Dear Donald J Trump.

It’s chaos in the US, CCP Politics.

While the solution is so simple.

Stop the Covid lie,

The betrayal is in all levels of government, which seem to have been bought by the CCP.

My sincere advice, Sidney Powell is the prosecutor, where the military tribunal is going to hold the hearings, and civilian lawyers have no influence, under martial law.

Harris and Biden both have a lot of crime and treason on their conscience, so they’re like Deep State right up for treason, fraud, bribery.

Step back as Potus and hand over martial law policy to General Flynn, Pence and Pelosi have also committed high treason by not taking action against the fraud or even cooperating with it.

Then a vote is completely unnecessary on January 6, there are no candidates, so there will have to be re-elected, but now with the QVS, the results of which will be known immediately.

Take JFK Jr as the running mate, while the DNC cannot put in any candidates that have any chance.

General Flynn claims all sealed charges from John Duram, which he passes on to Sidney Powell by the tribunals.

At this time, the DNC, on behalf of the CCP, is trying to destabilize the country, which justifies the action I propose.

Continue with NESARA / GESARA to free the world’s population from Tyranny of the Deep State.

Many patriots around the world would like to help remove their Cabal government, let them help the U.S. military to arrest the Deep State.

Starting tomorrow December 27th, Germany wants to commit genocide on elderly people in nursing homes. 

https://www.afa.zone/wp-content/uploads/2020/12/Musterschreiben-Pfeleheim.pdf

As of January 11th, the genocide is started in the Netherlands to put a deadly vaccine on people.

There are a lot of people who want to pick up the weapons if they had them.

How can we help so that there will be no genocide?

If you need help from the European patriots please let us know.

Greetings

Rinus Verhagen

Beste Donald J Trump.

Het is een chaos in de US, CCP Politiek.

Terwijl de oplossing zo eenvoudig is.

Stop de covid leugen.

Het verraad is in alle niveaus van de overheid, die gekocht lijken door de CCP.

Mijn welgemeende raad, Sidney Powell is de aanklager, waar het leger tribunaal de zittingen van gaat houden, en civiele advocaten geen invloed hebben, onder de krijgswet.

Harris en Biden hebben beide veel misdaad en verraad op hun geweten, dus ze zijn als Deep State gelijk op te pakken voor verraad, fraude, omkoping.

Treed zelf terug als Potus en draag het krijgswet beleid over aan Generaal Flynn, Pence en Pelosi hebben ook hoogverraad gepleegd door niet op te treden tegen de fraude of er zelfs aan hebben meegewerkt.

Dan is een stemming compleet overbodig op 6 Januari, er zijn geen kandidaten, dus zal er opnieuw gekozen moeten worden , maar nu met het QVS, waarvan de uitslag direct bekend zal zijn.

Neem JFK Jr als running mate, terwijl de DNC geen kandidaten in kan brengen die enige kans maken.

General Flynn eist van John Duram alle verzegelde aanklachten op, die hij aan Sidney Powell door geeft door de tribunalen.

Op dit moment probeert de DNC, in opdracht van het CCP om het land te destabiliseren, dit rechtvaardigt de actie die ik voorstel.

Ga door met NESARA  / GESARA om de wereldbevolking te bevrijden van Tirannie van de Deep State.

Veel patriotten over de wereld willen graag helpen hun Cabal regering te verwijderen, laat ze het US leger helpen om de Deep State te arresteren.

Vanaf morgen 27 december wil men in Duitsland Genocide plegen op ouderen in verzorgingstehuizen. 

https://www.afa.zone/wp-content/uploads/2020/12/Musterschreiben-Pfeleheim.pdf

Vanaf 11 Januari wordt in Nederland de genocide gestart om mensen een dodelijke vaccin te zetten.

Er zijn veel mensen die de wapens willen oppakken als ze deze hadden.

Hoe kunnen we helpen zodat er geen genocide gepleegd gaat worden?

Hebben jullie hulp nodig van de Europese patriotten laat het weten.

Groet

Rinus Verhagen