ONGELDIGE WETTEN

https://youtu.be/OFH3PT33bvk

ONGELDIGE WETTEN
WANNEER IS EEN WET ONGELDIG?
Elke wet moet een reikwijdte hebben, anders is het niet van toepassing. Deze belangrijke regel is zonder uitzondering. Zelfs de Federale Administratieve Rechtbank van het bedrijf verklaarde dit duidelijk:
“Iedereen moet eenvoudig de geografische reikwijdte van een wet kunnen bepalen om het eigen gedrag daarop aan te kunnen passen.
Een wet die daarover twijfels oproept, is vaag en dus ongeldig omdat ze de eis van rechtszekerheid schendt.”

Hier is het dossiernummer voor deze verklaring: BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147.

Feit is dat de belangrijkste wetten geen reikwijdte hebben omdat ze zijn geschrapt.

De inleidende wetten (preliminaire wetten) zijn in 2006/2007 afgeschaft. De toepassingsgebieden waren echter vervat in deze introductiewetten.

De afschaffing van de inleidende wetten leidde dus tot het verlies van de toepassingsgebieden. Wetten die hun reikwijdte niet aangeven, zijn echter nergens van toepassing en zijn daarom ongeldig.

WELKE WETTEN ZIJN NIETIG IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND?
WETTEN EN VERKIEZINGEN:
“Uitspraak” van het “BverfGE” van 25.07.2012 (-2 BvF 3/11 -2 BvR 2670/11 -2 BvE 9/11):

Vanwege de ongrondwettelijkheid van de kieswet is er sinds 1956 geen constituerende wetgevende macht meer aan het werk geweest. Dit betekent dat alle FRG-vorderingen privévorderingen zijn.

Het zogenaamde “Federaal Grondwettelijk Hof” uitgevaardigd op 25 juli 2012 onder deze dossiernummers > BVerfG, 25 juli 2012 – 2 BvF 3/11; 2 BvR 2670/11; 2 BvE 9/11 < kondigde iets aan.

Dienovereenkomstig is het nu eindelijk zeker dat de “Federale Kieswet” ongeldig is en dat er sinds 7 mei 1956 nooit een legitieme wetgever aan het werk is geweest – dus met name alle “wetten” en “verordeningen” die sinds 1956 zijn uitgevaardigd, zijn ongeldig en nietig .

Aangezien degenen die niet wettelijk gekozen zijn, d.w.z. degenen die niet gekozen zijn, geen wetten mogen uitvaardigen, blijft de situatie zoals die was: nietig, ongeldig en dus onwettig!

Geen geldige kieswet = geen geldige verkiezing.
Geen geldige verkiezing = geen geldige verkiezing.
Geen geldig gekozen = geen legitieme wetgever.
Geen legitieme wetgever = geen wetgevende bevoegdheid.
Geen bevoegdheid om wetten uit te vaardigen = alle wetten, verordeningen enz. die na 1956 zijn uitgevaardigd: allemaal ongeldig!

STUREN:
De inning van belastingen is zelfs in strijd met internationaal recht, want artikel 46 van het HLKO stelt: Privé-eigendom mag niet worden geconfisqueerd.

Aan wie denk je dat je belasting betaalt? Naar de staat? Kan niet, omdat bewezen is dat het land hier geen staat is.

Dus aan wie betaal je belasting? Hier komt het antwoord: Aan bedrijven! Namelijk aan bedrijven waarmee u nog nooit een contract heeft afgesloten.

Aangezien alle nazi-wetten, inclusief de wet op de inkomstenbelasting, de wet op de omzetbelasting, de wet op de bedrijfsbelasting en de wet op de gerechtelijke handhaving, die dateren uit de jaren 1930, verboden zijn door wet nr. 1 van de Allied Control Council, is de toepassing van deze wetten onwettig. Nog nadrukkelijker gezegd: wie belasting betaalt, pleegt zelfs een strafbaar feit.

GEZ:
Er is geen interstatelijke omroepovereenkomst. Het kan niet bestaan ​​omdat bewezen is dat het land hier helemaal geen staat is.

Ergo: Je betaalt ook al jaren zogenaamde “omroepvergoedingen” voor de spreekwoordelijke kat, want dat was ook nooit verplicht.

Het stomme is dat je al die licentiekosten hebt betaald aan een bedrijf waarmee je nooit een contract hebt getekend waarin staat dat je licentiekosten moest betalen.

HUWELIJKEN:
Wat is er nodig om legaal een huwelijk aan te gaan? Juist, een registrar. En uiterlijk sinds de afschaffing van de ambtenarenstatus op 8 mei 1945 zijn alle huwelijken ongeldig verklaard. Je kunt de ring natuurlijk gewoon blijven dragen.

OFFICIER:
Aangezien de officiële status op 8 mei 1945 aantoonbaar zonder vervanging werd afgeschaft, blijkt uit een aanslag van 17 december 1953 door de firma “Bundesverfassungsgericht”.

Ik had een klant die was rechter , 2 uur mee gebabbeld , pfffff die is wakker aan het worden , geen enkele wet is geldig in nederland , het kabinet pleegt een misdrijf , dot kan echt niet zei ze , ze had een top baan geld stroomde binnen , advocaten zijn er om ons uit te kleden , word gewoon vooraf een deal gemaakt , heerlijk om te horen , kinderen wolde ze niet over praten en ze zei letterlijk , die discussie gaan we niet aan , waaop ik zei dat heb je zeker als eerste geleerd en de TV gaat alles exposen op jullie eigen tempo , ze vond het heerlijk om ff te luchten , het is ook nog mijn buurvrouw naast mijn zaak , ze komt wel meer kleppen maar niet zo intens als nu .