Montague Keen

Goedemorgen trouwe bezoekers,
Hier is een stuk van Montague Keen, te lezen wat ik met jullie wil delen.
Er staat heel veel te gebeuren hou je je ogen gesloten of kijk je het aan, het is geheel aan jou.
Kijk wat het met je doet ga je gevoel na en oordeel dan.
my the force be with you my friends,

DE VERVALSING VAN DE GESCHIEDENIS HEEFT MEER GEDAAN OM DE MENS TE MISLEIDEN DAN ENIG ANDER HEM BEKEND FEIT.
Rousseau

Ik heb jullie vele malen verzocht dit feit voor jezelf te onderzoeken. Deze informatie zou jullie uit de houtgreep van jullie onderdrukkers bevrijden. Ik heb Veronica erop gewezen om, nogmaals, de boeken te lezen die de waarheid aan het licht brengen over hoe sommige groeperingen de controle namen, niet alleen over Planeet Aarde maar ook over de mensheid.

HOE DE BIJBEL EEN IERS BOEK IS DAT WERD VERANDERD EN AANGEPAST DOOR BRITS-ROMEINSE VERTALERS.
door Conor MacDari

“Men kan veilig stellen dat het licht oprukt en dat waarheid boven komt ongeacht deze reactionaire kracht, die nu voor het eerst wordt ontmaskerd op een manier die het complot verraadt. Het kan niet anders dan dat het de ogen van de mensheid voor deze grootschalige fraude opent en meer in het bijzonder dat het Ierse volk ontwaakt, dat zo smerig werd verraden en aan de onderdrukkers werd verkocht.

Om deze feiten voor het nageslacht te verbergen, MOESTEN ZE HUN TOEVLUCHT NEMEN TOT HET PLAN VAN VERVALSING VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD EN EEN WEB VAN LEUGENS EN VERZINSELS DAARVOOR IN DE PLAATS ZETTEN.

Het blijkt allemaal steeds weer dat zelfs de meest slimme vervalsers niet veilig zijn voor ontmaskering en ontdekking. Dat is het geval bij de Romeinse en Britse vervalsers. Alhoewel het aanwenden van de Verlosser Jezus en zijn vervanging voor IESA de Roomse Kerk grote rijkdom bracht vroeg het een grote en enorme inspanning om de wereld met succes te laten denken dat hij daadwerkelijk historisch bestaan heeft.

Dit zijn de mensen die de eeuwenoude Ierse Bijbel hebben gestolen en het de wereld hebben aangesmeerd als zijnde een JOODS boek, geschreven door een volk in Syrië.

Het is bijna niet te geloven dat een ZWENDEL ZO LANG ZONDER ONTDEKKING HEEFT KUNNEN DOORGAAN. Maar als we de grondigheid en omvang waarmee het complot werd uitgevoerd en de grootte van de krachten die hierin aan het werk waren gezet nader beschouwen, zijn machten zoals het Romeinse Rijk, met zijn wereldmacht, en de Rooms-katholieke Kerk en het Britse Koningshuis, met propaganda die systematisch in het buitenland werd verspreid om zo een valse indruk te wekken van alles dat betrekking had op de voorbije geschiedenis van Ierland en haar volk, niet zo verwonderlijk. Daar bevinden zich de grote machten die deze misdaad begaan hebben en van deze zwendel geprofiteerd hebben. Het BEDROG duurt nog steeds voort en de geheime jaloezie die daarmee gepaard gaat van de Roomse Kerk en de Britse op de hele wereld in het algemeen, maar meer in het bijzonder op het Ierse volk, dat het meest geleden heeft onder deze twee tegengestelde krachten”

Zie ook:

IERSE KENNIS GECONSERVEERD IN DE BIJBEL EN DE PYRAMIDEN
door Conor Mac Dari.

