is nodig dat jullie de feiten en de waarheid kennen omtrent de grootse transformatie die jullie dagelijks je nieuwe en innerlijke verheffingen en ervaringen brengt. De Hemel heeft ons gevraagd alles te verhelderen en jullie voor te bereiden op de wonderbaarlijke gebeurtenis die nadert. Terugkeer naar volledig bewustzijn is een nogal serieuze zaak: het zal alles drastisch en enorm ten goede veranderen. Al jullie gevoelens en interacties met jezelf, anderen en je prachtige levende omgeving zal anders zijn! En we zijn ons er zeer bewust van dat dit in het begin behoorlijk verwarrend voor jullie kan zijn.

We zijn van plan jullie galactische mentoren en jullie legioenen persoonlijke engelen te assisteren om jullie te helpen te wennen aan deze nieuwe realiteit en de talloze verantwoordelijkheden die horen bij het leven in dit nieuwe rijk. Jullie zullen je nieuwe vaardigheden ontdekken en onderzoeken en snel leren hoe ze toe te passen. Hetgeen het eerst aan de orde is, zal het creëren van jullie eigen galactische samenleving zijn, die zal dienen als een prototype voor de samenlevingen die jullie gaan bouwen op Mars, Venus en Pax. Deze zullen jullie nieuwe sterrennatie vormen. We omhelzen deze ons door de Hemel gegeven instructies graag. Samen zullen we wonderen doen die de buitengewone aard van de Hemel in de fysicaliteit vergroot. Wanneer deze toekomst zich ontvouwd zal het uitgebreide kennis onthullen over waartoe jullie werden geschapen en waarom de 13 millennia van duisternis werden gedecreteerd. Deze kennis zal jullie voorbereiden op waartoe jullie voorbestemd zijn te bereiken, zowel in deze Melkweg als daarbuiten.

Vandaag brachten we jullie op de hoogte van wat er gebeurt en wat er binnenkort te verwachten is. We willen graag dat de resterende gebeurtenissen snel en gemakkelijk verschijnen. Het is niet iets dat nog veel langer een mysterie hoeft te blijven, aangezien het moment van overwinning snel nadert! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob