Hotel de houten lepel.

🔶️De Cabal creëerde oorlogen om hun doelen van overheersing en controle over de Mensheid te bereiken.

👑 BREAKING NEWS… 2 Prison Barge’s are being prepped for GTMO just off the coast of Florida.

Alle gevaccineerde mensen zullen binnen 2 jaar sterven.

Nobelprijswinnaar Luc Montagnier heeft bevestigd dat er geen overlevingskans is voor mensen die enige vorm van het vaccin hebben gekregen. In het schokkende interview verklaarde ‘s werelds meest vooraanstaande viroloog ronduit: “Er is geen hoop en geen behandeling mogelijk voor degenen die al gevaccineerd zijn. We moeten bereid zijn om de lichamen te cremeren.” Het wetenschappelijk genie bevestigde de beweringen van andere vooraanstaande virologen na bestudering van de bestanddelen van het vaccin. “Ze zullen allemaal sterven aan antilichaam-afhankelijke versterking. Dat is alles wat we kunnen zeggen.” Wat als alle gevaccineerde en hun familie  hun gram komen halen, ze zijn toch al ter dood veroordeeld, Wat blijft er van Hugo de Jonge en zijn familie over, want Teuntje en haar overige verrot kroos hebben ook een spuitje verdient.

Het volgende bericht is een overzicht voor degenen die niet weten waar deze GCR/RV over gaat.

De meeste mensen denken dat deze drie dingen eigenlijk dezelfde gebeurtenis zijn, niet waar. Elk is verschillend.

💠De GCR – de Global Currency Reset – heeft twee afzonderlijke factoren of delen van het geheel zelfs.

🔶️De eerste factor: tweehonderdnegen landen van de wereld hebben in 2014 een verdrag ondertekend en zullen de waarde van hun valuta via het Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) resetten om op pariteit te zijn met alle andere naties van de wereld. Dat betekent dat de waarde van een Dong gelijk zal zijn aan de waarde van een dollar, of een andere nationale munt. De echte waarde zal worden gevoeld in de internationale handel. De wereldwijde reset betekent dat Forex handel voor winst van weinig waarde zal zijn, omdat de reset de valuta’s zal stabiliseren en niet onderhevig zal zijn aan manipulatie van valuta door een regering of bedrijf. Het zal ook de exportmarkten beïnvloeden, om de handelsbalans van een land aan te passen. Het is duidelijk dat Fiat Valuta’s nooit zullen werken in zo’n gestructureerde, internationaal evenwichtige,

🔶️Quantum Financieel Systeem (QFS).

Om deze pariteit te bereiken, werd een wiskundige formule gecreëerd door zeer intelligente economen (de QFS Super Artificiële Intelligentie), om een conglomeraat van economische gegevens te nemen, een vooraf bepaalde waarde toe te passen op elk gegevenspunt en een waarde te bepalen voor elk land. Deze waarde, vergeleken met andere landen, heeft meer te maken met de hoeveelheid geld die in dat land in omloop wordt gebracht, dan met de waarde van zijn geld. De gebruiksfactor van de hoeveelheid valuta in de economie van een land moet het probleem van vraag en aanbod van valuta in evenwicht brengen en toch een constante waarde binnen de internationale gemeenschap handhaven. Een probleem van niet geringe betekenis voor hen die de wereldeconomie plannen rond valuta en economische pariteit en hoe dit te bereiken.

🔶️De tweede factor in de reset, is digitale Goud gedekte munt. Om de valuta te ondersteunen met Goud in het nieuwe QFS financiële systeem betekent dat er een digitaal Goud certificaat is dat zegt dat je dat stuk digitale valuta kunt inwisselen voor een echt stuk Goud. Dat betekent dat u ofwel een stuk goud ofwel een stuk door goud gedekt digitaal geld kunt gebruiken om een aankoop te doen. Digitaal geld wordt gebruikt voor het gemak in plaats van het ronddragen van goudstukken. Beide hebben dezelfde waarde. De gemeenschappelijke noemer van de waarde van elke valuta is de ondersteuning van die valuta door een gewaardeerde grondstof of actief.

Hoewel ondergrondse activa en andere soorten activa, evenals de economie van het land, enz., meespelen in de pariteit van die valuta, is Goud de meest zichtbare en universele standaard om de waarde te bepalen. In het nieuwe QFS Digitale Financiële Systeem, wordt Goud gebruikt als de nivellerende factor die de verschillen binnen elk land ten opzichte van een ander land buffert.

Als we onze oude Fiat valuta inruilen voor de nieuwe goud ondersteunde valuta, ruilen we in feite het hele oude Cabal schuld slavernij Financiële Systeem in voor een gloednieuw, QFS goud ondersteund Financieel Systeem. De Centrale Bank van elk land zal weer deel uitmaken van hun ministerie van Financiën en niet in handen zijn van externe particuliere entiteiten zoals het Federal Reserve Bank systeem, die functioneren voor hun eigen hebzucht en agenda. Het oude systeem is dood in het water, net als een oud slagschip dat niet meer functioneert en van weinig waarde is, behalve voor schietoefeningen.

💠Het Goud, gebruikt door de Chinese Ouderen [🔹️The good guys! They’re not the commies!] – om dit nieuwe QFS digitale geld te creëren, staat als de backing voor alle valuta’s in de wereld. Er is genoeg goud of activa om deze valuta’s te ondersteunen, in feite meer dan voldoende om een nieuw QFS monetair systeem voor de hele wereld te verwezenlijken, en het te overspoelen met asset backed digitaal geld. We kunnen vaarwel zeggen en opgeruimd staat netjes, tegen het Cabal financiële systeem van schuldslavernij.

We zijn niet langer als slaven, 🔰De RV

Politici gaan ervaren welk gevaarlijk beroep ze hebben gekozen en wat het betekend als je Genocide op eigen bevolking pleegt.

Er zal geen steen te vinden zijn waar ze onder kunnen kruipen, daar ze ook buiten het nieuwe geldsysteem buiten gesloten worden hebben de geen overlevingskans.

De Deep State Elite heeft geen enkele kans om dit te overleven.

Neurenberg Tribunaal 2.0 zal over de hele wereld uitgezonden worden, mogelijk zijn de executies live te zien.

Allen corrupte virologen, Pedofielen, Politici, Rechters, Ambtenaren, Politie, Artsen en verpleegkundigen die mee hebben geholpen bij de Genocide, hun leven is verbeurd verklaart.

Burgemeesters, Wethouders, Gemeenteraadsleden worden alle uit hun functie gezet, zij die bloed aan hun handen hebben komen ook voor het Neurenberg Tribunaal 2.0.

Als dit volbracht is, zal het Virus automatisch verdwenen zijn.

Wat gaat de Wereld mooi worden als al het tuig geruimd is.