“De Ieren brachten godsdienst en beschaving naar Egypte en die godsdienst was Zonsverering. Het woord “Jood” is afgeleid van een idiomatisch Iers woord Iudh (Yudh), wat ‘van het licht’ betekent. Het verwijst naar de Priesters van de Zon, volgers van het Licht, degenen die wijsheid hadden. Het woord Iudh wordt gecamoufleerd wanneer het omgezet wordt in het Nederlands door de letter J te gebruiken ipv de I om het woord mee te beginnen, aangezien de letter J niet voorkomt in het Ierse alfabet. Dus door het weglaten van de letters in de oorspronkelijke Ierse spelling formuleerden de “Doctors” het woord “Jood”. Deze niet verdachte misleiding heeft de OPLICHTERS totnogtoe goed gediend. Er zijn andere idiomatische namen in de Ierse taal voor “Jood” en “Hebreeër” die onmiskenbaar bewijs leveren dat ze wis en waarachtig van Ierse oorsprong zijn. Een van de namen voor “Jood” is Iuil (uit te spreken als Yoel). Het geeft de eigenschappen van de Zon aan wanneer die op Zijn sterkste kracht en waardigheid is en het is de naam van de maand Iuil (Juli). Het is dit idee, dat zijn oorsprong vond bij en werd ontwikkeld door, de Ierse priesters van IESA, dat naderhand door Romeinse kerkpriesters werd gekopieerd toen ze hun VALSE GESCHIEDENIS van Rome schreven en de namen van de maanden van het jaar, waarin de Zon zijn grootste kracht heeft, toekenden aan twee van hun “historische’ figuren, Julius en Augustus Ceasar. Iuil staat in het Iers voor leren, kennis. De Ieren kenden deze kwaliteiten toe aan de Zon, dus, in overeenstemming met dit idee, lieten de Romeinse priesters in hun fictieve geschiedenis Julius Ceasar een boek schrijven. Derhalve hebben we een historie van “Ceasars campagnes”, een priesterlijke compositie. Die eigenschappen werden toegeschreven aan de Zon door de IERSE CULTUS VAN IESA en degenen die het religieuze leven omarmden werden Joden, en niet onze arme “broeders’ die de eigenaren van de stad NEW York zijn. De Ieren waren HEBREEERS. Ik ontdekte dat die vaststelling de echte waarheid was met betrekking tot de oude Ieren. Dus het staat vast dat de hiërarchie in Rome wist dat de Ierse kerk van IESA CHRIOST (Jezus Christus) het CHRISTENDOM ofwel Zonsverering op het Westerse Continent had ingesteld. Deze kennis moest ten tijde van de ONDERDRUKKING van de Ierse Kerk door de Ierse priesters die naar de Roomse Kerkorganisatie werden gebracht worden bevestigd.”

Totdat de Ierse mensen en de mensheid ontwaken t.a.v. deze fraude en deze aan de kaak stellen wordt de planeet gegijzeld. Veronica en ik hebben geprobeerd om jullie denken wat betreft de waarheid te openen. Veranderingen vinden zo snel plaats waardoor het nu dringend wordt dat jullie je verantwoordelijkheid nemen en jezelf bevrijden. Jullie hebben een keuze, jullie hebben vrije wil. De waarheid maakt je vrij. Het moment waarop jullie samen opstaan en als EEN verklaren, IK STEM ER NIET MEE IN, dan verliezen jullie onderdrukkers de controle over de mensheid.

(Terwijl ik dit schrijf wordt ik aangevallen. Mijn hoofd, en speciaal mijn ogen, branden en tranen, evenals mijn neus. De pijn is verschrikkelijk. Jullie passiviteit geeft permissie om de mensheid aan te vallen, of het nu door banken is, of door oorlogen etc. Denk daar eens over na.)

Jullie worden nog maar net wakker m.b.t. het controlesysteem dat zoveel van jullie wereld heeft vernietigd. Ze willen het leven op Aarde vernietigen. De sturen aan op OORLOG. Ze zullen wat voor excuses ook bedenken die nodig zijn om de massa’s ervan te overtuigen dat ze in gevaar zijn en dat oorlog noodzakelijk is. Kijk naar alle landen die ze zijn binnengevallen en onlangs hebben vernietigd, het ene na het andere. Dat zijn jullie medemensen. Ze hebben jullie steun nodig.

Het werk aan de leylijnen maakt jullie vrij. Stop er alsjeblieft zoveel mogelijk inspanning in. Maak alle gevangen energie vrij voor de mensheid. Geef speciale aandacht aan Londen en overal elders waar de controle is geconcentreerd. Er zijn EILANDEN waarvan jullie wordt verteld dat ze onbewoond zijn. Deze zijn volledig uitgerust met HAARP technologie die kunnen creëren wat jullie onderdrukkers nodig hebben, inclusief mindcontrol van de massa’s. Wat doen jullie terwijl al dit soort plekken worden opgezet om jullie te vernietigen? STEM HIER NIET MEE IN. Aangezien het GEHEIME LOCATIES zijn komen ze er mee weg. De HAARPSIGNALEN verraden deze locaties, zoals Antarctica. Jullie willen dat al het menselijke en dierlijke leven floreert. Geen oorlogen of verheerlijking van oorlogen meer. Deze mindcontrol waaraan jullie allemaal zijn onderworpen, moet stoppen. Wanneer jullie je daar eenmaal van bewust zijn en weigeren ermee in te stemmen, zal het moeten stoppen.

Concentreer je op het rooster. Maak alle leylijnenergie vrij voor de mensheid. Neem de hele wereld daarin mee, speciaal de plekken die buiten het zicht zijn en die worden gebruikt voor criminele activiteiten die de mensheid onderdrukken en elimineren. Jullie staan tegenover een kwaad dat zo groot is, dat iedereen nodig is om het te verwijderen. Zeg NEE, IK STEM ER NIET MEE IN.

Mijn lief, je pad blijkt elke dag moeilijker te zijn. De aanvallen zijn behoorlijk venijnig. Het doet je verdriet dat er niet genoeg mensen zijn die proberen wakker te worden. Dat gaat ooit gebeuren. Er zal ze een lichtje opgaan en alles zal duidelijk worden. We weten dat het geschreven staat. De mensheid zal overleven. De Aarde zal worden teruggevorderd.

Altijd aan je zijde. Je aanbiddende,

Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja